Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Спеціалізована школа №210 – загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням російської мови з пе...
Об’єкт:

Предмет:

• навчально-виховний
процес у комп’ютерно
орієнтованому середовищі
загальноосвітнього
навчального закла...
Підготовчий етап
Вчителів – 43
Учнів – 520
1. Аналіз національних і зарубіжних
науково-практичних досліджень

За
освітнім
завданням
факультативи
поділяють на такі ви...
1. Аналіз національних і зарубіжних
науково-практичних досліджень
Залежно
від
дидактичної
мети
факультативи
поділяються на...
1. Аналіз національних і зарубіжних
науково-практичних досліджень
СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО
ЗАНЯТТЯ

самостійн...
2. Аналіз нормативно-правової бази та стану
організації факультативних занять з учнями
Розподіл годин варіативної складово...
3. Аналіз підходів у розвитку обдарованості
учнів

Завдяки сучасним засобам ІКТ склалися
умови для індивідуалізації навчан...
4. Види ІКТ для розвитку обдарованості учнів
використання мережі Інтернет для поширення інформації про
специфіку навчання...
5. Досвід використання технологій віртуального класу

Технології
колаборації

Технології
віртуального класу технології, як...
6. Стан забезпеченості факультативних занять нормативнометодичними матеріалами та сучасним контентом
ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВ...
7. Труднощі під час розвитку і підтримки
обдарованої учнівської молоді
Виявлення обдарованої дитини.
Успіхи у навчанні н...
8. Контингент учнів для роботи в експерименті

Обдаровані
діти
9. Наукова рада
Склад: висококваліфіковані
вчителі-предметники з базових
дисциплін: української мови та
літератури, історі...
10.
Навчання
новоприбулих
педагогічних
працівників,
учнів,
батьків
з
питань
користування
Інтернетом, Web-камерами, віртуал...
11. Критерії визначення розвитку обдарованості та активізації
пізнавальної діяльності учнів на факультативних заняттях з б...
12. Проведено анкетування та тестування учасників
експерименту

Запровадити в організацію навчально - пізнавальної
діяльн...
13. Модель організації та проведення факультативних
занять з використанням ІКТ
14.
Проведено
ряд
заходів
з
метою
впровадження науково-дослідної роботи
вивчення теоретико-концептуальних засад;
розробк...
учитель

учень

ПЕРСПЕКТИВИ

Батьки

Розвинути пізнавальний інтерес учнів;
Підвищити результати навчальних досягнень учн...
Дякую за увагу!!!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О.М.Костенко. Віртуальний клас як комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу (на базі СШ №210)

899 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.М.Костенко. Віртуальний клас як комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу (на базі СШ №210)

