Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Організація освітнього
процесу на основі знань
психологічних особливостей
дітей 2-7 років
Смольникова Галина Валентинівна,...
Ранній вік
• Протиріччя між
прагненням
малюка до самостійності,
та його реальними
можливостями.
Це знаходить
розв'язання
у...
*
• Загострюється інтерес до мови оточуючих
людей.
• Швидко збільшується словник. Діти вживають
багатослівні речення, в др...
*
• інтенсивний розвиток зорової, тактильної та кінестичної
чутливості, координації рухів рук та очей.
• Швидко розвиваєть...
Молодший
дошкільний вік
• Провідна потреба – у спілкуванні, повазі, визнанні
самостійності дитини.
• Провідна діяльність –...
Новоутворення:
• Засвоєння первинних моральних норм («можна», «треба»,
«не можна»). Діти помічають невідповідність поведін...
*
• Діти диференціюють інших людей за статтю, віком
як у реальному житті, так і на ілюстраціях.
• Починають проявляти інте...
*
• Увага є мимовільною. Її стійкість 10-15 хв, але
привабливе заняття триває 20 – 25 хв.
• Пам’ять безпосередня, мимовіль...
Дівчатка
перевершують
хлопчиків
за артикуляцією, словниковим запасом,
швидкістю мовлення, розумінням прочитаного,
запам’ят...
5-й рік
• Провідна потреба – пізнавальна активність.
• Провідна діяльність – сюжетно-рольова гра.
• Провідна функція – нао...
Новоутворення:
• елементи творчої уяви в сюжетно-рольовій грі;
• прояви довільності;
• позаситуативно-особистісні форми сп...
6й рік
• Провідна потреба − потреба в спілкуванні, творча активність.
• Провідна діяльність − сюжетно-рольова гра.
• Прові...
Новоутворення:
• передбачення результату діяльності;
• активна плануюча функція мовлення;
• позаситуативно-ділова форма сп...
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Г.В.Смольникова. Організація освітнього процесу на основі знань психологічних особливостей дітей 2-7 років

407 views

Published on

Г.В.Смольникова. Організація освітнього процесу на основі знань психологічних особливостей дітей 2-7 років

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Г.В.Смольникова. Організація освітнього процесу на основі знань психологічних особливостей дітей 2-7 років

 1. 1. Організація освітнього процесу на основі знань психологічних особливостей дітей 2-7 років Смольникова Галина Валентинівна, к. психол. н., доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Ранній вік • Протиріччя між прагненням малюка до самостійності, та його реальними можливостями. Це знаходить розв'язання у сюжетній грі.
 3. 3. * • Загострюється інтерес до мови оточуючих людей. • Швидко збільшується словник. Діти вживають багатослівні речення, в другому півріччі користуються складнопідрядними реченнями, майбутнім часом дієслів, прикметниками, сполучниками, прийменниками.
 4. 4. * • інтенсивний розвиток зорової, тактильної та кінестичної чутливості, координації рухів рук та очей. • Швидко розвивається фонематичний і музичний слух, більш цілісного характеру набуває сприймання. • Обсяг і стійкість уваги невеликі. • Образна пам'ять розвинена краще за словесно-логічну. Процеси пам'яті мають мимовільний характер. • Наприкінці третього року життя виникає нова форма дитячих комунікативних дій - емоційно забарвлені ігрові дії. • З’являються елементи самосвідомості.
 5. 5. Молодший дошкільний вік • Провідна потреба – у спілкуванні, повазі, визнанні самостійності дитини. • Провідна діяльність – ігрова. Перехід від маніпулятивної гри до рольової. • Провідна функція – сприймання. • Дитина виконує розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. • При виконанні нової діяльності необхідним є поетапне пояснення (роби, як я).
 6. 6. Новоутворення: • Засвоєння первинних моральних норм («можна», «треба», «не можна»). Діти помічають невідповідність поведінки однолітків моральним правилам. • Поведінка є мимовільною, а дії і вчинки ситуативними, наслідки яких дитина не уявляє. • Самооцінка. • Кінець 3-го і частково 4-й рік життя є «кризовим» віком - властиві спалахи негативізму, впертості, нестійкість настрою.
 7. 7. * • Діти диференціюють інших людей за статтю, віком як у реальному житті, так і на ілюстраціях. • Починають проявляти інтерес, увагу, турботу по відношенню до дітей іншої статі. • Розуміють слова «більше», «менше». • Важче вибрати найбільший або найменший з трьох-п’яти предметів (більше п’яти предметів не слід пропонувати).
 8. 8. * • Увага є мимовільною. Її стійкість 10-15 хв, але привабливе заняття триває 20 – 25 хв. • Пам’ять безпосередня, мимовільна, має яскраве емоційне забарвлення. • Мислення – наочно-дієве (вирішує завдання шляхом безпосередньої дії з предметами). • Гра – це скоріше діяльність поруч, ніж разом. Дитина активно експериментує зі словами, створюючи забавні неологізми.
 9. 9. Дівчатка перевершують хлопчиків за артикуляцією, словниковим запасом, швидкістю мовлення, розумінням прочитаного, запам’ятовуванням побаченого і почутого.
 10. 10. 5-й рік • Провідна потреба – пізнавальна активність. • Провідна діяльність – сюжетно-рольова гра. • Провідна функція – наочно-образне мислення. Особливості віку: • мовлення починає виконувати контролюючу функцію; • ускладняються вольові прояви (вміння підпорядковувати свою поведінку правилам у грі); • інтерес до іншої дитини як до свого відображення. Відбувається рефлексія своїх вчинків через реакцію іншої дитини. • поява усвідомленості власних дій.
 11. 11. Новоутворення: • елементи творчої уяви в сюжетно-рольовій грі; • прояви довільності; • позаситуативно-особистісні форми спілкування з дорослим. • До 5 років з’являється дія за правилом – перший необхідний елемент довільної уваги. У 5 років дитина може запам’ятати 5-6 предметів (з 10-15).
 12. 12. 6й рік • Провідна потреба − потреба в спілкуванні, творча активність. • Провідна діяльність − сюжетно-рольова гра. • Провідна функція − уява. Особливості віку: • прояв довільності всіх психічних процесів; • прояв творчої активності в усіх видах діяльності; • розвиток фантазії.
 13. 13. Новоутворення: • передбачення результату діяльності; • активна плануюча функція мовлення; • позаситуативно-ділова форма спілкування з однолітками. • провідне значення набуває наочно-образне мислення, яке дозволяє вирішувати більш складні завдання з використанням узагальнених наочних засобів (схем, креслень тощо)
 14. 14. Дякую за увагу!

×