Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.В.Гаджилова. «Школа повного дня» на базі СШ №53

512 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.В.Гаджилова. «Школа повного дня» на базі СШ №53

 1. 1. проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Школа повного дня» на базі спеціалізованої школи № 53 Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Л. Л. Хоружа Відповілальний керівник: директор СШ №53 В. М. Мельниченко
 2. 2. Аналітико-підготовчий етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Школа повного дня» Основні завдання етапу:  вивчення та аналіз педагогічного досвіду ;  розробка нормативноправового забезпечення дослідноекспериментальної роботи;  аналіз та діагностика можливостей організації ШПД;  формування творчих груп Реалізація завдань у трьох напрямках:  організаційноуправлінському;  змістовно-технічному;  діагностико-аналітичному
 3. 3. Організаційно-управлінська діяльність  використання власних     кадрових ресурсів; долучення висококваліфікованих фахівців для проведення занять гуртків; вивчення запитів батьків; новітні позакласні заходи: Майдан’s, Різдвяний квест, оздоровчий виїзд тощо; розклад повного дня, його оптимізація.
 4. 4. ПІДСУМКИ організаційно-управлінської роботи  розробка нормативно- правового супроводу (положення, посадові інструкції);  створення інформаційної системи: урок – гурток – консультпункт;  регулярна робота 60 гурткових груп (навчального, спортивного, естетичного напрямку)
 5. 5. ПІДСУМКИ змістовно-технічної роботи  створення авторських курсів (“Корисні навички”, “Майбутній дослідник”);  методичні наради, педради та засідання МО щодо організації та оптимізації системи ШПД.
 6. 6. ПІДСУМКИ змістовно-технічної роботи  вивчення потреб ШПД та планування оновленого простору школи;  організація якісного харчування, переоблад нання харчоблоку;  реконструкція приміщення школи
 7. 7. ПІДСУМКИ діагностико-аналітичної роботи готовність педагогів до інноваційній роботи в умовах експерименту Школи повного дня рівень задоволеності навчально-виховним процесом (учителі) 80 60 50 54 47 62 40 відсотки 50 28 30 45 57 43 40 30 30 18 20 62 57 60 41 відсотки 68 70 12 20 10 10 0 низький рівень середній рівень високий рівень жовтень 47 41 12 травень 18 28 54 0 діяльнісний аспект організаційний соціальнопсихологічний адміністративн ий жовтень 45 30 43 57 травень 62 57 62 68
 8. 8. батьки ПІДСУМКИ діагностико-аналітичної роботи батьків навчально-виховним процесом;  анкетування батьків щодо індивідуального освітнього маршруту дитини рівень задоволеності навчально-виховним процесом. (батьки) 80 67 70 59 60 відсотки  моніторинг задоволеності 54 50 40 71 63 57 45 37 30 20 10 0 діяльнісний аспект організацій ний соціальнопсихологічн ий адміністрат ивний жовтень 37 45 57 63 травень 54 59 67 71
 9. 9. ПІДСУМКИ діагностико-аналітичної роботи рівень задоволеності навчально-виховним процесом учнів 2-4-х класів 85% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 80% 20% 75% 25%
 10. 10. 0% 20% 0% Низький 56% Середній 20% Високий 20% 24% ЕМОЦІЙНИЙ СТАН І… 4% 30% Низький 17% 50% Середній 16% 40% Високий рівень задоволеності 71% учнів 5-9-х класів ПОЗАШКІЛЬНА… 30% 31% Низький 10% 25% 35% Середній 60% Високий 50% 48% НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 70% 53% ЕМОЦІЙНИЙ СТАН І… Високий Середній Низький 80% ПОЗАШКІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ Високий Середній Низький 40% НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Високий Середній Низький ПІДСУМКИ діагностико-аналітичної роботи рівень задоволеності учнів 10-11-х класів 53% 60% 38% 36% 31% 25% 16% 10%
 11. 11. ПІДСУМКИ діагностико-аналітичної роботи перемоги у районних, міських, всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах та МАН. 70 63 60 56 50 40 30 20 16 13 11 10 5 0 олімпіади МАН творчі конкурси 2011-2012 р. 56 13 5 2012-2013 р. 63 16 11

×