 1. 1. Спеціалізована школа №210 – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням російської мови з першого класу Оболонського району м. Києва Директор школи: Ігнатюк Л.В. Керівник проекту: к.п.н. Литвинова С.Г. Заст. директора з НВ роботи Костенко О. Київ - 2014
 2. 2. Об’єкт: Предмет: • навчально-виховний процес у комп’ютерно орієнтованому середовищі загальноосвітнього навчального закладу • використання технологій віртуального класу під час проведення факультативних занять з учнями
 3. 3. Підготовчий етап Вчителів – 43 Учнів – 520
 4. 4. 1. Аналіз національних і зарубіжних науково-практичних досліджень За освітнім завданням факультативи поділяють на такі види: з поглибленим вивченням навчальних предметів; з вивченням додаткових дисциплін; з вивченням додаткової дисципліни та одержанням відповідної спеціальності; міжпредметні факультативи.
 5. 5. 1. Аналіз національних і зарубіжних науково-практичних досліджень Залежно від дидактичної мети факультативи поділяються на: теоретичні; практичні; комбіновані. Теоретичні факультативні заняття проводяться у формі лекцій, семінарських занять, науково-теоретичних конференцій. Практичні - у формі практичних занять із формування пошукових навичок та вмінь, необхідних для розв'язування технічних задач, самого розв'язку їх, обговорення шляхів розв'язку та результатів, підбиття підсумків. Комбіновані - у формі науково-практичних конференцій і такого ж характеру уроків. їхня структура визначається довільністю.
 6. 6. 1. Аналіз національних і зарубіжних науково-практичних досліджень СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТТЯ самостійне висвітлення учнями необхідних теоретичних питань; індивідуальне виконання дослідження; підведення підсумків заняття
 7. 7. 2. Аналіз нормативно-правової бази та стану організації факультативних занять з учнями Розподіл годин варіативної складової відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, побажання учнів. Питання розподілу годин варіативної складової обговорюються на засіданні ради школи педагогічної ради і затверджується наказом по школі. Відповідно до “Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів ЗНЗ” затвердженої наказом МОН, молоді та спорту України від 10.05.2011 р. №423 навчальні досягнення учнів з факультативних занять не підлягають обовязковому оцінюванню, але фіксуються в окремому журналі.
 8. 8. 3. Аналіз підходів у розвитку обдарованості учнів Завдяки сучасним засобам ІКТ склалися умови для індивідуалізації навчання, побудови адекватної запитам особистості індивідуальної освітньої траєкторії, розвитку творчого потенціалу обдарованої людини
 9. 9. 4. Види ІКТ для розвитку обдарованості учнів використання мережі Інтернет для поширення інформації про специфіку навчання обдарованих дітей, методикою, психології тощо; вихід на різні цільові групи зацікавлених читачів; створення мережевих спільнот користувачів Інтернету, що займаються обдарованістю; пошук і виявлення обдарованих дітей, онлайнове тестування; психологічна і методична консультаційна допомога сім'ям, в яких обдаровані діти отримують домашнє виховання; дистанційне навчання обдарованих дітей, проведення різноманітних курсів, окремих занять, факультативів, дослідницьких проектів і програм; дистанційна індивідуальна (менторським) підтримка обдарованих учнів і т.д.
 10. 10. 5. Досвід використання технологій віртуального класу Технології колаборації Технології віртуального класу технології, які забезпечують досягнення навчально-виховної мети уроку. демонстрації ТВК Оптимізації та керування доставки
 11. 11. 6. Стан забезпеченості факультативних занять нормативнометодичними матеріалами та сучасним контентом ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ І ГУРТКА; ПРОГРАМА КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ; ФАКУЛЬТАТИВИ ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ КЛАСІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ; ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ; ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ І КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ: ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА СУСПІЛЬНО ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМИ.
 12. 12. 7. Труднощі під час розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді Виявлення обдарованої дитини. Успіхи у навчанні не завжди дають змогу встановити рівень прогнозувати її розвиток. обдарованості та
 13. 13. 8. Контингент учнів для роботи в експерименті Обдаровані діти
 14. 14. 9. Наукова рада Склад: висококваліфіковані вчителі-предметники з базових дисциплін: української мови та літератури, історії, англійської мови, природознавства, математ ики, фізики, хімії, біології, геогра фії тощо.
 15. 15. 10. Навчання новоприбулих педагогічних працівників, учнів, батьків з питань користування Інтернетом, Web-камерами, віртуальним класом та іншими ІКТ Програма тренінгу для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів: використання хмаро орієнтованого навчального середовища Obolon 365
 16. 16. 11. Критерії визначення розвитку обдарованості та активізації пізнавальної діяльності учнів на факультативних заняттях з базових предметів Опитувальник (шкала оцінювання від 0 до 5 балів); Критерії оцінювання, що затверджені у системі загальноосвітньої середньої освіти, наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України №329 від 13.04.11 (початковий, середній, достатній, високий).
 17. 17. 12. Проведено анкетування та тестування учасників експерименту Запровадити в організацію навчально - пізнавальної діяльності учнів методику віртуальний клас, що спрацює на формування навичок самостійності Створити умови, у яких кожен учень може проявити свої здібності, реалізувати власний творчий потенціал, учити дітей мислити творчо, інтерпретувати, аналізувати.
 18. 18. 13. Модель організації та проведення факультативних занять з використанням ІКТ
 19. 19. 14. Проведено ряд заходів з метою впровадження науково-дослідної роботи вивчення теоретико-концептуальних засад; розробка інноваційної моделі віртуального класу для розвитку обдарованості учнів; діагностика інтелектуальних характеристик та особистісних якостей учнів; проведення психолого-педагогічних семінару, круглого столу за темою дослідження; засідання науково-методичної ради «Шкільні експерименти в дії»; проведено батьківські збори «Особливості батьківської допомоги учням»; круглий стіл «Успіхи і проблеми роботи в проекті»; підготовка до конкурсу з різноманітних дисциплін «Колосок», «Русский медвеженок», підготовка до участі у шкільній науковій конференції «Перші кроки у науку», підготовка online курсу "Таємниці української мови“.
 20. 20. учитель учень ПЕРСПЕКТИВИ Батьки Розвинути пізнавальний інтерес учнів; Підвищити результати навчальних досягнень учнів; розробити методичні рекомендації щодо запровадження і використання ІКТ під час організації і проведенні факультативних занять з навчальних дисциплін; розробити моделіь організації факультативних занять з використанням ІКТ для учнів ЗНЗ; організувати рівний доступ дітей до якісної освіти; розвинути обдарованість та активізувати пізнавальну діяльность учнів ЗНЗ; реалізувати новітні підходи при організації роботи з обдарованими дітьми; розробити методичні рекомендації щодо організації факультативних занять з використанням ІКТ для учнів ЗНЗ та індивідуальної допомоги обдарованим дітям; підвищити професійну майстерність та ІКТ―компетентності вчителівпредметників
 21. 21. Дякую за увагу!!!

×