SlideShare a Scribd company logo

Secrete de-nemarturisit

Secrete de-nemarturisit

1 of 156
Download to read offline
FRANCES FLORES
Secrete de
nem`rturisit
ALCRIS
Capitolul 1
Dup` lumina puternic` de afar`, micul magazin p`rea
ntunecos. Marshall Franklin se opri o clip` n prag, pentru
a permite ochilor s` se obi[nuiasc` pu]in cu semintune-
ricul.
Era obosit de c`l`toria lung` f`cut` de la New Orleans.
|ndreptându-[i spatele, ncerc` s` nu ia n seam` durerea pe
care o sim]ea n zona um`rului [i piciorului drept.
{chiop`tând u[or, se ndrept` spre frigiderul mare care se
z`rea n fundul nc`perii.
Abia atunci distinse silueta feminin` coco]at` pe un tabu-
ret. Era aplecat` spre ni[te rafturi, oferind n mod involuntar
o priveli[te admirabil` a fundule]ului ei frumos.
Marsh surâse amuzat. Aprecie dintr-o privire picioarele
lungi [i bronzate, [ortul bine croit care se mula pe formele cu
rotunjimi pl`cute ochiului.
– |ncânt`tor! exclam` el vesel.
Cea c`reia i se adresa astfel tres`ri violent [i se ntoarse.
Avea mâinile nc`rcate cu cutii de orez [i-[i pierdu brusc
echilibrul. Instinctiv, Marsh se repezi spre ea [i o prinse n
bra]e. Nu era grea, dar [ocul fu puternic [i Marsh c`zu pe
spate.
Aterizar` mpreun` pe podea [i Marsh nu-[i putu re]ine o
strâmb`tur` când tân`ra se sprijini de el ca s` se ridice.
Membrele dureroase l f`ceau s` sufere.
– Sunte]i r`nit`? o ntreb` el.
– Nu cred, r`spunse ea cu o voce tremur`toare. Dar dum-
neavoastr`?
– Merge, replic` el ridicându-se precaut pe picioare.
– Dac` nu v-a]i fi strecurat a[a tiptil prin spatele meu, nu
s-ar fi ntâmplat asta! exclam` ea pe nea[teptate.
Amuzat de vehemen]a ei, Marsh surâse.
– S` [ti]i, remarc` el, c` ne afl`m ntr-un magazin deschis
publicului. Prezen]a mea aici nu este deci deloc
surprinz`toare. {i nu e vina mea c` era]i ntr-o pozi]ie
provocatoare. Am admirat priveli[tea care mi se oferea, a[a
cum oricare alt b`rbat ar fi f`cut n locul meu. De altfel,
ad`ug` el cu un aer mali]ios, trebuie s` m`rturisesc c`, dac`
spatele era atât de pl`cut vederii, fa]a este [i mai
ncânt`toare.
|[i plimb` privirea pe sânii plini, pe talia de viespe [i pe
[oldurile frumos arcuite.
– Când o s` v` termina]i inspec]ia, s` m` anun]a]i! i lans`
ea pe un ton ironic.
– Eu personal n-a[ obosi niciodat` s` v` privesc, r`spunse
el galant.
Remarc` f`r` voie c` interlocutoarea lui era de talie
mijlocie [i c` avea probabil ntre dou`zeci [i treizeci de ani.
P`rul brun forma o aureol` n jurul capului ei. |n mod
6 FRANCES FLORES
obi[nuit, Marsh prefera femeile cu p`rul lung, dar aceasta de
fa]` i pl`cea totu[i nespus de mult, cu pistruii ei de pe nas cu
tot. Avea mai ales ni[te ochi extraordinari, de un albastru pur,
lumino[i ca cerul de var`. Dar n acest moment str`luceau de
mânie. Ceea ce nu era deloc de mirare, dup` spusele lui
ndr`zne]e [i la obiect!
Marsh n-avea obiceiul s` aib` atâta tupeu n fa]a unei
necunsocute. Totu[i, nu-[i regreta atitudinea, fiindc` ea era
ntr-adev`r adorabil` n indignarea ei.
– Dac` v-a]i pr`bu[i mort, a[ fi ncântat`, declar` ea pe un
ton glacial.
{i acestea fiind zise, i ntoarse brusc spatele, ncepând s`
adune cutiile cu orez.
– Aproape c` mi s-a ntâmplat asta acum câteva luni,
r`spunse el pe un ton deta[at. Dar n final am decis c` prefer
via]a.
– P`cat, coment` ea cu r`ceal`.
– E punctul dumneavoastr` de vedere, remarc` el.
Se aplecase [i, al`turi de ea, ncepuse s` pun` lucrurile n
ordine.
Pamelei Norris i trecu prin minte c` fusese foarte nepoliti-
coas` [i, mai ales, c` era vorba de un client. Dar fusese ceva
peste puterile ei. Acest str`in se purtase inacceptabil. {i n
plus avusese ni[te senza]ii nepermise, când se aflase n bra]ele
lui. Niciodat` n-ar fi crezut c` un b`rbat o mai poate emo]iona
astfel. Era furioas` [i pe sine [i pe el.
|n lini[te, accept` cutiile pe care i le ntindea tipul. Dar, n
loc s` se urce din nou pe taburet, se mul]umi s` le pun`
gr`mad` pe podea. Când termin`, trebui s` se ntoarc` spre
el, fiindc` nu putea s` se uite la infinit pe pere]i.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 7
– Dori]i ceva de aici? l nreb` ea cu inocen]`.
– Absolut! i replic` el, zâmbind cu subn]eles.
Pam scoase un oftat exasperat.
– Dac` nu ave]i inten]ia s` cump`ra]i ni[te articole din
acest magazin, ie[i]i sau chem pe cineva s` v` dea afar`!
ripost` ea furioas`.
Incapabil` s` mai ndure mult timp apropierea acestui
intrus prea viril, ea l mpinse [i se duse s` se ad`posteasc` n
spatele tejghelei. Cel pu]in aici se sim]ea mai n siguran]`.
El o urm` non[alant [i puse ni[te cutii de bere n fa]a ei.
– O s` iau bere, declar` el cu o naturale]te exasperant`.
Sunte]i administratoarea acestui loc?
Ea d`du din cap afirmativ.
– |n acest caz, a[ dori s` m` nregistrez, continu` el. Am
telefonat s`pt`mâna trecut` ca s`-mi rezerv un bungalou.
Numele meu este Marshall Franklin.
Disperat`, Pam trebui s` fac` un efort considerabil ca s`-[i
p`streze calmul. A[a era norocul ei! Inoportunul `sta o s`
r`mân` pe capul ei câteva zile!
|[i lu` dosarul [i când l deschise, r`mase consternat`:
Marshall Franklin f`cuse rezervarea pentru ntreaga lun`
iunie! |n mod obi[nuit considera ntotdeauna ca un adev`rat
chilipir aceste sejururi lungi. Dar de ce trebuia ca tocmai acest
tip…
– Poftim cartea mea de credit, rosti el ntrerupându-i
cursul gândurilor.
Ca un automat, Pam complet` hârtiile necesare. Cu o
u[urin]` deconcertant`, clientul ei deschise o cutie de bere [i
se sprijini de tejghea ca s-o savureze. Din persoana lui se dega-
ja atâta magnetism ncât tân`ra femeie sim]i c` se nro]e[te.
8 FRANCES FLORES
– V` rog s` semna]i aici, i ceru ea.
Se ntoarse pentru a lua cheia bungaloului rezervat, când o
voce plin` de prospe]ime r`sun` n magazin.
– Salut, m`mico!
Pam i zâmbi fiului s`u.
– Unde ai fost? se interes` ea.
B`ie]elul ridic` din umeri. Era n`ltu] pentru cei [apte ani
ai lui, dar foarte slab fiindc` era ntr-o continu` agita]ie.
– L-am ajutat pe Gus s` repare plasa pentru ]ân]ari din
hangarul cu pe[te, i r`spunse el. Pot s` primesc o nghe]at`?
– Binen]eles! Ave]i num`rul [ase, continu` ea adresându-i-se
lui Marshall Franklin. Pe a doua alee la stânga, [i bungaloul se
afl` pe dreapta.
– Mul]umesc. Cât v` datorez pentru bere?
Pam se uit` pe list` [i ncas` banii.
– A]i mai fost aici? l ntreb` Scotty, care ap`ruse cu
nghe]ata n mân`.
– Nu. E pentru prima dat`, i r`spunse Marsh.
– Pot s` v` ar`t locurile, dac` dori]i, se oferi spontan
b`ie]elul, cu un zâmbet simpatic pe mutri[oara mâzg`lit` cu
nghe]at`.
– Ei bine, cum a[ putea refuza? spuse imediat Marsh. {i
sunt sigur c` o s`-mi dai [i ni[te ponturi bune pentru pes-
cuit.
|ncântat, interlocutorul lui se lans` n ni[te explica]ii lungi.
Pam avu astfel ocazia s`-l studieze dup` pofta inimii pe noul
ei client. Era foarte nalt, zvelt, cu umerii la]i [i [oldurile
nguste. Avea ni[te tr`s`turi regulate [i un profil frumos. P`rul
lui aproape negru era extrem de bogat [i avea ni[te gene
incredibil de lungi. Era incontestabil un tip seduc`tor [i se
SECRETE DE NEM~RTURISIT 9

Recommended

Debra dixon un sarut furat
 Debra dixon  un sarut furat Debra dixon  un sarut furat
Debra dixon un sarut furatSimona Sasu
 
Judy Astley- Vicii agreabile
Judy Astley- Vicii agreabileJudy Astley- Vicii agreabile
Judy Astley- Vicii agreabileAlina Ioana
 
Barbara mc cauley nopti de foc
Barbara mc cauley  nopti de focBarbara mc cauley  nopti de foc
Barbara mc cauley nopti de focRoxana Ion
 
Penny jordan-cand-timpul-se-opreste-n-loc-
Penny jordan-cand-timpul-se-opreste-n-loc-Penny jordan-cand-timpul-se-opreste-n-loc-
Penny jordan-cand-timpul-se-opreste-n-loc-Monica A
 
Genevieve lyons marea evadare
Genevieve lyons  marea evadareGenevieve lyons  marea evadare
Genevieve lyons marea evadareSimona Sasu
 
