Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Наказ Головного
управління освіти і
науки м. Києва № 189
від 22.06.2012 року.
Термін реалізації дослідно-
експериментально...
• Теоретичне обґрунтування, розробка та
експериментальна перевірка системи
мультипрофільного навчання в середній
загальноо...
наявність
підготовлених
педагогічних кадрів
наявність на
паралелі не менше
двох класів
Позитивна
співпраця з
батьками
Проф...
професійна адаптація.
професійна діагностика
професійна
консультація
професійний відбір
професійна інформація
Компоненти
п...
Навчальні плани Кількість годин на тиждень у 10-А, 10-Б класах
Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень Всьог...
Навчальні плани Кількість годин на тиждень у 11-А, 11-Б класах
Рівень стандарту Академічний
рівень
Профільний
рівень
Всьог...
10-кл Перші уроки в розкладі 2-5 уроки в розкладі Будь-які уроки в розкладі
Профіль
Математика
Алгебра
Профіль
Алгебра
Про...
10 - А 10 - Б
Понеділок
1 Історія Укр. 309
2 Технології 208 Інформатика 224, 306
3 Геометрія 310, Алгебра212
4 Геометрія 3...
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
16
48
52
50
52 53
Кількість учнів 10-х класів
Обрані учнями навчальні предмети,
які вивчаються на профільному рівні
2012-2013 н.р. “Українська мова”
“Англійська мова”
“...
І зміна
ІІ зміна0
5
10
15
20
25
30
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
27
22
20
7
12
10
7
3
Таблиця змін профільних гр...
Мотивація вибору профільних предметів
учнями 10 класів (у %)
20
35
12
23
2
5
2 4
74
56
80
70
4 4 6
3
0
10
20
30
40
50
60
7...
84%
81%
89%
14% 16%
11%
2% 3%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016
задовольняє не зовсім, маю сво...
Порівняння успішності навчальних досягнень
учнів експериментальних груп
2012-2016 р.р.
0
20
40
60
80
100
ЕГ №1 ЕГ № 2 ЕГ № 3
65
73
8885 86
94
10 кл
11кл
Якісний показник успішності
навчальних досягнень учнів
е...
72%
75%
83%
21%
15% 13%
7%
10%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2014 2015 2016
визначився ще думаю над вибором пр...
6%
0% 0%
23%
31%
27%
71% 69%
73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2014 2015 2016
високий рівень підвищений рівень норма ...
- неможливість задовольнити потреби всіх учнів у
створенні профільних груп з окремих предметів
(біологія, інформатика, хім...
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
 Стійке підвищення рівня навчальних досягнень учнів
експериментальних груп.
 Школа зберігає контингент ...
- створено умови для самореалізації учнів в
навчанні та підготовці до майбутньої професії;
- виявлений позитивний вплив на...
СШ №252. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
СШ №252. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

