Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

І.В.Погосян. Школа повного дня (на базі СЗШ №275)

1,232 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

І.В.Погосян. Школа повного дня (на базі СЗШ №275)

 1. 1. ЗВІТ про хід першого, підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою “ Школа повного дня ” на базі школи І-ІІІ ступенів № 275 Деснянського району м. Києва (вересень 2012-червень 2013р.) Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Л.Л. Хоружа Відповідальний керівник: директор Школи І-ІІІ ст. № 275 О.В. Антощак
 2. 2. Основні завдання підготовчого етапу: -Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми експериментальної роботи; -організація науково – методичної підтримки експерименту; -розробка нормативно – правового забезпечення експериментальної роботи; -визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу в умовах експерименту; -створення умов для самовираження кожного учня (проведення анкетування учнів, батьків, педагогів); -формування творчих груп учителів, підготовка та проведення педагогічних рад, тренінгів та семінарів для вчителів; -підведення підсумків підготовчого етапу експериментальної роботи.
 3. 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ І ЕТАПУ: 1. Обговорення на Педагогічній Раді закладу основних ідей та завдань експерименту(протокол№11від 31.08.2012 ) 2. Учасники експерименту ознайомилися з теоретико-методологічною основою експерименту, що спирається на : «Науково-методичний щорічник-5 «Школа повного дня» (наук. ред. Л.М.Ващенко, Київ-2005); «Науково-методичні матеріали «Школа повного року навчання: теоретичні засади» (В.Огнев’юк, Л.М.Гриневич, Л.М.Ващенко та ін., Київ-2007); «Положення про школу повного дня, затверджене наказом ГУОН № 211від 03.09.2012 р. 3. Порушення питання ідеї організації “Школи повного дня” серед батьківської громади обговорення основних ідей та завдання експерименту (Вересень 2012р.).Розроблено опитувальник для учнів та їх батьків з метою вивчення нахилів та побажань учнівської молоді (додаток №2).; 4. Проведення опитування – анкетування серед учнів та їх батьків (вересень-жовтень 2012). (додаток №1)сновний метод дослідження – комплексний експеримент.
 4. 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ І ЕТАПУ: 5.Затверджено науково – методичну раду дослідно – еспериментальної роботи (Вересень 2012р.) у склад: Антощак О. В. – директор школи; Лівшун О. В. – заступник директора з навчальної роботи; Михалко Н. В. – заступник директора з виховної роботи; Заваденко В. П. – голова Ради школи; Керівники предметних методичних циклічних комісій. Результати опитування виявилися наступними: Філологічний та лінгвістичний напрям обрали 18,8% опитаних; Еколого – натуралістичний – 2,6%; Туристично – краєзнавчий – 2,6%; Мультимедійний – 9,2%; Художньо естетичний – 27,2%; Фізкультурно – спортивний – 39,2%.
 5. 5. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ І ЕТАПУ: 6. Розроблено текст заяви для батьків з метою зарахування дітей до гуртків, що працюватимуть у другій половині дня (додаток №3) 7. Здійснено підготовку кадрів. До роботи гуртків залучені фахівці з певних галузей. З усіма задіяними фахівцями проведено інструктивно – методичні наради щодо організації роботи в режимі функціонування Школи повного дня. – Суттєве збільшення кількості гуртків дало можливість залучити до викладацької роботи вузько – профільних спеціалістів: –Викладача театрального мистецтва; –Викладача із фельтінгу (валяння з вовни); –Викладача Англійської мови; –Тренерів з різних видів спорту. 8. Забезпечено нормативно – правовий супровід експериментальної роботи. Розроблено графіки гуртків та консультпунктів в режимі роботи Школи повного дня(накази,графіки додаються ).
 6. 6. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ І ЕТАПУ: 9. Здійснено розподіл годин на гурткову роботу та роботу консультпунктів з урахуванням побажань учнів та їх батьків. У зв’язку з із включенням школи до педагогічного експерименту “Школа повного дня” було додатково виділено 245 годин для організації дозвілля учнів у другій половині дня. З них на гурткову роботу була відведена 191 година. Крім цього на гурткову роботу було виділено 54 години за тарифікацією. 10. Налагоджена співпраця з ВУЗами м. Києва та середніми навчальними закладами зарубіжжя: Каунаська гімназія ім. О.С. Пушкіна(internet-спілкування); Школа №5 м. Тирасполь(Придністров’я)(листування); 11 .Укладено угоди про профорієнтаційну співпрацю з: Університетом “ Україна ”. Київським коледжем національного університету технологій та дизайну. Київським університетом туризму, економіки і права. Київським міжнародним університетом.
 7. 7. Фахове забезпечення програми Для реалізації програми "Школи повного дня" забезпечено наявність таких фахівців: заступника директора; педагогів груп продовжено дня; керівників секцій, гуртків; практичного психолога, соціального педагога; технічних працівників .
 8. 8. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення Повноцінно використовуються наявні у школі технічних засоби та приміщеня: oмайстерені, oкомп'ютерний клас, oмультимедійна зала, oспортивні зали, o бібліотека, o хореографічна зала, o ігрові кімнати, oактова зала oтир
 9. 9. Розподіл годин на гурткову роботу за напрямками ( всього 191 год.) 18,80% 39,20% 2,60% 2,60% Філологічний Еколого-натуралістичний Туристськко-краєзнавчий Мультимедійний 9,20% Художньо-естетичний Фізкультурно-спортивний 27,20%
 10. 10. Інформація про зайнятість учнів у гуртковій роботі (чол.) 500 400 300 200 100 0 2011-2012 2012-2013
 11. 11. Розподіл годин для роботи консультпунктів за напрямками: 24,60% 25,00% 21,30% 20,00% 19,70% 18% 16,40% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Філологічний Лінгв істичний Суспільно- Природничий Математичний
 12. 12. Висновки • Вихованці школи покращили свої знання завдяки консультпунктам та факультативам, з задоволенням відвідують різні гуртки та спортивні секції.
 13. 13. Висновки • За рахунок впровадження фізичних, художньо-естетичних та інших видів діяльності відбувається розвантаження інтелектуального напруження учнів.
 14. 14. Висновки • Робота розгалуженої системи спортивних гуртків та секцій сприяє зміцненню здоров'я дітей.
 15. 15. • Серед Висновки учнівського колективу знято питання бездоглядності за рахунок практично стовідсоткової зайнятості учнів у другій половині дня в гуртках та секціях

×