Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Руденко О.Д. «Створення моделі білінгвального загальноосвітнього закладу»

858 views

Published on

Руденко О.Д. «Створення моделі білінгвального загальноосвітнього закладу»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Руденко О.Д. «Створення моделі білінгвального загальноосвітнього закладу»

  1. 1. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОГОСТВОРЕННЯ МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГОЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУЗАКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2020 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВАОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
  2. 2. ЗавданняЗавдання дослідно-експериментальної роботи:дослідно-експериментальної роботи:  здійснити теоретичний аналіз досліджувальної проблеми, вивчити досвід упровадження білінгвального навчання в українській та міжнародній практиці;  обґрунтувати, розробити та апробувати модель білінгвального навчання у системі загальної середньої освіти як складову безперервного навчання (школа - український ВНЗ - французький ВНЗ);  визначити зміст, методи і прийоми білінгвального навчання та методику їх використання;  перевірити на практиці ефективність моделі білінгвального навчання.
  3. 3. РезультатиРезультати дослідно-дослідно- експериментальноїекспериментальної роботироботи::  Здійснено підготовку кадрів: міжнародні семінари у м. Севр та м. Тур (Франція); Всеукраїнські семінари з залученням фахівців з білінгвальних предметів Франції, круглі столи, семінари, тренінги.  Окреслено теоретичні основи щодо досліджуваної проблеми (психолого-педагогічні, фахові та періодичні джерела), які спираються на досвід білінгвальних секцій Франції, Латвії, Болгарії, Молдови, Сербії.  Створено програми з предметів нелінгвістичного характеру, які викладаються французькою мовою  Розроблено модель білінгвального загальноосвітнього навчального закладу  Здійснено експертне оцінювання ефективності розробленої моделі в умовах ЗНЗ
  4. 4. Координаційна рада з дослідно-експериментальної діяльності Координаційна рада з дослідно-експериментальної діяльності ДИРЕКТОРДИРЕКТОРРада школиРада школи Піклувальна радаПіклувальна рада Батьківський комітетБатьківський комітетЗагальні збори трудового колективу Загальні збори трудового колективу Педрада Педрада Методрада Методрада Відділ роботи з обдарованими дітьми Відділ роботи з обдарованими дітьми 4творчігрупипоствореннюба програмноготаметодичног Впорядкування навчальних програм з білінгвальних предметів Виконання навчальних планів Створення навчально-методичних комплексів з білінгвальних дисциплін (підручників, робочих зошитів, словників, методичних рекомендацій) Система заходів, спрямована на підвищення результативності ()якості) експерим.роботи (семінари, тренінги, круглі столи, конференції) Відділ моніторингових досліджень Відділ моніторингових досліджень Групапсихолого-педагогічного супроводу Групапсихолого-педагогічного супроводу Контрольно-аналітичнийцентрз дослідженнярівнявихованнятаякості ЗУНзбілінгвальнихдисциплін Контрольно-аналітичнийцентрз дослідженнярівнявихованнятаякості ЗУНзбілінгвальнихдисциплін Корекційно-проектувальнагрупа Корекційно-проектувальнагрупа Відділ інформаційно- презентаційної роботи та зовнішніх зв'язків КоординаціяроботизПосольствомФранції ЗМІ,Internetресурси Міжнародні,Всеукраїнські,міські проекти Колективніт справи(ко фестивалі) Відділ інтеграції білінгвальності в систему позакласної роботи Літнійпрофіл "ТАЗІМС" Хор"Fantasie" Театр"Aree СХЕМА МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Вчит.білінгвальних предметів Вчит.гуманітарного циклу Вчит.природничого циклу Вчит.математики та інформатики Вчителі французької мови Вчителі французької мови Мобільнітворчігрупи Вчителі англійської мови Вчителі англійської мови Вчителі естетично- трудового циклу Вчителі естетично- трудового циклу Вчителі фізкультури, Захисту Вітчизни Вчителі фізкультури, Захисту Вітчизни Вчителі початкової школи Вчителі початкової школи
