Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.О.Смольницька. Відомий Тарас Шевченко в рідкісних архівах

410 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.О.Смольницька. Відомий Тарас Шевченко в рідкісних архівах

 1. 1. Смольницька Ольга Олександрівна,Смольницька Ольга Олександрівна, старший науковий співробітникстарший науковий співробітник відділу української філології Національного науково-дослідного інститутувідділу української філології Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, кандидат філософських наукукраїнознавства та всесвітньої історії, кандидат філософських наук
 2. 2. Благо тобі, друже-брате, як є в тебе хата.Благо тобі, друже-брате, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті є з ким розмовляти.Благо тобі, як у хаті є з ким розмовляти. Т. Шевченко, «Ми восени таки похожі…», 1849, Раїм.Т. Шевченко, «Ми восени таки похожі…», 1849, Раїм.
 3. 3. Запис у метричній книзіЗапис у метричній книзі церкви Іоанна Богословацеркви Іоанна Богослова cc.. Моринці ЗвенигородськогоМоринці Звенигородського повіту Київської губерніїповіту Київської губернії про шлюб Григоріяпро шлюб Григорія Шевченка з КатериноюШевченка з Катериною Бойко, 3 листопада 1801 р.Бойко, 3 листопада 1801 р.
 4. 4. Запис у метричній книзіЗапис у метричній книзі церкви Іоанна Богословацеркви Іоанна Богослова с. Моринціс. Моринці Звенигородського повітуЗвенигородського повіту Київської губерніїКиївської губернії про народженняпро народження Т. Г. Шевченка.Т. Г. Шевченка. 25 лютого 1814 р.25 лютого 1814 р.
 5. 5. СЛУЖІННЯ МУЗІ НА ВОЛІСЛУЖІННЯ МУЗІ НА ВОЛІ Так от, бач, живу, учусь, нікомуТак от, бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь,не кланяюсь і нікого не боюсь, окроме Бога. Велике щастя бутьокроме Бога. Велике щастя буть вольним чоловіком: робиш, щовольним чоловіком: робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить.хочеш, ніхто тебе не спинить. Лист до Микити Шевченка, 15 листопада 1839 р.Лист до Микити Шевченка, 15 листопада 1839 р.
 6. 6. Лист віце-голови ТоваристваЛист віце-голови Товариства заохочення художниківзаохочення художників Ф.І. ПрянишниковаФ.І. Прянишникова до Т. Г. Шевченка з привітаннямдо Т. Г. Шевченка з привітанням щодо його успіхів у навчанніщодо його успіхів у навчанні в Академії,в Академії, 25 листопада 1840 р.25 листопада 1840 р.
 7. 7. Лист правління ХарківськогоЛист правління Харківського університету до Т. Г. Шевченкауніверситету до Т. Г. Шевченка з проханням надіслати після виходуз проханням надіслати після виходу в світ виданняв світ видання «Живописн«Живописнаяая УкраинУкраинаа»»,, 13 листопада 1844 р.13 листопада 1844 р.
 8. 8. Лист харківського губернськогоЛист харківського губернського предводителя дворянствапредводителя дворянства М.М. Ковалевського доМ.М. Ковалевського до чернігівського, полтавського ічернігівського, полтавського і харківського генерал-губернаторахарківського генерал-губернатора М.А. Долгорукова з проханнямМ.А. Долгорукова з проханням надіслати передплатникам післянадіслати передплатникам після виходу в світ видання Т.Г. Шевченкавиходу в світ видання Т.Г. Шевченка «Живописная Украина»,«Живописная Украина», 2 грудня 1844 р.2 грудня 1844 р.
