Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
l()SRl1um| al<)/ I‘/ Iamm. -
uumv 225113013. wlmv 23194219
. ... .. . ,mn. W.a m. .m. m.. mm mm W a4 er

Compnrmve study ...
c. ... p.. ..1.. ..s1.. .:. a/ ~.. ... :.p. ... 1.. ... .

11.. . Witt . ... ... ..1 .14 mm 346: dial; 1. 1.. ... .«, m...
:M. E.. .m. SIM» o/ ~.». .,. :.E, .. I/ (rm: 
m mammlnm mm. Mum W3 n. .w. mu. w.. ». . .:. ;m. ... ... c.. -m Aamnunnfimw...
c. ... E.. ... ... s. ...1. 0/~. ... ..1., ;_. ... um. ..

Iv. msmssmu

1.. 9.. ... . , ..n. .. ..-. -.. , . ... .m. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E047034037

175 views

Published on

The IOSR Journal of Pharmacy (IOSRPHR) is an open access online & offline peer reviewed international journal, which publishes innovative research papers, reviews, mini-reviews, short communications and notes dealing with Pharmaceutical Sciences( Pharmaceutical Technology, Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Pharmacokinetics, Pharmaceutical/Medicinal Chemistry, Computational Chemistry and Molecular Drug Design, Pharmacognosy & Phytochemistry, Pharmacology, Pharmaceutical Analysis, Pharmacy Practice, Clinical and Hospital Pharmacy, Cell Biology, Genomics and Proteomics, Pharmacogenomics, Bioinformatics and Biotechnology of Pharmaceutical Interest........more details on Aim & Scope).

All manuscripts are subject to rapid peer review. Those of high quality (not previously published and not under consideration for publication in another journal) will be published without delay.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E047034037

 1. 1. l()SRl1um| al<)/ I‘/ Iamm. - uumv 225113013. wlmv 23194219 . ... .. . ,mn. W.a m. .m. m.. mm mm W a4 er Compnrmve study or nlmodlplne versus Nlledlplne In the trauma 0]‘ lnyperslkm In pregnancy DrVecnx a1". D:suyan. . R by Vnunl 1 AvvnImvIPrI1lILvvurH/ Dbvllrxwt cyW. .,: Wy ; <.. WWyy. .W. y,, ... ... W W». .. U, Igrrru W. x. .myc. ... .WW. .,. ‘DIIIHUIMVK M. M W/ oW. .., .. . GrmnIt'MK A/ IMEA/ LUIIHLHKI um] K. my Cnvlrv . W.W. W. , uvn. m1- HVlrIllvvnI WM. .. W/ V’l‘K7V(Vm umwknkv WM. 71:74: V’VKVV(V! V( um. UH] W». ,.. ,.. y.. W.y. ... ,.. M.. W.. .:. W , ... ... . mI7mnImm7HdIuIuVKI7n WW. ,W. :WWu. .W: Wm. Wm ». .., ... .WW LIIHWKVIIImElfinMann/ IVIVMum]’/ ¢‘AlJVNreuHImIru"m)(| I:mI/ Wl'vmr| JAvrIrV)(1‘rfKmvm 4.. ; uoymy. » 1. M. .. W. .1/. L7( 4 */ umalnwm um] A/15A/ “U7fLu4VHIl' u/ M.. .