  5. 5. КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Відділ методичної роботи Відділ моніторингових досліджень Відділ інформаційно- презентаційної роботи та зовнішніх зв’язків Методичне об’єднання вчителів бінгвальних предметів Мобільні творчі групи вчителів білінгвальних та базових дисциплін Методичний супровід виконання навчальних планів через напрацювання дидактичного інструментарію (системи методів, прийомів викладання, форм орг-ії) Створення навчально-методичних комплексів з білінгвальних курсів Організація системи заходів, спрямованих на підвищення результативності експериментальної роботи (Семінари, тренінги, круглі столи, конференції Створення навчально-методичних комплексів з білінгвальних курсів Впорядкування навчальних програм з білінгвальних Контрольна-аналітична діяльність рівня викладання та якості ЗУН з білінгвальних курсів Корекційно-проектувальна робота Психолого-педагогічний супровід Координація роботи з Посольством Франції Поширення інформації про хід експерименту через фахову періодику, друковані та електронні ЗМІ Співробітництво з державними, науковими освітніми установами різних рівнів Відділ інтеграції білінгвальності в систему позакласної роботи Організація роботи роботи профільного табору «ТАЗІМС» Організація роботи хору "Fantasie", Театру "Are en ciel" Координація колективних творчих справ (конкурси, свята, фестивалі)
  6. 6. Старша школа Систематизація та узагальнення результатів впровадження ефективності білінгвальної (двомовної) освіти Початкова школа Базові предмети + Поглиблене вивчення французької мови ( з 1 класу) + Вивчення англійської мови (з 2 класу) + Вивчення математики французькою мовою (3-4 класи) Створення максимально сприятливих умов для розкриття потенціальних можливостей учнів Формування мотиваційної готовності до навчання, створення психолого-педагогічної ситуації для ефективності розвитку особистості Інтеграція предметних знань різних освітніх галузей Базова школа Базові предмети + викладання білінгвальних дисциплін (математика, інформатика, історія, географія французькою мовою) Активізація навчально- пізнавальної і творчої діяльності Конструювання, корекція та впровадження оптимальної системи організації діяльності білінгвальної школи Ф-т прикладної математики Політехнічний університет Парижу Факультет лінгвістикиЗалучення координаторів (носіїв мови) Проведення тестових випробувань на знання французької мови Організація стажування у Франції вчителів та учнів 9 класів - переможців конкурсних випробувань Залучення вчителів білінгвальних дисциплін до участі в Міжнароджних конференціях Атестація на сертифікат DELF A2 Організація профільного навчання. Розробка елективних курсів сертифікат DELF. DALF отримання безперервної освіти  диплом Українського та Французького зразків Базові предмети + білінгвальні предмети + спецкурси: Ділова французька мова Французька література; Технічний переклад Набуття ЗУН та компетенцій відповідно до державних програм Впровадження білінгвальнолї освіти, розвиток мовної компетенції учнів, розширення сфери соціокультурного спілкування Співпраця з Посольством Франції в Україні Посольство Франції в Україні НТУУ "КПІ" УГОДИ
  7. 7. Міжнародні навчальні програми (Кани, Аржелес сюр Мер, Ретель) (Flex) Середня школа Лінгвістичний профіль _______________________ Французька та англійська мови Історія і географія французькою мовою Математичний профіль _______________________ Французька та англійська мови Математика та інформатика французькою мовою Економічний профіль _______________________ Французька та англійська мови Математика і географія французькою мовою Ділова французька мова
  8. 8. Науково-методична література Розроблено:  Програми для 5-11 класів з математики, інформатики, історії, географії.  Міні-підручники з математики 3-11 класи, географії 5-11 класи та історії 5-9 класи;  Глосарії з математики для 5-11 класів; географії для 7 класу; історії для 6,7,8 класів;  Портфоліо успішності учнів з предметів немовного циклу географії для 7,9 класів, з історії для 6-7 класів, математики для 5 класу;
  9. 9. Дослідження мотиваційної спрямованостіДослідження мотиваційної спрямованості щодо вивчення білінгвальних предметівщодо вивчення білінгвальних предметів
  10. 10. Індивідуально-психологічні особливості вчителя та ефективність педагогічної взаємодії ( 16-факторний опитувальник Кеттела , форма “С” А-Ж – умовне позначення прізвищ вчителів, які викладають білінгвальні предмети
  11. 11. Додаток №Додаток №1111Рейтинг класів за рівнем навчальних досягнень з історії (за середнім балом) Рейтинг класів за рівнем навчальних досягнень з географії (за середнім балом) Історія французькою мовою викладається Історія французькою мовою не викладається Географія французькою мовою не викладається Географія французькою мовою викладається
