Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga

345 views

Published on

Presentació del Workshop gratuït que va dur a terme Marc Garriga sobre Portals de Dades Obertes.

Published in: Data & Analytics
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Workshop "Portals de Dades Obertes" amb Marc Garriga

 1. 1. Sessió “Portals de Dades Obertes” Escola Ciutadana de Dades Marc Garriga @mgarrigap Cibernàrium, Barcelona, 17 de gener de 2017 1
 2. 2. 2 The ability of third parties to participate is what makes Open Data truly transformative. Beth Noveck Co-Fundadora i Directora de GovLab
 3. 3. Introducció 3
 4. 4. Exemple: cobertura mòbil ODa la Generalitat L’aplicació Cobertura mòbil pretén crear un mapa de la xarxa de telefonia al país amb la col·laboració dels usuaris de dispositius mòbils per identificar els punts que necessiten millorar la seva cobertura al territori.
 5. 5. Cobertura mòbil: 11 setembre 2015 ODa la Generalitat
 6. 6. Cobertura mòbil: Dades Obertes a Gencat 6
 7. 7. Cobertura mòbil: Dades Obertes a Gencat 7
 8. 8. Cobertura mòbil ODa la Generalitat
 9. 9. Govern Obert i l’Obertura de Dades 9 Introducció Transparència Participació Col·laboració Govern Obert Obertura de Dades
 10. 10. Les Dades Obertes només seran si són útils 10 Introducció Transparència i Participació (Govern Obert) Eficiència Negoci Utilitat Obertura de Dades
 11. 11. Què són les Dades Obertes? (Open Data) 11
 12. 12. Què son les dades obertes? 12 Què són les Dades Obertes? Dades obertes són dades que qualsevol pot accedir, (re)utilitzar i compatir per qualsevol ús. Tan simple com això.
 13. 13. Ingredients versus Elaboració 13 Què són les Dades Obertes?
 14. 14. Ingredients versus Elaboració 14 Què són les Dades Obertes? Públic objectiu: TOTHOM Públic objectiu: TÈCNIC
 15. 15. Quines dades poden ser obertes? Què són les Dades Obertes? 15 La pregunta no és QUINES sinó COM Totes les dades han de ser potencialment susceptibles de ser obertes, a excepció de les dades protegides pels límits de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: • seguretat pública • sancions d’infraccions • confidencialitat en procediment administratiu, si establert per llei • tutela judicial efectiva • drets menors d’edat • Intimitat i drets privats legítims • secret professional i drets propietat intel·lectual • qualsevol cas establerts per norma amb rang de llei
 16. 16. Conceptes bàsics • Dades vs. Documents • Què és un dataset? • Dades obertes vs. Transparència • La importància de l'estandardització • Tot pensat per a que les dades obertes puguin ser reutilitzades fàcilment Què són les Dades Obertes? 16
 17. 17. Conceptes bàsics Cal tenir en compte tots els elements de que disposem: Què són les Dades Obertes? 17 Política de dades obertes Servei de dades obertes Portal de dades obertes Catàleg de dades obertes •Accions per obrir dades i promoure la seva reutilització •Servei públic que obre dades •Lloc web que proporciona les funcionalitats necessàries per l’obertura de dades •Quines dades tenim obertes?
 18. 18. Conceptes bàsics Cal tenir en compte tots els elements de que disposem: Què són les Dades Obertes? 18 Política de dades obertes Servei de dades obertes Portal de dades obertes Catàleg de dades obertes •Accions per obrir dades i promoure la seva reutilització •Servei públic que obre dades •Lloc web que proporciona les funcionalitats necessàries per l’obertura de dades •Quines dades tenim obertes?
 19. 19. Principals tecnologies per implementar portals Actualment aquestes són les principals referències: Què són les Dades Obertes? 19
 20. 20. Metodologia per obrir les dades 20
 21. 21. Gestió del canvi/procés Per què? Metodologia per obrir les dades Obertura Difusió Avaluació Gestió del canvi Preparació de dades Diagnòstic
 22. 22. Gestió del canvi/procés Per què? Metodologia per obrir les dades Obertura Difusió Avaluació Gestió del canvi Preparació de dades Diagnòstic
 23. 23. Requeriments pels portals de Dades (Obertes) 23
 24. 24. Requeriments sobre la ingesta de dades (1/2) • El portal ha de proporcionar: – Funcionalitats per facilitar la sincronització de les dades entre el(s) seu(s) origen(s) i el portal. – Funcionalitats per processar les dades (filtratge, transformació, canvi de formats) prèvies a la publicació. – Federació amb altres portals (utilitzin o no la mateixa tecnologia per implementar el portal). 24 Requeriments pels portals de dades obertes
 25. 25. Requeriments sobre la ingesta de dades (2/2) • El portal ha de proporcionar: – Funcionalitats per gestionar els usuaris (persones o programes) que introduiran les dades. – Funcionalitats per a que cada usuari pugui gestionar els seus datasets (i no la resta). – Funcionalitats que garanteixin la traçabilitat de les dades introduïdes així com assegurar que les dades obertes són les que realment es volien obrir. 25 Requeriments pels portals de dades obertes
 26. 26. Requeriments relacionats amb el catàleg • El portal ha de proporcionar: – Un catàleg amb les dades i les metadades de cada dataset. – Personalització de les metadades de cada dataset. – Buscador de dades i de metadades. – El catàleg ha de complir amb normatives com la NTI-RISP1 i la DCAT-AP2. • 1: https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf • 2: https://joinup.ec.europa.eu/anonymous_validation/146653/29556 26 Requeriments pels portals de dades obertes
 27. 27. Requeriments sobre l’experiència d’usuari • El portal ha de ser: – Configurable per adaptar-se a les necessitats de cada organització. – Multi-idioma i integrat amb les xarxes socials. – Accessible AA segons la normativa d’accessibilitat. – Adaptable a qualsevol dispositiu (responsive). – Ha de proporcionar visualitzacions genèriques de les dades (per exemple en mode taula) i permetre la creació de noves visualitzacions (cas concret de la visualització de dades geogràfiques en mapes). 27 Requeriments pels portals de dades obertes
 28. 28. Requeriments sobre el desenvolupament • El portal ha de proporcionar: – URLs estàtiques per cada dataset. – Entorns de programació. – Per defecte tots els datasets han de tenir una API associada. – Control del consum de dades per cada aplicació. 28 Requeriments pels portals de dades obertes
 29. 29. Requeriments sobre l’administració interna • El portal ha de proporcionar: – Funcionalitats que permetin una fàcil administració de l’eina. – Dades estadístiques de l’ús del portal. – Administració descentralitzada (mitjançant la cessió de funcionalitats a d’altres usuaris). 29 Requeriments pels portals de dades obertes
 30. 30. Requeriments sobre la creació i el manteniment • El portal ha de tenir: – Una fàcil creació inicial (incloent la configuració i personalització de la interfície d’usuari). – Ha de tenir un servei de suport pels usuaris del portal (desenvolupadors, etc.). • El proveïdor ha de proporcionar: – Una eina que s’adapti a les necessitats d’instal·lació (si fos el cas) de cada organització. – Actualització del programari quan hi hagi errors, (SLA). – Un servei de help desk. – Formació en l’eina. 30 Requeriments pels portals de dades obertes
 31. 31. Sessió “Portals de Dades Obertes” Escola Ciutadana de Dades Marc Garriga @mgarrigap Cibernàrium, Barcelona, 17 de gener de 2017 31

×