Linda howard dupa o noapte
Linda howard  dupa o noapteLinda howard  dupa o noapte
Linda howard dupa o noapteAde MA
 
Elizabeth reinier daca e sa tradez
Elizabeth reinier  daca e sa tradezElizabeth reinier  daca e sa tradez
Elizabeth reinier daca e sa tradezSimona Sasu
 
Sandra chastain-casatorie-la-comanda
Sandra chastain-casatorie-la-comandaSandra chastain-casatorie-la-comanda
Sandra chastain-casatorie-la-comandaAde MA
 

More Related Content

What's hot

Penny jordan-dorinta-si-iubire
Penny jordan-dorinta-si-iubirePenny jordan-dorinta-si-iubire
Penny jordan-dorinta-si-iubireMonica A
 
Nora roberts Visuri împlinite.v.1.0
Nora roberts  Visuri împlinite.v.1.0Nora roberts  Visuri împlinite.v.1.0
Nora roberts Visuri împlinite.v.1.0Ionescu Georgiana
 
131. elisabeth naughton așteaptă-mă
131. elisabeth naughton  așteaptă-mă131. elisabeth naughton  așteaptă-mă
131. elisabeth naughton așteaptă-măTiberiu-Mihai Kalmar
 
Pennyjordan regulajocului
Pennyjordan regulajoculuiPennyjordan regulajocului
Pennyjordan regulajoculuiMonica A
 
Pariul samantha james
Pariul  samantha jamesPariul  samantha james
Pariul samantha jamesAdela Mitrica
 
Penny jordan-un-motiv-de-casatorie
Penny jordan-un-motiv-de-casatoriePenny jordan-un-motiv-de-casatorie
Penny jordan-un-motiv-de-casatorieMonica A
 
Teresa Medeiros-Mireasa si bestia
Teresa Medeiros-Mireasa si bestiaTeresa Medeiros-Mireasa si bestia
Teresa Medeiros-Mireasa si bestiaAde MA
 
Penny jordan-femeia-care-uraste-barbatii
Penny jordan-femeia-care-uraste-barbatiiPenny jordan-femeia-care-uraste-barbatii
Penny jordan-femeia-care-uraste-barbatiiMonica A
 
Melissa marr fascinatie
Melissa marr fascinatieMelissa marr fascinatie
Melissa marr fascinatieAde MA
 
Vicky dreiling-Dorințele unui conte
Vicky dreiling-Dorințele unui conteVicky dreiling-Dorințele unui conte
Vicky dreiling-Dorințele unui conteAde MA
 
Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3
Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3
Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3Alina Ioana
 
Melissa marr obsesie#2
Melissa marr obsesie#2Melissa marr obsesie#2
Melissa marr obsesie#2Ade MA
 
Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3
Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3
Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3Ade MA
 
Arlette geneve beresford - 1 - iubește-mă
Arlette geneve  beresford - 1 - iubește-măArlette geneve  beresford - 1 - iubește-mă
Arlette geneve beresford - 1 - iubește-măIonescu Georgiana
 
Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2
Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2
Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2Ellen Kalis
 
Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1
Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1
Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1carmenazar78
 
Jo beverley fericire periculoasa
Jo beverley  fericire periculoasaJo beverley  fericire periculoasa
Jo beverley fericire periculoasaSimona Sasu
 
Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)
Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)
Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)Ade MA
 

What's hot (20)

Penny jordan-dorinta-si-iubire
Penny jordan-dorinta-si-iubirePenny jordan-dorinta-si-iubire
Penny jordan-dorinta-si-iubire
 
Nora roberts Visuri împlinite.v.1.0
Nora roberts  Visuri împlinite.v.1.0Nora roberts  Visuri împlinite.v.1.0
Nora roberts Visuri împlinite.v.1.0
 
Whittal yvonne soimul-de-argint
Whittal yvonne soimul-de-argintWhittal yvonne soimul-de-argint
Whittal yvonne soimul-de-argint
 
131. elisabeth naughton așteaptă-mă
131. elisabeth naughton  așteaptă-mă131. elisabeth naughton  așteaptă-mă
131. elisabeth naughton așteaptă-mă
 
Pennyjordan regulajocului
Pennyjordan regulajoculuiPennyjordan regulajocului
Pennyjordan regulajocului
 
Pariul samantha james
Pariul  samantha jamesPariul  samantha james
Pariul samantha james
 
Penny jordan-un-motiv-de-casatorie
Penny jordan-un-motiv-de-casatoriePenny jordan-un-motiv-de-casatorie
Penny jordan-un-motiv-de-casatorie
 
Teresa Medeiros-Mireasa si bestia
Teresa Medeiros-Mireasa si bestiaTeresa Medeiros-Mireasa si bestia
Teresa Medeiros-Mireasa si bestia
 
Penny jordan-femeia-care-uraste-barbatii
Penny jordan-femeia-care-uraste-barbatiiPenny jordan-femeia-care-uraste-barbatii
Penny jordan-femeia-care-uraste-barbatii
 
Melissa marr fascinatie
Melissa marr fascinatieMelissa marr fascinatie
Melissa marr fascinatie
 
Vicky dreiling-Dorințele unui conte
Vicky dreiling-Dorințele unui conteVicky dreiling-Dorințele unui conte
Vicky dreiling-Dorințele unui conte
 
Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3
Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3
Anna Carey Razvratirea, Eve, Vol. 3
 
Concediu prelungit
Concediu prelungitConcediu prelungit
Concediu prelungit
 
Melissa marr obsesie#2
Melissa marr obsesie#2Melissa marr obsesie#2
Melissa marr obsesie#2
 
Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3
Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3
Sarah maclean-un-targ-potrivit-pentru-un-duce-the-rules-of-scoundrels3
 
Arlette geneve beresford - 1 - iubește-mă
Arlette geneve  beresford - 1 - iubește-măArlette geneve  beresford - 1 - iubește-mă
Arlette geneve beresford - 1 - iubește-mă
 
Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2
Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2
Tammara-Webber-E-ușor-să-mă-rănești Vol 2
 
Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1
Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1
Sylvain reynard -_infernul_lui_gabriel vol 1
 
Jo beverley fericire periculoasa
Jo beverley  fericire periculoasaJo beverley  fericire periculoasa
Jo beverley fericire periculoasa
 
Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)
Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)
Julie Garwood-O nunta de vis(soie pentru altul)
 

Viewers also liked

259869972 amanda-quick-cristalul-nopții
259869972 amanda-quick-cristalul-nopții259869972 amanda-quick-cristalul-nopții
259869972 amanda-quick-cristalul-nopțiiAdelina Ionascu
 
What a wonderfull world
What a wonderfull worldWhat a wonderfull world
What a wonderfull worldLaura Cristina
 
Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5
Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5
Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5Anca Istratescu
 
O data-pentru-totdeauna-judith-mc naught
O data-pentru-totdeauna-judith-mc naughtO data-pentru-totdeauna-judith-mc naught
O data-pentru-totdeauna-judith-mc naughtMAZILU LORENA
 
Agnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafea
Agnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafeaAgnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafea
Agnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafeaLorena Netrepeiu
 
Linda Howard - Jocul Mortii
Linda Howard - Jocul MortiiLinda Howard - Jocul Mortii
Linda Howard - Jocul MortiiLorena Netrepeiu
 

Viewers also liked (7)

In Bratele Tale
In Bratele TaleIn Bratele Tale
In Bratele Tale
 
259869972 amanda-quick-cristalul-nopții
259869972 amanda-quick-cristalul-nopții259869972 amanda-quick-cristalul-nopții
259869972 amanda-quick-cristalul-nopții
 
What a wonderfull world
What a wonderfull worldWhat a wonderfull world
What a wonderfull world
 
Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5
Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5
Mary Balogh O aventura secreta Huxtable 5
 
O data-pentru-totdeauna-judith-mc naught
O data-pentru-totdeauna-judith-mc naughtO data-pentru-totdeauna-judith-mc naught
O data-pentru-totdeauna-judith-mc naught
 
Agnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafea
Agnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafeaAgnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafea
Agnes Martin-Lugand Oamenii fericiti citesc si beau cafea
 
Linda Howard - Jocul Mortii
Linda Howard - Jocul MortiiLinda Howard - Jocul Mortii
Linda Howard - Jocul Mortii
 

Similar to Secrete de-nemarturisit

Calatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povesti
Calatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povestiCalatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povesti
Calatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povestiGrupa Razelor de Soare
 
Omul invizibil
Omul invizibilOmul invizibil
Omul invizibilSdr Sdr
 
Anne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul Memnoch
Anne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul MemnochAnne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul Memnoch
Anne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul MemnochAngesha
 
Karl may ... Comoara din lacul de argint
Karl may ... Comoara din lacul de argintKarl may ... Comoara din lacul de argint
Karl may ... Comoara din lacul de argintGrigorescu Relu
 
Asimov fundatia 3 - fundatia si imperiul
Asimov  fundatia 3 - fundatia si imperiulAsimov  fundatia 3 - fundatia si imperiul
Asimov fundatia 3 - fundatia si imperiulMemnonrodosicus
 
Guy de maupassant o viata
Guy de maupassant  o viataGuy de maupassant  o viata
Guy de maupassant o viatascamutza
 
Yukio mishima templul de aur
Yukio mishima  templul de aurYukio mishima  templul de aur
Yukio mishima templul de aurMadalina Stancu
 
Vlahuta, alexandru clipe de liniste - ctrl unprotected
Vlahuta, alexandru  clipe de liniste - ctrl unprotectedVlahuta, alexandru  clipe de liniste - ctrl unprotected
Vlahuta, alexandru clipe de liniste - ctrl unprotectedRobin Cruise Jr.
 
