Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ж.С.Марчук. Особливості викладання образотворчого мистецтва в 2015-2016 н.р.

2,419 views

Published on

Ж.С.Марчук. Особливості викладання образотворчого мистецтва в 2015-2016 н.р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ж.С.Марчук. Особливості викладання образотворчого мистецтва в 2015-2016 н.р.

 1. 1. Особливості викладання образотворчого мистецтва у 2015-2016 н.р.
 2. 2. У 2015-2016 навчальному році в основній школі продовжуватиметься поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.
 3. 3. Навчальні предмети галузі «Мистецтво» Навчальні предмети галузі “Мистецтво” є предметами культуротворчого циклу, їх об’єднує загальний принцип «культуротворення», проте кожен з них має свої специфічні риси та завдання.
 4. 4. Навчальні програми на 2015 -16 н.р. Нові програми: Початкова школа  1, 2, 3, 4 клас – керівник авторського колективу Шмагало Р.Т. Середня школа  5, 6, 7 клас – керівник авторського колективу Масол Л.М.
 5. 5. Навчальні програми на 2015 -16 н.р. Початкова школа:  1, 2, 3, 4 клас керівник авторського колективу Шмагало Р.Т. МО № 1-3 /12 Середня школа:  5, 6, 7 клас керівник авторського колективу Масол Л.М. МО № 1- 2 /13
 6. 6. Навчальні програми на 2015 -16 н.р. Початкова школа Середня школа http:// www.mon.gov.ua  Діяльність  Освіта  Загальна середня Навчальні програми для початкової школи Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1- 4 класи (Р.Т.Шмагало) Навчальні програми Навчальні програми для 5-9 класів ЗНЗ (за новим Державним стандартом базової повної загальньої середньої освіти) Мистецтво програма для 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Масол Л.М.)
 7. 7. Програма «Образотворче мистецтво» – cкладова програми «Мистецтво» (керівник авторського колективу Масол Л.М. ), створена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.
 8. 8. Методичні рекомендації (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305) Особливості вивчення базових дисциплін у ЗНЗ в 2015/2016 навчальному році Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році передовсім пов’язані зі змінами, внесеними до навчальних програм. Для задоволення фізіологічних потреб учнів під час проведення уроків рекомендуємо використовувати на уроках фізкультурні хвилинки, пересаджувати дітей, об’єднуючи їх у групи, пропонувати активні види діяльності тощо. Початкова школа До програм з музичного мистецтва та образотворчого мистецтва зміни не вносились.
 9. 9. Методичні рекомендації Предмети художньо-естетичного циклу 7 клас Цілісна структура програми, що передбачає єдиний тематизм за роками навчання (однаковий як для автономного викладання музичного та образотворчого мистецтва, так і для інтегрованого курсу), у 7 класі представлена темою року «Мистецтво: діалог традицій і новаторства». Особливістю навчальної програми є варіативність художнього наповнення змісту. Учитель самостійно може обирати різноманітні твори мистецтва для реалізації завдань програми, розкриття теми уроку та набуття учнями ключових і предметних компетентностей, визначених програмою. Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу. Обласні, районні, міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в ці питання, оскільки це винятково компетенція вчителя
 10. 10. Види мистецтва Жанри мистецтва Мистецтво: діалог традицій і новаторства Мистецтво в культурі минулого Мистецтво в культурі сучасності 5 6 7 8 9 Музичне мистецтво (1 год) Мистецтво (2 год: 5-7 кл.) Образо- творче мистецтво (1 год) Структура програми «Мистецтво»
 11. 11. Клас Тема року Теми 7 Мистецтво: діалог традицій і новаторства Мистецтво в нашому житті Дизайн Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Тематична структура програми для 7 класу
 12. 12. Зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Мистецтво в нашому житті Учень знає і розуміє: •види архітектури; •особливості побудови інтер’єру та екстер’єру; •архітектурні пам'ятки рідного краю, України; •види декоративно-прикладного мистецтва (розпис, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка тощо); •значення оберегової символіки в народному мистецтві; уміє: •зображувати архітектурні споруди, різного призначення (з пам'яті, за уявою); •створювати ескізи архітектурних проектів, інтер’єрів; •розробляти ескізи вишивки з урахуванням традиційної орнаментики та символіки кольорів; •виконувати творчі роботи в техніці витинанки; застосовує: • елементи декоративного розпису для оформлення виробів; різноманітні техніки та прийоми в процесі виготовлення писанки
 13. 13. Зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Дизайн Учень знає і розуміє: •види дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн); •особливості засобів виразності видів дизайну; уміє: •розробляти ескіз дизайну середовища; •проектувати і моделювати транспортні засоби та побутові вироби, зокрема на основі природних аналогів; •розробляти ескізи одягу з урахуванням традицій і сучасної моди; •розробляти ескізи для різних видів поліграфічної продукції; застосовує: • засоби арт-дизайну у власному житті
 14. 14. Основні компетентності Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:  самостійно інтерпретувати художні явища сучасності в єдності традицій і новаторства, розуміти їх зв’язки з природним, соціальним і культурним середовищами;  виконувати творчі роботи з урахуванням особливостей мистецьких явищ сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних і позашкільних виховних заходів, застосовувати набуті художні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності;  розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності;  висловлювати критичні судження щодо художніх явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час дискусії, брати участь у художній і соціокультурній діяльності;  проявляти самостійність у процесі пізнання художніх явищ сучасності, використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми у пошуково-дослідницькій діяльності
 15. 15.  календарно-тематичні плани, створені особисто вчителем, творчими колектива- ми, педагогічними об’єднаннями тощо на основі власного досвіду, творчих уподо- бань та наявної матеріально-технічної бази;  календарно-тематичні плани, складені та запропоновані авторами відповідно до змісту підручників, рекомендованих МОН України Календарно-тематичні плани Календарно-тематичне планування, обране вчителем для роботи, має бути затверджене адміністрацією навчального закладу.
 16. 16. Підручники для 4 класу «Образотворче мистецтво», авт. Власова В.Г. вид-во «Грамота» «Образотворче мистецтво», авт. Калініченко О.В., Сергієнко В.В., вид-во «Освіта». «Образотворче мистецтво», авт. Резніченко М.І., Трач С.К. вид-во «Богдан»
 17. 17. Підручники для 7 класу «Образотворче мистецтво»,авт. Папіш Л.В., Шутка М.М., вид-во «Грамота» «Образотворче мистецтво», авт. Рубля Т.Є. вид-во «Перун» «Образотворче мистецтво», авт. Федун С.І., Чорний О.В. вид-во «Богдан» «Образотворче мистецтво», авт. Железняк Л.М., Ламонова О.В. вид-во «Генеза»
 18. 18. Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено в Переліках навчальних програм, підручників та навчально- методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua). Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.
 19. 19. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ Головним завданням курсу «Образотворче мистецтво» є формування в молодших школярів культури почуттів, основ національної та громадянської свідомості. Форми діяльності:  конкурси дитячої творчості ;  виставки малюнків;  колективні панно  вікторини  екскурсії  хвилини з мистецтвом  година милування
 20. 20. Країна, у якій навчали б малювати так само, як навчають читати, швидко перевершила б усі інші країни у всіх мистецтвах. Дені Дідро, ХVІІІ ст.
 21. 21. Дякую за увагу ! Презентацію підготувала Марчук Жанна Станіславівна, вчитель ОМ гімназії № 290 м. Києва, голова методоб’єднання вчителів ОМ Дарницького району, Заслужений вчитель України

×