  12. 12. Додаток №Додаток №1010 Діаграма успішності учнів за результатами річного оцінювання з історії французькою мовою Діаграма успішності учнів за результатами річного оцінювання з географії французькою мовою
  13. 13. Діаграма успішності учнів за результатами річного оцінювання з математики французькою мовою Діаграма успішності учнів за результатами річного оцінювання з інформатики французькою мовою
  14. 14. Моніторинги рівня успішності з білінгвальнихМоніторинги рівня успішності з білінгвальних предметів та дисциплін українською мовою у 6-9предметів та дисциплін українською мовою у 6-9 класах:класах:
  15. 15. Результати навчальних досягнень учнів окремого класуРезультати навчальних досягнень учнів окремого класу протягом всього експерименту з курсу за виборомпротягом всього експерименту з курсу за вибором Історія французькою мовоюІсторія французькою мовою
  16. 16. Географія французькою мовою
  17. 17. Математика французькою мовоюМатематика французькою мовою
  18. 18. Інформатика французькою мовоюІнформатика французькою мовою
  19. 19. Результати іспитівРезультати іспитів DELFDELF учнів 11 класівучнів 11 класів
  20. 20. КількістьКількість учнів ЗНЗ , які склали екзамениучнів ЗНЗ , які склали екзамени міжнародного зразка DELF рівенміжнародного зразка DELF рівень В1ь В1
  21. 21. Моніторинг даних про кількість учнів,Моніторинг даних про кількість учнів, які склали екзамени міжнародного зразка DELFякі склали екзамени міжнародного зразка DELF
  22. 22. Успішність учнів за результатами іспитівУспішність учнів за результатами іспитів DELF рівнів А1, А2, В1, В2DELF рівнів А1, А2, В1, В2
  23. 23. Анкетування випускників школиАнкетування випускників школи
  24. 24. Інтеграція учасників навчально- виховного процесу школи у міжнардний простір Шкільні обміни з аграрним ліцеєм міста Ретель, Франція Шкільні обміни з колежем дез Альбер міста Аржелес сюр мер,Франція Співпраця з ліцеєм Кадекю міста Стамбул, Туреччина Навчальний курс в інституті Гран Бльо міста Канни, Франція Співпраця з Інститутом Франції в Україні Дипломи міжнародного зразка DELF Міністерства освіти Франції про рівень знання мови Співпраця з Посольством Франції в Україні Проходження стажування вчителів франц.мови школи в Інституті Турен, Франція Співпраця з видавництвами CLE International, Oxford University Press Навчання в країнах Франції, Швейцарії, Бельгії, Канаді, США Євроклуб «Крила» Проект «Мій рідний край – прекрасна Оболонь» Літній профільний табір «ТАЗІМС» (табір активних знавців іноземних мов та спорту) Зустріч шкіл, Послів Франції і Німеччини. Проект «Єлисейський договір – основа майбутнього Європи» Конкрс «Allons en France» Всеукраїнський конкурс проектів «Права людини. Сучасність та зміни.» Співпраця з Корпусом Миру США в Україні Співпраця з комітетом AIESEC Київ. Соціально- освітній проект розвитку школярів «Світ без кордонів» FLEX «Майбутні лідери» Проект E-Twinning Конкурс-фестиваль "Діалог держав: "Партнерство в освіті" Зустрічі з експертами Ради Європи
  25. 25. Перелік друкованих праць:Перелік друкованих праць:  Стаття «Білінгвальне навчання в школі» (Ковальчук-Химюк Л.О.), газета «Le français» №10, 2010 р., ст.24-25;  Виступ Довгої О.П. на Міжнародному семінарі в м. Севр, Франція (збірник Міжнародного семінару), 2011 р.;  Презентація проекту «Nombre d’or» на Міжнародному семінарі в Болгарії (Мірошниченко С.А.), червень 2009 р.;  Підручник «Brièvement sur l’Ukraine» (Преснякова А.П., Мірошниченко С.А.), вид-во Лінгвіст, 2012р. – 48 ст.;  Стаття «Білінгвальна освіта – крок до розвитку всебічно розвиненої особистості» (Мірошниченко С.А.) журнал «Іноземні мови» №2 2014р.;  Розробка уроку історії французькою мовою в 7 класі за темою «Імперія Каролінгів» (Мірошниченко С.А.) журнал «Іноземні мови» №2 2014 р.;  Стаття «Навчання математиці в білінгвальній школі» (Ліскін В.О.) журнал «Іноземні мови» №2 2014 р.;  Розробка уроку з математики французькою мовою для 5 класу за темою «Множина та її елементи» (Ліскін В.О.) журнал «Іноземні мови» №2 2014 р.  Розробка уроку історії французькою мовою в 5 класі за темою «Роздробленість Київської держави та татарське ярмо; оборона Києва» (Пігулик Т.В.) журнал «Іноземні мови» №2 2014 р.
