Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід ДНЗ № 590

1,846 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Досвід ДНЗ № 590

 1. 1. Тема досвіду:“ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНІУМОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯСТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВІЗ ПРЕДМЕТАМИНАЙБЛИЖЧОГО ОТОЧЕННЯ“ДНЗ № 590 Оболонського району м. КиєваАвтори досвіду: педагогічний колектив ДНЗ № 590(директор Бойко Лідія Митрофанівна,вихователь-методист Гузь Ольга Миколаївна)
 2. 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯСТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВІЗ ПРЕДМЕТАМИ НАЙБЛИЖЧОГО ОТОЧЕННЯ• Суть досвіду полягає устворенні оптимальногопедагогічно-доцільногосередовища для пізнаннядітьми старшого дошкільноговіку предметів найближчогооточення.• Мета : теоретичнообґрунтувати таекспериментально перевіритиорганізаційно-педагогічні умовиознайомлення старшихдошкільників із предметаминайближчого оточення наоснові інтегративного підходу.
 3. 3. Завдання• Розвиток у старшихдошкільників бажання тавміння бачити новеу знайомому, знайомеу новому, сприятисистемному пізнаннюцілісної картини світу.• Створювати предметно -розвивальне середовище дляпізнання об’єкта (міні-музей) для стимулюванняпізнавальної активності• Творчо підходитидо організації навчально-виховного процесу,залучаючи до співпрацідітей та батьків
 4. 4. Організаційно-педагогічні умови• формуванняінноваційного кліматув колективі черезсистему методичноїроботи;• створення інтегрованогоосвітнього середовища;• розробка різнорівневоговаріативноготематичного плануванняосвітнього процесу;• використання сучаснихосвітніх технологій;• забезпечення широкогоформату взаємодіїучасників освітньогопроцесу в спільнійдіяльності.
 5. 5. Особливості створеннята використання предметно –розвивального середовищадля ознайомленнястарших дошкільниківз предметами побуту(міні – музей одного предмета)
 6. 6. Оформлення групита садочка для роботинад темою «Парасоля»
 7. 7. Використання інформаційно-комунікаційних технологій
 8. 8. ПОНЕДІЛОКРанкові зустрічі Робота з дітьми Прогулянка ІІ половина дня Мовленнєвийетикет«Я вітаюсь зусіма» Дид. гра натактильнівідчуття «Відчуйґудзик» Малорухливагра «Передайґудзик по колу таскажикомпліментдругу" Інд. робота іззвуковимови(зменшувально-пестливісуфікси) Соня,Лєра. Трудоведоручення поїдальні(сервіровкастолу) – ВоваШ., Діма Ш. Безпекажиттєдіяльності:правила роботи згудзиками Сюрпризниймомент «А що у насв чарівномумішечку» Загадка проґудзик:Я маленький ікругленький,Я на одягу завжди.Мене в петлюпродіваютьСто разів туди-сюди. Розповідьвихователя«Подорож в країнуґудзиків» Дид. гра«Розклади ґудзикипо коробках» (попризначенню) Дид. гра «Друзіґудзика» Фокус-дослід змагнітом «Ґудзик,що біжить», «Чиможе бути ґудзик зпаперу, дерева,каменю…» Чистомовка:Ґудзик-пудзикрозгойдався, ізниточки обірвався,упав на цибулю –Набив собі гулю. Прислів’я,прикмети про ґудзик Фронтальнаробота «Ліпленняґудзиків різноїформи, кольору,розміру з солоноготіста»Спостереженняза вітром:напрям, сила,гра зсултанчика-ми, вітрячками. Рухливі ігри«Хтострибне далі?»«Цільсякраще»«Квач» Дид. гра «Якіпредметиприроди схожіна ґудзик?» Інд. робота зматематики(порядкова такількісна лічба)– Аня Я., КатяЯ. Інд. робота зграмоти: поділислово «ґудзик»на склади. Самостійніігри дітей зпіском. Ходіння по ґудзиковихкилимках. КГН: застібання ґудзиків. Настільно-друкована гра«Мозаїка з ґудзиків» Сюжетно-рольова гра«Ательє» Інд. робота. Обміндумками «Чому ґудзикиживуть в коробці?» Розглядання ілюстраційта робіт, виконаних зґудзиків.