Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Дослідно-експериментальна робота на тему:
“Соціально-педагогічні умови організації
інклюзивного навчання учнів молодшого
ш...
Термін проведення експерименту:
2014 – 2019 рр.
Етапи реалізації експерименту:
Підготовчий етап:
вересень 2014 – грудень 2...
Підготовчий етап:
- аналіз національних та зарубіжних науково-практичних досліджень з
питань виховання, навчання дітей зі ...
Практичний етап:
- спостереження за поведінкою дітей в класі та за взаємодією між собою
здорових та дітей зі зниженим зоро...
Узагальнюючий етап:
- анкетування батьків;
- підсумковий моніторинг учасників навчально
виховного процесу, задіяних в експ...
Об’єкт дослідження:
 організація навчально-виховного процесу учнів
молодшого шкільного віку зі зниженим зором.
Предмет до...
Мета дослідження:
 полягає у виявленні теоретичного обгрунтування
та перевірці соціально-педагогічних умов
організації ін...
Основні завдання:
 провести контент-аналіз психолого-педагогічної літератури з теми
дослідження;
 вивчити сучасний стан ...
База дослідження:
 Середня загальноосвітня школа № 226,
 Школа-дитячий садок “Ластівка”
Оболонського району
Методи дослідження:
Основним методом дослідження обрано
педагогічний експеримент
 Теоретичні методи дослідження:
( вивчен...
Наукова новизна:
організація інклюзивного навчання дітей
молодшого шкільного віку зі зниженим зором
в загальноосвітньому н...
Теоретичне та практичне значення
експерименту:
полягає у визначенні та обгрунтуванні
соціально-педагогічних умов інклюзивн...
Інформація про авторів
 Косенко Сергій Васильович – директор СЗШ № 226;
 Костюченко Олена Валентинівна – заступник
дирек...
Інформація про наукового керівника:
Сасіна Ірина Олександрівна – кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри
тифлопедагогік...
Опис організаційного, науково-методичного,
кадрового, матеріально-технічного та
фінансового забезпечення експерименту
 Ор...
 Для дітей з особливими освітніми потребами
на основі робочого навчального плану
розроблятиметься індивідуальний навчальн...
Комплектування інклюзивних класів:
 до інклюзивних класів зараховуватимуться діти, які
мають направлення ДОНМС;
 До інкл...
 В СЗШ № 226 класи відкриватимуться
поступово, починаючи з 2015-2016 – кожен
рік по одному першому інклюзивному класу, в
...
В ШДС “Ластівка” набір в інклюзивні класи
розпочнеться в 2014-2015 н.р.
Класи будуть відкриватись поступово.
Кожен рік по ...
Комплектування здійснюватиметься директором
на підставі заяв батьків, погодження
з управлінням освіти Оболонської районної...
Фінансове забезпечення:
Фінансування здійснюватиметься за рахунок
районного бюджету, виділеного на галузь
“Освіта”, спонсо...
Очікувані результати:
 адаптація учнів зі зниженим зором до навчання та
виховання в загальноосвітньому навчальному заклад...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Трейтяк А.О. «Соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором»

539 views

Published on

Трейтяк А.О. «Соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Трейтяк А.О. «Соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором»

