Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка
Науково-методичний центр
коорди...
Поняття передового
педагогічного досвіду
Передовий педагогічний досвід
— творче, активне засвоєння і
реалізація вчителем у...
Етапи узагальнення ППД
1 етап
1 етап

Phase 1
2 етап
Phase 1
2 етап

Phase 2
3 етап
Phase 2
3 етап

4 етап
4 етап

Опис і
...
Виявлення ППД

Передовий досвід вирізняється
відносністю :

Вчора передовий досвід – завтра може
застаріти;
Для одних пе...
творча
новизна

актуальніст
ь

висока
результативність
і ефективність

перспективніст
ь
і
відтворюваніст
ь

Критерії
перед...
Вивчення ППД

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1

відвідування навчальних занять і
позакласних заходів (цілеспрямоване
сприйняття педагогічн...
Вивчення ППД

МЕТОДИ ОПИТУВАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ:

2

 бесіди з учителем
анкетування
контрольні роботи для учнів
педагогі...
Вивчення ППД
ВИВЧЕННЯ І АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НВП:

3

наказів і протоколів
планів
конспектів уроків і заходів
звітів, д...
Узагальнення і опис ППД

1
2
3
4

Збирають позитивні факти, далі знаходять їх
спільну причину, основу.
Досвіду дається наз...
Впровадження і поширення
ППД
Усна або друкована пропаганда

Практичний показ
( відкритий урок , позакласний захід )
Учител...
Узагальнення ППД на 2012/13 н.р. за кафедрами

3 Кафедра методики та
психології дошкільної і
початкової освіти

3
3
2,5
2
...
Узагальнення ППД на 2012/ н .р .
13
за районами

2,5
2

1

1,5

1

1

1

1

1

Буренко В.М.
Меленець Л.І.

1
0,5

Большако...
Кафедра
методики мов та
літератури

Буренко В.В.
Подолинна Т.Т.

Кафедра
природничоматематичної освіти
і технологій

Задні...
5

5

3

3

2
1 1

2
1 1

Го
Д
Д
Д
О
П
П
С
С
Ше
ло арн есн ніпр бол ече оділ вят оло
вч
сії
о
я
р
вс и цьк нсь овсь он сь ...
Кафедра природничо-математичної
освіти і технологій
2012/2013 н.р.

Відповідальний за
узагальнення ППД

Боринець Н.І.

Гор...
Кафедра методики та психології
дошкільної і початкової освіти
2012/2013 н.р.

Відповідальний за
узагальнення ППД

Відповід...
Кафедра методики мов
та літератури
2012/2013н.р

Кафедра методики суспільногуманітарної освіти та виховання
НМЦ інклюзивно...
3
Кафедра
методики
мов та
літератури

Буренко В.М.-2
Кузменчук І.В.

4

1
Кафедра
методики
та психології
дошкільної
і поча...
Захист досвідів за роками
№ з/п
1
2
3
4
5

ПІБ
Меленець
Людмила Іванівна

Шорохова
Валентина Володимирівна

10

Беззуб

Юр...
Захист досвідів за роками
№ з/п
11

ПІБ

2008

2009

2010

Митник
Олександр Якович

2011
1

2012

2013

Всього
1

12

Моск...
Г.П.Бондарчук. Методичні рекомендації щодо виявлення, вивчення, узагальнен
http://ippo.org.ua/index.php?
option=com_conten...
КОНТАКТИ НМЦ
координації методичної
роботи

553-9 9 92

nmc.kmr.ippo@kubg.edu.ua
www.ippo.org.ua
І.П.Корнієнко. Стан вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду в 2012-2013 н.р. та шляхи вдосконалення робо...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

І.П.Корнієнко. Стан вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду в 2012-2013 н.р. та шляхи вдосконалення роботи в 2013-2014 н.р.

724 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

І.П.Корнієнко. Стан вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду в 2012-2013 н.р. та шляхи вдосконалення роботи в 2013-2014 н.р.