Anonim afacerea nebunul negru
Anonim  afacerea nebunul negruAnonim  afacerea nebunul negru
Anonim afacerea nebunul negruClaudia Ghergari
 
08. duelul dintre profesor si poet
08. duelul dintre profesor si poet08. duelul dintre profesor si poet
08. duelul dintre profesor si poetsorin2003
 
Jules verne naufragiatii de pe jonathan
Jules verne  naufragiatii de pe jonathanJules verne  naufragiatii de pe jonathan
Jules verne naufragiatii de pe jonathanLaurentiu Tablet
 
Adrian buzdugan rotoghila
Adrian buzdugan  rotoghilaAdrian buzdugan  rotoghila
Adrian buzdugan rotoghilaliviuciubara
 
167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.doc
167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.doc167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.doc
167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.docRuxandraIacoban
 
Dashiell Hammett Soimul maltez
Dashiell Hammett  Soimul maltezDashiell Hammett  Soimul maltez
Dashiell Hammett Soimul maltezTataie Micu
 
Zelazny, roger nemuritorul
Zelazny, roger  nemuritorulZelazny, roger  nemuritorul
Zelazny, roger nemuritorulmarin barbu
 

Similar to Secrete de-nemarturisit (20)

Jane eyre - Charlotte Bronte
Jane eyre - Charlotte BronteJane eyre - Charlotte Bronte
Jane eyre - Charlotte Bronte
 
6780167 o-mie-si-una-de-nopti
6780167 o-mie-si-una-de-nopti6780167 o-mie-si-una-de-nopti
6780167 o-mie-si-una-de-nopti
 
Calatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povesti
Calatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povestiCalatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povesti
Calatorie in-lumea-sentimentelor-culegere-de-povesti
 
Omul invizibil
Omul invizibilOmul invizibil
Omul invizibil
 
Anne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul Memnoch
Anne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul MemnochAnne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul Memnoch
Anne Rice Cronicile Vampirilor 5 Diavolul Memnoch
 
Karl may ... Comoara din lacul de argint
Karl may ... Comoara din lacul de argintKarl may ... Comoara din lacul de argint
Karl may ... Comoara din lacul de argint
 
Asimov fundatia 3 - fundatia si imperiul
Asimov  fundatia 3 - fundatia si imperiulAsimov  fundatia 3 - fundatia si imperiul
Asimov fundatia 3 - fundatia si imperiul
 
Guy de maupassant o viata
Guy de maupassant  o viataGuy de maupassant  o viata
Guy de maupassant o viata
 
Yukio mishima templul de aur
Yukio mishima  templul de aurYukio mishima  templul de aur
Yukio mishima templul de aur
 
Vlahuta, alexandru clipe de liniste - ctrl unprotected
Vlahuta, alexandru  clipe de liniste - ctrl unprotectedVlahuta, alexandru  clipe de liniste - ctrl unprotected
Vlahuta, alexandru clipe de liniste - ctrl unprotected
 
Anonim afacerea nebunul negru
Anonim  afacerea nebunul negruAnonim  afacerea nebunul negru
Anonim afacerea nebunul negru
 
08. duelul dintre profesor si poet
08. duelul dintre profesor si poet08. duelul dintre profesor si poet
08. duelul dintre profesor si poet
 
Jules verne naufragiatii de pe jonathan
Jules verne  naufragiatii de pe jonathanJules verne  naufragiatii de pe jonathan
Jules verne naufragiatii de pe jonathan
 
Adrian buzdugan rotoghila
Adrian buzdugan  rotoghilaAdrian buzdugan  rotoghila
Adrian buzdugan rotoghila
 
Alba.ca.zapada
Alba.ca.zapadaAlba.ca.zapada
Alba.ca.zapada
 
Mihai Gherman - Daumier
Mihai Gherman - DaumierMihai Gherman - Daumier
Mihai Gherman - Daumier
 
167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.doc
167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.doc167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.doc
167107469-Martin-Charles-Invaluiti-in-Ploaie-v1-0.doc
 
Micuta
MicutaMicuta
Micuta
 
Dashiell Hammett Soimul maltez
Dashiell Hammett  Soimul maltezDashiell Hammett  Soimul maltez
Dashiell Hammett Soimul maltez
 
Zelazny, roger nemuritorul
Zelazny, roger  nemuritorulZelazny, roger  nemuritorul
Zelazny, roger nemuritorul
 

