Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тьюторська підтримка у сучасній школі

433 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Тьюторська підтримка у сучасній школі

  1. 1. Тьюторська підтримка усучасній школіОксана Балакшинагенеральний директорПриватної школи «Афіни» м. Києва
  2. 2. Автор і науковий керівникексперименту Автор: Приватна школа «Афіни» м. Києва Науковий керівник:професор Даниленко Лідія Іванівна,доктор педагогічних наук, професоркафедри парламентаризму та політичногоменеджменту Національної академіїдержавного управління при ПрезидентовіУкраїни
  3. 3. Мета та предмет дослідження Мета: обґрунтувати, розробити ізапровадити модель школи тьюторськоїпідтримки на базі Приватної школи«Афіни» м.Києва Предмет: зміст, форми і методи організаціїнавчально-виховного процесу узагальноосвітньому навчальному закладі вумовах реалізації інноваційної моделітьюторської підтримки
  4. 4. Опис інноваціїБуде обґрунтовано, розроблено і апробованомодель тьюторської підтримки узагальноосвітньому навчальному закладішляхом внесення якісних змін: в управління закладом в організацію науково-методичної роботи в організацію навчально-виховного процесу у форми і методи навчання, виховання ірозвитку учнів у зміст навчання
  5. 5. Очікувані результатиексперименту підвищення рівня комфортності учасниківнавчально-виховного процесу якісні результати успішності учнівперехідних і випускних класів підвищення рівня художнього,інтелектуального, фізичного, морально-етичного розвитку учнів позитивна динаміка індивідуальнихрейтингів, статусів та рангів учнів івчителів школи
  6. 6. Етапи проведення експерименту Підготовчий етап (2013/14): розробка і первиннаапробація нормативної і науково-методичної базидіяльності ШТП, нових навчальних планів і програмваріативної частини базового стандарту загальноїсередньої освіти Практичний етап (2014/15): запровадження івторинна апробація розроблених нормативних,науково-методичних і навчально-методичнихматеріалів діяльності ШТП, розповсюдженнярезультатів експерименту шляхом проведенняпублічних науково-методичних заходів Узагальнюючий етап (2015/16): перевіркарезультативності розроблених матеріалів діяльностіШТП, розповсюдження результатів експерименту уЗМІ,підготовка друкованих матеріалів експерименту
  7. 7. Міжнародна апробаціяУ 2011 році тьюторська практикашколи «Афіни» успішно пройшлаекспертизу російської Міжрегіональноїтьюторської асоціації.

×