Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Моніторинг діяльності
навчального закладу
“Школа повного дня”
Метою експерименту є теоретичне
обґрунтування та експериментальна перевірка
моделі системного моніторингу якості освіти
на...
Система моніторингу
Внутрішньогімназійний
моніторинг
Управлінський
моніторинг
Моніторинг освітнього
процесу
Соціальний мон...
Інструментарій моніторингу:
 державна атестація навчального закладу;
 тематичні перевірки;
 аналіз статистичної звітнос...
Кадрове забезпечення

(добір і розподіл педагогічних кадрів)
Предмет

Параметри

Класи
5

Українська мова

А
Б
В

Українсь...
Критерії оцінки:
А – підбір кадрів:
0 – немає вчителя;
1 – тимчасово працює, сумісник;
2 – стабільний учитель;
3 – стабіль...
Технологічна карта
ІІІ

Психолого-педагогічна підготовка
1.Знання психологічних особливостей учнів.
2.Знання психологічної закономірності нав...
V

Виховний аспект
1.Планування позакласної роботи.
2.Організація позакласної роботи.
3.Проведення засідань факультативів,...
Добір педагогічних кадрів

0
13,20%

немає вчителя
тимчасово
працюючий, сумісник

56,80%

30,20%

стабільний учитель
стабі...
Розподіл педагогічних кадрів
0
0

відсутність психологічної
сумісності з класом

32,10%

задовільна ПС
допустима ПС
оптима...
Технологічна підготовка вчителів

15,10%

молодий учитель (спеціаліст)

30,20%
11,30%

становлення вчителя (ІІ
категорія)
...
Основні завдання моніторингу:
•виявлення навчальних досягнень учнів, зокрема
досягнення базового рівня мовленнєвої компете...
Для досягнення означених цілей було передбачено:
•проведення дворазового вимірювання знань учнів протягом
навчального року...
Звітність за класами
доступність завдань тесту
Розподіл успішності учнів
Аналіз результатів тестових завдань
Клас,
група

5 І
5 ІІ
5 ІІІ
6 І
6 ІІ
6 ІІІ
7 І
7 ІІ
7 ІІІ

Учнів
Писали
за
роботу
спис...
Програма корегувальної роботи
з підвищення результативності техніки читання учнів

1. Попередньо вводити до довготривалої ...
Моніторинг
навчальних досягнень учнів 5-11 класів
з англійської мови за результатами семестрового оцінювання
Клас
5
6
7
8-...
Діагностичний інструментарій
моніторингових досліджень:
об’єктивність проведення вимірювань;
технологічність проведення ...
Моніторингові дослідження це:
1)інструментарій і механізм контролю за якістю освіти;
2)потужний засіб підвищення рівня інф...
Дозвілля учнів
Порівняльна діаграма "Улюблений вид занять гімназистів у вільний від навчання час"

Відвідувати музеї, теат...
Дозвілля. Прогулянки на свіжому повітрі
5 клас

8 клас
20

25
15

20
15

10

10

5

5

0

0
менше в ід 2 до в ід 3 до біль...
Дозвілля. Літній відпочинок учнів
Організація позашкільного відпочинку під час літніх канікул
16
14
12
10
8
6
4
2
0
у міст...
Іноді
розгублюються,
не знають, що
відповісти

Хотіли б
навчитись
керувати своїми
емоціями під час
конфлікту

Хотіли б біл...
Моніторинг комунікативного розвитку
учнів експериментальних класів

Не відчувають
труднощів під час
спілкування
25%

Іноді...
О.М.Перехейда. «Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня» на базі гімназії «Ерудит»
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О.М.Перехейда. «Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня» на базі гімназії «Ерудит»

1,135 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.М.Перехейда. «Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня» на базі гімназії «Ерудит»