Тематичнепланування“Ґудзик”• Програмовий зміст до теми“Ґудзик”• Фізичний розвиток.• Створювати умови для попередження порушень опорно-руховогоапарату:проведення заняття у максимально руховому режимі; підвищення рівнядовільних дій дітей. Розвивати дрібні м’язи, моторику пальців і кистей рук.Пізнавальний розвиток.• Продовжувати знайомити дітей з предметами найближчого оточення та їхфункціональним призначенням, матеріалами, з яких вони виготовлені.Формувати бережливе ставлення до речей.• Вчити порівнювати множини, розрізняти пряму та зворотну лічбу. Закріплюватисклад числа в межах 5. Використовувати дії додавання та віднімання.Розширювати уявлення про площинні геометричні фігури. Вправляти в уміннівизначати розташування предметів навколо себе.• Розвивати просторові уявлення, орієнтацію на сторінці. Мовленнєвий розвиток.• Поповнювати словниковий запас та вдосконалювати правильну звуковимову:ґудзик, ґава, ґелґотала.• Збагачувати активне мовлення прикметниками, дієсловами. Вправляти дітей ускладанні розповіді-опису за зразком.• Залучати дітей до усної народної творчості: загадки, скоромовки, прислів’я,повір’я, казки. Вчити інтонаційній виразності, регулюванню дихання і темпу впроцесі мовлення при читанні віршів напам’ять.• Вчити ділити слово на склади. Закріплювати знання голосних звуків та їхнаписання буквами. Розвивати усі сторони усного мовлення в сюжетно-рольовихіграх.• Використовувати можливості сім’ї до складання казок.Художньо-естетичний розвиток.• Вчити використовувати колір, лінії, композицію, різні матеріали для створенняхудожньогообразу.• Сприяти оволодінню дітьми технічними навичками в художній праці.• Розвивати естетичне сприйняття, закладати основи художнього смаку, уявудітей, фантазію.Ігрова діяльність.• Активізувати уяву та стимулювати пізнавальний розвиток шляхом включеннядидактичних ігор в усі види діяльності дитини.• Знайомити дітей з професіями дорослих.• Створювати умови для вільної ігрової діяльності.• Вчити набуті знання застосовувати в сюжетно-рольових іграх.
 9. 9. До групи вихователь викочує великого ґудзика.- Це не ви загубили ґудзик? А що вам ґудзик не потрібен? Я знаю,що ви цікавитеся ґудзиками. А у вас є такі? Тоді я залишу цейґудзик у вас, він , мабуть і котився до вас.Вихователь:- Такого ґудзика у нас нема. Ми з задоволенням приймемо цейґудзик у наш міні-музей.- Цей ґудзик - незвичайний , дуже цікавий..(розглядає) Він,мабуть, знав, що у нас багато ґудзиків, і прикотився до нас у гості.А що на ньому написано???Вихователь читає скоромовку, що написана на ґудзику.Ґава ґудзика на ґанку Ґелґотіла, ґелґотала.Загубила на світанку. Ґава ґудзик відшукалаҐава ґудзика шукала, І в гніздо собі поклала.- Що це? Правильно, скоромовка. Давайте я поставлю нашогоґудзика ось тут, на видноті, ми будемо дивитися на нього іповторювати скоромовку. Спочатку тихо-тихо, потім голосніше, ідуже голосно.(Повторюють)- А тепер давайте повторимо нашу скоромовку трохи швидше. Аще швидше можете? (Діти промовляють скоромовку дуже швидкоі голосно. Радіють.)- У нас вийшов такий собі «ґудзиковий хор» і ми вивчили новускоромовку про ґудзик.( Із роздягальні доноситься гучний плач)- Хто це плаче??? Може щось трапилося? Вова, піди подивися вроздягальні, може щось сталося?