Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

СШ № 275 імені Володимира Кравчука.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 22 Ad

СШ № 275 імені Володимира Кравчука.

Download to read offline

СШ № 275 імені Володимира Кравчука. Про хід та результати впровадження науково-дослідної та експериментальної роботи за темою: «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»

СШ № 275 імені Володимира Кравчука. Про хід та результати впровадження науково-дослідної та експериментальної роботи за темою: «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to СШ № 275 імені Володимира Кравчука. (20)

Advertisement

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

СШ № 275 імені Володимира Кравчука.

 1. 1. ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ Про хід та результати впровадження науково- дослідної та експериментальної роботи за темою: «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» у 2011-2016 р.р. на базі школи І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва за 2011-2016 р.р.
 2. 2. Етапи проведення експерименту: І. Підготовчий (червень- грудень 2011) ІІ. Діагностично-концептуальний (січень- червень 2012) ІІІ. Організаційно-прогнозуючий (червень 2012 – червень 2015) ІV. Формуючий (червень 2015 – вересень 2016) V. Узагальнюючий (вересень 2016 – грудень 2016)
 3. 3. Цілі та завдання експеременту 1. Апробувати педагогічні технології, спрямовані на формування загальнонавчальних компетентностей, пов’язаних з використанням програм та підручників, які розроблені за комплексною програмою розвитку дітей «Росток». 2. Здійснити відповідну психолого-педагогічну підготовку педагогічного колективу, батьків до організації і проведення навчально-виховного процесу на основі інтегративно-діяльнісного підходу за комплексною програмою розвитку дітей «Росток». 3. Розробити комплекс методичного інструментарію щодо моніторингу рівня сформованості загальнонавчальних компетентностей учнів. 4. Вивчити динаміку оволодіння загальнонавчальними компетентностями учнями, навчання та виховання яких здійснюється на засадах інтегровано-діяльнісного підходу.
 4. 4. Очікувані результати: 1. Розробка ефективної навчально-виховної системи, спрямованої на формування загальнонавчальних компетентностей учнів. 2. Підготовка методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів з проблеми «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково- педагогічним проектом «Росток». 3. Підвищення професійної майстерності вчителів школи в умовах проведення дослідно- експериментальної роботи, активізація їхньої творчо- пошукової діяльності. 4. Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з використання діяльнісного методу навчання за Комплексною програмою розвитку дітей «Росток».
 5. 5. Звіт про виконання завдання програми 1. Апробували навчально-методичні комплекти щодо забезпечення викладання курсів математики, навколишнього світу в початковій школі за проектом «Росток». 2. Учасники експерименту ознайомилися з нормативно-правовою базою дослідно-експериментальної діяльності. 3. Удосконалена робота педагогічного колективу: - проведені відкриті уроки; - педагогічні працівники, які приймають участь в експерименті, забезпечені методичним інструментарієм; - здійснено підготовку кадрів по підвищенню рівня професійної компетентності; - проектна діяльність з учнями 3-4 класів на уроках Навколишнього світу.
 6. 6. - Педради та засідання методичних комісій. - З метою посилення співпраці педагогічного колективу та батьків учнів, задіяних в експерименті були проведені тематичні батьківські збори та були розроблені пам’ятки для батьків. - Творча група підготувала рекомендації батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі. Проведено дослідження пізнавальної сфери учнів 1-4 класів, творчих здібностей та діагностика адаптаційного процесу учнів. Створено необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для всебічного розвитку творчої особистості на засадах створення загальних уявлень про навколишній світ. 3.Проведена апробація програм, методичних рекомендацій, підручників. 4.Розроблена система роботи з учнями щодо реалізації їх можливостей в навчально-виховному процесі. 5. Проведений моніторинг результатів навчання і розвитку учнів, який реалізує мету педагогічного експерименту .
 7. 7. З метою виявлення успішності було проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів за період експерименту
 8. 8. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1-А "Росток" 1-Б загальноосвітній 25% 21% 62% 60% 13% 19% Рівень навчальних досягненьз математики учнів 1-А та 1-Б класівза 2012-2013 н.р. В.р. Д.р. С.р.
 9. 9. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-А 2-А 25% 33% 58% 59% 17% 7% Порівняння навчальних досягнень зматематики учнів, що навчаютьза за програмою"Росток" за 2012-2013 н.р С.р Д.р. В.р.
 10. 10. 12% 17% 14% 58% 62% 61% 30% 21% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1-А 2-А 3-А Порівняння навчальних досягнень з математики учнів, що навчаються за програмою"Росток" за 2013-2014 н.р. С.р Д.р. В.р.
 11. 11. Удосконалена система функціонування психологічної служби • 1 кл. Cкринінг-діагностика О.Єкжанової дає можливість визначити властивості особистості дитини. • 2 кл. Проводиться: – вивчення самооцінки школяра за модифікацією тесту Дембо-Рубінштейна. • 3 кл. Досліджується рівень творчих здібностей дитини за модифікованою методикою Дж.Гілфорда та Е.Торренса. • 4 кл. Дослідження інтелектуального розвитку проводиться за допомогою тесту вербального розвитку на основі субтестів Амтхауера, та окремого субтесту «Числові ряди».
 12. 12. Адаптація учнів 1-х класів Результати дослідження на початок року
 13. 13. ВИСНОВОК: Застосування компетентностей учнів на засадах інтегративно- діяльнісного підходу сприяє підвищенню якості знань учнів. Учні мають відповідний обсяг знань, умінь і навичок; активні, мають потяг до самостійної роботи; логічно мислять; імпровізують, вміють довести справу до кінця. Участь в інноваційній діяльності активізує творчі здібності вчителів та сприяє розвитку особистості учня – формування його світогляду, високої культури, що необхідно для досягнення успіху в соціумі. Доцільно продовжити роботу в експерименті з метою розробки критеріїв та показників визначення рівності сформованості природничо-математичних компетентностей учнів; проведення моніторингу результатів роботи в умовах дослідно- експериментальної діяльності. Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з використання діяльнісного методу навчання за Комплексною програмою розвитку дітей «Росток».

×