Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №98 М. КИЄВА ЗПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ«Розвиток проектної компетентності учнів засобами...
Директор школи Литвин Любов ПетрівнаЗаслужений працівник освітиУчитель – методистКласів – 43, учнів - 1194Педагогічний кол...
9%16%32%9%11%11%4%8%Якісний склад педагогічного колективу"Вчитель-методистСтарший учительВища категоріяІ категоріяІІ катег...
Працює 26 гуртків іспортивних секцій,2 творчих об’єднання,а ще «Школа мистецтв танародних ремесел»
Стали традиційними шкільні акції:*«За здоровий спосіб життя»*«Добре ім’я - найкраще багатство»*«Усі ми прагнемо любові»
Наше педагогічне кредо : «Школа – цемаленька країна щастя, добра та любові»Ми прагнемо виховувати вільнихконкурентноспромо...
Нові часи вимагають нових підходів.Розширюється інформаційний простір.Основою навчального процесу стаютьінформаційно-комун...
ПРОЕКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬсукупність здібностей і умінь:*здійснювати аналіз своїх потреб на основі рефлексії;*виявляти і форм...
*Формування проектноїкомпетентності можливе тількиза умов систематичноговключення учнів у проектнудіяльність на засадахінт...
*ЧОМУ САМЕ ПРОЕКТ?У ході проектної діяльності школярі навчаються:*планувати свою роботу, заздалегідь прогнозуючи їїрезульт...
*Навчальні проекти - одна з тих технологій, щосуттєво збагачують навчальний процессучасної школиПроект*Завжди має мету;*Ре...
*Що дає використання проектів у виховнійроботі школи?*По-перше, інновації у виховній діяльностідозволяють включити великий...
Кожен проект розвиваєвміння, здібності й мислення школяра;відкриває нові можливості та розкриваєприхований потенціал кожно...
Тема дослідно – експериментальної роботи:«Розвиток проектної компетентності учнів засобамиінтерактивного навчання»Науковий...
*Обєкт дослідно-експериментальної роботи –проектна компетентність учнів ЗНЗ.*Предмет дослідно-експериментальної роботи –зм...
Завдання дослідно-експериментальноїроботи : Визначити та проаналізувати на теоретичному рівнікомпонентний склад проектної...
Терміни та етапи дослідження2013-2017 р.р.За цей час будуть реалізовані наступні етапи:• Підготовчий (01.2013 -12.2013) – ...
Очікувані результати:*Створення освітньогосередовища, зорієнтованого надослідження, пошук, аналіз інформації тазнаходження...
*Очікувані результати:*планується доповнити новим змістом уявлення про структурнікомпоненти проектної компетентності учня,...
Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання
Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання

851 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання

 1. 1. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №98 М. КИЄВА ЗПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ«Розвиток проектної компетентності учнів засобамиінтерактивного навчання»Термін дослідження: 2013-2017 р.р.
 2. 2. Директор школи Литвин Любов ПетрівнаЗаслужений працівник освітиУчитель – методистКласів – 43, учнів - 1194Педагогічний колектив – 114 вчителів,вихователів, керівників гуртків*Заслужений працівник освіти – 1*Відмінник освіти України – 14*Нагороджені знаком «Василь Сухомлинськиий -2»*Вища категорія - 58*«Учитель-методист» - 16*«Старший учитель» - 29*І категорія -16*ІІ категорія – 20*«спеціаліст» - 20*молодих спеціалістів -7
 3. 3. 9%16%32%9%11%11%4%8%Якісний склад педагогічного колективу"Вчитель-методистСтарший учительВища категоріяІ категоріяІІ категоріяСпеціалістМолодий спеціалістВідмінник освітиУкраїни
 4. 4. Працює 26 гуртків іспортивних секцій,2 творчих об’єднання,а ще «Школа мистецтв танародних ремесел»
 5. 5. Стали традиційними шкільні акції:*«За здоровий спосіб життя»*«Добре ім’я - найкраще багатство»*«Усі ми прагнемо любові»
 6. 6. Наше педагогічне кредо : «Школа – цемаленька країна щастя, добра та любові»Ми прагнемо виховувати вільнихконкурентноспроможнихособистостей, здатних творчомислити, самостійно знаходитираціональні шляхи вирішення будь-якихситуацій, приймати принципово нові творчірішення
 7. 7. Нові часи вимагають нових підходів.Розширюється інформаційний простір.Основою навчального процесу стаютьінформаційно-комунікаційні технології.Ми впевнені, що модернізувати освітуможна тільки шляхом запровадження новихметодів і технологій на основіпроектної, дослідницької діяльності учнів таінтерактивного навчання
 8. 8. ПРОЕКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬсукупність здібностей і умінь:*здійснювати аналіз своїх потреб на основі рефлексії;*виявляти і формулювати проблеми, ставитицілі, завдання проектної діяльності;*досліджувати нові технології, проводити пошук тааналіз інформації щодо вирішення виявленихпроблем, знаходити оптимальні рішення проблем івиробляти їх обґрунтований вибір;*Вміння розробляти алгоритми, механізми, методи ізасоби вирішення означених проблем на основіінноваційних підходів.
 9. 9. *Формування проектноїкомпетентності можливе тількиза умов систематичноговключення учнів у проектнудіяльність на засадахінтерактивного навчання.
 10. 10. *ЧОМУ САМЕ ПРОЕКТ?У ході проектної діяльності школярі навчаються:*планувати свою роботу, заздалегідь прогнозуючи їїрезультати;*використовувати різноманітні джерела інформації;*аналізувати та порівнювати факти;*аргументувати власні судження;*приймати рішення;*встановлювати соціальні контакти, розподілятиобов’язки, взаємодіяти;*створювати реальний «кінцевий продукт»;*представляти результати перед аудиторією;*оцінювати свою діяльність та діяльність партнерів
 11. 11. *Навчальні проекти - одна з тих технологій, щосуттєво збагачують навчальний процессучасної школиПроект*Завжди має мету;*Реальний;*Обмежений у часі і просторі;*Реалізується командою;*Унікальний;*Реалізується поетапно;*Повинен піддаватися оцінюванню
 12. 12. *Що дає використання проектів у виховнійроботі школи?*По-перше, інновації у виховній діяльностідозволяють включити великий процент школярівяк у виховний, так і в навчальний процес уцілому.*По-друге, проектна діяльність допомагаєякнайкраще організувати цілеспрямовануспівпрацю у вихованні майбутнього поколіннячерез активну, творчу діяльність.
 13. 13. Кожен проект розвиваєвміння, здібності й мислення школяра;відкриває нові можливості та розкриваєприхований потенціал кожного;допомагаєвдосконалюватись, спілкуватись іприслуховуватись; підтримує і додаєвпевненості у собі, віри в своє «я».
 14. 14. Тема дослідно – експериментальної роботи:«Розвиток проектної компетентності учнів засобамиінтерактивного навчання»Науковий керівник: Ковальчук Василь Іванович, завідувач НДЛекспериментальної педагогіки та педагогічних інноваційІнституту післядипломної педагогічної освіти Київськогоуніверситету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічнихнаук, доцент.Наукові консультанти:Шевцова Олена Михайлівна, старший науковий співробітник НДЛекспериментальної педагогіки та педагогічних інноваційІнституту післядипломної педагогічної освіти Київськогоуніверситету імені Бориса Грінченка.*Базиль Людмила Олександрівна, молодший науковийспівробітник НДЛ експериментальної педагогіки тапедагогічних інновацій Інституту післядипломної освітиКиївського університету імені Бориса Грінченка, кандидатпедагогічних наук, доцент
 15. 15. *Обєкт дослідно-експериментальної роботи –проектна компетентність учнів ЗНЗ.*Предмет дослідно-експериментальної роботи –зміст, форми і методи розвитку проектноїкомпетентності учнів ЗНЗ.*Мета дослідно-експериментальної роботи –визначити зміст, форми і методи розвитку проектноїкомпетентності учнів засобами інтерактивногонавчання..
 16. 16. Завдання дослідно-експериментальноїроботи : Визначити та проаналізувати на теоретичному рівнікомпонентний склад проектної компетентності учнівРозробити концепцію розвитку проектноїкомпетентності учнівДіагностика виявлення рівня розвитку компонентівпроектної компетентності учнівРозробити навчально – методичне забезпеченнярозвитку проектної компетентності учнів засобамиінтерактивного навчанняВизначити результативність розробленої моделірозвитку проектної компетентності учнів навчальногозакладу
 17. 17. Терміни та етапи дослідження2013-2017 р.р.За цей час будуть реалізовані наступні етапи:• Підготовчий (01.2013 -12.2013) – розробка нормативних документівта програм, розробка моделі розвитку проектноїкомпетентності, визначені структурні компоненти проектноїкомпетентності учня, відповідно до яких підібранийпсиходіагностичний інструментарій, зібрані попередні імперичнідані, визначення рівнів розвитку проектної компетентностіучня, розробка моделі розвитку проектної компетентності учня• Формувальний (01.2014- 01.2016) – апробація моделі розвиткупроектної компетентності учня засобами інтерактивного навчання;проведення заходів(тренінгів, семінарських занять ізучителями, участь у різноманітних заходах, самоосвітатощо), визначених моделлю; моніторинг розвитку проектноїкомпетентності школярів; моніторинг загальної успішності учнів.• Узагальнюючий (01.2017 – 12.2017) – узагальнення досвіду роботивчителів, висвітлення отриманих результатів через друкованіпраці, участь у конференціях тощо; підведення підсумків дослідно -ескпериментальної роботи
 18. 18. Очікувані результати:*Створення освітньогосередовища, зорієнтованого надослідження, пошук, аналіз інформації тазнаходження оптимальних рішень*Підвищення загального рівня навчальнихдосягнень учнів*Підготовка конкурентноспроможноїособистості у соціумі
 19. 19. *Очікувані результати:*планується доповнити новим змістом уявлення про структурнікомпоненти проектної компетентності учня, виділити детермінанти їїрозвитку;* визначити засади розвитку проектної компетентності учня, що є основоюдля активізації інноваційної діяльності.*розроблена та апробована модель розвитку проектної компетентностіучня ЗНЗ, основна увага в якій приділяється впливу на діяльнісний таособистісний компоненти, що сприятиме покращенню успішності учнів.*у результаті дослідно-експериментальної роботи буде створено освітнєсередовище, зорієнтоване на:*- урахування індивідуально-вікових особливостей дітей, рівнярозвитку і формування необхідних здібностей, умінь, ступенятеоретичного оволодіння змістом, що лежить в основі навчальногочи соціального проекту;*- забезпечення інформаційного, матеріально-технічного, технологічного та кадрового потенціалу дослідно-експериментальної роботи;*- вибір форм і методів організації самостійної роботи вихованців унавчальному чи соціальному проекті;*- оцінювання результатів самостійної роботи.

×