-I Wm. .. dnmvx WWW umlnx UIVL Wu. 4/. . V/ AlrlVKLHHlmIL'r| r(V' mil/ /Nnlulvlgulllb Mulmululuxx mu. LVK RVVVIhlM! ' WWW Hill . ... ... y .4. Wu. Vnnln/ IVHK Jamx ym My my» Ar Um] A/1.. /um. um :1“ Wm / Gum» 5; my my» Vmv ya my. .. "mum, W. mmlul AIIUVIIIIL up my. ..” ma lavumv u/ Mx um] mam Hxnml Wm M. VlVIlVILU'U! V(V'VlV “UV Wu. ” Um] rrmhv . ... ,.. u». .u nut/ L1s»a. .yry, <». .4y»yW. .. .WW. u, W. AM vwmlx um] LVHVVIJIL mm Wu . ... umlrul WW A And AIIHVUIKVI mk W m. WWW. /n. .y. .,W W. wW. y,. .W. /W ubmvl 2:. PEIHVKVIUI mvlumuv Hill _. mW. .ny ». .y. ... :.. M.. .W. y. ..y. m Lnrn W. .. 1.». RVIEMVGNIIVVALVVM yys. .. x.. .Wa u7m7vwe xvlmxuwfivnvfln CWKIIVVIMW WW. ,.y. WW H . WW. ..u. y. ..y. VI/ NIIWVK WW 5. mm] UIIEIVVKVIHI WW . W . ..W. .. LVMVKIINVVAWVMVV’l')(! r(Vm «W WWW. ... W., ..W. .:. .». 4/. .. Au! nmuru-AxVI"vumI7rurvVMnl1Wm AlVLIMVHIr u. M. We/ .1.. . _W. .., .W. .W. .W/ ... .:. .. dmx k£l'W0nm»D. yyn. mALM1»mym- ~. ;.WWm Munnllwrm . .y. m.. :y-1.. .y. ... a. . held 1.. a. . Sunny: when 5 mzzmv Known mm 1H5 suaym, y>. ... .yy . u.. y,. .a y. ... ... .. my: «mm. .. . W . m.. n/ Nunrlhvlln / m.uW. . Wm. my-A . . . , . ... .. . :: uI—hyJ>H'<ns: wc>. m y-= .y. .m. - . W. .. ... .W. hyjxnuumn Wm. ., nmnhm m W. yiuuu 14ufl14NAf: dl)IlM . , . W drug, V/ Inch . y. y . ..y. ... .yy mm . ... W nu] fnIllVIASlr| lL “W on» Lnnwn . y.. y. cu. .. I-mu, W. .. nym. ... .. and W. .. [Ill , ... .WW. ... y . .. many minus; and Wm: -A my my y. ... ... .W. .y. ... ..a. . ; . my W rW. .W. y.. .W. n.uW. ... ... wnn nu. mm Anus: m yfmuu «my . M. .. W . ... y. . W IVKV y. y.. ... t. Izl| ll&VNrL51>) am: In W. W. .. ulna‘ . ... ..n. .. ms: clku nnylnwlfixnnnn/ )fl¢AlI: :It1« and mm W W 1.. ., Wm. my». run: .. ... ... y mas Wm. lb . .m. . . ..mym. ..y. mmay :50 . x.z. ny SHAWN) W. W VWIKMMIK wmln but y. .. mum‘ nl Mr: -A y-bum: W. .. . W wmummt y. ... . W. .. . . W. .. .. ... ,, .=. r.. uy . .. mm“. .. y. ... u, syn. ..-y : TIu; .. . . ... ... ... .y. uudy n/ Nm1rIdA)>4IIA . . mm. .. . W. .. ..m. n/ hyjknuunn n/ All mmy | U|nl&1l: tnfl| W. .." n/ DEG . Kw: am. .. . . n. ... .c. u,. 5.. . my mm 7 M: zrxwwrnuudy WuInnvaluxc1hs: nu—hy)iCllUuAv: :/iueun/ hrlhmtdlAA>. Inmm: cn-I: nIzmnuhunnn: . . ,. ... nl y. yp. ... .W. .. and W . ... . ARSH my . W.. ... y my . nm. ... .. of y-wunzy Wlhtml . ..ny-W. ..-.4‘. .. Wm hhnd / ‘(VIN and . .W. u mu, w. uyu. . W. .. ... .W mfnuls drug W cvahux WW trim; of W. W. .. Nmrlflllllllk W. W. .. n! .W am: w= mu: nA P"-lam! W. .. .W. . W. W. nnvwlpnnm . . W. drum All . y.. .. m.. and W. adnumxmvmn n/ din» W. .. m.. .. m y. .. WEI: frmrwmd My mum dpuvcly n. .W w. .. lflldyx . W. M. .. W. nu: W. .. </ Vtmvc mmnlmn . .. Nana y-= ... ... .W. y. gr-Aw Thai: W. m.. ... y . m.. .y. y . ... ..y. .my PmV0'| A1Innn/ Imtyitélhflfy W. .1. way. All . . Wllh mm V0 M. .. hyxxnuwnn and W. .. l| B|—lI1:rmVw| m< W. Illlltd W. W. » W. yr! -Aw :4
