Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

В.Близнюк. Варіативність використання Лего-технологій у роботі вчителя-тифлопедагога

1,477 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

В.Близнюк. Варіативність використання Лего-технологій у роботі вчителя-тифлопедагога

 1. 1. Використання Лего-технологій у корекційно-педагогічній роботі з дітьми з порушеннями зору Віталія Близнюк, учитель-дефектолог (тифлопедагог) СДНЗ №32 для дітей із порушеннями зору
 2. 2. ЛЕГО - одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, яка широко використовує тривимірні моделі реального світу і предметно-ігрове середовище для навчання та розвитку дитини. Це дозволяє розглядати конструювання з використанням конструкторів LEGO як один з ефективних засобів корекції сенсорного розвитку, а саме: розвитку зорового сприймання в дошкільників із зоровою депривацією .
 3. 3.  розвиток зорового сприймання ( зорово-моторної координації, розвиток окорухової функції, фіксації погляду);  розвиток сенсорних еталонів (колів, форма, величина);  розвиток мовлення;  розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги, логічного мислення, уяви);  розвиток дрібної моторики пальців рук;  соціальна адаптація;  розвиток пізнавальних здібностей;  розвиток просторового орієнтування.
 4. 4. Діагностування Індивідуальна робота Робота в групах Ігрова діяльність Створення предметно- розвивального середовища Робота з батьками Використання ЛЕГО-технологій в роботі тифлопедагога:
 5. 5. Основні принципи організації занять із використанням Лего-технологій  Доступність досліджуваного матеріалу.  Систематичність, послідовність проведення занять.  Емоційно насичена тематика занять.  Проблемно-ситуативний характер завдань варіативності - диференційований зміст завдань.  Надання дітям самостійності, заохочення до праці.
 6. 6. Методи та прийоми, що використовуються на заняттях із Лего-конструювання:  Сенсорне обстеження Лего-деталей ( знайомство з формою, кольором).  Демонстрація і розгляд ілюстрацій та картин із зображенням об'єктів для конструювання.  Спостереження за натуральними об'єктами.  Використання схем і креслень.  Демонстрація варіативних з'єднань деталей при створенні моделі.  Пояснення послідовності і способів виконання споруди.  Показ і аналіз зразка. (Пред'явлення мовного зразка).  Створення проблемної ситуації, аналіз і оцінка конструктивної діяльності.
 7. 7. Діагностичне обстеження Предметні уявлення Просторова орієнтація Сенсорний розвиток
 8. 8. Ігрова діяльність
 9. 9. Предметно-розвивальне середовище
 10. 10. Корекційні заняття Розвиток зорового сприймання Математичний розвиток Розвиток дрібної моторики Розвиток просторового орієнтування Розвиток мовлення
 11. 11. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×