Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ю.В.Корцова. Школа повного дня (на базі СШ №307)

646 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ю.В.Корцова. Школа повного дня (на базі СШ №307)

  1. 1. Звіт про проведення дослідноекспериментальної роботи за темою “ Школа повного дня” (підготовчий етап) на базі СШ № 307
  2. 2.  Науковий керівник - Хоружа Л.Л., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.  Термін реалізації проекту - 2012 – 2017 рр.
  3. 3. Завдання етапу вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми експериментальної роботи; розробка нормативно-правового забезпечення дослідноекспериментальної роботи; визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу; створення умов для самовираження кожного учня; формування творчих груп учителів, підготовка та проведення педагогічних рад, тренінгів і семінарів для вчителів.
  4. 4. ВИСНОВОК: 1. Упровадження фізичних, художньо-естетичних та інших видів діяльності розвантажує інтелектуальне напруження учнів. 2. Розгалужена система спортивних гуртків і секцій сприяє зміцненню здоров’я учнів. 3. Зайнятість учнів у другій половині дня в гуртках та секціях знімає питання дитячої бездоглядності.

×