Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Союз захисту прав дитини

1,025 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Союз захисту прав дитини

  1. 1. ““ Громадяни України маютьГромадяни України мають право на свободу обправо на свободу об’’єднанняєднання в політичні партії та громадськів політичні партії та громадські організації для здійснення йорганізації для здійснення й захисту своїх прав і свобод тазахисту своїх прав і свобод та задоволення політичнихзадоволення політичних економічних , соціальних ,економічних , соціальних , культурних та інших інтересів ,культурних та інших інтересів , за винятком обмежень,за винятком обмежень, установлених законом вустановлених законом в інтересах національної безпекиінтересах національної безпеки та громадського порядку ,та громадського порядку , охорони здоровохорони здоров’’я населення абоя населення або захисту прав і свобод іншихзахисту прав і свобод інших людей.”людей.” 36. :Ст Конституції України36. :Ст Конституції України
  2. 2. 14На сьогодні в Україні налічується близько 14На сьогодні в Україні налічується близько . , 2 . – .млн сімей з них млн молодих Діти. , 2 . – .млн сімей з них млн молодих Діти складають майже чверть усього населенняскладають майже чверть усього населення Ми обМи об’’ ,єдналися в Союз щоб захищати права,єдналися в Союз щоб захищати права .дитини.дитини
  3. 3. Конвенція передбачає такіКонвенція передбачає такі :права дитини :права дитини Конвенція передбачає іКонвенція передбачає і ,специфічні права дитини зокрема,специфічні права дитини зокрема :: право знати своїх батьків і правоправо знати своїх батьків і право ;на їх піклування ;на їх піклування право на збереженняправо на збереження ;індивідуальності;індивідуальності ,право дитини яка позбавлена,право дитини яка позбавлена КОНВЕНЦІЯКОНВЕНЦІЯ ,право на життя ,право на життя ,на громадянство ,на громадянство ,свободу думки ,свободу думки ,совісті і релігії та інші які є,совісті і релігії та інші які є загальновизнаними правамизагальновизнаними правами .громадян.громадян
  4. 4. спрямовану на поліпшення всіх сторінспрямовану на поліпшення всіх сторін .життя дітей в нашій країні .життя дітей в нашій країні 1996 .Указом Президента від р створена1996 .Указом Президента від р створена Українська дитяча спеціалізованаУкраїнська дитяча спеціалізована –лікарня унікальний заклад по–лікарня унікальний заклад по наданню найвищого рівнянаданню найвищого рівня спеціалізованої допомоги дітям іспеціалізованої допомоги дітям і .матерям.матерям Створено Національний фондСтворено Національний фонд “соціального захисту матерів і дітей “соціального захисту матерів і дітей – ”.Україна дітям– ”.Україна дітям Створені інші фонди і обСтворені інші фонди і об ’’ ,єднання які,єднання які здійснюють благодійну діяльність щодоздійснюють благодійну діяльність щодо .дітей.дітей Україна ратифікувала Конвенцію і здійснила певніУкраїна ратифікувала Конвенцію і здійснила певні :кроки по її реалізації:кроки по її реалізації “Затверджено Національну програму Діти“Затверджено Національну програму Діти ”,України”,України
  5. 5. -Ми громадяни-Ми громадяни
  6. 6. - стати на захист прав неповнолітніх в умовах приватизації житла і укладання відповідних цивільно - ;правових угод - внести до Кодексу законів про працю України доповнення ,щодо регулювання трудових відносин підлітків створення надійних правових гарантій для безпеки їх здоров’ ;я - розробити механізм і процедуру розгляду скарг дітей на жорстоке поводження з ними в сім’ ;ї і поза нею - ,звернути увагу на охорону дитинства й материнства а для ;цього необхідно прийняти цілий ряд законів - ,хочемо проконтролювати передачу дитячих речей затриманих митним органами та конфіскованими у ,встановленому порядку щоб вони дійшли до дітей. 12Сьогодні тисяч дітей у віці від 7- 15 ,до років не вчаться а ,тому наше завдання допомогти дітям здобути освіту і в майбутньому ,обрати професію від цього залежить майбутнє .нашої нації Програма нашого СоюзуПрограма нашого Союзу :передбачає:передбачає
  7. 7. Наша організація матиме свій друкований органНаша організація матиме свій друкований орган “ ”На захисті прав дитини“ ”На захисті прав дитини Рубрики газетиРубрики газети ::””В центрі увагиВ центрі уваги ”” ( мова йтиме про життя( мова йтиме про життя );дітей в Україні );дітей в Україні ““Чим зайнятися дитині в той чиЧим зайнятися дитині в той чи ”;інший день ”;інший день ““ ”Юридична консультація”Юридична консультація ( – );запитуй відповідаємо( – );запитуй відповідаємо ““ ”;Вісті зі шкіл ”;Вісті зі шкіл ““ Висвітлення роботи СоюзуВисвітлення роботи Союзу ”.захисту прав дітей ”.захисту прав дітей ГАЗЕТАГАЗЕТА

×