Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

І.В.Луценко, Ю.М.Найда. Диференційоване викладання: реалізація підходу

1,715 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

І.В.Луценко, Ю.М.Найда. Диференційоване викладання: реалізація підходу

 1. 1. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДУ Луценко І.В., науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти, ІСП НАПН України, Найда Ю.М., керівник проектів ВФ “Крок за кроком”
 2. 2. ВИКЛИК Усі учні мають різні навчальні потреби, можливості та сильні сторони
 3. 3. ЧИННИКИ  Школи працюють над покращенням академічної успішності.  Сьогодні в класі знаходяться різні учні. ТАКИМ ЧИНОМ, школам потрібно знайти шляхи найкращого задоволення потреб усіх учнів!
 4. 4. ПОТРЕБА Надання можливостей для навчання в загально освітньому просторі це ІНКЛЮЗІЯ та ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЛЯ ВСІХ
 5. 5. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ Розглядається як підхід, який надає педагогу можливість ураховувати відмінності між учнями та забезпечувати оптимальний і результативний навчальний процес для кожного з них. Джерело: Tomlinson, C.A. (2001) How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms
 6. 6. “На самому базовому рівні, диференціація означає повну реорганізацію уроку таким чином, щоб дати учням можливість у різний спосіб сприймати інформацію, осмислювати поняття і демонструвати набуті знання й уміння”. Джерело: Tomlinson, C.A. (2001) How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms
 7. 7. СФЕРИ ДЛЯ «РОЗУМНОЇ» ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СЕРЕДОВИЩЕ ОЦІІНЮВАНН Я
 8. 8. СЕРЕДОВИЩЕ ВИКЛАДАННЯ ОЦІНЮВАННЯ
 9. 9. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ Диференційоване викладання розглядається як концептуальний підхід і практична технологія особливої організації навчального процесу
 10. 10. Учитель може диференціювати: Зміст Процес Продукт відповідно до Підготовленості учнів Інтересу Стилю навчальної діяльності
 11. 11. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ Урахування відмінностей: рівень підготовленості – через адаптації темпу навчання та ступеня складності матеріалу; індивідуальні стилі навчання – через організацію численних видів діяльності, щоб учні мали можливість отримати та опрацювати інформацію в різний спосіб і на різних рівнях;  інтереси – спираючись на зацікавлення самої дитини. реагування на потреби учня – перерви, технічні засоби, архітектурна адаптація….
 12. 12. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ Адаптація змісту, процесу та продукту навчальної діяльності: Включають: 1.варіювання вимогами щодо ступеня виконання завдань учнями на окремому уроці або впродовж вивчення цілої теми 2. застосовування широкого спектру форм і методів навчальної діяльності.
 13. 13. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ зміст – що учні мають засвоїти та яким чином вони отримуватимуть інформацію спосіб диференціації, який найчастіше полягає в отриманні доступу до навчального матеріалу через його зміст. доступність змістового наповнення вважається ключовим елементом диференціації.
 14. 14. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОЦЕСУ процес – види навчальної діяльності, які виконують учні для осмислення та засвоєння змісту  гнучкі методи формування груп  взаємодія учнів один з одним і кооперативне навчання .
 15. 15. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОДУКТУ продукт – те, що дає учням можливість закріпити, застосувати, поглибити та вдосконалити набуті знання, вміння, навички (проектна діяльність) Зміна очікувань/результатів і вимог до відповідей учнів. Завдання, на які відповідають учні, мають бути диференційованими, щоб різні учні могли продемонструвати або проявити свої знання і розуміння по-різному.
 16. 16. Приклади диференціації  Ущільнення  Самостійна робота  Групи по інтересам  Гнучке утворення груп  Багаторівневі завдання  Закінчи історію  Допоміжні комп'ютерні засоби  Перетворення мовленнєвого тексту на аудіо запис
 17. 17. Приклади диференціації  Візуальні та звукові підказки  Читання вголос  Прослуховування аудіо записів  Покрокові інструкції  Додаткові завдання  Друзі помічники (партнери для навчання) 17
 18. 18. Приклади диференціації  Письмова відповідь  Вербальна відповідь  Візуальна проекція  Драматизація  Мультимедіа: Power Point
 19. 19.  У диференційованому викладанні від самого початку передбачається, що всі учні різні
 20. 20. а відтак, завдання вчителя полягає в тому, щоб виявити:  відмінності,  відповідним чином адаптувати навчальний процес  та забезпечити ефективний і оптимально корисний навчальний досвід для всіх.
 21. 21. ОДИН РОЗМІР НЕ ПІДХОДИТЬ УСІМ

×