Дитина виходить в роздягальню, де помічник вихователяповідомляє їй, що плач чувся з коробки. Пропонує занестикоробку в групу та разом з вихователем вияснити, що ж сталося.Вихователь:- Хто тут плакав? Діти, хто ж тут може плакати??? Заразподивимося і дізнаємося!Вихователь заглядає у коробку , виймає звідти піднос ізкубиками льоду, дає дітям роздивитись:- Навіть не віриться, що таке може бути. Ґудзики потрапили укрижану пастку!!! ( Діти розглядають кубики з ґудзиками.) Як їхможна визволити?Діти висловлюють свої припущення.- А я пропоную вам такий спосіб визволити ґудзики з крижаногополону. Тетяно Анатоліївно, принесіть нам лоток з теплою водою.Давайте зберемо всі льодяники та кинемо їх у воду і побачимо, щобуде далі.- Поки наші ґудзики будуть вибиратись з льодяного полону, мизробимо пальчикову гімнастику щоб наші руки були слухняні івправні.Конспекти інтегрованих занять, авторськідидактичні ігри по темах
 10. 10. Тестові завданнядо теми “Олівець”
 11. 11. Тема «Котилася тарілочкапо крутій горі…»
 12. 12. Результативність роботи• Діти виявляють бажання пізнаватипредмети найближчого оточення;розуміють важливість збереження речей,ефективного їх використання;• Знання про предмети побуту носятьсистемний характер, діти володіютьінформацією про минуле, сьогоденняпредмету та припускають, які зміниможливі у майбутньому; вміютьпроаналізувати будову, встановити зв’язкиз іншими предметами, описати його ознакита властивості, охарактеризуватиможливості застосування та розповістипро способи виробництва, пояснити їхзначення для людини.• Діти демонструють навички культурноїповедінки у предметному середовищі,безпечного поводження з данимипредметами; прогнозують свої дії щодовикористання даних предметів та їх впливна людей,• Вміють висловити емоційно – цінніснеставлення до предмету словесно, ухудожній, музичній діяльності;• Володіють вміннями необхідними длядослідницької, експериментальноїдіяльності;• Прагнуть висловлювати нестандартніоригінальні ідеї щодо творчоговикористання предметів побуту;• Бажають спостерігати за предметами,досліджувати його, експериментувати зним;
 13. 13. Обміндосвідом• Вихователями булорозроблено низку тем,узагальнено результатироботи, представленодосвід на районнихнауково-практичнихсемінарах (семінар длявихователів старших груп«Розвиток пізнавальнихінтересів старшихдошкільників у процесіхудожньо – творчоїдіяльності», грудень 2011)
 14. 14. • На базі ДНЗ № 590 було проведено міськінауково-практичні семінари для освітянстолиці:• «Міні – музей у ДНЗ: шляхи створення тавикористання» (17.11.2011);• «Інтегрований підхід до плануваннянавчально-виховної роботи у ДНЗ»(25.12.2012);• «Інноваційні практики організаціїпізнавальної діяльності старшихдошкільників»(20.12.2012);• матеріали семінарів розміщено на сайтіІППО КУ імені Бориса Грінченка.• Матеріали подано до друку у фаховівидання: стаття Бойко Л.М., Гузь О.М«Інноваційні підходи до створеннярозвивального середовища для старшихдошкільників: міні – музей у дитячомусадку»; Чудовська Н.В. «Інтегрованезаняття для дітей старшого дошкільноговіку по темі «Ґудзик».Популяризаціядосвіду
 15. 15. Участь у конкурсах• У 2012-2013 н.р.дошкільний закладвзяв участьу Міському конкурсі-огляді «Пізнавальнадіяльність дітейп’ятирічного вікув розвивальномусередовищі», зарезультатами якогостав представникомміста Києвана Всеукраїнськомуконкурсі.

×