Secrete de-nemarturisit

 • 2. Capitolul 1 Dup` lumina puternic` de afar`, micul magazin p`rea ntunecos. Marshall Franklin se opri o clip` n prag, pentru a permite ochilor s` se obi[nuiasc` pu]in cu semintune- ricul. Era obosit de c`l`toria lung` f`cut` de la New Orleans. |ndreptându-[i spatele, ncerc` s` nu ia n seam` durerea pe care o sim]ea n zona um`rului [i piciorului drept. {chiop`tând u[or, se ndrept` spre frigiderul mare care se z`rea n fundul nc`perii. Abia atunci distinse silueta feminin` coco]at` pe un tabu- ret. Era aplecat` spre ni[te rafturi, oferind n mod involuntar o priveli[te admirabil` a fundule]ului ei frumos. Marsh surâse amuzat. Aprecie dintr-o privire picioarele lungi [i bronzate, [ortul bine croit care se mula pe formele cu rotunjimi pl`cute ochiului. – |ncânt`tor! exclam` el vesel. Cea c`reia i se adresa astfel tres`ri violent [i se ntoarse. Avea mâinile nc`rcate cu cutii de orez [i-[i pierdu brusc
 • 3. echilibrul. Instinctiv, Marsh se repezi spre ea [i o prinse n bra]e. Nu era grea, dar [ocul fu puternic [i Marsh c`zu pe spate. Aterizar` mpreun` pe podea [i Marsh nu-[i putu re]ine o strâmb`tur` când tân`ra se sprijini de el ca s` se ridice. Membrele dureroase l f`ceau s` sufere. – Sunte]i r`nit`? o ntreb` el. – Nu cred, r`spunse ea cu o voce tremur`toare. Dar dum- neavoastr`? – Merge, replic` el ridicându-se precaut pe picioare. – Dac` nu v-a]i fi strecurat a[a tiptil prin spatele meu, nu s-ar fi ntâmplat asta! exclam` ea pe nea[teptate. Amuzat de vehemen]a ei, Marsh surâse. – S` [ti]i, remarc` el, c` ne afl`m ntr-un magazin deschis publicului. Prezen]a mea aici nu este deci deloc surprinz`toare. {i nu e vina mea c` era]i ntr-o pozi]ie provocatoare. Am admirat priveli[tea care mi se oferea, a[a cum oricare alt b`rbat ar fi f`cut n locul meu. De altfel, ad`ug` el cu un aer mali]ios, trebuie s` m`rturisesc c`, dac` spatele era atât de pl`cut vederii, fa]a este [i mai ncânt`toare. |[i plimb` privirea pe sânii plini, pe talia de viespe [i pe [oldurile frumos arcuite. – Când o s` v` termina]i inspec]ia, s` m` anun]a]i! i lans` ea pe un ton ironic. – Eu personal n-a[ obosi niciodat` s` v` privesc, r`spunse el galant. Remarc` f`r` voie c` interlocutoarea lui era de talie mijlocie [i c` avea probabil ntre dou`zeci [i treizeci de ani. P`rul brun forma o aureol` n jurul capului ei. |n mod 6 FRANCES FLORES
 • 4. obi[nuit, Marsh prefera femeile cu p`rul lung, dar aceasta de fa]` i pl`cea totu[i nespus de mult, cu pistruii ei de pe nas cu tot. Avea mai ales ni[te ochi extraordinari, de un albastru pur, lumino[i ca cerul de var`. Dar n acest moment str`luceau de mânie. Ceea ce nu era deloc de mirare, dup` spusele lui ndr`zne]e [i la obiect! Marsh n-avea obiceiul s` aib` atâta tupeu n fa]a unei necunsocute. Totu[i, nu-[i regreta atitudinea, fiindc` ea era ntr-adev`r adorabil` n indignarea ei. – Dac` v-a]i pr`bu[i mort, a[ fi ncântat`, declar` ea pe un ton glacial. {i acestea fiind zise, i ntoarse brusc spatele, ncepând s` adune cutiile cu orez. – Aproape c` mi s-a ntâmplat asta acum câteva luni, r`spunse el pe un ton deta[at. Dar n final am decis c` prefer via]a. – P`cat, coment` ea cu r`ceal`. – E punctul dumneavoastr` de vedere, remarc` el. Se aplecase [i, al`turi de ea, ncepuse s` pun` lucrurile n ordine. Pamelei Norris i trecu prin minte c` fusese foarte nepoliti- coas` [i, mai ales, c` era vorba de un client. Dar fusese ceva peste puterile ei. Acest str`in se purtase inacceptabil. {i n plus avusese ni[te senza]ii nepermise, când se aflase n bra]ele lui. Niciodat` n-ar fi crezut c` un b`rbat o mai poate emo]iona astfel. Era furioas` [i pe sine [i pe el. |n lini[te, accept` cutiile pe care i le ntindea tipul. Dar, n loc s` se urce din nou pe taburet, se mul]umi s` le pun` gr`mad` pe podea. Când termin`, trebui s` se ntoarc` spre el, fiindc` nu putea s` se uite la infinit pe pere]i. SECRETE DE NEM~RTURISIT 7
 • 5. – Dori]i ceva de aici? l nreb` ea cu inocen]`. – Absolut! i replic` el, zâmbind cu subn]eles. Pam scoase un oftat exasperat. – Dac` nu ave]i inten]ia s` cump`ra]i ni[te articole din acest magazin, ie[i]i sau chem pe cineva s` v` dea afar`! ripost` ea furioas`. Incapabil` s` mai ndure mult timp apropierea acestui intrus prea viril, ea l mpinse [i se duse s` se ad`posteasc` n spatele tejghelei. Cel pu]in aici se sim]ea mai n siguran]`. El o urm` non[alant [i puse ni[te cutii de bere n fa]a ei. – O s` iau bere, declar` el cu o naturale]te exasperant`. Sunte]i administratoarea acestui loc? Ea d`du din cap afirmativ. – |n acest caz, a[ dori s` m` nregistrez, continu` el. Am telefonat s`pt`mâna trecut` ca s`-mi rezerv un bungalou. Numele meu este Marshall Franklin. Disperat`, Pam trebui s` fac` un efort considerabil ca s`-[i p`streze calmul. A[a era norocul ei! Inoportunul `sta o s` r`mân` pe capul ei câteva zile! |[i lu` dosarul [i când l deschise, r`mase consternat`: Marshall Franklin f`cuse rezervarea pentru ntreaga lun` iunie! |n mod obi[nuit considera ntotdeauna ca un adev`rat chilipir aceste sejururi lungi. Dar de ce trebuia ca tocmai acest tip… – Poftim cartea mea de credit, rosti el ntrerupându-i cursul gândurilor. Ca un automat, Pam complet` hârtiile necesare. Cu o u[urin]` deconcertant`, clientul ei deschise o cutie de bere [i se sprijini de tejghea ca s-o savureze. Din persoana lui se dega- ja atâta magnetism ncât tân`ra femeie sim]i c` se nro]e[te. 8 FRANCES FLORES
 • 6. – V` rog s` semna]i aici, i ceru ea. Se ntoarse pentru a lua cheia bungaloului rezervat, când o voce plin` de prospe]ime r`sun` n magazin. – Salut, m`mico! Pam i zâmbi fiului s`u. – Unde ai fost? se interes` ea. B`ie]elul ridic` din umeri. Era n`ltu] pentru cei [apte ani ai lui, dar foarte slab fiindc` era ntr-o continu` agita]ie. – L-am ajutat pe Gus s` repare plasa pentru ]ân]ari din hangarul cu pe[te, i r`spunse el. Pot s` primesc o nghe]at`? – Binen]eles! Ave]i num`rul [ase, continu` ea adresându-i-se lui Marshall Franklin. Pe a doua alee la stânga, [i bungaloul se afl` pe dreapta. – Mul]umesc. Cât v` datorez pentru bere? Pam se uit` pe list` [i ncas` banii. – A]i mai fost aici? l ntreb` Scotty, care ap`ruse cu nghe]ata n mân`. – Nu. E pentru prima dat`, i r`spunse Marsh. – Pot s` v` ar`t locurile, dac` dori]i, se oferi spontan b`ie]elul, cu un zâmbet simpatic pe mutri[oara mâzg`lit` cu nghe]at`. – Ei bine, cum a[ putea refuza? spuse imediat Marsh. {i sunt sigur c` o s`-mi dai [i ni[te ponturi bune pentru pes- cuit. |ncântat, interlocutorul lui se lans` n ni[te explica]ii lungi. Pam avu astfel ocazia s`-l studieze dup` pofta inimii pe noul ei client. Era foarte nalt, zvelt, cu umerii la]i [i [oldurile nguste. Avea ni[te tr`s`turi regulate [i un profil frumos. P`rul lui aproape negru era extrem de bogat [i avea ni[te gene incredibil de lungi. Era incontestabil un tip seduc`tor [i se SECRETE DE NEM~RTURISIT 9
 • 7. p`rea c` [tie asta. Obi[nuit probabil ca femeile s`-i cad` n bra]e, [i imaginase c` nici Pam nu va face excep]ie de la regul`! O trecu un fior la acest gând. Totu[i, un lucru te sur- prindea când l priveai cu aten]ie: paloarea lui neobi[nuit`, ca [i cum ar fi stat nchis timp de mai multe luni. Cu siguran]` o s` fac` insola]ie [i o s` i se jupoaie pielea. Dar era problema lui [i lui Pam nici nu-i trecea prin minte s`-l sf`tuiasc` s`-[i protejeze pielea. Marsh [i lu` cump`r`turile [i o salut` curtenitor. – Trebuie s` m` duc s`-mi aranjez lucrurile, i explic` el. – V` urez [edere pl`cut`, replic` ma[inal Pam. B`rbatul o examin` cu ochii lui cenu[ii, n care se aprinse brusc o lumini]` mali]ioas`. – |mi vine greu s` cred c` urarea este sincer`, coment` el ironic. Totu[i, voi ncerca. Proprietara locului se nro[i pân` la r`d`cina bogatului ei p`r negru. |nainte s` fi putut deschide gura, el i ntoarse spatele [i dup` o clip` p`r`sea magazinul n compania lui Scotty. Telefonul ncepu s` sune [i un alt client intr` n nc`pere. Pam alung` cu hot`râre orice gând care avea vreo leg`tur` cu Marshall Franklin [i se puse pe treab`. * Pietri[ul scâr]âi sub cizmele lui Marsh n timp ce se ndrep- ta spre ma[ina lui. Pe lâng` el, Scotty trop`ia n picioarele goale, p`rând c` se simte la fel de bine ca pe un covor. 10 FRANCES FLORES
