Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Л.І.Остапенко. Корекційна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів у спеціальній школі для дітей із порушеннями інтелекту

1,156 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Л.І.Остапенко. Корекційна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів у спеціальній школі для дітей із порушеннями інтелекту

 1. 1. Корекційна спрямованість викладанняКорекційна спрямованість викладання загальноосвітніх предметівзагальноосвітніх предметів у спеціальній школіу спеціальній школі для дітей із порушеннями інтелектудля дітей із порушеннями інтелекту Науково-методичний семінар: (для вчителів корекційної освіти) Л.І.Остапенко, директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 17
 2. 2. Розвиток життєвих компетенцій особливої дитини Спеціальна загальноосвітня школа-интернат № 17 Заклад для дітей з особливими потребами Мета діяльності: • створення комфортних умов навчання, виховання, корекції розвитку, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність; • розвиток професійних навичок, рис характеру; • подальша інтеграція в суспільство. 70% контингенту учнів –70% контингенту учнів – діти з вадами розумового розвиткудіти з вадами розумового розвитку (з легкою та помірною розумовою відсталістю)(з легкою та помірною розумовою відсталістю) .. 30% контингенту учнів30% контингенту учнів -- діти із затримкою психічного розвитку.діти із затримкою психічного розвитку. Особливі категорії учнів: діти з розладами аутичного спектра, діти з синдромом Дауна.
 3. 3. -Школа інтернат як заклад -психолого педагогічної реабілітації
 4. 4. Навчальна діяльність в процесі навчання – основний засіб розвитку пізнавальних здібностей учнів. Особливості процесу навчання Загальноосвітні галузі Спеціальні корекційні заняття Профільне навчання Інноваційний підхід до формування життєвих компетенцій
 5. 5. Компетентнісний підхід до вивчення освітніх галузей
 6. 6. Трудове навчання – один із найважливіших засобів соціальної адаптації учнів, передбачає здобуття професії. є профільним предметом у навчальному плані допоміжної школи. Структура профільного навчання: 4 клас 5-9 класи 10 клас опанування основами професії спеціалізація орієнтування у спеціальності на базі навчальних майстерень (включає теми загальнотехнічного характеру, вирішує загальноосвітні й корекційні завдання)
 7. 7. Профілі професійно-трудової підготовки Профілі професійно-трудової підготовки • швейна справа; • взуттєва справа; • підготовка молодшого обслуговуючого персоналу; • квітникарство.
 8. 8. Ефект співпраці:Ефект співпраці:  школярі призвичаюються до умов навчання в училищі  попереднє визначення трудових профілів навчання в училищах на основі результатів професійного відбору  сприяння подальшому працевлаштуванню випускників училищ на підприємствах, організаціях, установах Протягом 12 років школа – інтернат №17 працює в рамках угод з Київським вищим професійним училищем технологій та дизайну виробів із шкіри та Київським вищим професійним училищем швейного та перукарського мистецтва, що забезпечує неперервну професійну освіту учнів з особливими потребами
 9. 9. Спеціальні корекційні заняття Лікувальна фізкультура Ритміка Соціально-побутове орієнтування Розвитокмовлення Корекція розвитку
 10. 10. Інноваційний підхід до формування життєвих компетенцій учнів Впровадження навчального курсу «Основи комп’ютерної грамотності» сприяє адаптації школярів до навколишнього життя, формуванню вмінь одержувати доступну інформацію сучасним способом. Вітальна листівка «З 8 Березня» Практичне завдання на тему: «Використання можливостей графічного редактора PAINT». Виконала учениця 10 класу.
 11. 11. –Урок основна форма організації навчання Олігофренопедагогіка Загальнопедагогічні дидактичні принципи  відображають закономірності процесу навчання в допоміжній школі,  розглядаються в аспекті корекційних завдань Олігофренодидактика Специфічний дидактичний принцип Корекційно-розвиваючої спрямованості навчання
 12. 12. Типові особливості процесу навчання в допоміжній школі  повільність процесу навчання;  простіший, ніж у масовій школі, виклад матеріалу;  повторюваність у навчанні;  поглиблений індивідуальний і диференційований підхід до учнів;  предметно-наочний і практичний характер навчання;  опора на більш розвинуті здібності дитини;  опора на чуттєві форми сприймання дійсності;  подолання загальної недостатності інтелектуальної сфери;  спеціальна організація навчальної діяльності учнів
 13. 13. Учитель-олігофренопедагог- ключова фігура в реалізації корекційно-розвивальної функції навчання Напрямки професійної діяльності педагога- дефектолога  навчально-виховна  соціально-педагогічна,  реабілітаційна,  консультативно-діагностична,  психотерапевтична,  власне корекційцна,  інші види “невчительської” діяльності

×