Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Упровадження змісту
навчання природознавства

Андрусенко Ірина Володимирівна,
науковий співробітник лабораторії початкової...
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ШКОЛІ І СТУПЕНЯ

• Державний стандарт початкової загальної
ос...
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Освітня галузь
“Природознавство”

«Природознавство»
(1-4 клас)
ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ПРИРОДОЗНАВСТВО»

Мета навчального предмета:
формування природознавчої компетентності
учня шляхом засвоєнн...
Предметна природознавча
компетентність
особистісне утворення, що характеризує
здатність учня розв’язувати доступні
соціаль...
ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ПРИРОДОЗНАВСТВО»
Завдання:
• виховання соціально активної особистості;
• формування природничо-наукової ка...
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМОВОГО
МАТЕРІАЛУ З ПРИРОДОЗНАВСТВА У 2 КЛАСІ

Розподіл годин:
• протягом року — 68 год (2 год н...
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Змістова
2-й
ЗА ЗМІСТОВИМИ ЛІНІЯМИ
лінія
клас
Об'єкти природи

плоди;
насіння.

Рідний край

...
Змістова
лінія
Охорона і збереження
природи
Методи пізнання природи

2-й
клас
турбота про тварин взимку;
охорона птахів;...
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Проведення дослідницького практикуму під час
опрацювання кожного із ро...
Запитання до природи


узагальнення вивченого матеріалу кожного із
розділів:

Завдання, спрямовані на формування навичок
...
Запитай у батьків
Співпраця з батьками:
 спостереження зоряного неба;
 з’ясування властивостей речовин, що
використовуют...
Міні-проекти



застосування активних методів навчання;
впровадження елементів проектної діяльності.
Планування змісту т...
Google Планета Земля
Дякую за увагу!
І.В.Андрусенко. Особливості вивчення навчального предмета «Природознавство» в 2 класі
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

І.В.Андрусенко. Особливості вивчення навчального предмета «Природознавство» в 2 класі

2,134 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

І.В.Андрусенко. Особливості вивчення навчального предмета «Природознавство» в 2 класі

 1. 1. Упровадження змісту навчання природознавства Андрусенко Ірина Володимирівна, науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
 2. 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ШКОЛІ І СТУПЕНЯ • Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462); • Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНМС України № 1050 від 12.09.2011р.).
 3. 3. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Освітня галузь “Природознавство” «Природознавство» (1-4 клас)
 4. 4. ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» Мета навчального предмета: формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.
 5. 5. Предметна природознавча компетентність особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин “людина — природа”.
 6. 6. ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» Завдання: • виховання соціально активної особистості; • формування природничо-наукової картини світу; • розвиток розумових здібностей, емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності; • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю; • засвоєння традицій українського народу у стосунках людини з природою; • оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.
 7. 7. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ З ПРИРОДОЗНАВСТВА У 2 КЛАСІ Розподіл годин: • протягом року — 68 год (2 год на тиждень); • резерв* – 6 год; * резерв навчального часу може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації.
 8. 8. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Змістова 2-й ЗА ЗМІСТОВИМИ ЛІНІЯМИ лінія клас Об'єкти природи плоди; насіння. Рідний край Водойми твого краю восени; народні прикмети; Земля – планета Сонячної планета Земля; глобус – модель Землі; системи рух Землі навколо Сонця. Україна на планеті Земля Взаємозв'язки у природі Рослини – символи України; вплив Сонячної енергії; обертання Землі; утворення хмар; рух повітря; колообіг води; розмноження рослин; поширення насіння і плодів; зв'язки між неживою та живою природою; розмноження тварин.
 9. 9. Змістова лінія Охорона і збереження природи Методи пізнання природи 2-й клас турбота про тварин взимку; охорона птахів; охорона лісів; правила поведінки у лісі взимку. спостереження за природою в різні пори року; розпізнавання їстівних та отруйних грибів;  демонстрація та досліди;  дослідження замерзання, танення, випаровування води.
 10. 10. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Проведення дослідницького практикуму під час опрацювання кожного із розділів: - Як виникає тінь? Як зберегти плоди та насіння? Як зберегти ялинку перед новорічними святами? Сонячний годинник.
 11. 11. Запитання до природи  узагальнення вивченого матеріалу кожного із розділів: Завдання, спрямовані на формування навичок самостійної роботи з інформацією, засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи, представлені у розділі підручника «Запитання до природи», а також у рубриці «Для допитливих».
 12. 12. Запитай у батьків Співпраця з батьками:  спостереження зоряного неба;  з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті;  застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті.
 13. 13. Міні-проекти   застосування активних методів навчання; впровадження елементів проектної діяльності. Планування змісту та ходу навчального міні-проекту здійснюється за такими етапами: І етап. Організація міні-проекту (висувається мета, конкретизуються завдання). ІІ етап. Планування міні-проекту (визначаються шляхи розв’язання проблеми, формуються творчі групи, визначається продукт діяльності і форма його презентації). ІІІ етап. Реалізація міні-проекту (узагальнюються одержані на попередніх уроках матеріали, виконується робота згідно складеного плану, оформлюється результат). IV етап. Підсумок міні-проекту (презентація результатів роботи, рефлексія).
 14. 14. Google Планета Земля
 15. 15. Дякую за увагу!

×