Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

І.Є.Товкач. Особливості змісту та завдань підрозділу «Мовлення дитини» освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

242 views

Published on

І.Є.Товкач. Особливості змісту та завдань підрозділу «Мовлення дитини» освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

І.Є.Товкач. Особливості змісту та завдань підрозділу «Мовлення дитини» освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 1. 1. «ДИТИНА»«ДИТИНА» ПідрозділПідрозділ “МОВЛЕННЯ ДИТИНИ ”“МОВЛЕННЯ ДИТИНИ ” Київський університет імені Бориса ГрінченкаКиївський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститутПедагогічний інститут Кафедра дошкільної освітиКафедра дошкільної освіти
 2. 2. Мовлення дитиниМовлення дитини (третій рік життя)(третій рік життя)  Розвиток розуміння мовлення.Розвиток розуміння мовлення.  Розвиток активного мовлення.Розвиток активного мовлення.  Формування граматичноФормування граматично правильного мовлення.правильного мовлення.  Навчання слухання та розповідання.Навчання слухання та розповідання.
 3. 3. Мовлення дитиниМовлення дитини (4й-7й роки життя)(4й-7й роки життя) БКДО (2012)БКДО (2012)  Фонетична компетенціяФонетична компетенція  Лексична компетенціяЛексична компетенція  Граматична компетенціяГраматична компетенція  Діалогічна компетенціяДіалогічна компетенція  Монологічна компетенціяМонологічна компетенція Освітня програмаОсвітня програма «Дитина»«Дитина»  У світі звуківУ світі звуків  Слово до слова…Слово до слова…  У країні граматикиУ країні граматики  Ми розмовляємоМи розмовляємо  Ми розповідаємоМи розповідаємо
 4. 4. Навчаємося елементівНавчаємося елементів грамотиграмоти Шостий рік (варіативнаШостий рік (варіативна складова)складова) *Робота зі словом*Робота зі словом Робота над реченнямРобота над реченням *Робота над звуками*Робота над звуками мовимови *Склад слова*Склад слова *Ознайомлення*Ознайомлення з буквамиз буквами *Підготовка руки*Підготовка руки дитини до письмадитини до письма Сьомий рікСьомий рік Слово, реченняСлово, речення *Звуки мови*Звуки мови *Склад слова*Склад слова (Варіативна складова)(Варіативна складова) *Ознайомлення*Ознайомлення з буквамиз буквами *Підготовка руки*Підготовка руки дитини до письмадитини до письма
 5. 5. ДиференційованіДиференційовані завдання:завдання:  ЗавданняЗавдання базовогобазового (першого рівня)(першого рівня) З умовнимиЗ умовними позначенням дляпозначенням для виокремленнявиокремлення завдань: 1, 2.завдань: 1, 2.  ЗавданняЗавдання високоговисокого (другого рівня)(другого рівня) Опис рівняОпис рівня складностіскладності задання можназадання можна вважативважати показником впоказником в роботі з дитиною.роботі з дитиною.
 6. 6. ДиференційованіДиференційовані завдання:завдання:
 7. 7. ДиференційованіДиференційовані завданнязавдання  Однак зазначений рівень складностіОднак зазначений рівень складності не означає, що дитині, яка має більшне означає, що дитині, яка має більш високий рівень розвитку, не даємовисокий рівень розвитку, не даємо виконувати завдання першого рівнявиконувати завдання першого рівня складності. Їх можна виконувати якскладності. Їх можна виконувати як підготовчі до більш складних абопідготовчі до більш складних або обрати серед них такі, які допоможутьобрати серед них такі, які допоможуть найкраще зрозуміти матеріал тощо.найкраще зрозуміти матеріал тощо.
 8. 8. ЩОБ ЧИТАННЯ БУЛО УСВІДОМЛЕНИМ   Розглядайте й обговорюйте ілюстрації. Розмовляйте про прочитані сторінки і по черзі описуйте, що зображено на малюнках.
 9. 9. ЩОБ ЧИТАННЯ БУЛО УСВІДОМЛЕНИМ  Активно спілкуйтеся з дитиною за змістом прочитаного, стимулюйте її до словесної творчості.   Віддавайте перевагу діалогічному читанню.
 10. 10. ЩОБ ЧИТАННЯ БУЛО УСВІДОМЛЕНИМ  Грайте в різні види ігор за змістом прочитаного: дидактичні ігри; ігри-драматизації, творчі ігри та інші.  Учіть дитину працювати з книжкою.
 11. 11. СеріяСерія «Розглядай та пізнавай»«Розглядай та пізнавай»  різної тематики (“Тварини: дикі та свійські”, “Рослини: овочі й фрукти”, “Рослини: квіти й трави”, “Працюють усі навколо нас”, “Транспорт”, “Одяг і взуття”, “Родина” , «Рідна Україна» ін.).
 12. 12. Серія «Розглядай таСерія «Розглядай та пізнавай»пізнавай» Зміст у посібнику подається у двох варіантах: для дітей — з предметними малюнками до кожного твору (для самостійного та усвідомленого вибору дитиною творів для слухання або читання, якщо вона вже володіє відповідними навичками), для дорослих — у звичному форматі.
 13. 13. ЗАГАДКИЗАГАДКИ (Л.ПЕЧЕРСЬКА)(Л.ПЕЧЕРСЬКА) ЯБЛУКО (ЯБЛУКО (Н.СВЯТОКУМ)Н.СВЯТОКУМ) «НА СТОЛІ У СКЛЯНЦІ СІК»«НА СТОЛІ У СКЛЯНЦІ СІК» (К.ІГНАТОВА)(К.ІГНАТОВА) ЯБЛУНЬКАЯБЛУНЬКА (УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА)(УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА) ЦІКАВИНКИЦІКАВИНКИ
 14. 14. Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації до Освітньої програмидо Освітньої програми «Дитина»«Дитина»
 15. 15. Мовлення дитиниМовлення дитини у методрекомендаціяху методрекомендаціях  Дитина-родинаДитина-родина  Дитина-виховательДитина-вихователь  Дитина-дітиДитина-діти
 16. 16. РЕКОМЕНДОВАНАРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАЛІТЕРАТУРА
 17. 17. Д-Р. ПЕД. НАУК, ПРОФЕСОР, АКАДЕМІКД-Р. ПЕД. НАУК, ПРОФЕСОР, АКАДЕМІК Богуш А.М.,Богуш А.М.,
 18. 18. Д-Р. ПЕД. НАУК, ПРОФЕСОРД-Р. ПЕД. НАУК, ПРОФЕСОР Гавриш Н.В.,Гавриш Н.В.,

×