 1. 1. Дослідно-експериментальна робота на тему: “Соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором” СЗШ №226, ШДС “Ластівка” Оболонський район
 2. 2. Термін проведення експерименту: 2014 – 2019 рр. Етапи реалізації експерименту: Підготовчий етап: вересень 2014 – грудень 2015 Практичний етап: січень 2016 – червень 2018 Узагальнюючий етап: вересень 2018 – травень 2019
 3. 3. Підготовчий етап: - аналіз національних та зарубіжних науково-практичних досліджень з питань виховання, навчання дітей зі зниженим зором; - вивчення досвіду роботи спеціальних педагогів, психологів з означеної проблеми; - аналіз нормативно-правової бази навчання дітей зі зниженим зором; - психолого-педагогічна підготовка педагогічного колективу до проведення дослідно-експериментальної роботи; - організація роботи класів з інклюзивним навчанням для дітей зі зниженим зором в початковій школі; - моніторинг адаптації учнів з особливими освітніми потребами до навчально-виховного процесу в інклюзивних класах загальноосвітнього навчального закладу
 4. 4. Практичний етап: - спостереження за поведінкою дітей в класі та за взаємодією між собою здорових та дітей зі зниженим зором; - проведення діагностики психічного розвитку дітей зі зниженим зором та їх адаптації в інклюзивних класах початкової школи ; - з’ясування та аналіз конкретних труднощів, з якими стикаються вчителі та батьки в процесі навчання та виховання та підтримки стану здоров’я дітей в шкільному навчальному закладі; - опитування батьків; - опитування педагогічного колективу; - опитування фахівців , які працюють в інклюзивних класах; - виявлення ефективних засобів і методів навчання та виховання дітей зі зниженим зором в умовах початкової школи; - підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів для роботи з учнями зі зниженим зором; - періодичний звіт науковому керівнику експерименту
 5. 5. Узагальнюючий етап: - анкетування батьків; - підсумковий моніторинг учасників навчально виховного процесу, задіяних в експериментальній діяльності; - підготовка підсумкового звіту; - проведення науково-практичного семінару за результатам експериментальної роботи
 6. 6. Об’єкт дослідження:  організація навчально-виховного процесу учнів молодшого шкільного віку зі зниженим зором. Предмет дослідження:  інклюзивне навчання дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором.
 7. 7. Мета дослідження:  полягає у виявленні теоретичного обгрунтування та перевірці соціально-педагогічних умов організації інклюзивного навчання учнів молодшого шкільного віку зі зниженим. Гіпотеза дослідження:  застосування більш гнучких підходів, форм, методів, прийомів і засобів навчання та виховання і сприяє поглибленню процесу їх соціалізації та інтеграції у суспільство як свідомих громадян
 8. 8. Основні завдання:  провести контент-аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідження;  вивчити сучасний стан освітньої практики інклюзивного навчання в навчальних закладах України;  виявити соціально-педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей молодшого шкільного віку;  організувати роботу класів з інклюзивним навчанням для дітей зі зниженим зором в початковій школі;  підготувати робочу групу до проведення дослідно-експериментальної роботи;  здійснити моніторинг ефективності впровадження результатів дослідно- експериментальної роботи;  За результатами експериментальної діяльності узагальнити одержаний досвід
 9. 9. База дослідження:  Середня загальноосвітня школа № 226,  Школа-дитячий садок “Ластівка” Оболонського району
 10. 10. Методи дослідження: Основним методом дослідження обрано педагогічний експеримент  Теоретичні методи дослідження: ( вивчення законодавчої бази, нормативної та науково-методичної документації спеціальної та інклюзивної освіти; моделювання, системний аналіз)  Емпіричні методи дослідження: (анкетування, опитування, оцінювання тощо, констатуючий і формуючий експерименти, соціометричні, моніторинг)
 11. 11. Наукова новизна: організація інклюзивного навчання дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором в загальноосвітньому навчальному закладі
 12. 12. Теоретичне та практичне значення експерименту: полягає у визначенні та обгрунтуванні соціально-педагогічних умов інклюзивного навчання дітей зі зниженим зором
 13. 13. Інформація про авторів  Косенко Сергій Васильович – директор СЗШ № 226;  Костюченко Олена Валентинівна – заступник директора з НВР СЗШ № 226;  Зелена Ірина Вікторівна – директор ЩДС “Ластівка”;  Козовенко Тетяна Петрівна – заступник директора з НВР ШДС “Ластівка”
 14. 14. Інформація про наукового керівника: Сасіна Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова
 15. 15. Опис організаційного, науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення експерименту  Організаційне та науково-методичне забезпечення експерименту: Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюватиметься відповідно до робочого плану школи, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, з урахуванням потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку
 16. 16.  Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану розроблятиметься індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій спеціалістів
 17. 17. Комплектування інклюзивних класів:  до інклюзивних класів зараховуватимуться діти, які мають направлення ДОНМС;  До інклюзивних класів направлятимуться діти з гостротою зору 0,1 до 0,4 на оці, яке краще бачить із оптимальною корекцією, та з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювання, а також за наявності астенотопічних явищ, що виникають під час письма на близькій відстані ( без супутніх діагнозів)
 18. 18.  В СЗШ № 226 класи відкриватимуться поступово, починаючи з 2015-2016 – кожен рік по одному першому інклюзивному класу, в яких спільно навчатимуться та виховуватимуться діти з нормальним та зниженим зором ( без супутніх діагнозів)
 19. 19. В ШДС “Ластівка” набір в інклюзивні класи розпочнеться в 2014-2015 н.р. Класи будуть відкриватись поступово. Кожен рік по одному першому інклюзивному класу, в яких спільно навчатимуться та виховуватимуться діти з нормальним та зниженим слухом (без супутніх діагнозів)
 20. 20. Комплектування здійснюватиметься директором на підставі заяв батьків, погодження з управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та висновку психолого-медико-педагогічної консультації
 21. 21. Фінансове забезпечення: Фінансування здійснюватиметься за рахунок районного бюджету, виділеного на галузь “Освіта”, спонсорських та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством
 22. 22. Очікувані результати:  адаптація учнів зі зниженим зором до навчання та виховання в загальноосвітньому навчальному закладі;  підвищення професійної майстерності педагогів;  Задоволення батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу;  Толерантне ставлення учнями закладу до дітей з особливими освітніми потребами

×