Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handelshögskolans biblioteks historia

426 views

Published on

Från Handelshögskolans bibliotek till Ekonomiska biblioteket

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Handelshögskolans biblioteks historia

 1. 1. Handelshögskolans biblioteks historia
 2. 2. Första tiden <ul><li>Handelshögskolan inledde sin verksamhet den 15 oktober 1927 </li></ul><ul><li>i Reuterska husets andra våning </li></ul><ul><li>Biblioteket hade inget eget rum, fanns på hyllor i maskinskrivningsrum och lärarrum </li></ul><ul><li>Sköttes av lärare: Olin 1928-29, Calonius 1929-31, Tegengren 1931-35 </li></ul>
 3. 3. Boktornet <ul><li>Då Boktornet blev färdigt 1935 flyttades huvuddelen av HH:s bibliotek dit </li></ul><ul><li>Handbibliotek kvar i Reuterska huset </li></ul><ul><li>1936 fick biblioteket utbildad personal: Göta Hagerlund (g. Tegengren), som skötte biblioteket till 1951 </li></ul>
 4. 4. I olika hus <ul><li>1957 fick Företagsekonomiska institutionen ett större seminarie- och biblioteksrum i akademibibliotekets tillbyggnad </li></ul><ul><li>1959 fick Nationalekonomiska och Ekonomisk-geografiska institutionerna biblioteks- och seminarierum i en lägenhet vid Porthansgatan 5 </li></ul>
 5. 5. Eget hus <ul><li>Nybygget påbörjades läsåret 1961/62 </li></ul><ul><li>Inflyttning i april 1963 </li></ul><ul><li>Arkitekt Woldemar Baeckmann </li></ul><ul><li>Inredningsarkitekt Carin Bryggman </li></ul><ul><li>Detaljplanering av arbetsrum och läsesalar Lars Pakarinen </li></ul>Bildyta 61xi
 6. 6. 1960- och 1970-talet <ul><li>Mary Jensen biblioteksamanuens 1965, bibliotekarie 1974 - 31.7.1980 </li></ul><ul><li>Hjälp av tillfälliga biträden </li></ul><ul><li>1.9.1978 amanuenstjänst, May Ahlqvist </li></ul><ul><li>Källarmagasin etablerades </li></ul><ul><li>Ämneskatalog över tidskriftsartiklar 1968 </li></ul><ul><li>UDK-klassificering av böcker 1968 </li></ul>
 7. 7. Hankens kursböcker <ul><li>Hankens kursböcker flyttades till Kursboksbiblioteket 1970 </li></ul><ul><li>Inköptes till Hanken, katalogiserades och plastades där fram till 1980 </li></ul><ul><li>Avförda kursböcker tillbaka till HH:s källarmagasin </li></ul>
 8. 8. Ekonomiska biblioteket <ul><li>Handelshögskolan integrerades med Åbo Akademi 1.8.1980 </li></ul><ul><li>en del av Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten </li></ul><ul><li>Fakultetsbibliotek inom Åbo Akademis bibliotek </li></ul>
 9. 9. Nya rutiner <ul><li>Bokinköp för hela fakulteten (utom juridik) 1981-1997 </li></ul><ul><li>Utlåningen omorganiseras </li></ul><ul><li>Referensbiblioteket revideras </li></ul><ul><li>Nyhetshylla </li></ul><ul><li>Kartotek över prenumerationer </li></ul><ul><li>Från mars 1992 direkt utskick av fjärrlån </li></ul><ul><li>MARC-format, datorisering </li></ul>
 10. 10. Fusion och flyttning <ul><li>Sommaren 1981 fusionerades de två nationalekonomiska institutionerna </li></ul><ul><li>3000 volymer flyttade från Hanken till ASA </li></ul><ul><li>1984 överfördes handelsrätt och sjörätt till Rättsvetenskapliga biblioteket </li></ul><ul><li>från april 1988 tar Ekonomiska biblioteket hand om ämnena nationalekonomi och statistik </li></ul>
 11. 11. Uppspjälkning <ul><li>Ämnet beslutsplanering utbröts från företagsekonomin till en egen institution i samverkan med IAMSR </li></ul><ul><li>Institutionen för informationssystem inledde sin verksamhet 1.8.1998 i Data City </li></ul><ul><li>Ekonomiska biblioteket ansvarade för ämnesbiblioteket ända tills ICT-biblioteket tog över i september 2006 </li></ul>
 12. 12. Språktjänst <ul><li>Efter samgången med Åbo Akademi kom HH:s språklärare att administrativt höra till Språktjänst </li></ul><ul><li>Undervisning och bibliotek kvar i Hanken </li></ul><ul><li>Våren 1983 flyttade franska, ryska, spanska och italienska till ASA </li></ul><ul><li>Ekonomiska biblioteket hade hand om biblioteket ända till oktober 2006, då Humanistiska biblioteket tog över </li></ul>
 13. 13. Cirkeln sluter sig <ul><li>Följande av ”våra” samlingar flyttar in i det nya ASA-biblioteket: </li></ul><ul><li>Nationalekonomi, informationsförvaltning (inom Handelshögskolan) </li></ul><ul><li>Kvinnovetenskap (inom Socialvetenskapliga institutionen) </li></ul><ul><li>Matematik och statistik (inom Institutionen för naturvetenskaper) </li></ul>

×