Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

СШ №53. Звіт про хід і результати експериментального дослідження за темою «Школа повного дня» на організаційно-формувальному етапі

348 views

Published on

СШ №53. Звіт про хід і результати експериментального дослідження за темою «Школа повного дня» на організаційно-формувальному етапі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

СШ №53. Звіт про хід і результати експериментального дослідження за темою «Школа повного дня» на організаційно-формувальному етапі

 1. 1. на базі спеціалізованої школи І-ІIІ ступенів №53 з поглибленим вивченням німецької мови Київ, 2017 Наук. керівник: Л.Л. Хоружа Директор: Т.С. Ільченко Доповідач: О.А. Фоміна ЗВІТ ПРО ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ШКОЛА ПОВНОГО ДНЯ» НА ОРГАНІЗАЦІЙНО- ФОРМУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ
 2. 2. Загальні відомості про школу • Спеціалізована школа І-ІIІ ступенів №53 з поглибленим вивченням німецької мови, профіль навчання – іноземна філологія. • Місцезнаходження: вул. Б. Хмельницького 16/18. • Фактична кількість класів – 18, кількість учнів – 502 особи. • Школа працює в експерименті «Школа повного дня» з 2012 року. • Кількість працівників: 75 осіб (з них педагогічних – 57). 11% 26% 28% 35% до 30 років 31-40 років 41-50 років 51-65 років Вік вчителів 13% 11% 11% 65% спеціаліст ІІ категорія I категорія Вища Кваліфікаційні категорії 2% 9% 13% 39% Старший вихователь Вихователь- методист Старший вчитель Учитель- методист Педагогічні звання
 3. 3. Мета експерименту: розробка психолого-педагогічних умов організації школи повного дня. Об’єкт дослідження: процес навчання та виховання школярів в умовах повного дня. Предмет дослідження: зміст, форми та методи гармонізації освітнього середовища як школи повного дня. Основні завдання полягають у: • аналізі можливостей школи забезпечити навчання та виховання учнів впродовж повного дня; • створенні організаційно-педагогічних умов забезпечення освітнього середовища школи для навчання та виховання учнів впродовж повного дня; • підготовці педагогів до апробації інноваційного проекту; • обґрунтуванні методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища повного дня навчання.
 4. 4. Основні етапи впровадження 1. Аналітико-підготовчий етап (серпень 2012р.- червень 2013р.) 2. Організаційно-формувальний етап (серпень 2013р. – червень 2016р.) 3. Підсумково-узагальнюючий етап (серпень 2016р. – червень 2017р.)
 5. 5. Засоби реалізації: 1. Розробка змісту та форм організації “Школи повного дня”. 2. Розробка та організація режиму навчальної та виховної діяльності. 3. Науково методичне забезпечення реалізації проекту. 4. Фахове забезпечення проекту. 5. Матеріально-технічне забезпечення проекту. 6. Фінансове забезпечення проекту. 7. Науково-методичні завдання. 8. Організаційно-практичні завдання.
 6. 6. Модель школи повного дня СШ №53
 7. 7. Змістовне наповнення гурткової роботи у СШ №53 Спортивно-оздоровчий напрямок Гурток «Спорт для всіх» Гурток «Пішохідний туризм» Художньо-естетичний напрямок Гурток музики, хору Гурток хореографії Гурток образотворчого мистецтва Гурток дитячого театру Практично-компетентісний напрямок Гурток англійської мови Гурток німецької мови Гурток української мови Гурток «Цікава математика» Гурток «Клуб старшокласників “Точка зору” Гурток «Юні журналісти» Науково-дослідницький напрямок Гурток «Наукові дослідження у фізиці» Гурток «Екосвіт» Гурток «Екологічна біохімія»
 8. 8. Проект «Простір професійного успіху педагога» Стратегічні напрямки роботи СШ № 53 в режимі повного дня Проект «Простір особистого розвитку учня» Учні Проект «Простір взаємодії з батьками»
 9. 9. Вивчення мотиваційних механізмів та запровадження системи рейтингування Стратегічні ініціативи проекту «Простір професійного успіху педагога» Створення єдиного інформаційного простору для спілкування з учнями, батьками та обміну досвідом з колегами (Office 365) Вивчення іноземної мови вчителями школи Сертификація викладачів іноземних мов Впровадження у практику роботи вчителя кейс– методів, проектних технологій та веб-квестів Використання засобів медіа-освіти в освітньому процесі, створення банку інноваційних технологій Участь педагогів в професійних конкурсах, міжнародних програмах обміну (Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) та грантах Розробка Програми безперервного навчання вчителів
