Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Київський університет імені Бориса Грінченка 
НДЛ культури лідерства 
Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва 
ЗВІТ 
про викон...
Термін реалізації: квітень 2013-травень 2017 рр. 
Науковий керівник експерименту: В.Р. Міляєва, доктор 
психологічних наук...
ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ : 
• підготовлена та затверджена концепція дослідно- 
експериментальної роботи; 
• сф...
ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ 
ДІАГНОСТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЕТАПУ: 
• Емпіричне дослідження проводилося протягом жовтня - 
листопада 2...
ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД 
• педагогічна рада за темою «Розвиток потенціалу вчителя у 
професійному середовищі»; ...
ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДНО- 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 
• Лебідь Н.К. Рівень домагань як психологічна детермінанта...
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Н.К.Лебідь. Розкриття і розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та про

637 views

Published on

Н.К.Лебідь. Розкриття і розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Н.К.Лебідь. Розкриття і розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та про

  1. 1. Київський університет імені Бориса Грінченка НДЛ культури лідерства Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва ЗВІТ про виконання дослідно-експериментальної роботи за темою: «РОЗКРИТТЯ ТА РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ, СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ»
  2. 2. Термін реалізації: квітень 2013-травень 2017 рр. Науковий керівник експерименту: В.Р. Міляєва, доктор психологічних наук, доцент, завідувач НДЛ культури лідерства, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка. Етапи впровадження програми: 1 етап – підготовчий – квітень 2013 р. – грудень 2013р. 2 етап – діагностично-концептуальний – січень - червень 2014 р.
  3. 3. ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ : • підготовлена та затверджена концепція дослідно- експериментальної роботи; • сформована вибіркова сукупність, в яку увійшли учні 8-х класів (8-А, 8-Б – експериментальні класи; 8-В – контрольний); • визначені підтеми для кожного навчального року: 2013 – 2014 р.: Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації старшокласників; • визначені методи дослідно-експериментальної роботи; • створена творча ініціативна група в школі; • проведені установчі збори з батьками експериментальних класів.
  4. 4. ЗГІДНО ДО ЗАВДАНЬ ДІАГНОСТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЕТАПУ: • Емпіричне дослідження проводилося протягом жовтня - листопада 2013р. Вибіркова сукупність – 83 чол. • Для корекції проявів особистісної активності учнів (формування та корекція мотиваційної сфери та самооцінки) експериментальних класів був розроблений та апробований протягом лютого – травня 2014 р. курс за вибором «Самопізнання». Зазначений курс включав в себе 15 тренінгових занять. • Для підтвердження ефективності програми тренінгових занять був використаний Т-критерій Стьюдента. Виявлена статистична різниця на рівні p<0,01 по більшості показників. Після проведення тренінгу в експериментальних класах підвищився рівень потреби в досягненні, спостерігалося тяжіння до адекватної самооцінки та адекватного рівня домагань, виявлена достатня свобода у виборі засобів досягнення цілей.
  5. 5. ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД • педагогічна рада за темою «Розвиток потенціалу вчителя у професійному середовищі»; • педагогічна рада за темою «Розкриття потенціалу особистості старшокласника в умовах шкільного освітнього середовища»; • семінар-практикум для вчителів – учасників дослідно- експериментальної роботи «Використання інноваційних психолого-педагогічних технологій для формування цілеспрямованої активності старшокласників»; • педагогічний консиліум за участю вчителів експериментальних класів, наукового керівника Міляєвої В.Р., старшого наукового співробітника НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К.; • семінар-тренінг для батьків учнів експериментальних класів «Розкриття та розвиток потенціалу особистості підлітка в умовах сімейного виховання».
  6. 6. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ • Лебідь Н.К. Рівень домагань як психологічна детермінанта формування цілеспрямованої активності особистості / Н.К. Лебідь // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2014. – №21. – С.102-106. • Методичні рекомендації за результатами звітного періоду (підготовлені до друку).
  7. 7. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

×