 2. 2. c. ... p.. ..1.. ..s1.. .:. a/ ~.. ... :.p. ... 1.. ... . 11.. . Witt . ... ... ..1 .14 mm 346: dial; 1. 1.. ... .«, m my .1. lllllt m. ... ... ...1.. ... ... u 4.. ... . .1. rm. .. 11.. ..» mmylnnm 1,. .. .1» W. .. wag. .. l. nmmnucnnu mumv. gamma/ wwutlry . ... ... ».. =.. ,.1.m.1m. of yttllunnm‘ gm. 1.ym. .,. ... .. .m, .. ... ..1 . ... ...1.. . nm mmd-y dam . . s. .1.. ... ... ... . . m.. » . »u. ... .m mm. .. .14 um. .. in-Minn 5.. ... . . ..1.yw. ... ma. -.1; fizvn 1.. .. umm 1» . ..= m.. :y. ... ... a.. ... -, . ... ... , 1.“, 1. .1. mm. ".4:-yum 1.1.. ..“ .1. 1.m. m.n. m.. .u-M; 1»-1*: .. .. ... ... ..uy . m . ... .u. .. 1.. Andsvnkrpmg mu. .. 1_.1.. ... .., .,. m . . 1.. . 1.. . 4.. ..» . . cm . ... ... H.. ., .14 mow. -. mm . , . . . ... .». ,1m 1.. . 1.. . mm, 1.1.4.. .. ... .. .. . . m.. ...1. W1.. . 14.1mm w1.. a.. ,.. .m 1.. . 1.. .. sum .1. mmn: 1.yw. ..m. ... , IL: 1.. ., ya» 2/fun 11.. H944 Am . . .1: m. .. 111.. ... . . m.. ... .. . ... ..u. u.. ... .,1.1. Myn-:1-am . ..r. ... ... .. and cm. “ . .a. . 1.1.. ..‘ 1 1., 1.. .. 1.. ... . . . . ... ... , 1.1.. A. ... ..1.1.. ... .«, .-w 4Dmyd: rrpunmr yr-A9) m. .. M. .. . ... .1.m. ..w. am WIUI 1.. ... . mnehamxm M = ... .. . , 14.1mm . ..1m, 1. 1.1.. .. mm mm: ga1.uuy hum: tvvummu .1. lulnwn nu c/ fun .1 mam. » H‘. .. mm. .. M. .. M». .. yfifmrll 1-= ».. .: Mm: um-u. .. m 1.. W. ..-. .1. mm . .m. ... .«. m um mm. » .1.. . . ... ... . . .n. ... ..«. m.. .. mnuwwuuty an 1.. mm. .. . ... ...1 and 1.1 was slim; mm mg n. Ml. 'l'lInD0l. nr. Y 11., my wa; mm91u: ym1I-Imu 1.. .. 11.. ... . a. .. wagm1:: aIrymAwu. r-n= m.. a.. u m 1.. . .1. . ... u5.. ... . . « . ~w. .¢y—. ... m Ylywnuumn may . .. xmmm. 1.. ... .“ .1 man! sum- 1.1.1.1.. .. 1.. . 9mm .1.. . yun 1.. .. Mun): mm . . Mmnznm o. . . ¢.. .~. ... dsmlm W. .. <uuuu: nun1mn .1. . ..w. «,, ... . .1.. . . . nu . . dam Lnxhmnn c. ... ... AM my. » wnmcn . ...1. M. ..“ 1.1.. ..« vim-an man limit .1.. . mm. .. bu. 1.. ... . 1 rnnmnal 1,. .., ... .. .1.. . mw. .1 11.. .». .. m. .,. ... c.. ... . Hun Guam . .m. ... ..a. ... .: 1». ..m. .&.11s. ... ... ..1;. =m, ..a. .x Lwu anus . ..1m. y Mulmluans / 1.ynm. .,. ... .y. ..m1ya. wy. .m gm. » . .m. -A» 1.. .. .1 uxn. ».. .., ... .1.m. w.u, ..u>r1«. ... nm. ... .m. ... ..z1,«-. ... ..r; n.. :. A1.. ...1.. ..m . ... ... .. mnsull C-my A m. ..a1«. ... m,m mm; m~1,. ..: y.. . my B1mn@ 14.1mm m mg .1 1.. .». uhcnunvtfl . ...1.. ..am m, ...1.. ... . ma gm-A9 . .,r. ...1.. .. M.. a.¢ . . an 1.. ..” mom-2 . ... H5 and .1.. . Mn . ... bum . ... ... , EPmux4lunuu W. dim: . 1B4.fl| ,. ..m.1s fiber 1.. ... . mmmhfllfiy 1.. . W| l|S&uAlAVE1hdfl® 4 1.. ., sun .14 . ..1. xmm .1.