Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

В.В.Шорохова. Необхідність розвитку залишкового слуху в дитини із порушенням слуху

1,245 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

В.В.Шорохова. Необхідність розвитку залишкового слуху в дитини із порушенням слуху

 1. 1. Необхідність розвитку залишкового слуху в дитини із порушенням слуху Валентина Шорохова, методист НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Цікаві цифри та факти (Всесвітня Організація Охорони здоров'я) • За оцінками ВООЗ, 278 мільйонів людей у світі страждають глухотою або мають проблеми зі слухом • 80% глухих людей та людей із порушеннями слуху проживає в країнах із низьким і середнім доходом • Основні причини порушень слуху в країнах з низьким і середнім доходом - це інфекції середнього вуха, надмірний шум, неналежне використання деяких ліків, проблеми під час пологів та інфекції, викликані застосуванням вакцин • Четверта частина всіх порушень слуху починається в дитинстві
 3. 3. Слух - найважливіше людське почуття • Слух - перше відчуття, яке формується в дитини. Ще в утробі матері вона починає чути і дізнаватися про навколишні звуки • Слух – найбільш гостре людське відчуття. Інтенсивність звуку, що викликає у вусі найслабше слухове відчуття, в мільярди (!) разів менше за інтенсивність світла • Слух - найдосконаліше відчуття. Він може не тільки розрізняти величезний діапазон звуків, а й точно визначати просторове знаходження їхніх джерел • Слух дозволяє нам відчувати себе в безпеці. Тільки він дає можливість вчасно зреагувати на шум автомобіля, який наближається ззаду • Слуховий орган - складний інструмент, який не може замінити жодне з технічних пристосувань у той час, як короткозорість коригується за допомогою окулярів і контактних лінз. Слух діє безперервно, навіть у сні, його неможливо “вимкнути”
 4. 4. Значення слуху в розвитку дитини • Слух допомагає дітям визначати голоси, наслідувати звуки та вчитися розмовляти • За допомогою слуху діти набувають необхідних навичок, спілкуються з іншими людьми • Слух допомагає сприймати сигнали небезпеки Органи слуху дуже важливі, оскільки займають важливе місце в розвитку дитини, визначенні індивідуальних характерних рис особистості
 5. 5. Діти із порушенням слуху Розвиток дітей із порушеннями слуху – це дифіцитарний розвиток. Первинний дефект - порушення слуху, призводить до недорозвинення мовлення - функції, яка пов'язана зі слухом, а також до затримки розвитку інших функцій, пов'язаних із порушенням слухового сприймання опосередковано. Все це гальмує психічний розвиток дитини.
 6. 6. Особливості розвитку мовлення дітей із порушеннями слуху • повільне збагачення словника; • труднощі в засвоєнні лексичних норм та норм граматичної будови речень; • своєрідність лексики; • нерівномірне засвоєння частин мови; • недоліки звуковимови; • труднощі в розумінні висловлювань співрозмовників та побудови власних, що значно ускладнює й обмежує процес комунікації.
 7. 7. Дослідники, які вивчали залишковий слух Б. С. Преображенський, Ф. А. Рау, Р. М. Боскис, Л. В. Нейман, В. І. Бельтюков, О. П. Кузьмічова, Е. І. Леонгард, І . Г. Багрова та ін. Спеціальне коригуюче навчання дітей, які частково або повністю втратили слух є однією з найскладніших і своєрідніших галузей педагогіки (Р.М.Боскис)
 8. 8. Аспекти фронтальної роботи з учнями початкової школи 1.Формування готовності до спілкування (у підготовчому-першому класах). Формування умінь і навичок спілкування. 2. Розвиток слухового (слухо-зорового) сприймання та мовлення. 3. Удосконалення голосоутворення, мовленнєвого дихання та звуковимови. 4. Розвиток моторики артикуляційного апарата, формування внутрішнього мовлення. 5. Формування мовленнєвого ритму (складоритму) та внутрішнього мовлення. 6. Формування умінь та навичок говоріння, сприймання, розпізнавання та розуміння знайомого мовленнєвого матеріалу за опорними звуками, доступними для слухового та слухо-зорового сприймання на основі складоритму. 7. Розвиток словесної пам’яті та мовлення.
 9. 9. Специфіка слухової роботи це розвиток певних навичок, можливостей в учнів, якими вони зможуть скористатися в певних ситуаціях Умови специфіки роботи на індивідуальних заняттях: • Використання необхідних електроакустичних апаратів • Дозоване ускладнення запропонованого мовного матеріалу • Визначення мовного оформлення реакції дитини і т.п.
 10. 10. Завдання роботи з розвитку слуху • розвиток сприймання мовлення на слух • використання залишків слуху в роботі над звуковою стороною мовлення (виразність, наголос, темп, інтонація, злитність) • виховання готовності спілкування з тими, хто чує, сприйняття їхнього мовлення на слух та слухо-зорово
 11. 11. Завдання роботи з формування вимови • постановка, автоматизація, корекція, диференціація звуків • введення звуків в склади різного типу, в слова в різних варіантах поєднання (відповідно до вивченого матеріалу) та речення • побудова речень, текстів • формування самостійного мовлення
 12. 12. Поради педагогам у роботі з учнями із порушеннями слуху (1) • Навчіться перевіряти справність слухового(их) апарату(ів) дитини. • Ознайомтеся зі спеціальними технічними засобами. • Учень повинен добре бачити вчителя, однокласників та унаочнення, по можливості сидіти на першій парті. Він має чітко бачити артикуляційний апарат усіх учасників уроку. • Використовуйте якомога більше унаочнення. • Стежте за тим, щоб учень отримував інформацію в повному обсязі. Звукову інформацію необхідно підкріплювати та дублювати зоровим сприйняттям тексту, таблиць, опорних схем тощо. • Починаючи розмову, приверніть увагу учня: назвіть його на ім'я чи торкніться його руки. Звертаючись і розмовляючи з учнем, дивіться на нього, щоб він міг бачити всі ваші рухи (артикуляцію, вираз обличчя, жести, мову тіла). • Перед повідомленням нового матеріалу, інструкцій щодо виконання завдання тощо, переконайтеся, що учень дивиться на вас і слухає. • Говоріть достатньо гучно, в нормальному темпі, дотримуйтесь чіткої артикуляції.
 13. 13. Поради педагогам в роботі з учнями із порушеннями слуху (2) • Не затуляйте обличчя руками, не говоріть, повернувшись до учня спиною. Після запису на дошці, поверніться обличчям до класу, повторіть написане та прокоментуйте. • Переконуйтесь, що учень вас розуміє. Якщо учень просить щось повторити, спробуйте перефразувати повідомлення, вживаючи короткі прості речення. • Якщо ви не зрозуміли відповіді учня, попросіть його повторити ще раз чи написати те, що він хотів повідомити. • Складний матеріал, що містить терміни, формули, дати, прізвища, географічні назви, доцільно надати учневі в письмовій формі. • Використовуйте демонстраційний матеріал, що найповніше передає зміст уроку. • Переконайтесь, що учень розуміє значення слів. По можливості спрощуйте текст. • Ініціюйте мовленнєве спілкування учня. Не перебивайте його, дайте можливість висловити думку.
 14. 14. Бережіть слух!!!

×