Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей зі зниженим слухом в умовах основної та старшої школи

806 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей зі зниженим слухом в умовах основної та старшої школи

 1. 1. Дослідно-експериментальна роботаДослідно-експериментальна роботаза темою:за темою:«Соціально-педагогічні аспекти організації«Соціально-педагогічні аспекти організаціїінклюзивної освіти дітей зі зниженим слухом вінклюзивної освіти дітей зі зниженим слухом вумовах основної та старшої школи»умовах основної та старшої школи»СЗШ № 233 Оболонського районуСЗШ № 233 Оболонського району
 2. 2. Причини створення експерименту• На базі СЗШ № 233 з 2009 рокуреалізується педагогічний експеримент«Соціально-педагогічні аспектиорганізації інклюзивної освіти дітей звадами слуху в умовах початковоїшколи».• Розроблення і запровадження;«Моделі організації навчання, виховання тасоціальної адаптації дітей зі зниженимслухом в умовах інклюзивних класів восновній та старшій школі».
 3. 3. Етапи реалізації програми:• Підготовчий етап – 2013-2014 р.• Практичний етап – 2014-2019 р.р.• Узагальнюючий етап – 2020-2021рр.Термін проведенняексперименту:2013-2021 рр.
 4. 4. Об’єкт дослідженняОрганізація навчання і виховання дітейсереднього і старшого шкільного віку зізниженим слухом.Предмет дослідженняОрганізація та забезпеченняінклюзивної освіти дітей зі зниженимслухом в умовах основної та старшоїшколи.
 5. 5. Мета дослідження полягає у створенніумов теоретичному обгрунтуванні таекспериментальній перевірці соціально-педагогічних умов організації інклюзивноїосвіти учнів зі зниженим слухом основної тастаршої школи, підходів, форм, методів ізасобів навчання та виховання.Гіпотеза дослідження. Інклюзивнаосвіта дітей зі зниженим слухом набуваєефективності за умов застосування більш гнучкихпідходів, форм, методів і засобів навчання тавиховання і сприяє поглибленню процесу їхсоціалізації та інтеграції у суспільство.
 6. 6. Основні завдання дослідження:• Визначити організаційні, нормативні та методичніумови для роботи в інклюзивних класах.• Організувати роботу інклюзивних класів для дітейз вадами слуху в основній та старшій школі.• Розкрити зміст, систематизувати та визначитисоціально-педагогічні умови, найефективнішітрадиційні і нові підходи, форми, методиінклюзивної освіти учнів зі зниженим слухомсередньої та старшої школи.• За результатами експериментальної діяльностіузагальнити одержаний досвід та розробитиметодичні рекомендації.•  • .
 7. 7. Моніторинг та оцінка експерименту.• проведення психологічної діагностики психічногорозвитку дітей з послабленим слухом та їх адаптаціїв середній та старшій школі в інклюзивних класах;• спостереження за поведінкою дітей в класі та завзаємодією між собою здорових та дітей зі зниженимслухом;• опитування батьків;• опитування фахівців, які працюватимуть вінклюзивних класах;• аналіз професійних записів фахівців, якіпрацюватимуть в інклюзивних класах;• аналіз відгуків експертів у сфері освіти;• періодичний звіт науковому керівнику експерименту.
 8. 8. Керівники педагогічного експерименту:• Скрицький Володимир Аркадійович, директор середньоїзагальноосвітньої школи № 233• Коморна Віра Борисівна, заступник директора змоніторингу інклюзивної освіти середньоїзагальноосвітньої школи № 233Наукове керівництво здійснюватимуть:• Управління освіти Оболонської районної в місті Києвідержавної адміністрації;• Науковий керівник Пархоменко Ірина Миколаївна,кандидат педагогічних наук, начальник управліннядошкільної, загальної середньої та позашкільної освітиДепартаменту освіти і науки, молоді та спорту містаКиєва виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації);
 9. 9. Очікувані результати:• Довести можливість і доцільність застосуванняінклюзивного навчання дітей зі зниженимслухом у основній та старшій школі.• Визначити оптимальний інструментарійнавчальної, виховної, корекційно-компенсаторної роботи в організаціїінклюзивної освіти дітей зі зниженим слухом.• Розробити методичні рекомендації щодоорганізації інклюзивної освіти в умовахсередньої загальноосвітньої школі.• Батьки дітей зі зниженим слухом зможутьподолати ситуацію соціальної ізоляції•  
 10. 10. Відгуки батьківБуквально за первые месяцы, проведенные вмассовой школе у нее не перестал закрыватьсярот: она постоянно говорит! Говорит ипроговаривает все, что видит и все, чточувствует.Стала читать, учить стихи, принимать активноеучастие в жизни класса и школы.Массовая школа №233 с инклюзивным обучениемдала шанс моему ребенку стать обычнымчеловеком, который, не смотря не своипроблемы, уже умеет общаться в социуме.
 11. 11. Відгуки батьківЗавдяки можливості навчатися в інклюзивномукласі, моя дитина почала швидше розвиватися,спілкуватися з чуючими дітьми та дорослими.Покращує комунікативні здібності у мовномусередовищі. Дитина стала більш уважною,організованою, впевненою в собі, самостійновиконувати завдання на своєму віковому рівні.Має гарні результати в письмі, математиці.Мама Данила
 12. 12. Відгуки батьківМоя дочка Катя дуже комфортно себе почуває ушколі, з радістю відвідує заняття, їй подобаєтьсяспілкуватися з однолітками, діти охоченавчаються, відвідують екскурсії, беруть участь урізних шкільних заходах. Головне – невідчувають себе чужими й ізольованими віднавколишнього світу.
 13. 13. Дякую за увагуДякую за увагу

×