 • 8. – Ce vapor frumos! exclam` el f`când ochii mari. Pare nou! – Chiar este. L-am cump`rat s`pt`mâna trecut`. – Vre]i s`-l lansa]i imediat? – Nu. Cred c` ar fi mai bine s` m` instalez ntâi. – Bine, l aprob` b`ie]elul. |n acest caz, urma]i-m` [i o s` v` ar`t ce bungalou v-a dat mama. Câteva clipe mai târziu, el sosea pe biciclet`, repede ca vân- tul. Ajunser` n curând n fa]a c`su]ei [i Marsh cobor din ma[in`. Inspect` ntâi pe afar` [i ceea ce v`zu i pl`cu: o locuin]` rustic`, din lemn, ridicat` sub un pin centenar. Aerul era nmiresmat. |n dep`rtare se ntindea lacul Toledo. Era plin de ambarca]iuni pesc`re[ti. |n spate se z`rea podul care lega Louisiana de Texas. Marsh trase adânc aer n piept. C`ldura soarelui i p`trun- dea n corp, [tergându-i din memorie lungile luni de spital, apoi camera din casa p`rin]ilor. Dick Palmer avusese o idee grozav` sf`tuindu-l s` vin` n acest loc ncânt`tor. Sim]ea deja efectele lui binef`c`toare. – Dori]i s` v` ajut s` v` duce]i bagajele n`untru? l ntreb` o voce cristalin`. Marsh uitase c` nu era singur. – Ar fi dr`gu] din partea ta, i r`spunse el imediat. Cum te cheam`? – Scotty Norris. Dar pe dumneavoastr`? – Marshall Franklin. Marsh, pentru tine, ad`ug` el cu un zâmbet. |ncepur` s` descarce ma[ina. Bungaloul era simplu dar confortabil. |n salon erau o canapea, un fotoliu [i o mas` joas`. Buc`t`ria era dotat` cu un frigider, un aragaz [i tot ceea ce era necesar pentru preg`tirea mesei. |n camer` se aflau un SECRETE DE NEM~RTURISIT 11
 • 9. pat mare, o noptier`, o toalet` [i o comod`. |n fa]a casei exista o verand` mic`, unde, a[ezat comod pe un balansoar, te puteai bucura de briz`. – Perfect, declar` Marsh, când toate bagajele lui ajunser` n`untru. O s` le aranjez mai târziu. Acum sunt gata s` cercet`m sta]iunea balnear`. De unde ncepem? – De la mla[tina cu ra]e, r`spunse f`r` s` ezite b`ie]elul. |i ar`t` drumul [i sosir` repede n apropierea unui cam- ping. Rulote [i corturi erau r`spândite n mijlocul verde]ii. Ceva mai ncolo, ni[te ochiuri de ap` ad`posteau p`s`rile s`lbatice care pluteau n voia lor n b`taia vântului. – Unchiului Bob i pl`cea mult acest loc, i explic` Scotty. Vino, acum o s` te duc n port. Se ntoarse brusc [i se ndrept` spre magazin. |l dep`[i [i cobor spre lac, pe o pant` lin`. – Aici locui]i? se interes` Marsh. – Da, deasupra b`c`niei. Locuim aici de foarte mult timp. Nu aveam decât câteva luni când ne-am mutat. – Probabil c` ave]i foarte mul]i prieteni, remarc` inter- locutorul s`u, cu to]i oamenii `[tia care-[i petrec vacan]ele aici. – Vara, da. Dar iarna e cam pustiu. Am totu[i ni[te prieteni care vin din ora[ ca s` m` vad`. – Desigur sunt ncânta]i s` mearg` la pescuit cu tine! – Oh, da! S`pt`mâna trecut` a fost Jimmy cu mine, [i am prins dou` duzini de pe[te doar cu undi]a. Scotty se opri brusc, fiindc` [i d`du seama c` tovar`[ul lui l urma cu greutate, n ciuda picioarelor lui lungi. – Ai vreo problem`? ntreb` el fixându-l pe Marsh, cu spon- taneitatea copiilor. 12 FRANCES FLORES
 • 10. – Am avut un accident de ma[in` n urm` cu câteva luni, i r`spunse acesta. Abia acum opt zile mi-au scos ghipsul. – {i era acoperit cu semn`turi? ntreb` Scotty interesat. Marsh [i ascunse surâsul. – Nu, replic` el. {tii, eram la spital [i totul era de o cur`]enie… – De ce nu erai acas`? – Fiindc` mai aveam [i multe alte r`ni. – Oh! Scotty nu-i mai puse [i alte ntreb`ri, fiindc` mintea lui copil`roas` se plictisise deja de acest subiect. Sosir` n port. |ntr-o dughean` se vindeau momeli [i pe marginea apei se g`sea chiar [i o sta]ie de benzin`. De cealalt` parte se vedea o ramp` de lansare a vapora[elor [i, ceva mai departe, o sta]ie de captare [i epurare a apelor. O ambarca]ie tocmai acosta la ]`rm [i Scotty intr` n vorb` cu pasagerii ei. Ace[tia i ar`tar` cu mândrie o plas` plin` de pe[te [i discutar` despre locurile cele mai prielnice pentru pescuit. Peste o jum`tate de or`, Marsh [i Scotty o luar` napoi spre bungalou. Marsh se sim]ea obosit [i-[i promise c` se va culca imediat. Lui Scotty nu-i mai t`cea gura. Trecur` pe lâng` un desi[. – Aici o s`-mi construiesc o caban`, l anun]` b`ie]elul. Când o s` am destule scânduri. Veveri]ele s`reau din creang` n creang`. – A[ vrea s` am [i o carabin` ca s` le vânez, continu` el. Necazul cu asta e c` mama se opune. Sus]ine c` e prea periculos. – {i are dreptate, i r`spunse Marsh. E[ti prea tân`r ca s` tragi cu o arm` de foc. Câ]i ani ai? SECRETE DE NEM~RTURISIT 13
 • 11. – O s` fac opt n noiembrie, declar` plin de mândrie Scotty. {i totu[i nu mi se permite nc` s` trag cu pu[ca, s` plec singur cu vaporul sau s` dorm n cort n p`dure. Abia a[tept s` m` fac mare! – De ce n-ai voie s`-]i petreci noaptea n p`dure? se mir` Marsh. Cu un adult, nu mi se pare deloc periculos. – Gus e prea b`trân ca s` m` nso]easc`, i explic` el oftând. – Cine e Gus? – Lucreaz` aici. Ajunser` la bungaloul lui Marsh [i Scotty [i recuper` bicicleta. – Acum trebuie s` m` gr`besc, se scuz` el. Pe curând, Marsh! Se ndep`rt` pe drum [i Marsh intr` gânditor n bungalou. Cine erau unchiul Bob [i Gus? {i unde era tat`l lui Scotty? Nu vorbise deloc despre el. P`rin]ii lui erau poate divor]a]i [i Scotty nu avea norocul s` aib` un b`rbat lâng` el care s`-l iubeasc` [i s` se joace mpreun` cu el. Marsh [i aranj` lucrurile. Când vru s` se spele pe mâini, constat` c` robinetul curge. |ncerc` s`-l strâng` mai tare… n zadar. Probabil c` trebuia schimbat` garnitura, s`-i spun` asta proprietarei. Câteva clipe mai târziu, când intr` n camer`, fu gata s` r`mân` cu clan]a n mân`. Se ncrunt`, se duse la ma[in` de unde [i lu` trusa. Se p`rea c` se cam neglija ntre]inerea bun- galourilor. Marsh repar` singur clan]a [i termin` s`-[i aranjeze lucrurile n dulap. Apoi lu` o bere din frigider [i se duse s` se instaleze pe verand`. De acolo va putea s` profite de r`coarea brizei [i s` admire lacul. 14 FRANCES FLORES
 • 12. Râse pe nea[teptate, amintindu-[i de scara din magazin, cu mama lui Scotty. Avusese motiv s` se supere, fiindc` el mpin- sese cam departe gluma. Totu[i, de[i ea se nfuriase, sim]ise c` nu-i displace. Dar de ce se purtase astfel? Nu-i st`tea n obicei [i ea nici m`car nu era genul lui. Poate c` avea nevoie “s`-[i intre n mân`” dup` atâtea luni de stat la pat? De altfel, doamna Norris avea n mod sigur un so]. F`r` s` [tie de ce, acest gând l deranj` pe Marsh. Era totu[i mai mult ca probabil, [i Scotty uitase s` pomeneasc` de el. Tân`rul b`rbat privi peisajul lini[tit care se ntindea n fa]a lui, cu un aer ntunecat. Dup` o c`s`torie ratat` [i o logodn` rupt`, nu mai dorea s`-[i ia fa]` de nimeni un angajament. Singurul lucru important era s`-[i recapete s`n`tatea, s` prind` cât mai mul]i pe[ti n aceast` vacan]` [i s` se ntoarc` la cabinetul lui de avocatur` din New Orleans. Se ridic` brusc [i ncepu s`-[i preg`teasc` uneltele de pes- cuit. Astfel, va fi gata s` plece cu noaptea-n cap mâine diminea]`. * Pam scoase cotletele de porc din cuptor [i le a[ez` pe un platou. Apoi r`sturn` din tigaie, al`turi de ele, cartofii pr`ji]i. Exact atunci auzi trântindu-se u[a de la intrare, semnalându-i astfel ntoarcerea lui Scotty. – Du-te s` te speli pe mâini! i strig` ea. Masa e gata. – De acord! i r`spunse el. Dup` câteva clipe, st`teau a[eza]i amândoi la masa din buc`t`rie. SECRETE DE NEM~RTURISIT 15
 • 13. – {tii de ce noul-venit [chioap`t` u[or? o ntreb` el brusc. A avut un accident de ma[in` [i [i-a rupt piciorul. – Adev`rat? i r`spunse Pam. Se for]` s` par` indiferent`, ca s` nu vad` fiul ei c` tipul i displ`cea. – Are un vas nou, cu un motor mare! Sper c` o s` m` ia cu el m`car de vreo dou` ori! – Nu trebuie s` sugerezi tu asta, i spuse cu r`ceal` Pam. Se exprimase cu o asprime neobi[nuit` pe care o regret` imediat. Ochii lui Scotty se umpluser` de lacrimi. – {tiu! protest` el cu o voce tremur`toare. Nu trebuie niciodat` s` deranjez clien]ii. Tinerei i fu ru[ine de ea ns`[i. Cum putuse s` se arate atât de dur` cu b`ie]elul? Nu era vina lui, dac` Marshall Franklin o scosese din s`rite n aceast` dup`-amiaz`. Nu era totu[i primul care-i f`cuse avansuri, nu… departe de asta. Dar pân` n prezent, Pam fusese ntotdeauna n stare s` fie st`pân` pe situa]ie. Nu, ceea ce o enerva la Marshall Franklin era c` o tul- burase. Sim]i c` se nro[e[te când [i reaminti felul n care o strânsese n bra]e, când ea c`zuse de pe taburet. O senza]ie ciudat` o cuprinsese, pl`cut` dar [i nelini[titoare n acela[i timp. Fiindc` nu-[i mai amintea s` fi sim]it o asemenea emo]ie din primele zile ale c`sniciei sale. Scotty o privea nelini[tit, a[a c` se ridic` [i se apropie de el. |l mângâie pe p`r [i-l s`rut` cu dragoste. – Regret c` ]i-am vorbit atât de aspru, spuse ea. {tiu c` e[ti bine crescut [i c` nu-mi plictise[ti clien]ii. Cred ns` c` sunt pu]in cam obosit`. M` ier]i? – Binen]eles! exclam` el cu un zâmbet vesel. Mi-e foame, ad`ug` el spontan. 16 FRANCES FLORES