 1. 1. Моніторинг діяльності навчального закладу “Школа повного дня”
 2. 2. Метою експерименту є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка моделі системного моніторингу якості освіти навчального закладу, який функціонує в режимі повного дня.
 3. 3. Система моніторингу Внутрішньогімназійний моніторинг Управлінський моніторинг Моніторинг освітнього процесу Соціальний моніторинг Моніторинг виховної діяльності Моніторинг професійної компетентності педагогів Психологічний моніторинг Внутрішньогімназійний моніторинг фіксує діяльність кожного учня, учителя та діяльність гімназії, що передбачає накопичення та аналіз прогностичної інформації в її психолого-педагогічній інтерпретації
 4. 4. Інструментарій моніторингу:  державна атестація навчального закладу;  тематичні перевірки;  аналіз статистичної звітності;  аналіз документів;  соціологічні дослідження;  анкетування;  інтерв’ювання;  тестування;  самооцінка;  діагностичне спостереження;  метод хронометрування;  моніторинг навчальних досягнень учнів.
 5. 5. Кадрове забезпечення (добір і розподіл педагогічних кадрів) Предмет Параметри Класи 5 Українська мова А Б В Українська література А Б В Англійська мова А Б В 6 7 8 9 10 11
 6. 6. Критерії оцінки: А – підбір кадрів: 0 – немає вчителя; 1 – тимчасово працює, сумісник; 2 – стабільний учитель; 3 – стабільний, хороший учитель. Б – розподіл кадрів: 0 – відсутня психологічна сумісність із класом; 1 – задовільна ПС; 2 – допустима ПС; 3 – оптимальна ПС. В – технологічна підготовка: 0 – молодий учитель (спеціаліст); 1 – становлення вчителя (ІІ категорія); 2 – хороший, добросовісний учитель (І категорія); 3 – ст. учитель, учитель-методист (вища категорія).
 7. 7. Технологічна карта
 8. 8. ІІІ Психолого-педагогічна підготовка 1.Знання психологічних особливостей учнів. 2.Знання психологічної закономірності навчання, виховання й розвитку школярів. 3.Знання теоретичних основ педагогіки. 4.Знання педагогічних технологій ІV Навчально-виховний аспект 1.Оптимальність змісту інформації (глибина, логічність, структурування, уміння виділити головне). 2.Вибірковість прийомів навчання, заохочення учнів до активної розумової діяльності, самостійності, творчості (створення проблемних ситуацій, пізнавальних пошуків, виконання творчих завдань). 3.Використання творчих новацій у доборі матеріалу, у методах, засобах і прийомах навчання. 4.Співпраця та співтворчість (педагогічний такт, уміння вести діалог, культура спілкування, уміння створити ситуацію успіху тощо). 5.Педагогічно виправданий контроль і облік навчальних досягнень учнів. 6.Поведінка учнів: пізнавальна активність, зацікавленість, комфортність, взаємодопомога. 7.Поведінка вчителя: уміння володіти собою, культура мови, темп, ритміка, жестикуляція, зовнішній вигляд, організованість, виваженість, вимогливість. 8.Ведення шкільної документації.
 9. 9. V Виховний аспект 1.Планування позакласної роботи. 2.Організація позакласної роботи. 3.Проведення засідань факультативів, гуртків, секцій. 4.Результативність позакласної роботи. VI Громадсько-педагогічний аспект 1.Громадські доручення. 2.Соціальний статус педагога. 3.Особисті якості.
 10. 10. Добір педагогічних кадрів 0 13,20% немає вчителя тимчасово працюючий, сумісник 56,80% 30,20% стабільний учитель стабільний, хороший учитель
 11. 11. Розподіл педагогічних кадрів 0 0 відсутність психологічної сумісності з класом 32,10% задовільна ПС допустима ПС оптимальна ПС 67,90%
