Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

І.В.Олійник. Рівневе навчання та рівнево-ступеневе оцінювання

669 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

І.В.Олійник. Рівневе навчання та рівнево-ступеневе оцінювання

 1. 1. ЗвітЗвіт про хід і результатипро хід і результати дослідно-експериментальної роботидослідно-експериментальної роботи за темою: “Рівневе навчання та рівнево-за темою: “Рівневе навчання та рівнево- ступеневе оцінювання”ступеневе оцінювання” (2005-2013)(2005-2013) ДоповідачДоповідач:: директор Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ”директор Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ” Киричков Ю.В.Киричков Ю.В.
 2. 2. Актуальність дослідно-експериментальної роботиАктуальність дослідно-експериментальної роботи зумовлена потребою батьків та держави взумовлена потребою батьків та держави в забезпеченні навчальними закладами якісногозабезпеченні навчальними закладами якісного навчання, проведенні об'єктивного оцінювання,навчання, проведенні об'єктивного оцінювання, переході до рейтингового оцінювання у зв'язку ізпереході до рейтингового оцінювання у зв'язку із приєднанням України до Болонського процесу.приєднанням України до Болонського процесу. Ідея дослідно-експериментальної роботиІдея дослідно-експериментальної роботи виникла ввиникла в результаті педагогічного експерименту над якимрезультаті педагогічного експерименту над яким працювали викладачі Політехнічного ліцею НТУУпрацювали викладачі Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ" і полягає в розробці системи рівневого„КПІ" і полягає в розробці системи рівневого навчання та рівнево-ступеневого оцінювання, щонавчання та рівнево-ступеневого оцінювання, що дозволить значно зменшити кількість конфліктівдозволить значно зменшити кількість конфліктів пов'язаних із цим.пов'язаних із цим.
 3. 3. Мета дослідно-експериментальної роботи:Мета дослідно-експериментальної роботи: Побудувати систему рівневого навчання та рівнево-Побудувати систему рівневого навчання та рівнево- ступеневого оцінювання для всіх класів та предметівступеневого оцінювання для всіх класів та предметів навчального плану, яка реалізує на практиці поняттянавчального плану, яка реалізує на практиці поняття “безконфліктна освіта” та передати розробки усім“безконфліктна освіта” та передати розробки усім зацікавленим у такій формі навчаннязацікавленим у такій формі навчання загальноосвітнім навчальним закладам.загальноосвітнім навчальним закладам. Об'єктом дослідно-експериментальної роботи є:Об'єктом дослідно-експериментальної роботи є: зміст та результати навчально-виховного процесузміст та результати навчально-виховного процесу профільного та фахового навчання ліцеїстівпрофільного та фахового навчання ліцеїстів Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ".Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ".
 4. 4. Етапи дослідно-експериментальної роботиЕтапи дослідно-експериментальної роботи І етап (2005-2006 рр.). Реалізовані такі завдання:І етап (2005-2006 рр.). Реалізовані такі завдання: • розроблена управлінська система направлена нарозроблена управлінська система направлена на реалізацію мети експерименту;реалізацію мети експерименту; • затверджений склад учасників експериментальноїзатверджений склад учасників експериментальної роботи, створені творчі групи, розподіленіроботи, створені творчі групи, розподілені обов'язки;обов'язки; • проаналізовані навчальні програми на відповідністьпроаналізовані навчальні програми на відповідність системі рівневого навчання та рівнево-ступеневогосистемі рівневого навчання та рівнево-ступеневого оцінювання;оцінювання; • проаналізовані нормативні документи, що пов'язаніпроаналізовані нормативні документи, що пов'язані із введенням 12-бальної шкали оцінювання ііз введенням 12-бальної шкали оцінювання і рівневим навчанням.рівневим навчанням.