“ ‘Nut mm . . dnunum »am. . .1.. . . ... ... .. . ... u. W1.. . .1. Day hawsn -xunn 9.. ... . W1. 1.. ... .“ .1. .1 13. .1.. 1. wsb. .m.1m . ...1.. ... .um1..1.nuu. 1.. ... .» was mm mm . . ya Zlnvul mm. om. .. . . mnumm . ...1. . ... ... ... ... .. ..u; ... ... Mwwunty 1. . ..m. ... .m ma. n/ dummy W: M. .. «Wang n. .. ... ..1 .1. 1.1 mdmsnmn 9.. .”, Witt «.11.. .. . ... .1m. m.. ... ,.. ... 1.. . . m.m. . mm: «mm». 14.1.11 . ... ...1 mumm: .1. , .u drum .1 .1: am; my a. ... »; 1» . .u. ... .. WEN mm hlrvam unmnal mm, WEN . ... u.m dswnduu, 1.. .1. In» .1.. . .1.. was Nmm Dwknum .1.. . Hxdmuxl ‘.4 s. ..1.. ... ... .1>. .m1.m. .m. .m 9.. ... .“ xnfiwam namdy 51>: 1 1 1.. .: Syn: xnmm . ... .1:. .mm m. u: <uL'rs 1» .5. 1.. . . ... ».u. ... .u ",1 1.. ... .) 1.. alien .1. . ... ... ..1.m m.1m. ... ... 1.51. . .m. ... m may 11.. M1511.. .‘ mmmm mam m . ... ... , .1 M1.» pmnyn WEE msghm 11» 51.. ... .“ -5. . . y-m. ... ... ... um. gm-A9 . .. «.11.. .. 1.. .. 1 a. ... ... m A4: . . »m. ... ... . :5
 3. 3. :M. E.. .m. SIM» o/ ~.». .,. :.E, .. I/ (rm: m mammlnm mm. Mum W3 n. .w. mu. w.. ». . .:. ;m. ... ... c.. -m Aamnunnfimwx mu n. ,.. :m>. p.. ,.m. .. ____, ___, ,_ ‘_: .r. ... s: ‘ . -._. ... -y‘ Mm . ... ... :.y. .._. .._: :.: :§. ... ... .,. ... , hm. ) Dmxuv» In1D= IuI: uInNuvI1h1tumuI: .m>. ... .u. ..( um --2,“ . . Ac , . Mm‘ bum nun M. ..m. ... .m. .a Mnuz(Pm . ... .m ». ... ... ._m. .fi . ... ... .._. ... .n . .,. ... .y. ... ,.. M. -um . ... . c. .. e. .. . ... . = *-1.: ,, ._‘ - W. .. . ... . . a.. . ram: hm. ) cm. ... .w. .., m.. . . ... ~.. .,. .u» ». ... g.. .. -. ... ... 3:. 3:. uaum mm H M‘ Add‘! ». ... .-. ... .;. _.. .;-. ... ... ... n.. . . ... ., . .m m. s a. ... .m». mmmum U. .- _ 1--A , p--. nmn-L mun. A An) . . I: am . su. .m mm : n mu: -.y ma: -zm mzwn . ; nun) m. , won H am) y ; .ou. m W-1|-mm -um ‘ . , 112-v mm: mm - | . H4»! hfvvmu m, ... E.. .m .4 mwuw W. E . . -11 m . ... ,g 16
 4. 4. c. ... E.. ... ... s. ...1. 0/~. ... ..1., ;_. ... um. .. Iv. msmssmu 1.. 9.. ... . , ..n. .. ..-. -.. , . ... .m. ».. . M. .. . , M , ,.. ... ... .. . .,. . . ... ,.. nm. .,. .. W. .. . ... ... A.. .. . . M. .. . ... ... ... .. . ... ... ... Jflbmm . ... -.5 . -=. ..m. ... . . .,. . . ... ... .. . .. Mal , ... mm; .. . . m.. ,. . ... ... ., 1.. .. .,. ... .=. ..a. ... ., , ... .m. ... ... .M. .. x., .:. ... ..a. ... m.. ... .., .. «.. .,. ..c. ... ... A. ..; ... ... ... ... -.. .., ..c. ... ... .a n. ... ... .. 3.». .. . .n. ... u.. ... ... ..= ... ... .u. ... ... ... ... ..-. ... ,.. c. ... ... A . .. m. ... ... ... .. . ..c. ... ... a M. .., ... ... ... u . ... ... ... ... .. m . . c. ..-. .. A . .. M. .. c. ... ... a y. .., ... .. An-main. um , ... M. M. .. .x M . .a. ... .. . m.. .m. . . ... .. ... ... . . , . .., .., ... whm . ... .