  26. 26. ВисновкиВисновки Розроблена модель білінгвального загальноосвітнього навчального закладу, Міжнародні навчальні програми (Кани, Аржелес сюр Мер, Ретель) (Flex) Середня школа Лінгвістичний профіль _______________________ Французька та англійська мови Історія і географія французькою мовою Математичний профіль _______________________ Французька та англійська мови Математика та інформатика французькою мовою Економічний профіль _______________________ Французька та англійська мови Математика і географія французькою мовою Ділова французька мова
  27. 27. сутність якої полягає:  в створенні двомовної освітньої структури;  у стійкій мотивації учнів та батьків у вивченні сучасних мов (французька, англійська) та білінгвальних предметів (математика і інформатика, історія і географія французькою мовою) у посиленому режимі;  у визнанні набутих учнями особливих компетенцій та їх відображенні у спеціальному сертифікаті;  у створенні механізму підготовки вчителів білінгвальних предметів з високими досягненнями у профільній компетентності;  в участі в міжнародних навчальних секціях Європи.
  28. 28. Модель пройшла апробацію та практично підтвердила:  Підвищення рівня володіння учнями французькою мовою, глибокого засвоєння знань з предметів, які вивчаються і українською і французькою мовами, вдосконалення мовної компетенції учнів. Про це свідчать результати здачі іспитів на міжнародний сертифікат DELF від 17 учнів (2009р.) до 141 учня (2014 р.), при цьому в 2009 році здавали іспит DELF за бажанням лише учні 11х класів, а в 2014 році – бажаючі учні 5х -11х класів – рівні А1, А2, В1, В2. Як наслідок, отримані сертифікати надають можливість випускникам школи навчатися у ВУЗах України з отриманням дипломів двох зразків України та Франції (КНТЕУ, НТУУ «КПІ», які мають угоди з інститутом управління та економічним університетом (м. Париж). В даний момент 10 випускників навчаються у ВУЗах Франції, Швейцарії, Бельгії та Люксембургу (Є. Савін, А. Баськова, О. Раков, О. Макута, К. Іщук, Р. Іщук, Н. Поліщук, В. Гальченко, А. Потургаєв, Е. Ковтуненко)
  29. 29.  Щороку один з учнів 9го класу – переможець конкурсів, які проводить посольство Франції, проходить тримісячне стажування у коледжах Франції (О. Раков, А. Невечеря, А. Лєбєдєва, К. Грицайчук, Ю. Загородня, В. Дьякова). Завдяки опануванню французькою мовою термінології понятійного апарату з різних галузей знань учні мають можливість долучатися до міжнародних проектів, які стосуються різних наук.  Розроблені вчителями білінгвальних предметів програми, міні підручники, порт фоліо, глосарії, електронні підручники дають змогу учням ефективно без великих затрат часу опрацювати навчальний матеріал.  Спільна робота з посольством Франції дає можливість вчителям білінгвальних предметів підвищувати свій фаховий рівень. За роки роботи над темою кожен вчитель французької мови та білінгвальних предметів не один раз пройшов стажування у Франції.  Створено методичне об’єднання вчителів білінгвальних предметів, проводяться круглі столи, семінари, тренінги, які спрямовані на опрацювання не тільки теорії. А й виробленню мовних компетенцій, інтеграції предметних знань різних освітніх галузей.
  30. 30. Робота в експерименті дає можливість вчителям само реалізуватися, вдосконалюватися, винаходити нові ідеї, проявляти ініціативу і працювати на кінцевий результат. Підтвердженням тому є участь і отримання призових місць в конкурсах «Вчитель року». Розширився діапазон здачі іспитів на міжнародний сертифікат DELF:  17 учнів (2009 р.) – тільки DELF В1  141 учень (2014 р.) – DELF А1, А2, В1, В2. За результатами дослідження експериментальної роботи мотивація батьків та учнів до поглибленого вивчення французької мови та білінгвальних предметів підвищилася. Дослідно-експериментальна робота дала імпульс, новий виток в розвитку школи, підвищила рейтинг, імідж школи:  Немає проблем з набором учнів (навпаки, школа не може прийняти всіх бажаючих)  Колектив працює на довірі (сертифікат Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва)
  31. 31.  Атестована школа в 2014 році з відзнакою;  Школа відома в Україні (білінгвальність), Міністерстві освіти Франції (здача DELF, вступ до ВНЗ Франції), Посольстві Франції (центр по прийому іспитів DELF для шкіл міста).

×