 9. 9. «Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я«Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись –моя будущая профессия,хорошо знал, что живопись –моя будущая профессия, мой насущный хлеб.мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства, иИ вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков былеще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которыебессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец,мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря налишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-такивсемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю».втихомолку кропаю». Т. Шевченко. «Журнал», 1 июля 1857 г.Т. Шевченко. «Журнал», 1 июля 1857 г.
 10. 10. Т. Г. Шевченко.Т. Г. Шевченко. «Думка»«Думка» («Нащо мені чорні(«Нащо мені чорні брови...»).брови...»). Автограф, 1838 р.Автограф, 1838 р.
 11. 11. Коли б мені прийшлось одним словом схарактеризувати поезію Шевченка, то я сказав би: се поезія бажання життя… бажання життя пробивається у всіх його творах як золота нитка з-посеред різнобарвної тканини. Іван Франко. «Тарас Шевченко», 1891 р.Іван Франко. «Тарас Шевченко», 1891 р.
 12. 12. Із збірки «Три літа», 27 грудня 1844. Вірш «Хустина» («У неділю не гуляла…»)
 13. 13. Вороги!!Вороги!! І люті! люті! ви ж украли,І люті! люті! ви ж украли, В багно погане заховалиВ багно погане заховали Алмаз мій чистий, дорогий,Алмаз мій чистий, дорогий, Мою колись святую душу!Мою колись святую душу! Т. Шевченко, «Чи то недоля та неволя…» (1850)Т. Шевченко, «Чи то недоля та неволя…» (1850)
 14. 14. Протокол допиту Т.Г. ШевченкаПротокол допиту Т.Г. Шевченка у ІІІ відділенні й. і. в. канцелярії,у ІІІ відділенні й. і. в. канцелярії, 21 квітня 1847 р.21 квітня 1847 р.
 15. 15. ДовідкаДовідка ІІІ відділення власноїІІІ відділення власної й. і. в. канцелярії прой. і. в. канцелярії про походження та викуппоходження та викуп Т.Г. Шевченка з кріпацтва,Т.Г. Шевченка з кріпацтва, 21 квітня 1847 р.21 квітня 1847 р.
 16. 16. Т.Г. Шевченко. «Думи мої, думи мої».Т.Г. Шевченко. «Думи мої, думи мої». Список польською мовою.Список польською мовою. З колекції документів Яна Карловича.З колекції документів Яна Карловича.
 17. 17. Т.Г. Шевченко. Автограф віршаТ.Г. Шевченко. Автограф вірша ««СонСон»,», 18581858
 18. 18. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Т. Шевченко. «Журнал», 26 [июня] 1857
 19. 19. Виписка з журналу попереднього засідання Ради Імператорської Академії мистецтвВиписка з журналу попереднього засідання Ради Імператорської Академії мистецтв про визнання Т.Г. Шевченкапро визнання Т.Г. Шевченка «назначенным в академики по гравированию на меди»«назначенным в академики по гравированию на меди»,, 16 квітня 1859 р.16 квітня 1859 р.
 20. 20. Диплом на звання академіка,Диплом на звання академіка, виданий Т.Г. Шевченкувиданий Т.Г. Шевченку Імператорською АкадемієюІмператорською Академією мистецтв 31 жовтня 1860 р.мистецтв 31 жовтня 1860 р. Санкт-ПетербурзькаСанкт-Петербурзька Імператорська АкадеміяІмператорська Академія мистецтвмистецтв «признает и почитает«признает и почитает художника Шевченкохудожника Шевченко академиком»академиком»
 21. 21. Було б дуже корисно організувати вБуло б дуже корисно організувати в Англії виставку живопису Шевченка.Англії виставку живопису Шевченка. Я здивований: він, виявляється,Я здивований: він, виявляється, чудовий художник-реаліст, і багато хто зчудовий художник-реаліст, і багато хто з сучасних художників у нього можесучасних художників у нього може дечого навчитися... Це наша втрата, щодечого навчитися... Це наша втрата, що ми й досі так погано ознайомлені з такимми й досі так погано ознайомлені з таким визначним поетом і художником.визначним поетом і художником. Герберт Маршалл, англійський поет і перекладач, 1964Герберт Маршалл, англійський поет і перекладач, 1964

×