Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Технології розвитку
творчої особистості
Ірина Кузьменчук, методист НМЦ
іноземних мов і світової літератури
ІППО КУ імені Б...
Творча особистість - це
особистість, у якої поєднується
внутрішня потреба творити із
розумінням суті справи, знаннями та
в...
www.svitlit.ippo.kubg.edu.ua
Універсальні креативні здібності
• Реалізм уяви.
• Уміння бачити ціле раніше часткового.
• Надситуативно – перетворювальни...
Творче мислення характеризується
такими основними особливостями:
•
•
•
•

Швидкість.
Гнучкість.
Оригінальність.
Завершеніс...
Групова робота як спільна діяльність людей
у межах невеликих колективів має таку мету:

• збільшити ефективність комунікац...
Метод мозкового штурму
• В обговоренні беруть участь різні фахівці
з різним рівнем досвіду.
• Детальне знання проблеми є н...
Вимоги до організації мозкового штурму
• Для проведення мозкового штурму
обирається ведучий.
• Формуються групи генераторі...
Етапи й правила мозкового штурму
Попередній етап — постановка проблеми.
Метою першого (основного) етапу є створення
максим...
Зоною оптимального використання
мозкового штурму є:
• розв’язання завдань на етапі, коли ми ще не маємо
глибоких знань про...
Конференція
ідей
Від мозкового
штурму вона
відрізняється
темпом проведення
нарад та
дозволеною
доброзичливою
критикою у фо...
Синектика
(буквально «поєднання різнорідних елементів») –

комплексний метод стимулювання
творчої діяльності, що використо...
Критерії відбору спеціалістів
у групу синекторів:
• гнучкість мислення,
• діапазон знань і практичного
досвіду,
• урахуван...
Теоретична основа синектики
• творчий процес може бути пізнаний і раціонально
організований;
• творчі процеси окремої особ...
• В основу методу покладено пошук
потрібного рішення за рахунок
подолання психологічної інерції,
яка полягає в намаганні р...
Перетворення
незнайомого

Перетворення
знайомого

в знайоме.

в незнайоме.

 Зрозуміти проблему.
 Звести нову ситуацію
д...
Синектика виділяє
такі основні механізми
перетворення відомого в невідоме
1. Пряма аналогія (розглянутий об’єкт порівнюєть...
Типологія аналогій (за Н. Роуксом)
Логічні
• Структурні
аналогії.
• Функціональні
аналогії.
Феноменологічні
аналогії.

Пси...
Структура синектичного процесу
І. Постановка завдання.
(формулювання «проблеми як вона поставлена»).

ІІ. Аналіз проблеми
...
Метод
«Дерево
цілей»

Метод
контрольних
запитань
• У чому полягає
проблема?
• Чи можемо ми на неї
вплинути?
• Як зміниться...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

