Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drinks & Data amb Jordi Graells (22 Nov 2016)

2,567 views

Published on

El passat 22 de Novembre de 2016 va tenir lloc el primer Drinks & Data a Barcelona, organitzat per Iniciativa Barcelona Open Data i Ideograma a la Fàbrica Lehmann. Vam tenir el gust de tenir com a convidat a en Jordi Graells, director general d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, i vam presentar a la nostra #ComunitatXarxa la nostra nova web on poder compartir #Coneixement #OpenData: http://comunitat.iniciativabarcelonaopendata.cat/ca/

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Drinks & Data amb Jordi Graells (22 Nov 2016)

 1. 1. 1 Obrint el coneixement per canviar governs i administracions Jordi Graells i Costa – Barcelona, 22 nov 2016
 2. 2. 2 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Digitalitzar l’Administració?
 3. 3. 3 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 I els governs?
 4. 4. 4 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 SANY0315www.flickr.com/photos/petezin/267835957©petezin.CCBY-NC-SA2.0 Tenim el lideratge que cal... ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, març de 2016 - BY 3.0
 5. 5. 5 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 ... en un món que s’està transformant?
 6. 6. 6 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Governança digital Govern digital Administració electrònica Serveis electrònics Democràcia electrònica (ciutadania que aporta idees i participa més proactivament i governs flexibles que les recullen) = + +
 7. 7. 7 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Economia digital ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 8. 8. 8 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Open information Engloba: - programari lliure - programari de codi obert (open source) - accés obert al coneixement científic (open access) - dades obertes (open data)
 9. 9. 9 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 L’home tecnohumà Homo tecnus
 10. 10. 10 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 La religió de les dades ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 11. 11. 11 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Desplaçats tecnològics
 12. 12. 12 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Reptes 1. Homogeneïtzar la regulació i l’estandardització de l’accés a la informació, per facilitar desenvolupaments, dins els límits de la privacitat i la protecció de dades personals. 2. Compatibilitzar webs de transparència i accés a la informació (derivats de les lleis específiques de transparència) amb els sistemes d’informació de governs i administracions. 3. Relacionar i fer més productiva l’obertura de dades amb la participació i la col·laboració. 4. Normalitzar l’obertura i la reutilització de dades i fer-la més visible a la societat. 5. Augmentar la consciència sobre el potencial per al desenvolupament econòmic de l’accés obert a les dades. 6. Evitar el poder concentrat de les elits dels superhumans.
 13. 13. 13 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 1. Homogeneïtzar la regulació i els estàndards de l’accés a la informació pública
 14. 14. 14 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Acord Unió Europea – EUA. Octubre 2016 per a l’agregació de dades d’Administracions ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 15. 15. 15 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 2. Compatibilitzar webs de transparència amb els altres sistemes d’informació públics
 16. 16. 16 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Webs transparents i amb dades ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 17. 17. 17 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Revolucionar la funció pública ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 18. 18. 18 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 CoP de Salut Pública (Generalitat Cat.) CoP Programa Compartim (Generalitat C) Nexus24 UPC Nous actors interns CORH (Diba) GeoStarters
 19. 19. 19 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Com la Iniciativa Open Data Barcelona (IODB),el VOST, la XIP i altres. ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Nous actors externs
 20. 20. 20 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 El funcionari s’espavila: BYOD ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 21. 21. 21 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 3. Relacionar open data amb participació i col·laboració
 22. 22. 22 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 La tecnologia pot afavorir la democràcia electrònica, la participació augmentada per la qual el que els ciutadans pensem compta més: A. Crowsourcing. Pot ser intangible = idees (participació ciutadana activa en idees) o tangible (aportació de valor en forma de producte concret), per exemple l’app de cobertura mòbil de gencat o les smart cities. B. Col·laboració en millora o creació de serveis (governança digital o ús de la tecnologia per millorar un servei i estimulació de la participació ciutadana en la presa de decisions), per exemple FixMyStreet o ReparaCiudad. C. Retorn de l’Administració cap als ciutadans. La governança digital
 23. 23. 23 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 A. Participació SAIP (sol·licitud d’accés a la informació pública) We the People=+ social
 24. 24. 24 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 http://ideesobertes.gencat.cat App Parlament 2012: Idees obertes gencat http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/02/12/idees-obertes-per-millorar-els-serveis- mobils-i-proposar-ne-de-nous/ B. Col·laboració
 25. 25. 25 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Funcionalitats Eleccions 27S per crowdsourcing
 26. 26. 26 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 App gencat per mesurar la cobertura de les diferents companyies de serveis mòbils. Ciutadà crowdsourcer ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 27. 27. 27 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 4. Normalitzar l’obertura i la reutilització de dades i fer-la més visible a la societat
 28. 28. 28 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Aplicacions web i ginys (widgets) que s’insereixen a diaris digitals i que informen en temps real de serveis de la Generalitat. Publicitat a diaris amb dades obertes
 29. 29. 29 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Aterrar el big data Gran increment de les dades que poden usar les organitzacions. Les oportunitats augmentaran més amb la Internet de les Coses (IoT). ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 30. 30. 30 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 5. Conscienciar del potencial de les dades obertes
 31. 31. 31 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 [...] En tots els serveis públics per extensió De telefonia, electricitat, gas, aigua... també han d’obrir dades. ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 32. 32. 32 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Situació asimètrica sectors públic i privat ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 33. 33. 33 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 6. Evitar la concentració de poder en les elits
 34. 34. 34 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Polítiques públiques mitigadores Cal mitigar els possibles efectes derivats de la revolució digital tendents a incrementar les desigualtats socials. ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 35. 35. 35 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 - We the People (EUA) - Web de dades obertes de Catalunya. - Altres iniciatives de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, com campanya i web sobre govern obert, les actuacions alts càrrecs (codi ètic, la publicació de reunions amb grups interès, regals, costos viatges...), la col·laboració amb IODBcn o la SAIP amb idCAT Mòbil - Ús de la missatgeria instantània (Telegram) en l’atenció ciutadana - App Eleccions 27S elaborada a partir de la participació dels usuaris - Pilot big data a la DG Atenció Ciutadana amb les dades de telefonia 012 - Barcelona Decideix (Ajuntament de Barcelona) #metadecidim - Concurs MyGov del Consorci Administració Oberta de Catalunya - Aragopedia o conjunt dels datasets de les administracions aragoneses Per acabar: algunes experiències
 36. 36. 36 Gràcies!

×