-mm. .. .. .wun= . . , sxauakd M. .. . m.. ... .. . . Hm . . . ... ..». ... ... .= . -M. ,. .. us. .. Pmmm: .. ... ... .. .c. ... ... A 31> M, ... .. ... .. . ... ... .. , ... ... .. . ... ... ., . ... .. 11/I| ll|1FflulIlm< . .. 2.. .. . ... ... ... ... ..= .—u. ... ... c.. ~.. . a. K» M. ... . . ... .A. .. ... ... .. ... .., . . ... ... , . .., .,. ... ... ..m, ... M. .. u m. » . .=<u; A. Thus . -.. ., M. . . ..p. ... ... ... ... . 31> wtlfi gm. mso, .. .. mu-wry M, .. ... ..M. . . ..a. . am. .. . ... .. ... ... ..», «my arm. ” . .,. ... .. ... ..«. .-A. .. A.. M, .. .., .. .. . . MA? .. .A. .1 Illfllllllllk . ... ... ... ... .., .. ... ... ... .. ... ... ... ..= ya-A9 1m, ,. .n. .. ... .. ,.. ... .. , ... .. . ,,. .., n. ,.. . , ... <. . .,-.5 . ... ,m. ».. .. .. . ... ..m. ... A Ell . , VIIIUFM u. x. ... .,. ... ... ., . . . . x4udyU9<1)4. M. .. ,.. .. ..ea-u. » . ... ... . my 1.. ., M, adxnus W. .. . . . ... .n yvbmm . m,. ... .. new mm m . ... Hy Mun . »-»: .-. .,m. ... ... .,. ... ... ,.-. ... .,. ,.. ... ... ... »MAM, ... ... ... ... ,.. ... ..M, .5 6:10 . ... .-.5.. . . ... ... ... ... ... »:-. m.. ... ... wun: .M, .n. .., ... ... ... .-. ... x>. ..n-. m.. ... r.. .=. ..¢. ... .,y, ., , ... ,.. .u. =.. ... mm. MM. .. . ... . . .. !1"lIlwl'| lK{| i.H . ... ... ... ,. . mm; .. ..A . ... .., .. .. . ... ,.. ..g M. ,.. .c. ..-. ..Aw. ... .M. .. .., ... .., C-mnfi . ... ... . . ,.= ... .,. .,. .m, m. ... .., ... . M. ..sy. ... ... an 90 . ... H5 M, ,. ... .. . W. .. . ... . . A.. .u. n. ,.. ... ... ... .. ... ... .., ... .. . ..A . .w. ... .., ... . wilt , ,.. . . . 1.. ,. .. no . -um. M. vlmnl . ... .,. ... .. Emmy A . >.. «.. ... ... . . ... .um. . M. ..-m. .. . A. ... ... ... . . >.. .,. . m. .. n. WEE mmmd . . c. ... ... a . ..z«: . . ... , ulbln . ... ... ... Mulmuy. um. .. M. .m: ---. ... ... . .7; . ,y, ... ... waP"“"'|5ndh‘hlId1wsLun . u.. ..a. ... .A. .. . .«: ... .a, ... . a. ... ... .M. ,,. ... .mm. ... .. ... ,. m,, m.. . . . cm. A . .. ma . . Guru: 3 m. ... ... .. a.. ,.. ... .. ... ... y . .r. ... . r. .. . .., ... ... ... ... .. w.. «.. ,.. .. Hum (5 M, .. ... .. 2.. .. . ... .. .«x . .r. ... ... ,.. . cm. A . .. c. ..-L. .. mmvuy 1w: .. .. ... ay. ~.. ,,. ... .-. ... ..x. M.. ... ,.. ~.. .,. -.. ..c. ... .:. .. . ... ,wM. ... ..aA. m., ... .. n/ >7 Am. ,.. ... M. .. 5 . ... ... M. . . ... ... -.. ... mm. .. A . M . ,.. ... ., W. .. . .><n as . >.. ... ... ... .. -.. .., .. .. ... . . A M. » . .. . ... . M. .. M. » him; .. ... .—. a . ... ... -.. ... ... .= . ... ... .. 3.. .. M. ... m, ... ... ... . M, ., ... ... ... . . ,.M. .. . ... ..A M0 W. .. 