 • 14. Mama lui l sevi [i se feri s`-i taie ea carnea. Fiul ei era destul de mare acum [i era foarte independent. – |mi dai voie s` merg cu Gus [i Zelma la familia Merl? o ntreb` el pe nea[teptate. Sunt invita]i la desert [i mi-au spus c` m` iau [i pe mine. Familia Merl locuia al`turi de p`rin]ii lui Jimmy, cel mai bun prieten al lui Scotty. Amândoi erau ncânta]i s` se joace mpreun`, cât mai des posibil. – De acord, r`spunse ea. Gus [i Zelma Emery erau pentru Pam mai mult decât ni[te angaja]i. |n realitate ei i ]ineau loc de familie. Lucraser` pen- tru unchiul Bob timp de dou`zeci [i cinci de ani. La moartea lui, survenit` cu doi ani n urm`, ei continuaser` s-o ajute pe Pam. Gus avea sarcina s` ntre]in` n stare de func]ionare bun- galourile; Zelma f`cea cur`]enie [i vindea la magazin, f`când prin rota]ie cu Pam. Scotty nu avea decât câteva luni când sosise n bra]ele mamei sale n frumoasa sta]iune balnear`. De la bun nceput, Gus [i Zelma i adoptaser` pe amândoi [i se com- portaser` ca ni[te adev`ra]i bunici cu b`ie]elul. O sus]inuser` pe Pam, n timpul bolii lui Bob Nye. Casa lor se g`sea la câ]iva kilometri de a ei. Erau pe punctul de a se pensiona [i tân`ra fusese fericit` c` ei r`m`seser` al`turi de ea [i de Scotty. Erau singurele persoane apropiate pe care le avea. Binen]eles, dac` dificult`]ile financiare nu se vor rezolva, afacerea se va duce de râp` [i Pam va trebui s` plece. Unchiul Bob l`sase n urma lui, din p`cate, numeroase datorii [i dac`, pân` acum, bancherii se ar`taser` n]eleg`tori, asta nu va dura la nesfâr[it. SECRETE DE NEM~RTURISIT 17
 • 15. Dup` plecarea lui Scotty, tân`ra femeie r`sfoi un teanc de facturi [i scoase un oftat descurajat. Sta]iunea balnear` se afla ntr-o pas` foarte proast`. Ca s`-[i schimbe gândurile, cobor sc`rile care duceau n magazin, ie[i din cas` [i se ndrept` spre mla[tina cu ra]e. Rusty, câinele lui Scotty, se lu` n fug` dup` ea. Compania lui i ridic` moralul lui Pam. – Cum o s` m` descurc? se ntreb` ea. Degeaba am redus la minimum cheltuielile, tot nu reu[esc. A[ avea nevoie de un nou mprumut. Dar va accepta banca s`-mi acorde un nou credit? Rusty i r`spunse dând frenetic din coad`. Când ajunser` la b`l]i, Pam se a[ez` pe o banc` [i el disp`ru n p`dure. Umbrele apusului [i proiectau siluetele lungi pe câmp. Locul era odihnitor dup` c`ldura zilei. Pam [i nconjur` genunchii cu bra]ele [i admir` gânditoare peisajul. Era lini[tit [i frumos. Ce curios…cum putea fi via]a atât de diferit` fa]` de cum [i-o nchipuise? Când era adolescent`, la Chicago, nu [i-ar fi nchipuit niciodat` c` se va afla la conducerea unui sat de vacan]` din Louisiana. Nici nu se gândise c` va fi nevoit` s`-[i creasc` singur` copilul. Când se c`s`torise, la nou`sprezece ani, n naivitatea ei crezuse c` asta va dura toat` via]a. P`rin]ii ei divor]aser`, dar ea se jurase c` va face totul ca ei s` nu i se ntâmple a[a ceva. |ns`, n realitate, c`snicia ei fusese un e[ec total. Scotty nu avea decât nou` luni când Mike i p`r`sise. S`rmanul Mike. Nu avusese deloc timpul s` duc` via]a libertin` pe care [i-o dorise. Iar visurile ei despre un c`min 18 FRANCES FLORES
 • 16. stabil [i fericit fuseser` spulberate. Din speran]ele lor nu mai r`m`sese ast`zi decât cenu[a. Chiar nainte ca divor]ul lor s` se fi pronun]at, Mike [i femeia cu care tr`ia fuseser` omorâ]i ntr-un accident de motociclet`. Realitatea era ntotdeauna atât de dur`? – Bun` seara. Pam tres`ri violent [i se ntoarse. Marshall Franklin st`tea n fa]a ei. Inima lui Pam ncepu s` bat` mai puternic la vederea b`rbatului care ocupase o bun` parte a gândurilor ei n aceast` dup`-amiaz`. – Chiar trebuie s` m` lua]i mereu prin surprindere? l ntreb` ea cu o voce enervat`. – |mi pare r`u. Pot s` stau aici? P`rea]i atât de grav`… – Filozofam asupra sensului existen]ei, replic` ea. {i n-am g`sit un r`spuns satisf`c`tor. A[eza]i-v`, continu` ea pe un ton calm. – E un subiect cam serios pentru o sear` atât de frumoas`, remarc` el. – A[a e. Spune]i-mi, a]i fost deja la pescuit? se interes` ea politicos. El i surâse [i du[m`nia lui Pam se topi ca z`pada la soare n fa]a privirii lui prietenoase. Avea un chip armonios [i viril, o gur` atr`g`toare [i ni[te ochi mari [i lumino[i. – Nu, replic` el. Eram obosit, a[a c` m-am hot`rât s` m` odihnesc. O s` m` scol mâine diminea]` cu noaptea-n cap. El [i schimb` pozi]ia [i-[i ntinse piciorul drept. – Fiul meu mi-a spus c` a]i fost r`nit ntr-un accident de ma[in`, declar` Pam. V` doresc ca sejurul de aici s` v` permit` s` v` rec`p`ta]i complet s`n`tatea. SECRETE DE NEM~RTURISIT 19
 • 17. – Mul]umesc. M-am restabilit deja, dar m` resimt nc` atunci când m` agit prea mult. Fiul dumneavoastr` este adora- bil, continu` el pentru a schimba subiectul. Ave]i de ce s` fi]i mândr` cu el. Tân`ra femeie d`du din cap. – Sunt, i r`spunse ea. Urm` o scurt` t`cere, timp n care ea deveni brusc ner- voas`, con[tient` de puternica senzualitate a b`rbatului. – Sunte]i mul]umit de bugalou? se interes` ea ca s` zic` ceva. – Aproximativ. Clan]a unei u[i era gata s` cad`, dar am fixat-o eu. Robinetul de la chiuvet` curge, trebuie s` se ocupe cineva de el f`r` ntârziere. Dac` nu, factura la ap` va fi destul de nc`rcat`. Trebuie s` fi]i mai atent` la asemenea am`nunte… Critica o scoase din s`rite pe Pam. – Gus o s`-l repare mâine diminea]`, l anun]` ea pe un ton rece. Apoi se ridic` brusc. – Sunte]i prea susceptibil`, remarc` el. Se ridic` la rândul lui [i o studie cu aten]ie. – N-a fost un repro[. Voiam doar s` v` fac s` n]elege]i c`, dac` dori]i s` p`stra]i buna reputa]ie a acestui loc, este impor- tant s` v` ar`ta]i vigilent` chiar [i n privin]a m`run]i[urilor. – Mul]umesc de sfat, replic` ea r`spicat. Se gândea la bietul Gus, ocupat pân` peste cap cu lucrul, [i totu[i nu se plângea niciodat` fiindc` [tia c` ea nu-[i poate permite s` apeleze la altcineva. – M` ntrebam cum de am reu[it s` supravie]uiesc pân` acum f`r` dumneavoastr`! ncheie ea ironic. 20 FRANCES FLORES
 • 18. – Sunt ncântat c` v-am fost de folos, replic` Marsh zâm- bindu-i cu gura pân` la urechi. S` [ti]i c` ave]i ni[te ochi cu adev`rat splendizi când sunte]i furioas`. Un albastru electric. Z`u c`-mi vine s` v` enervez inten]ionat, numai ca s`-i v`d aruncând scântei. Pam se crisp`. – Sunte]i b`rbatul cel mai exasperant pe care l-am ntâlnit vreodat`, declar` ea cu o voce tremurând de furie. Dac` v` hot`râ]i s` pleca]i mâine ntr-o alt` sta]iune balnear`, a[ fi ncântat` s` m` ocup de rezerv`rile necesare. – Nu, mul]umesc, replic` el cu un aer nep`s`tor. |mi place aici, n ciuda micilor inconveniente. Ochii lui ntuneca]i ncepur` s` sclipeasc` ironic. – Cu atât mai mult cu cât am certitudinea c` nici un alt complex nu-mi ofer` genul de avantaj pe care l-am descoperit aici, continu` el privind-o ntr-un fel care nu l`sa nici un dubiu asupra semnifica]iei vorbelor sale. Pam strânse furioas` din pumni. Trebui s` fac` un efort considerabil ca s` nu-l p`lmuiasc`. – V` face]i iluzii, domnule Franklin, i spuse ea cu r`ceal`, dac` v` imagina]i c` ve]i ob]ine [i altceva n afar` de ceea ce este nscris n bro[ur`. |i ntoarse spatele [i se ndep`rt` cu demnitate, abia st`pânindu-se s` n-o ia la fug`. Era prea mândr` ca s`-i arate acestui str`in cât de mult o tulbur` prezen]a lui. SECRETE DE NEM~RTURISIT 21
 • 19. Capitolul 2 Soarele se ridicase sus pe cer [i c`ldura era n`bu[itoare, de[i b`tea o briz` u[oar`. Marsh plecase n zori la pescuit [i era mul]umit de ce prin- sese. Patru pe[ti mari, multicolori str`luceau n fundul g`le]ii, n mijlocul plevu[tii. |[i [terse fruntea de sudoare [i d`du drumul la motor. |n curând, aluneca rapid pe suprafa]a apei. Era obosit, dar ncân- tat. Trecuse o groaz` de timp de când nu mai profitase de bucuriile simple ale naturii. Cel pu]in doi ani. Lucrase atât de mult ncât neglijase sportul. Ast`zi [i d`dea seama ce pier- duse. Clipocitul valurilor care se loveau de coca vasului i procura o neb`nuit` pl`cere [i lini[tea era binef`c`toare. |[i leg` vasul de dig [i se ndrept` cu pas hot`rât spre un hangar de lemn. |i era sete dar mai important era s` cure]e ceea ce prinsese. |n timp ce-[i f`cea de lucru cu pe[tele, un individ cu p`rul alb, la vreo [aizeci de ani, se opri lâng` el.
 • 20. – Bun` ziua, i spuse acesta cu un aer amabil. Se pare c` a]i avut o zi bun`. – A[a e, l aprob` Marsh. Problema e c` n-o s` reu[esc niciodat` s` m`nânc singur tot pe[tele `sta. Vre]i s` m` ajuta]i? – Nu, v` mul]umesc, i r`spunse politicos interlocutorul s`u. So]ia mea [i cu mine abia reu[im s` d`m gata ceea ce avem. Congelatorul nostru e plin, fiindc` dac` nu m` duc eu pe mare, clien]i ca dumneavoastr` se ofer` s` ne aprovizioneze! |i zâmbi lui Marsh, nainte s` continue: – Eu sunt Gus Emery. M` ocup de ntre]inerea acestor locuri. Voiam s` v` anun] c` am reparat robinetul care curgea n bungaloul dumneavoastr`. – Mul]umesc, i r`spunse Marsh. Cur`]a cu ndemânare pe[tele, t`indu-l n buc`]i egale. – Presupun c` nu [oma]i, remarc` Marsh. – Exact. Mai ales dup` moartea lui Bob Nye, acum doi ani. El era proprietarul [i mpreun` reu[eam s` men]inem sta]iunea n perfect` stare. Din p`cate ast`zi am r`mas singur s` fac ni[te lucruri, care uneori mi dep`[esc puterile. Pam ]ine perfect socotelile [i se ocup` de magazin. |n schimb nu po]i s`-i ceri nici ei nici Zelmei s` me[tereasc` tot felul de lucruri. |n fa]a aerului ntreb`tor al lui Marsh, el continu`: – Zelma e so]ia mea. Ea face curat prin bungalouri [i o ajut` pe Pam la magazin. – Pam e mama lui Scotty, nu-i a[a? – Da. Pamela Norris. Ea este nepoata lui Bob Nye. El fiind celibatar, i-a l`sat ei mo[tenire satul de vacan]`. B`trânul oft` din adâncul pieptului. SECRETE DE NEM~RTURISIT 23
