Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Т.Мачача. Про підручник та робочий зошит для 6 класу «Трудове навчання» (для дівчат)

2,391 views

Published on

Т.Мачача. Про підручник та робочий зошит для 6 класу «Трудове навчання» (для дівчат)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Т.Мачача. Про підручник та робочий зошит для 6 класу «Трудове навчання» (для дівчат)

 1. 1. Трудове навчання (для дівчат) Підручник та робочий зошит для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів Презентацію підготувала співавтор підручника: МАЧАЧА Тетяна Святославівна e-mail: tmachacha@ukr.net 2014
 2. 2. Автори СИДОРЕНКО Віктор Костянтинович МАЧАЧА Тетяна Святославівна ПАВХ Степанія Петрівна
 3. 3. Зміст підручника Підручник містить систематизований виклад навчального матеріалу, що відповідає інваріантній складовій навчальної програми з трудового навчання: Зміст І. “ Основи матеріалознавства ”. ІІ. “Технологія виготовлення виробів з вишивкою”. ІІІ. “ Основи техніки, технологій і проектування ”. ІV. “ Технологія побутової діяльності ”. Термінологічний словник Додатки
 4. 4. Місія підручника – реалізація творчого потенціалу кожного учня у процесі трудового навчання. Передбачається, що за допомогою здобутих базових знань і способів проектно-технологічної діяльності, учні зможуть розв’язувати практичні завдання не лише у межах трудового навчання, але й у різних нестандартних життєвих ситуаціях.
 5. 5. Основною функцією підручника як розгорнутої моделі процесу трудового навчання є організація особистісно орієнтованого процесу трудового навчання Підручник системно спонукає учнів як суб'єктів навчальної діяльності до активного самонавчання. Важливим тут є не надання вичерпної інформації через навчальний матеріал підручника, а вказування шляхів знаходження її в різних джерелах, зокрема, і в тексті підручника для використання у власній практичній діяльності.
 6. 6. Змістове наповнення підручника Зміст підручника має 4 основні компоненти: 1.Інформаційний – у формі вербального й ілюстративного матеріалу. 2.Репродуктивний – у формі відповідних завдань, практичних робіт, графічних зображень, інструкцій, рекомендацій. 3.Творчий – у формі запитань, завдань практичних робіт проблемного характеру. 4. Емоційно-ціннісний – у формі текстового й багатого ілюстративного матеріалу, опори на реальні проблеми навколишнього середовища, інтереси, потреби і можливості кожного учня.
 7. 7. Навчально-методичний апарат підручника  опорні поняття на початку кожного параграфа  контрольні запитання  пізнавальні і творчі завдання різні за формою, рівнем складності і самостійності  практичні рекомендації  пізнавальна інформація  практичні роботи  тестові завдання для об'єктивної перевірки набутої предметної проектно-технологічної компетентності  паремійний фонд українського народу
 8. 8. Піктограми Симпатична і добродушна бджілка допомагає добре орієнтуватися в навчальному матеріалі підручника, вказує шлях до досягнення очікуваних результатів.
 9. 9. Шмуцтитули до кожного розділу підручника змістовними малюнками і відповідними установками мотивують учнів до активної навчальної діяльності
 10. 10. Світ професій Ця рубрика формує уявлення учнів про професії, що стосуються тих видів діяльності, які вивчаються в 6 класі
 11. 11. Форми тестових завдань для самоперевірки до кожного розділу за рівнями складності І – вибір однієї правильної відповіді ІІ – вибір двох правильних відповідей ІІІ – установлення правильної відповідності, послідовності ІV – творчі завдання, обґрунтування відповідей
 12. 12. Додатки
 13. 13. Робочий зошит “Мистецтво вишивки” Робочий зошит із друкованою основою є складовою навчально-методичного комплексу «Трудове навчання (для дівчат). 6 клас». Він призначений для виконання різнорівневих завдань, які спрямовані на розвиток творчого мислення учнів, їхніх природних здібностей у процесі проектування і виготовлення виробів із вишивкою, на формування основних понять, що містяться в підручнику.
 14. 14. Завдання на засвоєння нових понять розроблені в різних формах. Наприклад:
 15. 15. Завдання на розпізнавання технологічних операцій
 16. 16. Завдання на доповнення схем, таблиць.
 17. 17. Завдання на встановлення відповідності
 18. 18. Завдання творчого рівня складності
 19. 19. Закликаємо до співпраці!

×