І.В.Кузьменчук. Технології розвитку творчої особистості

874 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

І.В.Кузьменчук. Технології розвитку творчої особистості

 1. 1. Технології розвитку творчої особистості Ірина Кузьменчук, методист НМЦ іноземних мов і світової літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Творча особистість - це особистість, у якої поєднується внутрішня потреба творити із розумінням суті справи, знаннями та вміннями, відповідними здібностями.
 3. 3. www.svitlit.ippo.kubg.edu.ua
 4. 4. Універсальні креативні здібності • Реалізм уяви. • Уміння бачити ціле раніше часткового. • Надситуативно – перетворювальний характер творчих рішень. • Експериментування. (В.Синельников, В. Кудрявцев).
 5. 5. Творче мислення характеризується такими основними особливостями: • • • • Швидкість. Гнучкість. Оригінальність. Завершеність.
 6. 6. Групова робота як спільна діяльність людей у межах невеликих колективів має таку мету: • збільшити ефективність комунікаційних процесів та поліпшити взаєморозуміння учасників проекту; • підвищити активність окремих учасників та стимулювати генерацію нових ідей. Усі методи групової роботи засновані на принципі відкладеного обговорення.
 7. 7. Метод мозкового штурму • В обговоренні беруть участь різні фахівці з різним рівнем досвіду. • Детальне знання проблеми є не обов’яковим. • Учасники рівні за статусом. • Дотримання сценарію й певних правил. • Суворе дотримання розподілу в часі процесу висування ідей та процесу їхнього обговорення й оцінки. • Максимальна тривалість засідання - 1,5 год. (Може бути кілька засідань з одного питання).
 8. 8. Вимоги до організації мозкового штурму • Для проведення мозкового штурму обирається ведучий. • Формуються групи генераторів ідей і критиків - аналітиків. Типи генераторів: • Типовий генератор. • Тіньовий генератор. • Інертний генератор.
 9. 9. Етапи й правила мозкового штурму Попередній етап — постановка проблеми. Метою першого (основного) етапу є створення максимальної кількості ідей за короткий час. Змістом другого (заключного) етапу мозкового штурму є перехід від збирання ідей до їхнього обговорення та вибору найкращої. На кожному етапі обговорення використовується лише один тип мислення -дивергентний або конвергентний.
 10. 10. Зоною оптимального використання мозкового штурму є: • розв’язання завдань на етапі, коли ми ще не маємо глибоких знань про об’єкт дослідження й необхідно визначити напрямки вирішення проблеми. На цьому етапі ми поки що не можемо застосувати логіку. Припустімо, що проблема виникла нещодавно. • Виконання завдань на проектування нової продукції, ідей реклами тощо. • Вирішення «зворотніх» завдань («зворотній» мозковий штурм): як погіршити товар, процес, послугу. Вирішуються ці завдання для того, щоб після зворотнього мозкового штурму знайти «зайві ланки» і виключити з процесів непотрібні або шкідливі процедури.
 11. 11. Конференція ідей Від мозкового штурму вона відрізняється темпом проведення нарад та дозволеною доброзичливою критикою у формі коротких реплік та коментарів. Метод колективного блокнота поєднання індивідуального незалежного висування ідей із їх колективною оцінкою.
 12. 12. Синектика (буквально «поєднання різнорідних елементів») – комплексний метод стимулювання творчої діяльності, що використовує прийоми та принципи як мозкового штурму, так і методу аналогій та асоціацій. • • • • Від мозкового штурму синектика відрізняється сталою кількістю і професіоналізмом учасників, тривалістю (створення синектичної групи потребує тривалого часу), періодичністю (синектичні сесії у сталій кількості учасників збираються з певною періодичністю упродовж років), заохоченням критики на стадії висування ідей та відсівання тих ідей, які не відповідають поставленому завданню.
 13. 13. Критерії відбору спеціалістів у групу синекторів: • гнучкість мислення, • діапазон знань і практичного досвіду, • урахування емоційного типу, • володіння декількома різними професіями (бажано).
 14. 14. Теоретична основа синектики • творчий процес може бути пізнаний і раціонально організований; • творчі процеси окремої особи і колективу аналогічні, • ірраціональний момент у творчості важливіше раціонального; • в латентному стані знаходиться дуже багато творчих здібностей, які можна виявляти і стимулювати. Необхідність попереднього навчання синектики. Використання певних технік у процесі синектичного засідання.
 15. 15. • В основу методу покладено пошук потрібного рішення за рахунок подолання психологічної інерції, яка полягає в намаганні розв'язати проблему традиційним шляхом. • У широкому сенсі синектика включає в себе два базових процеси: перетворення незнайомого в знайоме та перетворення знайомого в незнайоме.
 16. 16. Перетворення незнайомого Перетворення знайомого в знайоме. в незнайоме.  Зрозуміти проблему.  Звести нову ситуацію до вже випробуваних, відомих.  Більшість проблем не є новими. Сенс у тому, щоб зробити їх новими, створивши тим самим потенціал для виходу на нові рішення.  Спотворити, перевернути, змінити повсякденний погляд і реакцію на речі, події.  У «відомому» світі предмети завжди мають своє певне місце. У той же час різні люди можуть бачити один і той самий об'єкт під різними кутами зору, несподіваними для інших.  Наполягати на розгляді відомого як невідомого – основа творчості.
 17. 17. Синектика виділяє такі основні механізми перетворення відомого в невідоме 1. Пряма аналогія (розглянутий об’єкт порівнюється з більш-менш схожим аналогічним об’єктом у природі або техніці). 1. 2. Символічна аналогія (Прийом знаходження назви книги, який характеризує певне ключове поняття так, щоб воно обов’язково містило парадокс). 3. Фантастична аналогія. (Необхідно уявити фантастичні засоби або персонажів, які виконують те, що потрібно за умовами завдання). 4. Особиста аналогія. (дозволяє уявити себе тим предметом або частиною предмета, про який ідеться в завданні).
 18. 18. Типологія аналогій (за Н. Роуксом) Логічні • Структурні аналогії. • Функціональні аналогії. Феноменологічні аналогії. Психологічні • Сенсорні аналогії. Емпатичні аналогії. Символічні і метафоричні аналогії. • Фантастичні аналогії.
 19. 19. Структура синектичного процесу І. Постановка завдання. (формулювання «проблеми як вона поставлена»). ІІ. Аналіз проблеми (переведення проблеми з «як вона поставлена» у проблему, «як вона розуміється»). ІІІ. Генерування ідеї вирішень проблеми у тому формулюванні, яке обрав експерт чи керівник. Використання аналогій. ІV.Перенос знайдених в процесі генерації нових ідей до проблеми «як вона поставлена» чи проблеми «як вона розуміється» і виявляються їхні можливості. Важливим елементом цієї стадії є критична оцінка експертів. Розвиток і максимальна конкретизація ідеї, яка визнана найбільш вдалою.
 20. 20. Метод «Дерево цілей» Метод контрольних запитань • У чому полягає проблема? • Чи можемо ми на неї вплинути? • Як зміниться ситуація у разі впливу? • Чи варто взагалі впливати на проблему? • Чи можна її усунути? • Яким чином це можна зробити? • Хто саме здатен це зробити і в який час?

×