 • 21. – Pam munce[te din greu, dar nu reu[e[te totu[i s` rezolve toate problemele, continu` el. Zelma [i cu mine o ajut`m cât putem, dar câteodat` nu e de ajuns. Ar avea nevoie de ni[te salaria]i tineri [i puternici. Din nefericire, nu-[i poate permite s`-i angajeze. – Hmm… {i so]ul ei? nu se putu ab]ine Mash s`-l ntrebe. – A avut un accident mortal când Scotty era nc` bebelu[. – |n]eleg, spuse gânditor Marsh, b`gând la cap informa]ia. O u[` se trânti, anun]ând sosirea lui Scotty. – Salut! i spuse el vesel. Cum te sim]i, Marsh? – Bine, i r`spunse acesta. Ai v`zut ce-am pescuit? Scotty scoase un [uierat admirativ. – Cred c` v` p`r`sesc, i anun]` Gus. Mai am de tuns peluza [i vreau s` termin nainte de c`derea nop]ii. – Sunt bucuros c` am stat de vorb`, declar` Marsh. – {i eu. B`trânul [i atinse cozorocul caschetei cu vârful degetelor [i se ndep`rt`. – Sunt sigur c` tat`l meu ar fi prins ni[te pe[ti [i mai mari. Era foarte ndemânatic, l anun]` plin de mândrie Scotty. – Daa? l ntreb` distrat Marsh. B`ie]elul d`du din cap. – Avea talente n toate domeniile, l l`ud` el. O dat`, s-a dus chiar s` vâneze elani n Alaska. |]i dai seama? Este extrem de departe de aici. Marsh [i ascunse surâsul. – Am auzit, i r`spunse el. Scotty se aplec` [i examin` buc`]ile de pe[te. 24 FRANCES FLORES
 • 22. – {i o s` reu[e[ti s` m`nânci singur atâta pe[te? l ntreb` el. – De fapt, aveam inten]ia s` te invit disear` la cin`, mpre- un` cu mama ta. Ce p`rere ai? Ochii b`ie]elului ncepur` s` str`luceasc` de bucurie. – Super! exclam` el. Fug s-o anun]. De altfel, e ora prânzu- lui. Pe curând! Disp`ru n goan`, plin de entuziasm. Marsh nu era totu[i atât de optimist, gândindu-se la reac]ia lui Pam. Dup` felul n care se desp`r]iser` n ajun, era pu]in probabil ca ea s` accepte s` cineze mpreun`. * Comisionarul tocmai terminase de c`rat l`zile cu b`uturi n magazin, când Scotty d`du buzna n`untru. – Ghice[te, m`mico! strig` el surescitat. Marsh ne invit` disear` s` mânc`m pe[te la el! I-am zis c` ne ducem. – Cum?! Pam era s` scape din mân` sticla pe care o ]inea. |[i privi n`ucit` fiul. – Nu-i a[a c` e dr`gu] din partea lui? insit` b`ie]elul. Mama lui nici nu ncerc` m`car s`-[i ascund` sup`rarea. – Cum de ]i-ai permis s` accep]i, f`r` s` m` ntrebi mai ntâi? Mirat de ie[irea ei, Scotty se sc`rpin` gânditor n cap. – |mi pare r`u, [opti el. Nu-]i place? Cum poate un copil s`-[i dea seama exact de problema unui adult? se ntreb` Pam, derutat` o clip` de intui]ia lui Scotty. SECRETE DE NEM~RTURISIT 25
 • 23. – N-are nici o leg`tur` cu asta, replic` ea. Am treab` [i n-am timp de pierdut cu clien]ii no[tri. Eu nu sunt n con- cediu ca ei. Umerii lui Scotty se ncovoiar`, atât era de dezam`git. – Oricum trebuie s` mânc`m, remarc` el. C` o facem acas` la noi sau la el, e acela[i lucru. – Posibil, dar nu mergem, replic` Pam cu r`ceal`. Se ntoarse spre rafturile ei [i ncepu s` aranjeze trans- portul de b`uturi. – Dup` prânz, o iei frumu[el la picior [i-l anun]i c` nu sun- tem liberi, ncheie ea. Ne-am n]eles? Scotty o examin` cu aten]ie, pentru a se asigura c` mama lui nu glume[te. P`ru c`-i n]elege exact expresia, fiindc` scoase un oftat adânc. – Bine, declar` el mbufnat. Zelma [i f`cu apari]ia n acel moment, [i Pam profit` de ocazie ca s` schimbe subiectul. – Urc` s` te schimbi, i porunci ea. Vin [i eu ntr-o clip`. – Bine. B`ie]elul disp`ru repede ca fulgerul, dornic s` scape de proasta dispozi]ie a mamei sale. Zelma se instal` n spatele tejghelei [i-[i puse ochelarii pe nas cu un gest ma[inal. – Oaspe]ii din bungaloul num`rul opt ar dori s` mai r`mân` dou` zile n plus, o anun]` ea. Avem loc pentru ei? – Cu condi]ia s`-i mut`m n alt` parte, r`spunse Pam. Fiindc` sunt aproape sigur` c` bungaloul lor e nchiriat chiar din seara asta. Po]i s` verifici. Zelma deschise registrul. 26 FRANCES FLORES
 • 24. –Aidreptate,bomb`niea.|nschimb,num`rulpatruesteliber. E mai mic, dar o s` le propun totu[i. E singura noastr` posibilitate. Pam d`du din cap c` e de acord, apoi se ndrept` spre u[`. – Ne vedem mai târziu, i spuse ea. M` duc s` m`nânc. – Am auzit c` o s` mânca]i pe[te la cin`, remarc` Zelma. Pam se opri brusc [i se ntoarse spre ea. – De unde de]ii aceast` informa]ie? se interes` ea. – De la clientul de la num`rul [ase. Tocmai mi terminam treaba acolo când a sosit. Mi-a spus c` tu [i Scotty ve]i mânca din pe[tele prins de el. – Ei bine, se n[al`, replic` tân`ra femeie. El a hot`rât asta mpreun` cu Scotty, f`r` s` m` consulte. N-am nici o inten]ie s`-i accept invita]ia. – Doar n-o s` refuzi s` petreci ni[te momente pl`cute n compania unui chiria[ atât de simpatic? se minun` Zelma. Gre[e[ti, Pam. Nu ie[i niciodat`. – N-am timp, i r`spunse aceasta. – Hmm, morm`i Zelma. Ai face bine s` fii mai interesat` de b`rba]i, cât mai e nc` timp. Dac` nu, n curând n-o s` se mai uite ei la tine. Acum nu este cazul, dar va veni vremea când te vei sim]i foarte singur`. Tân`ra râse for]at. – Prefer s` fiu singur` [i s` nu suf`r, r`spunse ea. De altfel, nu nseamn` c`, dac` refuz invita]ia domnului Franklin, nu ies cu al]i tineri. {tii c` m` ntâlnesc cu Andy Graham. Interlocutoarea ei o privi cu un aer ironic. – Dup` câte mi-a spus, se ntâmpl` mult mai rar decât ar vrea el, remarc` ea. – N-am timp s` discut despre via]a mea amoroas`, ncerc` s` se eschiveze Pam. M` a[teapt` Scotty. SECRETE DE NEM~RTURISIT 27
 • 25. – N-o s` ntârzii din cauza asta, fiind` nici n-ai despre ce s` discu]i, nu se l`s` Zelma. Pam ie[i tulburat`. Urc` ncet scara care ducea n aparta- mentul ei. Necazul era c` Zelma avea drepate. Pam era obli- gat` s` recunosc`, de[i f`r` nici un chef, c` suferea câteodat` din cauza vie]ii sale singuratice. |n acele momente, degeaba ncerca s` se conving` c` se schimbase mult de când o p`r`sise Mike, c` asta nu-i ]inea deloc de cald. Poate c` reu[ea s`-[i creasc` bine copilul, s` conduc` un sat de vacan]`. Totu[i, nu exista nimeni ca s-o ia n bra]e seara n patul ei mare [i gol. |[i pierduse toate iluziile n privin]a c`s`toriei. A fi so]ie, pentru ea nsemna s` se supun` continuu, s` nu posede nimic, s` nu aib` putere de decizie [i s` se sacrifice. Trebuise s` se prefac` adesea c` e vesel`, când n sinea ei plângea cu lacrimi de sânge. S` se lase umilit`, fiindc` nu avea mijloacele necesare traiului. {i atunci, chiar dac` i se ntâmpla uneori s` invidieze un cuplu unit cum era Gus [i Zelma, chiar dac` i se p`rea greu s` se duc` singur` la o petrecere dat` de prieteni, chiar dac` i se p`rea uneori c` din via]a ei lipse[te ceva, era totu[i mult mai fericit` decât fusese vreodat` n cursul scurtei sale c`snicii. Deschise furioas` u[a apartamentului ei. Un lucru era sigur: niciodat` nu se va mai afla ntr-o pozi]ie de inferioritate fa]` de un b`rbat. Suferise prea mult. Va accepta poate o invi- ta]ie la cin`, sau la restaurant, dar lucrurile nu vor merge n nici un caz mai departe. * 28 FRANCES FLORES
 • 26. Dup` un du[ [i un prânz substan]ial, Marsh se sim]i mai bine. Ie[i pe verand` [i se lungi cu pl`cere n [ezlong, ncepând s` citeasc` un roman. I se p`rea ciudat s` constate c` aprecia din nou literatura. La spital se sim]ea atât de depri- mat, ncât nimic nu-l mai interesa. Mai era nc` la capitolul unu, când Scotty sosi cu bicicleta. – Bun`! l primi Marsh. Pot s`-]i ofer o Coca-Cola? B`ie]elul scutur` din cap. – Nu pot s` stau, r`spunse el cu regret. Am venit doar s` te anun] c` n-o s` venim disear` la cin`. Exact cum [i nchipuise, gândi Marsh. – Ce p`cat! exclam` el. Mama ta te-a trimis? Scotty d`du din cap. – Mi-a spus s`-]i mul]umesc [i te roag` s-o scuzi, dar are de lucru. – |n]eleg. R`mâne pe alt` dat`. – Sper! replic` Scotty. Apoi, privind ntr-un col], ntreb` pe un ton admirativ: – E undi]a ta? Se apropie de obiect [i-l atinse cu precau]ie. – Ce fel de momeal` ai folosit? – Artificial`. – {i te-ai dus la ap` adânc`? – Cam cinci metri. Scotty oft` adânc. – Ai noroc, spuse el. N-am reu[it s` prind niciodat` ni[te pe[ti atât de frumo[i. – De ce? se mir` Marsh. – Pentru c` trebuie s` merg prea n larg. {i mama nu m` las` s` iau [alupa. Iar ea nu are timp s` m` nso]easc`. Nici Gus. SECRETE DE NEM~RTURISIT 29