 5. 5. ІІ етап (2006-20012 рр.). Реалізовані такі завдання:ІІ етап (2006-20012 рр.). Реалізовані такі завдання: • розроблена програма впровадження системирозроблена програма впровадження системи рівневого навчання та рівнево-ступеневогорівневого навчання та рівнево-ступеневого оцінювання;оцінювання; • підготовлені у фахових класах навчальні програми запідготовлені у фахових класах навчальні програми за принципами їх перемежовування і з залученнямпринципами їх перемежовування і з залученням викладачів ВНЗ до викладання в 10-11-х класах;викладачів ВНЗ до викладання в 10-11-х класах; • проведений моніторинг за сприйняттям ліцеїстамипроведений моніторинг за сприйняттям ліцеїстами системи рівневого навчання та рівнево-ступеневогосистеми рівневого навчання та рівнево-ступеневого оцінювання;оцінювання; • проведені семінари, тренінги, методичні засідання,проведені семінари, тренінги, методичні засідання, тощо з метою опанування викладачами методиктощо з метою опанування викладачами методик викладання та передачі досвіду;викладання та передачі досвіду;
 6. 6. ІІ етап (2006-20012 рр.). Реалізовані такі завдання:ІІ етап (2006-20012 рр.). Реалізовані такі завдання: • розроблені експериментальні навчальні програмирозроблені експериментальні навчальні програми рівневого навчання в усіх навчальних класах ліцею;рівневого навчання в усіх навчальних класах ліцею; • проведена адаптація системи рівневого навчання упроведена адаптація системи рівневого навчання у зв’язку з переходом старшої школи (10 – 11 клас) дозв’язку з переходом старшої школи (10 – 11 клас) до профільного навчання;профільного навчання; • розроблені методичні рекомендації щодорозроблені методичні рекомендації щодо використання системи рівневого навчання під часвикористання системи рівневого навчання під час підготовки учнів старшої школи до зовнішньогопідготовки учнів старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання.незалежного оцінювання.
 7. 7. 0 25 75 0 0 29 61 10 0 15 70 15 2010-2011 н.р. % 2011-2012 н.р. % 2012-2013 н.р. % Якість знань 5-х класів І рівень ІІ рівень ІІІ рівень IV рівень
 8. 8. 0 12 77 11 0 31 66 3 2 12 69 17 2010-2011 н.р. % 2011-2012 н.р. % 2012-2013 н.р. % Якість знань 6-х класів І рівень ІІ рівень ІІІ рівень IV рівень
 9. 9. 1 45 43 11 0 24 55 21 0 25 59 16 2010-2011 н.р. % 2011-2012 н.р. % 2012-2013 н.р. % Якість знань 7-х класів І рівень ІІ рівень ІІІ рівень IV рівень
 10. 10. 4 42 54 0 2 22 72 4 0 12 70 18 2010-2011 н.р. % 2011-2012 н.р. % 2012-2013 н.р. % Якість знань 8-х класів І рівень ІІ рівень ІІІ рівень IV рівень
 11. 11. 1 70 28 1 4 51 41 4 0 24 68 8 2010-2011 н.р. % 2011-2012 н.р. % 2012-2013 н.р. % Якість знань 9-х класів І рівень ІІ рівень ІІІ рівень IV рівень
 12. 12. 0.9 16.2 55.4 38.4 41.9 42.8 1.8 2.6 0 10 20 30 40 50 60 I рівень II рівень III рівень IV рівень Якість знань 10-х класів 2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р.
 13. 13. 0 0 33.4 37.7 61.1 60.4 5.5 1.9 0 10 20 30 40 50 60 70 I рівень II рівень III рівень IV рівень Якість знань 11-х класів 2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р.
 14. 14. ВзялиВзяли участьучасть 173 і вище173 і вище 200200 балівбалів ВзялиВзяли участьучасть 173 і вище173 і вище 200200 балівбалів %% Кіл-тьКіл-ть %% Кіл-тьКіл-ть 20132013 9393 83,983,9 7878 22 7878 80,880,8 6363 22 20122012 140140 80,780,7 113113 22 113113 73,473,4 8383 20112011 5757 87,787,7 5050 33 4747 74,574,5 3535 РЕЗУЛЬТАТИ ЗНОРЕЗУЛЬТАТИ ЗНО математика фізика ЗНО з математики та фізики –ЗНО з математики та фізики – в 10-ці кращих навчальних закладів м. Києвав 10-ці кращих навчальних закладів м. Києва
 15. 15. Дякую за увагу!Дякую за увагу!

×