Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інформативно-комунікативне середовище як засіб організації дистанційного навчання у спеціальній загальноосвітній школі «Надія»

676 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Інформативно-комунікативне середовище як засіб організації дистанційного навчання у спеціальній загальноосвітній школі «Надія»

 1. 1. 03151 м.Київ вул.Донецька 13ател.факс. 242-23-07E-mail: admin@nadiya-school.org.uahttp://www.nadiya-school.org.ua
 2. 2. Формування інформаційно-комунікаційногосередовища школи як засобу дистанційногонавчання школярів з особливими потребамиН.В. Бондаренко, директорспеціальної загальноосвітньоїшколи «Надія»Соломянського района міста Києва
 3. 3. Мета дослідження:Організація системи дистанційного навчанняучнів з особливими потребами за державниминавчальними програмами з використаннямсучасних інформаційно-телекомунікаційнихтехнологій.
 4. 4. Актуальність дослідженняНеобхідність створення інформаційногопростору, який сприятиме розвитку ініціативи,організаторських здібностей, співтворчості,спільного мислення та партнерства. Результатомреалізації даного підходу є нове пошуковемислення, яке розвиває:- здатність навчатися;- креативність;- інтелект.
 5. 5. Новизна представленої роботи полягає увизначенні ролі інформаційно-комунікаційноїтехнології як ефективного методу дистанційноїосвіти учнів з особливими потребами вствореному інформаційному середовищі.
 6. 6. Діагноз Кількість учнівЗ порушенням опорно-рухового апарату (переважно з ДЦП) 136Органічне ураження головного мозку 31ММД 6Гідроцефалія 4Залишкові явища ураження ЦНС або ураження головногомозку2Післяопераційні залишкові стани (операції по видаленнюпухлин головного мозку та по ушиванню вродженої спинномозковоїгрижі)3Синдром рухової розгальмованості 12Соціальна дезадаптація 35Гіпердинамічний синдром 3Емоційні розлади та розлади поведінки дитячого тапідліткового віку1Список нозологій за провіднимдіагнозом
 7. 7. Хвороби аутичного спектру 19Шизофренія 4Епілепсія 19Олігофренія ступіню вираженої та помірної розумової відсталості 25Психоорганічний синдром 50Затримка психічного розвитку 49Хвороба Дауна 5Синдром ВСД 7Муковісцидоз 2Глухота 2Туговухість 2Косоокість 44Амавроз, амбліопія, атрофія зорових нервів (патологія зору) 2
 8. 8. Результат роботи:І. Створення та модернізація матеріально-технічноїбази.ІІ. Кадрове забезпечення.ІІІ. Впровадження змін у навчально-виховнийпроцес.IV. Створення інформаційного простору закладу.
 9. 9. Сайт школи “Надія”
 10. 10. Учасники освітньогоінформаційногопросторуУчителі Учні БібліотекарАдміністра-ціяБатькиТехнічнийперсоналОтримуютьінформаціюпро пед. таметодичнулітературу,створюютьелектроннінавчальніматеріалиВедутьпошукінформаціїдлявирішеннянавчальнихзадач,берутьучасть удистанцій-ному тесту-ванні тавикористо-вуютьнаявніресурсиЗдійснюєроботу зістворення іпідтримкиелектронного каталогу,публікуєінформаціюпро новінадходження, викори-стовуєінформаціюз мережіІнтернетОрганізовуєспільнудіяльністьспівробітників,розробляєплани іумови дляїхвиконання,замовляєнеобхіднеобладнанняОтримуютьзнання проякість таособливостінавчаннядітей,берутьучасть увиборіформнавчанняПідтримуєроботулокальноїмережі таІнтернет-сервера,забезпечуєнадійнезберіганняінформації,забезпечуєдоступ домережіІнтернет
 11. 11. Дистанційна формаДистанційна формаДистанційна формаДистанційна формаВідеотелефонія (Skype)Відеотелефонія (Skype)Електронне листуванняЕлектронне листування
 12. 12. Off – line навчання
 13. 13. On-line навчанняВикористання електронного матеріалу
 14. 14. Реалізація знань та умінь в подальшому житті
 15. 15. 03151 м.Київ вул.Донецька 13ател.факс. 242-23-07E-mail: admin@nadiya-school.org.uahttp://www.nadiya-school.org.ua

×