 1. 1. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Науково-методичний центр координації методичної роботи Передовий педагогічний досвід є вищою формою вияву постійно відтворюваної частини практики галузі педагогічної діяльності. Київ -2012/13 н.р. Виконавець: Корнієнко І.П., методист НМЦ координації методичної роботи
 2. 2. Поняття передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід — творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особи вчителя.
 3. 3. Етапи узагальнення ППД 1 етап 1 етап Phase 1 2 етап Phase 1 2 етап Phase 2 3 етап Phase 2 3 етап 4 етап 4 етап Опис і Виявлен Вивчення Узагальненн поширен я ня ня
 4. 4. Виявлення ППД Передовий досвід вирізняється відносністю : Вчора передовий досвід – завтра може застаріти; Для одних передовий досвід, а для інших – пройдений етап;  В одних умовах передове, в інших– не має цінності.
 5. 5. творча новизна актуальніст ь висока результативність і ефективність перспективніст ь і відтворюваніст ь Критерії передового досвіду стабільність маневреність
 6. 6. Вивчення ППД СПОСТЕРЕЖЕННЯ 1 відвідування навчальних занять і позакласних заходів (цілеспрямоване сприйняття педагогічного процесу) з використанням сучасних аудіо – і відеозасобів.
 7. 7. Вивчення ППД МЕТОДИ ОПИТУВАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ: 2  бесіди з учителем анкетування контрольні роботи для учнів педагогічне тестування соціометричні методики метод експертних оцінок вивчення творчої лабораторії вчителя  вивчення думки оточуючих, колег
 8. 8. Вивчення ППД ВИВЧЕННЯ І АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НВП: 3 наказів і протоколів планів конспектів уроків і заходів звітів, доповідей, повідомлень методичних розробок дидактичних матеріалів продуктів діяльності учнів  вивчення і оцінка особистісних якостей, відношення учителя до педагогічної діяльності вивчення результатів діяльності учителя і учнів
 9. 9. Узагальнення і опис ППД 1 2 3 4 Збирають позитивні факти, далі знаходять їх спільну причину, основу. Досвіду дається назва, коротко формулюється його суть, розкривається оригінальність в методиці навчально-виховної роботи і її системи. Технологічні якості: відтворюваність, тиражування. Теоретичне осмислення і обґрунтування.
 10. 10. Впровадження і поширення ППД Усна або друкована пропаганда Практичний показ ( відкритий урок , позакласний захід ) Учительські конференції, наради, педагогічні читання Інформаційні носії ( текстові і графічні файли на дискетах , СД , а також загальноосвітня мережа ) Форми поширення досвіду
 11. 11. Узагальнення ППД на 2012/13 н.р. за кафедрами 3 Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти 3 3 2,5 2 1 1 1 1,5 1 Кафедра природничоматематичної освіти і технологій 1 Кафедра методики мов та літератури 1 0,5 0 Ме л Бо р Бу р Шо рох ине енк ен е ова оВ ць Н ць Л .М. В.В . І. .І .,Б . оль шак ов а І.О . 1 Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання
 12. 12. Узагальнення ППД на 2012/ н .р . 13 за районами 2,5 2 1 1,5 1 1 1 1 1 Буренко В.М. Меленець Л.І. 1 0,5 Большакова І.О. 0 0 0 0 Боринець Н.І. Шорохова В.В. Меленець Л.І. 0 Го Да Де Дн Об Пе По Св Со Ше ло р н с н іпр ол че діл ято ло вч с іїв иц ян ов он рс ьс ш м’ ен ськ ьки ськи ськ ськ ький ьки ин с янс ківс ий й й ьки ьки ьк й ий ий й й ий
