Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Україна суверенна, демократична, соціальна, правова держава

2,762 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Україна суверенна, демократична, соціальна, правова держава

 1. 1. 1.1. Правові акти української державиПравові акти української держави .на шляху до незалежності.на шляху до незалежності 2. Етапи конституційного процесу2. Етапи конституційного процесу 1991-1996 .в Україні рр1991-1996 .в Україні рр 3. Особливості правового статусу3. Особливості правового статусу .Конституції України.Конституції України 4. .Основні засади Конституції України4. .Основні засади Конституції України
 2. 2. 16 липня 1990 р.16 липня 1990 р. - Декларація про державний суверенітет . 3 серпня 1990 р. -3 серпня 1990 р. - Закон України “Про економічну самостійність України”. 24 серпня 1991р. -24 серпня 1991р. - Акт проголошення незалежності України. 12 вересня 1991 р. -12 вересня 1991 р. - Закон України “ Про правонаступництво ”.
 3. 3. це політико-правовий акт, який проголошує принципице політико-правовий акт, який проголошує принципи внутрішньої і зовнішньої політики держави.внутрішньої і зовнішньої політики держави.
 4. 4. НароднийНародний це особливість влади самостійно і незалежноце особливість влади самостійно і незалежно здійснювати свої функції як всередині держави ,здійснювати свої функції як всередині держави , так і за її межами .так і за її межами . НаціональниНаціональни йй• верховенство владиверховенство влади всередині держави ,всередині держави , незалежність владинезалежність влади в зовнішньо-в зовнішньо- політичній діяльності,політичній діяльності, • незалежність особи,незалежність особи, • верховенство воліверховенство волі більшостібільшості при дотриманні правпри дотриманні прав меншості .меншості . • повновладдяповновладдя народу,народу, • народовладдя,народовладдя, • здійсненняздійснення державної владидержавної влади через депутатів тачерез депутатів та влади черезвлади через депутатів тадепутатів та безпосередньо.безпосередньо. • повновладдяповновладдя нації ,нації , • політичнаполітична свобода нації ,свобода нації , • здатністьздатність політичногополітичного самовизначення .самовизначення . ДержавнийДержавний
 5. 5. 1990 .-р1990 .-р прийняття рішення про розробку нової Конституціїприйняття рішення про розробку нової Конституції .України та створення для цього Конституційної комісії .України та створення для цього Конституційної комісії 1992 .-р1992 .-р винесення проекту Конституції України на всенародневинесення проекту Конституції України на всенародне .обговорення .обговорення 1993 .р1993 .р доопрацювання тексту з урахуванням результатівдоопрацювання тексту з урахуванням результатів .всенародного обговорення .всенародного обговорення 1994 .-р1994 .-р 2- .створення го складу Конституційної комісії2- .створення го складу Конституційної комісії БерезеньБерезень 1996 . –р1996 . –р схвалення проекту Конституції Українисхвалення проекту Конституції України Конституційною комісією та винесення його на розглядКонституційною комісією та винесення його на розгляд .Верховної Ради України .Верховної Ради України КвітеньКвітень 1996 .-р1996 .-р прийняття Верховною Радою Україниприйняття Верховною Радою України .поданого проекту за основу .поданого проекту за основу -Травень червень-Травень червень 1996 .-р1996 .-р .обговорення Конституції України .обговорення Конституції України 28 1996 .червня р28 1996 .червня р .прийняття Конституції України .прийняття Конституції України
 6. 6. ППоходить відоходить від ““ constitutioconstitutio ”” - ,устрій- ,устрій .установлюю.установлюю
 7. 7. Конституція України –Конституція України – це найважливіший нормативний акт держави, її ОсновнийОсновний ЗаконЗакон . Вона є важливим політико-правовим документом довгострокової дії , що закріплює в Україні засади державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя .
 8. 8. - Преамбула - Розділ 1 “Загальні засади ” - Розділ 2 “Права , свободи та обов’язки людини і громадянина ” - Розділ 3 “Вибори. Референдум ” - Розділ 4 “Верховна Рада України” - Розділ 5 “Президент України ” - Розділ 6 “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади ” - Розділ 7 “Прокуратора ”
 9. 9. - Розділ 8 “Правосуддя ” - Розділ 9 “Територіальний устрій України ” - Розділ 10 “Автономна Республіка Крим ” - Розділ 11 “Місцеве самоврядування ” - Розділ 12 “Конституційний Суд України ” - Розділ 13 “Внесення змін до Конституції України ” - Розділ 14 “Прикінцеві положення ” - Розділ 15 “Перехідні положення ”

×