40.. ... . m. ... c.. ... ..A . ... 3 n, .»= ... u. Mm dmmadInNICLl Mudpam , ... ..-M. .. . ... ... ... .. . . .. hum M. . . ... ... .m . . mcu . . VIEW . .r . ... ... ... .. ... .-. ... .. ..-y. .. . ... .. .,. ... ... . , ,.. m.. .. VMKII nuudaia M. . . ... .y . ... .. Ms mm. m. .. arm A man . .. . . . .M VUIIJKIAHI . ... ... ... .. . M. Mm. mm . . c. ... ... a wtfi . ..-M. .. n. .. . ... ... ..u. ... ... ... ... ... .., ... ... , . ..». .. . SEVEN m. ... ,,. .~»n. v. com: Ll. vsmN . . . ... .. ,.. ... ... ... w.. ,.. ,.. ... ... ..um= .. . ... ... «.. -A . ... .. ... .«. u.. wdfi nu. .. mm. .. . . . , , ... ... . . ... ... ..A . ..u. ... n. .. , y.. ... . . ... m. ,.. ... . . ... ,.. ... ... M, ham . . In . ... .,. ... ... .A . .«. .., w. ... m. ,.. .. , ... ... .. mm: -n yvmnm. .u um. .. Wlfld . . . u-an-W . ... , . ... .;. ... A. .. . ... ... ..m. , M, .. m. ... .., . . . M. m M. ..» M. .. M. .. . . . .., .,. ... .. ... ... ... .., Mcu . ... .,. ... , . ... M. .. .9.. . . .. M. .. wuplnl-(mm . . mm . ... ... m.». A . ,. . ., diam‘/ n M. an; .. .. M. .. mm . ... .. . ... .u. ..= .. Mfndmllk . . . , . ... u.. ... .. . . Pu-x A, .. ., WIIIVIFHII‘/ fly . ..A. . . ... .. u. .e. .,. . . ... .. .., ... u., . . . drvzlnlllls . ... ... ... , . .m. u.. Wllfllllmlfl ht ymfmm . .., . . ... a. -.5 nnvanmclu . .. . ..M. ..<. ... ,.. ... . . ... ... ... ... ... ... ..c. ,.. ... ... ., . ... ,.. , . .-. .. . ,. . , .2. o. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ..u . ... .,. .-. ... . . .., m., . . ,. w. .. m 2.. .. W. -. . ... ... ... ., » . . Wflna n. .. M. 4;. .. , , . ... -.-. ... .. .. ... ..>w. ,., ,,. . .. 2.“. .. . .. . ... ... ... ... ... . rank: .. .. ,.. . s. .. . ... . . .. . . M. ..» . ... ..-M. M . ,. . ,.. .,. .. Cm; -cAD(CAnI. S . ... ... M. ... ,,. ... ... ... ... ... ... ... u.. ... ... w.. ... . -M. .. . ... Dtflhxm M. .2 M, . .. c. .. . ..» c. .. . ... ... c.. ... .. ... ..g. .., ... ... M. .. c. ... . . ... .. , ... ... ... ... ... M. . ... ... -.-—. ... ... .. . c.. .x. ... x.. ... . , ... . . ..m, .». ... . 71.14 . ., m x. ... ..; ... c. ... .m. _.. :.. .Nz. I.. w.I. w.3I. ,,, M.. I.; ., 1.. .. ... .m. ,. ... u. .. . .. ... . . . . x. cm. .. , ... . . .,. ..M. ... Gn1AnzA M. .. . ... ... ... ... .. ... .. . .. .. , M. .. -. ... ... .. . Mam-=3 . ... ..x. ... ., . ... M. .. ... ,., ... .m . .. . ._. .,. .. . <1:. A.. .ru~. ..m. : . . . ... .,. ... .. .M. ... ... a. ... ... ... .._, ... .a— _. .. . . ... ... ».N . ... ..c. ._. ... .., ... . . ..z. ... ... ... - r. ... ., . ... D. >uI4S4.nu1cuAdx; m4 ma. . - . ... ... .. . ..«. ..x. .. ... ..-. ... .,_. ... .., mm. M. .. .-. .-, .. ... . n—. ... .. :7

×