 13. 13. Кафедра методики мов та літератури Буренко В.В. Подолинна Т.Т. Кафедра природничоматематичної освіти і технологій Задніпрянець І.І. Боринець Н.І.-2 Філоненко І.О. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Митник О.Я. Меленець Л.І.-4 Смольникова Г.В. Большакова І.О. Полякова О.В. Таран О.В. Кафедра методики суспільногуманітарної освіти та виховання Беззуб Ю.В. Клименко Н.П.-4 Шорохова В.В.-2 Москаленко Л.М. Лінчевська Г.В.
 14. 14. 5 5 3 3 2 1 1 2 1 1 Го Д Д Д О П П С С Ше ло арн есн ніпр бол ече оділ вят оло вч сії о я р вс и цьк нсь овсь он сь с ьк ьсь ш ин м'ян ен кі к ьк ий в с с ий ий р кий р кий кий р -н ий р ьки ький ськи р-н р-н -н р-н -н йр -н йр -н р-н -н
 15. 15. Кафедра природничо-математичної освіти і технологій 2012/2013 н.р. Відповідальний за узагальнення ППД Боринець Н.І. Горіна Л.Г., Спеціалізована Авіційнотехнологічна Школа № 203 Трудове навчання
 16. 16. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти 2012/2013 н.р. Відповідальний за узагальнення ППД Відповідальний за узагальнення ППД Большакова І.О. Меленець Л.І. Бойко Л.М., Гузь О.М. Синекоп Л.О., Приходько Н.П. ШДС імені Софії Русової ДНЗ № 590 Заріцька Н.І., Селіванова І.В., Стеценко Т.Ф., Могутнова Н.В. ДНЗ № 428
 17. 17. Кафедра методики мов та літератури 2012/2013н.р Кафедра методики суспільногуманітарної освіти та виховання НМЦ інклюзивної освіти 2012/2012 н.р. Відповідальний за узагальнення ППД Відповідальний за узагальнення ППД Буренко В.М. Шорохова В.В. Константинова О.М., Бондаренко Н.В.директор, педагогічний Колектив ЛМВ № 51 Англійська мова СЗШ “Надія”
 18. 18. 3 Кафедра методики мов та літератури Буренко В.М.-2 Кузменчук І.В. 4 1 Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Кафедра методики суспільногуманітарної освіти та виховання Свирська Т.І., Клименко Н.П.-2 Шорохова В.В. 2 Кафедра природничоматематичної освіти і технологій Меленець Л. І. 10 Чанцева Н. І. Задніпрянец Н.І.
 19. 19. Захист досвідів за роками № з/п 1 2 3 4 5 ПІБ Меленець Людмила Іванівна Шорохова Валентина Володимирівна 10 Беззуб Юрій Віленович 2012 2013 Всього 3 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 Большакова Інна Олексіївна Лінчевська Галина Вікторівна 2 1 1 1 4 2 1 Надія Іванівна 7 2011 2 Боринець Задніпрянець Ірина Іванівна 2010 1 Буренко Валентина Миколаївна Подолинна Тетяна Тимофіївна 9 2009 Клименко Нінель Павлівна 6 8 2008 1 1 1 1
 20. 20. Захист досвідів за роками № з/п 11 ПІБ 2008 2009 2010 Митник Олександр Якович 2011 1 2012 2013 Всього 1 12 Москаленко Людмила Миколаївна 13 Смольникова Галина Валентинівна 1 1 14 Філоненко Ірина Олександрівна 1 1 1 1 15 Полякова Олена Василівна 1 1 16 Таран Олена Віталіївна 1 1 17 Павленко Олександр Михайлович Всього: 2 2 30
 21. 21. Г.П.Бондарчук. Методичні рекомендації щодо виявлення, вивчення, узагальнен http://ippo.org.ua/index.php? option=com_content&task=blogcategory&id=227&Itemid=263
 22. 22. КОНТАКТИ НМЦ координації методичної роботи 553-9 9 92 nmc.kmr.ippo@kubg.edu.ua www.ippo.org.ua

×