 12. 12. Технологічна підготовка вчителів 15,10% молодий учитель (спеціаліст) 30,20% 11,30% становлення вчителя (ІІ категорія) хороший, добросовісний учитель (І категорія) ст.учитель, учитель-методист (вища категорія) 43,40%
 13. 13. Основні завдання моніторингу: •виявлення навчальних досягнень учнів, зокрема досягнення базового рівня мовленнєвої компетенції; •з’ясування причин відмінностей навчальних досягнень у учнів різних вікових категорій; •виявлення факторів, що впливають на стан навчальної підготовки; •корегування навчального процесу та його навчальнометодичного забезпечення на основі аналізу результатів вимірювань і досліджень; •підготовка вчителів та учнів до широкого застосування різних засобів діагностування, зокрема тестів, у навчанні іноземної мови; •упровадження сучасних технологій проведення підсумкового контролю в гімназії; •підготовка учнів і вчителів до стандартизованих іспитів, які починають упроваджувати у вітчизняній школі.
 14. 14. Для досягнення означених цілей було передбачено: •проведення дворазового вимірювання знань учнів протягом навчального року – директорських контрольних робіт (грудень 2012 р.), тестування (лютий 2013 р.); •застосування вимірювань різних рівнів навчальних досягнень учнів; •аналіз рівня навчальних досягнень за результатами тематичних атестацій і семестрового оцінювання; •збір, аналіз і узагальнення інформації про фактори, що впливають на успішність навчання; •інтерпретація результатів вимірювань і дослідження причин відмінностей навчальних досягнень різних категорій учнів; •розробка рекомендацій щодо організації корегувальної діяльності учнів для досягнення певного рівня навчальних досягнень учнів; •створення відповідних навчально-методичних матеріалів для корегування навчальної підготовки учнів; •безперервне вдосконалення засобів вимірювань і технологій проведення моніторингу навчальних досягнень учнів із іноземної мови.
 15. 15. Звітність за класами доступність завдань тесту
 16. 16. Розподіл успішності учнів
 17. 17. Аналіз результатів тестових завдань Клас, група 5 І 5 ІІ 5 ІІІ 6 І 6 ІІ 6 ІІІ 7 І 7 ІІ 7 ІІІ Учнів Писали за роботу списком 10 12 10 9 9 11 11 10 11 10 12 10 9 9 10 11 10 11 Рівень навчальних досягнень високий достатній 4 3 4 4 4 6 5 5 8 3 5 5 3 5 4 4 4 3 СФК, % 70% 60% 90% 77% 100% 100% 82% 90% 100% Рівень навчальних Середній досягнень бал середній початко вий 3 4 1 2 2 1 - - 8 8 8 9 9 10 8 9 10 ПІБ вчителя Антоненко В.Ю. Коземко Е.В. Ставратій О.М. Заболотня О.О. Кривошея С.В. Шклярук Г.О. Ставратій О.М. Жубинська М.І. КамінськаКлецкова Я.Ю.
 18. 18. Програма корегувальної роботи з підвищення результативності техніки читання учнів 1. Попередньо вводити до довготривалої пам’яті учня і закріплювати в ній коди графічних і звукових образів відповідних слів і їх значень. 2. Завчасно формувати навички володіння формами іноземних слів і структурами речень мови, що вивчається. 3. Учити оперативно виокремлювати ключові слова, визначати за контекстом значення незнайомих слів. 4. Готувати учнів до прогнозування змісту й форми слів, що будуть вивчатися, і граматичної структури речень. 5. Учити визначати смислові зв’язки між словами й відокремлювати синтагми. 6. Формувати вміння синтезувати зміст речень, запам’ятовувати їхній загальний (скорочений) зміст. 7. Учити узагальнювати зміст низки речень, виявляти загальний зміст тексту. 8. Періодично пояснювати гімназистам надзвичайну важливість самостійного читання, показувати наявність міцних зв’язків між різними видами іноземної мовленнєвої діяльності й пов’язаного з цим ефективного впливу читання на оволодіння мовою в цілому. 9. Нагадувати учням про необхідність оволодіння іноземною мовою в гімназії для всебічного підвищення рівня своєї освіченості й культури, підготовки до життя й професійної діяльності, до можливого спілкування із представниками тієї країни, мову якої вони вивчають.