СШ №252. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ

113 views

Published on

СШ №252. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

СШ №252. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ

 1. 1. Наказ Головного управління освіти і науки м. Києва № 189 від 22.06.2012 року. Термін реалізації дослідно- експериментальної роботи: вересень 2012 р. – 2017 р. Тема дослідно- експериментальної роботи: «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі».
 2. 2. • Теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка системи мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі, яка забезпечить підвищення рівня готовності старшокласників до соціального і професійного самовизначення та самореалізації у житті; • Збереження контингенту учнів 10,11х класів; • Задоволення освітніх потреб учнів. Основна мета дослідно-експериментальної роботи
 3. 3. наявність підготовлених педагогічних кадрів наявність на паралелі не менше двох класів Позитивна співпраця з батьками Професійний психологічний супровід наявність достатньої кількості навчальних приміщень Необхідні умови для організації мультипрофільного навчання у СШ №252 (III ступінь)
 4. 4. професійна адаптація. професійна діагностика професійна консультація професійний відбір професійна інформація Компоненти профорієнтаційної роботи
 5. 5. Навчальні плани Кількість годин на тиждень у 10-А, 10-Б класах Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень Всього І група ІІ група І група ІІ група І група ІІ група Українська мова 4 4 8 Українська література 2 2 4 Англійська мова 3 5 8 Російська /польська мова 1 1 2 Зарубіжна література 1 1 2 Історія України 1 4 5 Всесвітня історія 1 1 2 Правознавство 1 1 2 Художня культура 0,5 0,5 1 Алгебра 2 5 7 Геометрія 2 4 6 Біологія 1,5 1,5 3 Географія 1,5 1,5 3 Фізика 2 2 4 Хімія 1 1 2 Технології 1 1 2 Інформатика 1 1 2 Фізична культура 2 2 4 Захист Вітчизни 1,5 1,5 3 Разом 21 23 26 70 Додаткові години на індивідуальні заняття Індивідуальні заняття Історія України 1 Англійська мова 1 Біологія 1 Алгебра 1 Хімія 1 Польська мова 1 Розробка технології складання розкладу уроків на підставі індивідуального навчального плану учня
 6. 6. Навчальні плани Кількість годин на тиждень у 11-А, 11-Б класах Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень Всього І група ІІ група І група ІІ група І група ІІ група Українська мова 4 4 8 Українська література 2 2 4 Англійська мова 3 5 8 Російська /польська мова 1 1 2 Зарубіжна література 1 1 2 Історія України 1,5 4 5,5 Всесвітня історія 1 1 2 Людина і світ 0,5 0,5 1 Художня культура 0,5 0,5 1 Алгебра 3 5 8 Геометрія 2 4 6 Біологія 1,5 1,5 3 Екологія 0,5 0,5 1 Економіка 1 1 2 Астрономія 0,5 0,5 1 Фізика 2 2 4 Хімія 1 1 2 Технології 1 1 2 Інформатика 1 1 2 Фізична культура 2 2 4 Захист Вітчизни 1 1 2 Разом 24,5 20 26 70,5 Київський вальс (факультатив) 2 2 Додаткові години на індивідуальні заняття Індивідуальні заняття Історія України 1 Англійська мова 1,5 Алгебра 1 Гранично допустиме навантаження на одного учня 33 Всього 76 Експериментальний навчальний план адаптований до умов мультипрофільного навчання для 11 класів.
 7. 7. 10-кл Перші уроки в розкладі 2-5 уроки в розкладі Будь-які уроки в розкладі Профіль Математика Алгебра Профіль Алгебра Профіль Алгебра Профіль Алгебра Профіль Алгебра Профіль Геометрія Профіль Геометрія Профіль Геометрія Профіль Геометрія Профіль ІсторіяУкраїни Стандарт Англійськамова Стандарт Англійськамова Стандарт Англійськамова Стандарт ІсторіяУкраїни ІсторіяУкраїни Профіль ІсторіяУкраїни Профіль ІсторіяУкраїни Профіль Алгебра Стандарт Алгебра Стандарт Геометрія Стандарт Геометрія Стандарт ІсторіяУкраїни Профіль Англійськамова Стандарт Англійськамова Стандарт Англійськамова Стандарт А н г л і й с ь к а м о в а А н г л і й с ь к а м о в а П р о ф і л ь А н г л і й с ь к а м о в а П р о ф і л ь А л г е б р а С т а н д а р т А л г е б р а С т а н д а р т Г е о м е т р і я С т а н д а р т Г е о м е т р і я С т а н д а р т І с т о р і я У к р а ї н и С т а н А н г л і й с ь к а м о в а П А н г л і й с ь к а м о А н г л і й с ь к ІсторіяУкраїниАнглійська мова ІсторіяУкраїни Профіль ІсторіяУкраїни Профіль ІсторіяУкраїни Профіль Англійськамова Профіль Англійськамова Профіль Алгебра Стандарт Алгебра Стандарт Геометрія Стандарт Геометрія Стандарт ІсторіяУкраїни Профіль Англійськамова Профіль Англійськамова Профіль Англійськамова Профіль Алгоритм складання розкладу уроків для мультипрофільних класів (на прикладі 10 класів)
