Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
№240
“СОЦІУМ”
м. КИЄВА
Тема. Формування загальнонавчальних
компетентностей учнів на засадах
інтегративно-діяльнісного підходу
за науково-педагогі...
Підготовчий етап
(травень-серпень 2012 року)
Основні завдання:
 забезпечення умов проведення експерименту;
 підвищення р...
Діагностично-концептуальний етап
(жовтень 2012 року – травень 2013 року)
Основні завдання:
вивчення теоретико-концептуальн...
Підвищення рівня
професійної компетентності вчителів








педрада: “Шкільні експерименти в дії” (вересень,
січень);...
Систематизація форм і методів
виховання освітнього середовища

Індивідуальні

Групові

Індивідуальні
бесіди,
доручення,
ви...
Участь педагогічних працівників
у конкурсах професійної
майстерності
Використані
психодіагностики :
 рівень слухової та зорової пам’яті;
 рівень інтересів учнів;
 визначення способів реагу...
Рівень слухової пам'яті учнів
90
80
70
60
50

середній
високий
низький

40
30
20
10
0

5-А клас

5-Б клас 5-В клас 6-А кла...
Рівень зорової пам'яті учнів
80
70
60
50
40

середній
високий
низький

30
20
10
0

5-А клас

5-Б клас 5-В клас 6-А клас
пр...
Рівень інтересів учнів
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

математичні
природничі
кострукторськотехнічні
філологічні

5-А

5-Б
5-...
Відсотковий аналіз навчальних
досягнень учнів 4-х класів
100%
90%
80%
70%
60%

високий рівень
достатній рівень
середній рі...
Відсотковий аналіз навчальних
досягнень учнів 5-х класів
100%
90%
80%
70%
60%

якісний

50%
достатній

40%
30%

початковий...
Відсотковий аналіз навчальних
досягнень учнів 6-х класів
100%
90%
80%
70%
60%

якісний

50%
достатній

40%
30%

початковий...
Результати навчальних досягнень
учн ів 5-А класу з математики
(вчит. – Литвин Н.М., Слободенюк
І.В.)
25
20
15

початкова
ш...
Результати навчальних досягнень
учн ів 5-Б класу з математики: програма
“Росток
(вчит. – Гайова Л.А., Яроцька Р.І.)

25
20...
Результати навчальних досягнень
учн ів 5-В класу з математики : програма
«Росток»
(вчит. – Осітнянко О.М. )
14
12
10
почат...
Міжнародний конкурс
із інформатики ”Бобер”
90
80
70
60
кількість
учасників

50
40

кількість
призерів

30
20
10
0
2009

20...
Міжнародний математичний
конкурс “Кенгуру”
300
250
200
кількість
учасників

150

кількість
призерів

100
50
0
2009

2010

...
Всеукраїнський фізичний
конкурс “Левеня”
60

50
40

кількість
учасників

30

кількість
призерів

20

10
0
2009

2010

2011...
Міжнародний природничий
інтерактивний конкурс
“Колосок”
300
250
200
кількість
учасників

150

кількість
призерів

100
50
0...
Переможці ІІ, ІІІ етапу
Всеукраїнських предметних
олімпіад
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ІІ етап
ІІІ етап

2009-2010 2...
Посвята у товариство
«Я - старшокласник»
Стимулювання та створення
ситуації успіху
Фестиваль
“Золотий Олімп”
Що нам дає проект “Росток”?
Підтримка позитивної мотивації,
розвиток інтересу

Дитині
Підвищення
якості
шкільної освіти

З...
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О.М.Осітнянко. «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічни

607 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.М.Осітнянко. «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічни

 1. 1. НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №240 “СОЦІУМ” м. КИЄВА
 2. 2. Тема. Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом “Росток” Мета: створення необхідних умов для формування і розвитку інтелектуальних здібностей учнів на основі інтегративного та діяльнісного підходів за науковопедагогічним проектом “Росток”
 3. 3. Підготовчий етап (травень-серпень 2012 року) Основні завдання:  забезпечення умов проведення експерименту;  підвищення рівня професійної компетентності вчителів;  відпрацювання діагностичних методик, розробка анкет, тестів;  нормативно-правове забезпечення.
 4. 4. Діагностично-концептуальний етап (жовтень 2012 року – травень 2013 року) Основні завдання: вивчення теоретико-концептуальних засад дослідноекспериментальної роботи;  розробка інноваційної моделі освітнього середовища для розвитку обдарованості учнів;  розробка механізму моніторингу динаміки розвитку навчальних досягнень учнів, їхніх інтелектуальних і творчих здібностей;  розроблення психолого-діагностичного інструментарію для відстеження результатів педагогічного експерименту;  вхідна діагностика інтелектуальних характеристик та особистісних якостей учнів;  діагностика професійної компетентності вчителів за темою дослідження. 
 5. 5. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів     педрада: “Шкільні експерименти в дії” (вересень, січень); психолого-педагогічний семінар із теми: “Особливості сучасного уроку в умовах інтегративно-діяльнісного навчання” (квітень); круглий стіл: “Методичні прийоми створення на уроці ситуацій, які забезпечують розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнівростківців”; круглий стіл: “Успіхи і проблеми роботи в проекті „Росток”
 6. 6. Систематизація форм і методів виховання освітнього середовища Індивідуальні Групові Індивідуальні бесіди, доручення, виховуючі ситуації (спеціально організовані). Виховна робота в класі (навчальній групі), предметні гуртки та внутршньоколективні об’єднання пізнавального характеру. Фронтальні Екскурсії, спортивні змагання, зустрічі, бесіди. Інтегративні Рольові ігри, конференції, творчі об’єднання, робота учнівського самоврядування, соціальна та трудова діяльність учнів (спеціально організована). Колективні (масові) Загальні збори учнівського колективу, конференції, шкільні свята, загальношкільні лінійки тощо.
 7. 7. Участь педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності
 8. 8. Використані психодіагностики :  рівень слухової та зорової пам’яті;  рівень інтересів учнів;  визначення способів реагування на конфліктну ситуацію (К.М. Томмаса);  тривожність за Філліпсом;  проективна методика «Людина» та «Людина під дощем»;  логічні задачі О.Зака;  аналіз письмових робіт;  спостереження за поведінкою учнів на уроці й пвд час перерви;  штучно створені ситуації, що вимагають емоційної та вольової сфери
 9. 9. Рівень слухової пам'яті учнів 90 80 70 60 50 середній високий низький 40 30 20 10 0 5-А клас 5-Б клас 5-В клас 6-А клас програма програма програма "Росток" "Росток" "Росток" 6-Б клас
 10. 10. Рівень зорової пам'яті учнів 80 70 60 50 40 середній високий низький 30 20 10 0 5-А клас 5-Б клас 5-В клас 6-А клас програма прогрра програма "Росток" "Росток" "Росток" 6-Б клас
 11. 11. Рівень інтересів учнів 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 математичні природничі кострукторськотехнічні філологічні 5-А 5-Б 5-В 6-А програма програма програма "Росток" "Росток" "Росток" 6-Б
 12. 12. Відсотковий аналіз навчальних досягнень учнів 4-х класів 100% 90% 80% 70% 60% високий рівень достатній рівень середній рівень 50% 40% 30% 20% 10% 0% низький рівень 4-А клас 4-Б клас 4-В клас
 13. 13. Відсотковий аналіз навчальних досягнень учнів 5-х класів 100% 90% 80% 70% 60% якісний 50% достатній 40% 30% початковий базовий 20% 10% 0% 5-А клас 5-Б клас 5-В клас 5-Г клас 5-Д клас програма програма "Росток" "Росток"
 14. 14. Відсотковий аналіз навчальних досягнень учнів 6-х класів 100% 90% 80% 70% 60% якісний 50% достатній 40% 30% початковий базовий 20% 10% 0% 6-А 6-Б клас 6-В клас програма "Росток" 6-Г клас 6-Д клас
 15. 15. Результати навчальних досягнень учн ів 5-А класу з математики (вчит. – Литвин Н.М., Слободенюк І.В.) 25 20 15 початкова школа І семестр 10 ІІ семестр 5 0 високий рівень достатній рівень середній рівень початковий рівень
 16. 16. Результати навчальних досягнень учн ів 5-Б класу з математики: програма “Росток (вчит. – Гайова Л.А., Яроцька Р.І.) 25 20 15 початкова школа І семестр 10 ІІ семестр 5 0 високий рівень достатній рівень середній рівень початковий рівень
 17. 17. Результати навчальних досягнень учн ів 5-В класу з математики : програма «Росток» (вчит. – Осітнянко О.М. ) 14 12 10 початкова школа І семестр 8 6 ІІ семестр 4 2 0 високий рівень достатній рівень середній рівень початковий рівень
 18. 18. Міжнародний конкурс із інформатики ”Бобер” 90 80 70 60 кількість учасників 50 40 кількість призерів 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013
 19. 19. Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру” 300 250 200 кількість учасників 150 кількість призерів 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013
 20. 20. Всеукраїнський фізичний конкурс “Левеня” 60 50 40 кількість учасників 30 кількість призерів 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013
 21. 21. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс “Колосок” 300 250 200 кількість учасників 150 кількість призерів 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013
 22. 22. Переможці ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ІІ етап ІІІ етап 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
 23. 23. Посвята у товариство «Я - старшокласник»
 24. 24. Стимулювання та створення ситуації успіху Фестиваль “Золотий Олімп”
 25. 25. Що нам дає проект “Росток”? Підтримка позитивної мотивації, розвиток інтересу Дитині Підвищення якості шкільної освіти Зміцнення позитивного іміджу Державі Батькам Школі Вчителю Оптимальні умови навчання і розвитку дитини Професійне зростання
 26. 26. Дякую за увагу!

×