Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Підвищення кваліфікації педагогів у 2017-2018 н.р.: презентація

95,915 views

Published on

У 2017-2018 навчальному році, курси підвищення кваліфікації освітян столиці здійснюються за накопичувальною кредитно-модульною системою (ECTS) та пропонуються курси на вибір педагога (50% від загальної кількості модулів).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Підвищення кваліфікації педагогів у 2017-2018 н.р.: презентація

 1. 1. Удосконалений формат курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників м.Києва на 2017/2018 н.р. Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти
 2. 2. Реалізація концепції Нової української школи Запити педагогів Вибір Фах Стейкохолдери (зацікавлені освітні організації) Педагогіка партнерства Громадські організації
 3. 3. Фахова частина 5 днів (очно) Вибір 5 днів (очно, очно-дистанційно, дистанційно) Творча (випускна) робота до 30 днів (на виконання) 1 2 3
 4. 4. Фахова частина Очна форма навчання 5 днів, згідно електронної реєстрації, визначені терміни груп, у групі 25 осіб • Реалізація 10 ключових компетентностей Нової української школи (спілкування державною, іноземними мовами, математична грамотність, комптентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя). Форми проведення фахової складової: • лекції (академічні, вебінари); • семінари (методичні, наукові, вебінари); • практичні заняття (майстер-класи, аналіз педагогічної діяльності, тренінги) • дискусії (тематичні, панельні); • конференції (з обміну досвідом, підсумкові, наукові, інтернет-конференції, психологічні тренінги). 1
 5. 5. Вільний вибір педагога Вибіркова складова формується шляхом вільного вибору слухачами видів та форм діяльності: • Суспільно-гуманітарні науки • Психолого-педагогічні науки • Технології (ІКТ, проекти, презентації, фахові модулі) • Творча діяльність (вивчення досвіду, аналіз педагогічної діяльності, презентації, творчі майстерні, майстер-класи, авторські курси, тощо) • Вебінари •Модулі загальнокультурної компетентності • Правова освіта • Інклюзія • Дистанційні модулі (робота з дистанційними модулями передбачає володіння певними навичками роботи з комп’ютером, які визначаються під час реєстрації шляхом тестування – опитування) Очна Очно-дистанційна Дистанційна 2
 6. 6. Творча (випускна) робота • Слухач обирає тему та форму подачі куратору випускної роботи. • Для виконання надається до 30 календарних днів, рахуючи від першого дня обов’язкової складової курсів • Для вибору слухачами тем випускних робіт у календарно-тематичному плануванні виокремлено основні теми уроків для учнів щодо вивчення навчального матеріалу, тематичні та семестрові контрольні роботи • Випускні роботи розміщуються на електронному ресурсі Інституту «Каталог електронних освітніх ресурсів» 3 Електронний освітній ресурс (електронний урок) Міні-проект (Письмова робота) Проект авторської програми навчального курсу ЗНЗ
 7. 7. Переваги нового формату курсів Мінімізація часу відриву педагогів від освітнього процесу (мінімізація замін) Право вільного вибору індивідуальної освітньої траєкторії Випускна робота – як індивідуальний творчий проект або дистанційний урок Керівництво навчальних закладів контролює та координує процес проходження курсів педагогами 5 днів фахової складової Вільний вибір понад 500 семінарів, практичних занять, круглих столів тощо… Єдина база випускних робіт слухачів Персональні електронні кабінети для шкіл
 8. 8. Процес реєстрації на фахову частину Завуч або відповідальна особа від НЗ реєструє педагога на курси Через електронний кабінет або електронну пошту одержує Направлення та візує його Не зважаючи на терміни основної частини курсів – слухач може починати накопичувати освітні кредити у вільний час
 9. 9. Процес реєстрації на вибіркову частину Педагог самостійно обирає дату, час та форму навчання (очна/дистанційна) для опрацювання вибіркових модулів Через сайт Інституту або електронну пошту одержує індивідуальне запрошення на вибірковий модуль та друкує його Слухач накопичує освітні кредити
 10. 10. Виконання Індивідуального навчального плану Накопичення освітніх кредитів (виконання індивідуального навчального плану) Одержання Свідоцтва про підвищення кваліфікації
 11. 11. Електронний кабінет НЗ • Реєстрація педагогів та контроль за проходження курсів ПК; • Можливість одержувати актуальну інформацію від ІППО; • Друк Направлень прямо через сайт.
 12. 12. Форс-мажорні обставини Мінімізація змін у навчальній траєкторії слухача з проходження фахової частини; Внесення змін тільки в окремих випадках (потрібне письмове підтвердження: лікарняна довідка, клопотання керівника навчального закладу тощо). Навчальний заклад Клопотання від імені керівництва закладу ІППО

×