Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Р.Р.Коваленко. План-конспект вступного уроку «Географія – наука про Землю» (6 клас)

2,383 views

Published on

Р.Р.Коваленко. План-конспект вступного уроку «Географія – наука про Землю» (6 клас)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Р.Р.Коваленко. План-конспект вступного уроку «Географія – наука про Землю» (6 клас)

  1. 1. Р.Р.Коваленко. Урок географії
  2. 2. Г Е О Г Р А Ф І Я Земля + пишу Землеописання Термін «географія» запровадив грецький учений та письменник Ератосфен 19 червня 240 року до н.е. Цю дату можна назвати днем народження географії, а Ератосфена її батьком. У цей день – день літнього сонцестояння того часу – він уперше виміряв розміри Землі. Ератосфен Киренський (близько 276-194 рр. до н. е.) з учнем
  3. 3. Г Е О Г Р А Ф І Я Фізична географія природнича наука про закономірності розміщення природних об'єктів та явищ. Економічна і соціальна географія суспільна наука про закономірності розміщення населення і господарства. Картографія і топографія природничі науки про правила складання карт та планів.
  4. 4. ЗАВДАННЯ ГЕОГРАФІЇ У минулому 1. Пошук нових земель та їх опис; 2. Цікавили неосвоєні землі У наш час 1. Охорона природи; 2. Цікавлять найбільш заселені території
  5. 5. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Традиційні 1. Спостереження та експедиції; 2. Картографічний; 3. Історичний; 4. Математичний Сучасні 1. Геофізичні; 2. Геохімічні; 3. Космічні; 4. Моделювання
  6. 6. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ Книжки Підручники; Довідники; Художні книжки; Науково-популярні книжки Географічні карти 1. Настінні; 2. Туристичні; 3. Плани; 4. Атласи Засоби масової інформації 1. Журнали; 2. Газети; 3. Телепередачі; 4. Радіопередачі; 5. Інтернет; 6. Комп'ютерні Власні спостереження програми 1. Екскурсії; 2. Подорожі; 3. Досліди; 4. Спостереження погоди…
  7. 7. 3

×