 19. 19. Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів з англійської мови за результатами семестрового оцінювання Клас 5 6 7 8-А 8-Б 9 10 11 І сем. 2011/2012 н.р. 87% 66% 64% 78% 70% 84% ІІ сем. 2011/2012 н.р. 80,9% 82,0% 43,2% 62,5% 52,4% 57,0% 58,7% І сем. 2012/2013 н.р. 100% 88,8% 79,2% 73,3% 82,1% 75,2% 64,2% 78,3% ІІ сем. 2012/2013 н.р. 84,0% 73,0% 87,0% 57,0% 63,3% 68,0% 50,0% 74,4% Тести Тенденції змін у % 70% 80% 74% 63% 63% 79% 84% 75% - 14% + 7% - 13% + 6% - 0,3% + 11% + 34% + 0,6%
 20. 20. Діагностичний інструментарій моніторингових досліджень: об’єктивність проведення вимірювань; технологічність проведення вимірювань; уніфікованість засобів первинної обробки результатів вимірювань для різних структурних елементів гімназії (класу, предметної кафедри закладу); можливість інтерпретації результатів діагностування на кожному етапі її обробки.
 21. 21. Моніторингові дослідження це: 1)інструментарій і механізм контролю за якістю освіти; 2)потужний засіб підвищення рівня інформаційнокореляційного супроводу будь-якої педагогічної діяльності; 3)інноваційна технологія спрямування й супроводу освітньої системи й педагогічного процесу на якісний результат на підставі виважених управлінських рішень; 4)процес запобігання негативних явищ і станів системи педагогічної і управлінської діяльності; 5)нова система й стиль науково-педагогічного управління якістю освіти.
 22. 22. Дозвілля учнів Порівняльна діаграма "Улюблений вид занять гімназистів у вільний від навчання час" Відвідувати музеї, театри, екскурсії Поїздки у місто Відвідування кінотеатрів, клубів Майстрування, шиття Прогулянки з друзями Танці Перегляд телепередач Проводити час із батьками 0 5 5 клас 10 15 8 клас 20 25 10 клас 30
 23. 23. Дозвілля. Прогулянки на свіжому повітрі 5 клас 8 клас 20 25 15 20 15 10 10 5 5 0 0 менше в ід 2 до в ід 3 до більше 2 годин 3 годин 4 годин 4 годин Буденні дні Вихідні менше 2 в ід 2 до в ід 3 до більше 4 годин 3 годин 4 годин годин Буденні дні 10 клас 15 10 Буденні дні Вихідні 5 0 менше в ід 2 до в ід 3 до більше 2 годин 3 годин 4 годин 4 годин Вихідні
 24. 24. Дозвілля. Літній відпочинок учнів Організація позашкільного відпочинку під час літніх канікул 16 14 12 10 8 6 4 2 0 у місті у селі 5 клас на дачі у таборі відпочинку 8 клас за кордоном на курорті 10 клас
 25. 25. Іноді розгублюються, не знають, що відповісти Хотіли б навчитись керувати своїми емоціями під час конфлікту Хотіли б більше дізнатися про конфлікт та шляхи його вирішення Хотіли б навчитись правильно спілкуватися Відчувають труднощі у спілкуванні (особливо з незнайомими) Результати дослідження соціальної активності учнів експериментальних класів 100% 90% 80% 70% 60% 5 клас 50% 8 клас 40% 10 клас 30% 20% 10% 0%
 26. 26. Моніторинг комунікативного розвитку учнів експериментальних класів Не відчувають труднощів під час спілкування 25% Іноді відчувають труднощі 20% Відчувають труднощі під час спілкування 55%

×