 10. 10. Навчальні навички Життєві та кар’єрні навички Вміння працювати з інформацією • творчість, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми; • комунікативні навички та навички співробітництва. • гнучкість та пристосовуваність; • ініціативаність; • соціальні навички та навички співіснування з різними культурами; • робота в команді; • навички підприємницької діяльності та фінансової грамотністі; • лідерство та відповідальність. • інформаційна грамотність; • медіа грамотність; • грамотність у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Мета: створити простір, у якому учні СШ №53 отримують набір життєвих компетентностей, необхідних у сучасному інформаційному світі Очікуваний результат: особистість, яка володіє навичками XXI століття Проект «Простір особистого розвитку учня»
 11. 11. Стратегічні ініціативи проекту «Простір особистого розвитку учня» Моделювання індивідуального навчального плану учня СШ №53 Практичне спрямування роботи гуртків, створення наукової лабораторії, збільшення кількості творчих студій, спортивних секцій, курсів за вибором Впровадження ігрових технологій, інтегрованого, білінгвального та змішаного навчання, STEAM-освіти та проетку Microsoft “Школа в хмарах” Створення платформи для спілкування з цікавими, успішними, відомими особистостями Участь учнів в конкурсах, олімпіадах, проектах Всеукраїнського та міжнародного рівня
 12. 12. Стратегічні ідеї проекту «Простір взаємодії з батьками» Постійний моніторинг освітніх потреб сімей Створення Ресурсного центру підтримки родин (консультації фахівців, створення батьківської кімнати, робота дискусійних клубів, адресних студій) Активні форми взаємодії з батьками (презентації родин, тренінги, майстер-класи, акції, спільні заходи) Створення інформаційних груп та оновлення сайту школи для прозорого та відкритого спілкування з батьками Впровадження батьківських сесій
 13. 13. Зайнятість учнів в позаурочний час 50% 35% 15% 2013р. Не зайняті Гуртки Спортивні секції 44% 39% 17% 2016р. Не зайняті Гуртки Спортивні секції
 14. 14. 348 учнів 490 учнів 502 учнів 0 200 400 600 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Динаміка зростання кількості учнів у СШ №53 16 учнів 10 учнів 22 учнів 0 5 10 15 20 25 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Динаміка кількості призерів МАН
 15. 15. Моніторинг психологічного комфорту, мотивації навчання та самовизначення учнів 15 13 10 85 87 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013-2014р. 2014-2015р. 2015-2016р. низький рівень середній рівень високий рівень Рівень задоволеності навчальним процесом в 1 – 4 класах (у відсотках) 4 3 2 25 22 18 71 75 81 0 20 40 60 80 100 2013-2014р. 2014-2015р. 2015-2016р. низький рівень середній рівень високий рівень Рівень задоволеності навчальним процесом в 5 – 9 класах (у відсотках) Рівень задоволеності навчальним процесом в 10 – 11 класах (у відсотках) 24 13 5 56 46 45 20 41 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013-2014р. 2014-2015р. 2015-2016р. низький рівень середній рівень високий рівень
 16. 16. Моніторинг навчальної діяльності учнів з питання визначення рівня сформованості навчально–пізнавальних інтересів Рівень пізнавальних інтересів в 1 – 4 класах Рівень пізнавальних інтересів в 5 – 9 класах Рівень пізнавальних інтересів в 10 – 11 класах 10% 7% 5% 20% 17% 15% 70% 76% 80% 0 20 40 60 80 100 2013-2014р. 2014-2015р. 2015-2016р. низький рівень середній рівень високий рівень 18% 16% 15% 60% 50% 30% 22% 34% 55% 0 20 40 60 80 100 2013-2014р. 2014-2015р. 2015-2016р. низький рівень середній рівень високий рівень 19% 11% 2% 21% 27% 33% 60% 62% 65% 0 20 40 60 80 100 2013-2014р. 2014-2015р. 2015-2016р. низький рівень середній рівень високий рівень
 17. 17. Діагностика рівня здоров’я учнів школи повного дня 0 10 20 30 40 50 60 2013-2014 2014-2015 2015-2016 11% 9% 7% 47% 45% 42%42% 46% 51% 2013-2016 погане нормальне хороше
 18. 18. Моніторинг особистісних показників компетентності учня 11% 10% 8% 42% 41% 43% 40% 42% 44% 7% 7% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2016 завищена вище середньго середня занижена
 19. 19. Дякую за увагу!

×