Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Л.А.Кузьменко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг

516 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Л.А.Кузьменко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаг

 1. 1. Дослідно-експериментальна робота: “Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування і розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток»”
 2. 2. Керівник: Наталія Дмитрівна Гуменюк, директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району м. Києва. Науковий керівник: Тамара Олексіївна Пушкарьова, кандидат педагогічних наук.
 3. 3. Терміни проведення експерименту: вересень 2009 р. – грудень 2014 р. підготовчий: (червень 2009 р. – грудень 2010 р.)  діагностично-концептуальний: (січень 2011 р. – грудень 2011 р.)  організаційно-прогнозуючий: (січень 2012 р. – грудень 2012 р.)  формувальний: (січень 2013 р. – грудень 2013 р.) 
 4. 4. Завдання формувального етапу: - проведення семінарів із питання формування психолого-педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми; опис системи роботи вчителів із формування розвитку інтелектуальних здібностей дітей; моніторинг якості навчальних досягнень учнів із математики (2–4, 5–6 класи), з хімії (7 класи); моніторинг роботи навчального закладу в умовах дослідноекспериментальної роботи; створення авторських методичних розробок, дидактичного матеріалу, посібників, програм.
 5. 5. Результати формувального етапу: - - - проведено семінари, круглі столи з питання формування психологопедагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми; проведено моніторинг якості навчальних досягнень учнів із хімії, математики, які навчаються за програмою “Росток”; поповнено банк авторських методичних розробок; надруковано методичні розробки вчителів-учасників експерименту в періодичних виданнях; розроблено авторські програми курсів, які затверджено Міністерством освіти і науки України; співавторство у створенні навчальних посібників із хімії для 7, 8, 9 класів; зошитів для практичних робіт із хімії для 7, 8 класів; календарнотематичного планування 7-9 клас; здійснено моніторинг роботи навчального закладу в умовах дослідноекспериментальної роботи.
 6. 6. - стартові контрольні роботи з математики (вересень); - підсумкові контрольні роботи за І семестр (грудень); - аналіз якості знань учнів.
 7. 7. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів із математики у 2,4 класах
 8. 8. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів із математики у 5,6 класах
 9. 9. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів із хімії у 7 класах
 10. 10. Олімпіади та МАН 2007 – 2013 рр.
 11. 11. Олімпіади та МАН із предметів
 12. 12. - аналіз якості знань учнів на батьківських зборах; спільні засідання адміністрації школи і батьківських комітетів із питань якості знань учнів.
 13. 13. Використані психодіагностики: - аналітико-синтетичного мислення (за матрицями Равена); - методика експертної оцінки адаптованості дитини до школи (Чирко В.І., Соколова О.Л., Сорокіна О.В.); - визначення рівня шкільної мотивації за анкетою для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації Н.Г.Лусканової; - соціометричні дослідження; - діагностика тривожності (методика МОДТ О.Є. Роміциної). - діагностика структури взаємин в учнівському колективі, виявлення „зірок” і „знехтуваних” (соціометрія); - опитувальник «Мій клас» Ю.З.Гільбуха.
 14. 14. висновки: - експериментальна програма розвитку дитини «Росток» має значні переваги у порівнянні з іншими Державними програмами, вона дає високий результат знань, розвиває творче мислення, інтелектуальні здібності, формує особистість; - спеціалізована школа № 250 з 8 класу формує класи з поглибленим вивченням математики, тому розвивальний проект «Росток» забезпечує значно глибше засвоєння теоретичного матеріалу, створює міцний фундамент знань, розвиває математичну логіку, аналітичне мислення, сприяє розвитку розумових здібностей учнів; - програма отримала високу оцінку у вчителів та у широкого кола батьківської громадськості. Тому подальше впровадження розвивальної програми доцільне.

×