 8. 8. 10 - А 10 - Б Понеділок 1 Історія Укр. 309 2 Технології 208 Інформатика 224, 306 3 Геометрія 310, Алгебра212 4 Геометрія 310, Історія Укр. 309, Англ.мова 311 5 Укр.література 308 Фізика 319 6 Фізика 319 Укр.мова 210 7 Англ.мова 308 Вівторок 1 Захист Вітчизни 320,315а Укр.мова 309 2 Укр.мова 308 Захист Вітчизни 320,315а 3 Алгебра 310 Історія Укр. 309, Англ.мова 311 4 Алгебра 310, Геометрія 212 5 Інформатика 224, 306 Правознавство 309 6 Фіз. виховання Укр.мова 207 7 Правознавство 309 Фіз. виховання 8 Середа 1 Укр.мова 308 Фізика 319 2 Фізика 319 Всесв. Історія 309 3 Геометрія 310, Історія Укр. 309, Англ.мова 311 4 Геометрія 310, Алгебра212 5 Географія 109 Укр.література 310 6 Укр.літ. 308 Укр. література 310 7 Англ.мова 209 8 Четвер 1 Алгебра 310, Англ.мова 311 2 Алгебра 310, Геометрія 212 3 Рос.мова 314 /Польська 315 Фіз. виховання 4 Фіз. виховання Географія 109 5 Укр.мова 308 Зарубіжна літ. 307 6 Зарубіжна літ. 307 Захист Вітчизни 111,315а / Географія 109 7 Захист Вітчизни 111,315а / Географія 109 Рос.мова 314 /Польська 315 ’ятниця 1 Англ.мова 210 2 Укр.мова 308 Хімія 316 3 Хімія 316 Укр.мова 310 4 Алгебра 310, Історія Укр. 309, Англ.мова 311 5 Всесв. Історія 309 Біологія 111 Розклад 10-х класів
 9. 9. 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 16 48 52 50 52 53 Кількість учнів 10-х класів
 10. 10. Обрані учнями навчальні предмети, які вивчаються на профільному рівні 2012-2013 н.р. “Українська мова” “Англійська мова” “Алгебра” та “Геометрія” “Історія України” “Біологія” 2013-2014 н.р. не відкрита група: “Біологія” 2014-2015 н.р. без змін 2015-2016 н.р. не відкрита група: “Біологія” 2016-2017 н.р. не відкрита група: “Біологія” Зміна освітніх запитів старшокласників
 11. 11. І зміна ІІ зміна0 5 10 15 20 25 30 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 27 22 20 7 12 10 7 3 Таблиця змін профільних груп учнями 10-х класів (%) І зміна ІІ зміна
 12. 12. Мотивація вибору профільних предметів учнями 10 класів (у %) 20 35 12 23 2 5 2 4 74 56 80 70 4 4 6 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2013 2014 2015 2016 буду здавати ЗНО з цього предмету порада батьків власний вибір там навчаються мої друзі
 13. 13. 84% 81% 89% 14% 16% 11% 2% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014 2015 2016 задовольняє не зовсім, маю свої пропозиції не задовольняє Задоволеність обраним профілем учнями 10 класів (у %)
 14. 14. Порівняння успішності навчальних досягнень учнів експериментальних груп 2012-2016 р.р.
 15. 15. 0 20 40 60 80 100 ЕГ №1 ЕГ № 2 ЕГ № 3 65 73 8885 86 94 10 кл 11кл Якісний показник успішності навчальних досягнень учнів експериментальних груп з української мови 0 20 40 60 80 100 ЕГ №1 ЕГ № 2 ЕГ № 3 37 58 95 54 92 100 10 кл 11кл Якісний показник успішності навчальних досягнень учнів експериментальних груп з математики 0 20 40 60 80 100 ЕГ №1 ЕГ № 2 ЕГ № 3 52 75 77 62 100 100 10 кл 11кл Якісний показник успішності навчальних досягнень учнів експериментальних груп з історії України 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ЕГ №1 ЕГ № 2 ЕГ № 3 58 64 68 73 73 70 10 кл 11кл Якісний показник успішності навчальних досягнень учнів експериментальних груп з англійської мови
 16. 16. 72% 75% 83% 21% 15% 13% 7% 10% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2014 2015 2016 визначився ще думаю над вибором професії не визначився Визначеність старшокласників у майбутній сфері діяльності
 17. 17. 6% 0% 0% 23% 31% 27% 71% 69% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2014 2015 2016 високий рівень підвищений рівень норма тривожності Визначеність тривожності у старшокласників
 18. 18. - неможливість задовольнити потреби всіх учнів у створенні профільних груп з окремих предметів (біологія, інформатика, хімія) через малу наповнюваність групи (1 – 3 учні). Для таких школярів виділялись індивідуальні години з «Резервних годин» робочого навчального плану. Непередбачувані результати
 19. 19. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  Стійке підвищення рівня навчальних досягнень учнів експериментальних груп.  Школа зберігає контингент учнів старших класів.  Зменшення психологічного напруження від вагань при виборі профільного предмета.  Відмова від відбору учнів при створенні профільних груп забезпечує додаткове стимулювання до навчальної діяльності.  Адаптація старшокласників до нових умов навчання відбувається безболісно завдяки постійному психологічному супроводу.  Самостійний, усвідомлений вибір профільних предметів є одним з головних мотиваційних чинників успішного навчання.  Підвищення пізнавального інтересу і позитивного ставлення до навчання учнів за рахунок поглибленого вивчення предметів за власним вибором.
 20. 20. - створено умови для самореалізації учнів в навчанні та підготовці до майбутньої професії; - виявлений позитивний вплив на траєкторію особистісного розвитку учнів; - самостійний усвідомлений вибір профільних предметів; - зростання рівня відповідальності учнів у ставленні до навчання; Висновки

×