Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
УМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ОБОЛОНСЬКОГО
РАЙОНУ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:...
організаційно-педагогічні умови розвитку
інтелектуально обдарованих дітей та підлітків
процес розвитку інтелектуально обда...
ОСНОВНА ІДЕЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
полягає у визначенні та забезпеченні організаційно-педагогічних
умов розвитку інтелектуального п...
:
 розробка механізму виявлення інтелектуально
обдарованих дітей та підлітків на всіх рівнях освіти,
ідентифікація та їх ...
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
 На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної
літератури вивчити рівень розробки проблеми в...
ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ
I Підготовчий січень 2015р.-січень2016р.
II. Формуючий лютий 2016р.-л...
ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
 створення районної моделі розвитку інтелектуальних видів
обдарованості;
 забезпечення організаці...
Системний аналіз стану
занятості школярів
району в позаурочний час
Організація
психологічного
супроводу проекту
«Система р...
Системний аналіз
стану занятості
школярів району в
позаурочний час
Організація
психологічного
супроводу проекту
«Система р...
Експериментальні заклади
Дошкільні навчальні
заклади №№
291, 661, 263, 531, 527, 190,
660, 668, 636, 579, 523, 685
Загальн...
Традиційні форми роботи Нетрадиційні форми роботи
Науково-
методичні
наради
Інтернет
коучинги
Організаційно
-інструктивні
...
Умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому просторі Оболонського району
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому просторі Оболонського району

485 views

Published on

Умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому просторі Оболонського району

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому просторі Оболонського району

 1. 1. УМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: ЩЕКАТУНОВА ГАННА ДМИТРІВНА ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ дослідно-експериментальна робота за науково-методичним проектом
 2. 2. організаційно-педагогічні умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей та підлітків процес розвитку інтелектуально обдарованої особистості дитини та підлітка в освітньому просторі створення ефективних організаційно-педагогічних умов розвитку інтелектуально обдарованих дітей та учнівської молоді в інноваційному освітньому просторі Оболонського району ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 3. 3. ОСНОВНА ІДЕЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ полягає у визначенні та забезпеченні організаційно-педагогічних умов розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих дітей та учнівської молоді на всіх етапах становлення особистості на основі подальшого розвитку, уточнення механізмів реалізації та змісту авторської Програми «Обдаровані діти». Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що інтелектуальний розвиток обдарованих дітей та підлітків буде ефективним за умов вдосконалення організаційно- педагогічних умов розвитку інтелектуально обдарованих дітей та учнівської молоді з огляду на необхідність розв’язання наступних проблем:
 4. 4. :  розробка механізму виявлення інтелектуально обдарованих дітей та підлітків на всіх рівнях освіти, ідентифікація та їх розвиток;  розроблення багатовекторної моделі розвитку обдарованості, яка забезпечить системність, наступність, інтеграцію на всіх рівнях освіти (дошкільної, шкільної та позашкільної);  забезпечення системного управлінського, психолого- педагогічного моніторингу щодо виявлення та розвитку інтелектуально обдарованих дітей;  організація тематичної методичної роботи з педагогічними працівниками та психологами району щодо проблематики експериментальної роботи;  постійне проведення роботи з батьками обдарованих дітей та підлітків.
 5. 5. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури вивчити рівень розробки проблеми в науці та практиці.  Спроектувати концептуальну модель та визначити умови її реалізації в освітній практиці.  Визначити критерії та показники розвитку інтелектуально обдарованих дітей та учнівської молоді.  Розробити методику перевірки (моніторингу) ефективності впровадження концептуальної моделі у педагогічну практику.  Апробувати та експериментально перевірити ефективність спроектованої моделі пошуку, виявлення та розвитку інтелектуально обдарованих дітей та підлітків в районі.  Укласти науково-методичний збірник щодо навчально- методичного забезпечення і психологічного супроводу інтелектуально обдарованих дітей та учнівської молоді.
 6. 6. ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ I Підготовчий січень 2015р.-січень2016р. II. Формуючий лютий 2016р.-лютий 2019р . III. Підсумковий березень 2019р.-березень2020р.
 7. 7. ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ  створення районної моделі розвитку інтелектуальних видів обдарованості;  забезпечення організаційно-методичних умов формування єдиного простору для забезпечення пошуку, ідентифікації, розвитку і підтримки обдарованих дітей;  створення банку даних талановитих та інтелектуально обдарованих дітей в районі;  впровадження системи підвищення кваліфікації управлінських та психолого-педагогічних кадрів з метою підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення інноваційного напрямку - організація системи роботи з інтелектуально обдарованими дітьми;  залучення батьків до спільного моделювання індивідуального освітнього простору інтелектуально обдарованої дитини;  консолідування зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю.
 8. 8. Системний аналіз стану занятості школярів району в позаурочний час Організація психологічного супроводу проекту «Система роботи з обдарованими дітьми в умовах інноваційного розвитку освіти» Підготовка практичних психологів до роботи з обдарованими дітьми Відділ обдарованої дитини НМЦ Відділ позашкільної освіти та виховної роботи МЦПСіСР Традиційні форми роботи Нетрадиційні форми роботи Експериментальні заклади Дошкільні навчальні заклади Загальноосвітні навчальні заклади Позашкільні навчальні заклади Рада науковців вищих навчальних закладів та наукових установ Творчі угрупування психолого-педагогічних працівників Координаційні Ради (ідентифікація обдарованої дитини в установленному порядку, забезпечення розвитку її здібностей) Експертні Ради (діагностика виявлення обдарованих дітей) Науково- методичні наради Інтернет коучинги Організаці йно- інструктив ні наради Педагогічні лекторії Семінари- практикуми Майстер- класи Педагогічні тренінги Напрямки роботи Інформаційний Діагностичний Кадровий Координаційний Науково- практичні семінари Відео- конференції (вебінари) Флешмоби Проблемні семінари Психологічні практикумиКруглі столи Творчі майстерні Структура методичної роботи відділу обдарованої дитини на 2014-2019 н.р. Організація виховних заходів для обдарованих дітей
 9. 9. Системний аналіз стану занятості школярів району в позаурочний час Організація психологічного супроводу проекту «Система роботи з обдарованими дітьми в умовах інноваційного розвитку освіти» Підготовка практичних психологів до роботи з обдарованими дітьми Відділ обдарованої дитини НМЦ Відділ позашкільної освіти та виховної роботи МЦПСіСР Організація виховних заходів для обдарованих дітей
 10. 10. Експериментальні заклади Дошкільні навчальні заклади №№ 291, 661, 263, 531, 527, 190, 660, 668, 636, 579, 523, 685 Загальноосвітні навчальні заклади №№ 9, 232, 240, гімназія «Оболонь», школа-інтернат №22 Позашкільні навчальні заклади ЦНТТМ «Сфера» Інформаційний Діагностичний Кадровий Координаційний Рада науковців вищих навчальних закладів та наукових установ Творчі угрупування психолого- педагогічних працівників Координаційні Ради (ідентифікація обдарованої дитини в установленному порядку, забезпечення розвитку її здібностей) Експертні Ради (діагностика виявлення обдарованих дітей) Напрямки роботи Організаційні форми
 11. 11. Традиційні форми роботи Нетрадиційні форми роботи Науково- методичні наради Інтернет коучинги Організаційно -інструктивні наради Педагогічні лекторії Семінари- практикуми Майстер- класи Педагогічні тренінги Науково- практичні семінари Відео- конференції (вебінари) Флешмоби Проблемні семінари Психологічні практикуми Круглі столи Творчі майстерні

×