 • 27. – Nu vrei s` vii cu mine ntr-o zi? i propuse Marsh. Chipul b`ie]elului se lumin`. – Adev`rat? Apoi redeveni serios. – Mama mi-a interzis s`-i rog ceva pe clien]i, spuse el cu triste]e. – Dar eu m-am oferit singur, remarc` Marsh. Chipul lui Scotty se lumin` din nou. – A[a e, recunoscu el. Dup` plecarea lui, Marsh se gândi la refuzul lui Pam de a cina cu el. Prima lui reac]ie fu s` abandoneze partida. Era o femeie dificil` care nu-l pl`cea deloc. Binen]eles c` [i el era vinovat de atitudinea ei. O tachi- nase nencetat. Nu inten]iona s`-i fac` curte fiindc` era natu- ral`, contrar or`[encelor pe care le frecventa n mod obi[nuit, sau fiindc` era atât de frumoas`. |n ultimul timp avusese destule complica]ii n via]a lui [i nu-i mai trebuiau [i altele. Totu[i, perspectiva de a g`ti o asemenea cantitate de pe[te doar pentru sine era lipsit` de interes. {i mâncase de prea multe ori singur, n camera lui de hotel. Dup` câteva minute se ndrepta spre magazin. Când ajunse acolo, Pamela Norris era ocupat` s` serveasc` ni[te clien]i. Marsh ncepu s` r`sfoiasc` o revist`, a[teptând s` r`mân` sin- guri. Când l v`zuse intrând n b`c`nie, Pam se crispase. Cu coada ochiului, observase imediat cum e mbr`cat: purta un [ort bej [i o c`ma[` sport de culoare alb` care i scotea n evi- den]` statura atletic`. Profilul lui viril se distingea clar n lumina dup`-amiezii. Piciorul drept era ceva mai sub]ire decât 30 FRANCES FLORES
 • 28. cel stâng, probabil o urmare a accidentului, [i era prea palid la fa]`. Erau singurele semne care atestau c` trecuse printr-o grea ncercare. Tân`ra [i d`du seama foarte repede c` Marsh nu venise s` fac` ni[te cump`r`turi. A[tepta pur [i simplu ca magazinul s` se goleasc`, pentru a-i putea vorbi n voie. Ceea ce o f`cu s` se simt` [i mai nervoas`. |n acela[i timp, i era necaz c` e atât de emotiv`. La urma urmei, avea dou`zeci [i opt de ani [i o oarecare experien]`. De ce se purta ca o adolescent` timid`? {i de ce regreta a[a, tam- nesam, c` nu e mai frumos piept`nat`, atunci când el [i ndrept` ochii ntuneca]i spre ea? Se gândi imediat c` blugii ei erau vechi [i decolora]i [i c` nici tricoul nu f`cea mai multe parale. Marsh se ndrept` spre ea [i se sprijini cu non[alan]` de tejghea. Apoi [i atac` direct interlocutoarea: – Nu ave]i de lucru n seara asta, ncepu el. Probabil c` v` este fric` s` lua]i dejunul cu mine. Ea se trase napoi, [ocat` de modul lui de a o aborda. – Sunte]i nebun! exclam` ea. – Adev`rat? El o privea cu intensitate. – |n acest caz, accepta]i-mi invita]ia. – Nu v`d de ce ar trebui s` v` dovedesc indiferent ce, r`spunse ea nro[indu-se. – Pentru mine poate c` trebuie. {i nu numai pentru mine. – Nu n]eleg despre ce vorbi]i. Pam lu` o cârp` [i ncepu s` [tearg` nervoas` raftul de lâng` ea. Lucru perfect inutil, fiindc` [tersese praful peste tot n urm` cu o or`. SECRETE DE NEM~RTURISIT 31
 • 29. Marshall Franklin ntinse mâna [i o prinse pe a ei, imobi- lizând-o ntre degetele lui. Atingerea o tulbur` peste m`sur` pe tân`ra femeie, care se nro[i ca sfecla. Dar [i smulse ime- diat mâna dintr-a lui. – Trebuie n primul rând s` te convingi singur` c` nu e[ti la[`, Pam, insist` Marsh cu o voce irezistibil`. – {tiu c` nu este cazul! exclam` ea. {i chiar am o mul]ime de treburi pe cap. |i trecu prin minte c` nu numai c` nu o deranjase c`-i spu- sese pe nume, ci chiar i [i pl`cuse. – Mincinoas` mic`, i spuse cu blânde]e Marsh. Pam trase aer n piept ca s`-[i fac` pu]in curaj [i-l privi n ochi. – Ascult`, ncepu ea ridicându-[i b`t`ioas` b`rbia, pentru un motiv pe care-l ignor, ]i place s` m` sâcâi. De când ai sosit, n-ai ncetat s` m` nec`je[ti ba cu una, ba cu alta. E pro- blema ta, dar asta nu m` lipse[te de dreptul de a-]i refuza compania. Nu te simpatizez, dom… Marsh, [i cred c` lucrurile sunt clare acum. – Oare pe mine nu m` placi, sau nu-]i place senza]ia c` te atrag la fel de mult cum m-ai vr`jit tu pe mine? }i-e fric` de adev`r? – Categoric nu, fiindc` nu e adev`rat. Marsh i surâse fermec`tor, ceea ce avu darul s-o scoat` din s`rite pe Pam. – Atunci ar trebui s` cinezi f`r` team` cu mine, declar` el. Mai ales c` fiul t`u va fi de fa]` ca s`-]i poarte de grij`. – La vârsta mea n-am nevoie de protec]ie! protest` ea, jignit`. – Daa?! Atunci poate c` ai prefera o cin` intim`, singur` cu mine? o tachin` el. 32 FRANCES FLORES
 • 30. – Categoric nu! Acum era de-a dreptul scandalizat`. – Vom fi deci trei, replic` el. V` a[tept la ora [apte. Se ridic` [i se ndrept` spre u[`. – N-o s` vin, se nc`p`]ân` Pam. – Ba da! replic` el convins. Fiindc` altfel o s`-i spun fiului t`u c` mama lui e mai fricoas` decât un iepure. {i nu vrei asta, nu-i a[a? – Nu-l amesteca pe Scotty n asta! exclam` ea furioas`. N-ai nici un drept s`-i poveste[ti prostiile astea! – Dac` mi accep]i invita]ia, n-ai de ce te teme. Cu un surâs [i un gest al mâinii, Marsh p`r`si magazi- nul. * La [apte f`r` un sfert fix, Scotty mergea repede abia ]inân- du-se dup` mama lui, n direc]ia bungaloului lui Marshall Franklin. – Cum se face de te-ai r`zgândit? o ntreb` b`ie]elul. Credeam c` ai treab`. – Invita]ia lui mi permite s` nu mai prepar eu cina, r`spunse ea cu dezinvoltur`. {i de altfel, ai fi fost dezam`git s` ratezi seara asta. Mi se pare c`-l placi foarte mult pe Marshall Franklin. – Oh,da! r`spunse pu[tiul entuziasmat. Mi-a promis c` m` ia cu el la pescuit. {i s` [tii c` nu l-am rugat eu! M`mico, mi dai voie s` m` duc? Ochii lui erau atât de rug`tori, ncât Pam nu avu inima s`-l dezam`geasc`. SECRETE DE NEM~RTURISIT 33
 • 31. –Os`vedem,replic`eapentruanuseangajantr-unmoddefinitiv. Când ajunser` lâng` bungaloul lui Marsh, un miros apeti- sant le gâdil` n`rile. Scotty fugi spre u[`. – Suntem aici! strig` el, deschizând-o. Marsh ap`ru imediat, mbr`cat n pantaloni negri [i o c`ma[` alb` cu mâneci scurte. |[i puse [i un [or]. Ochii lui i ntâlnir` n treac`t pe ai lui Pam, nainte s` se opreasc` asupra b`ie]elului. – Bun` seara, spuse el zâmbind. V` rog s` m` ierta]i, dar trebuie s` ntorc pe[tele. F`r` nici un chef, Pam [i urm` fiul n bungalou. |n timp ce Marsh [i vedea de treab` n buc`t`rie, ea r`mase t`cut`. Când termin`, se ntoarse n camer`. O privi lung [i Pam putu citi admira]ia n ochii lui ntuneca]i. Apucase s` se spele pe cap, se fardase pu]in [i mbr`case o rochie de m`tase albastr` care se mula pe trupul ei frumos. – E[ti ncânt`toare, [opti el. – Mul]umesc. Tân`ra femeie ncerc` s`-[i st`pâneasc` tulburarea. De ce oare prezen]a acestui str`in avea un asemenea efect asupra ei? – Ce vrei s` bei? o ntreb` el. Un cocteil? – Da. Marsh l preg`ti, nainte s` se ntoarc` n buc`t`rie ca s` se ocupe de cin`. Ca garnitur` la pe[te fiersese ni[tea cartofi n coaj`, ca s` se p`streze calzi. Dup` ce-l servi cu un suc de fructe pe Scotty, se instalar` to]i trei la masa de pe verand`. O briz` blând` ncre]ea suprafa]a apei. Puteau z`ri pescari care-[i legau b`rcile de ponton. |n timp ce Marsh [i Scotty 34 FRANCES FLORES
 • 32. f`ceau pronosticuri asupra campionatului de base-ball, Pam sim]i c` se destinde. Alcoolul ncepuse s`-[i fac` efectul [i-[i uit` grijile. – Chiar ai ncercat s` intri n echipa na]ional`? l ntreb` Scotty nespus de interesat. – Da. Din nefericire, mi-am rupt degetul mare la antrena- ment [i asta m-a scos din curs`. A[a c` m-am decis s` m` duc la drept. – N-ai avut noroc, i spuse pu[tiul, sincer sup`rat pentru noul lui prieten. Marsh i zâmbi. – Nu sunt chiar a[a de sigur, i r`spunse el. Meseria mea m` satisface pe deplin. {i izbucni brusc n râs. – Dar v`d c` pentru tine nici nu ncape compara]ie! exclam` el amuzat. – Dar ai cunoscut juc`tori celebri? insist` Scotty. Marsh cit` câteva nume. Pam nu se putu mpiedica s` zâm- beasc` v`zând bucuria fiului ei. |l mânca din ochi pe Marsh. Dup` un timp, când acesta i explica lui Scotty cum trebuie s` lanseze corect mingea, un val de recuno[tin]` cuprinse inima tinerei femei. Nu se ntâmpla prea des ca un b`rbat s`-i dea atâta aten]ie b`iatului ei. {i se gândi atunci c` el nu avea un model masculin n via]a lui, cu excep]ia lui Gus [i a lui Bob, nainte de moarte. Iar ace[tia erau n vârst`, fiind mai degrab` ni[te bunici pentru el. Tres`ri când [i d`du seama ce nsemnau asemenea gân- duri. Marsh se purta nemaipomenit cu Scotty [i `sta era un adev`rat noroc pentru el. Totu[i, asta o f`cea pe Pam s` nu se simt` prea n largul ei. SECRETE DE NEM~RTURISIT 35
 • 33. – M` tem c` mama ta se plictise[te de moarte, remarc` Marsh. Sunt sigur c` sportul n-o pasioneaz`. Se ntoarse spre ea [i c`ldura privirii lui f`cu s` se topeasc` animozitatea lui Pam. – Sunt mul]umit` c` Scotty a g`sit n sfâr[it un interlocutor priceput n acest domeniu, replic` ea pe dat`. Gus [i cu mine nu suntem deloc la curent cu astfel de nout`]i. – Ar trebui totu[i s` discut`m asemenea lucruri n zilele când vom fi singuri, o ntoarse cu [iretenie Marsh. Asta mi reaminte[te c` trebuie s`-]i cer permisiunea s`-l iau pe Scotty cu mine mâine diminea]` la pescuit. – Ei bine… ezit` Pam. – Te rog, m`mico! o implor` pu[tiul. – E[ti sigur c` dore[ti asta? insist` ea privindu-l pe Marsh drept n ochi. La urma urmei era un client care pl`tea [i nu voia s`-l ncurce cu un b`ie]el nebunatic. – Absolut! i r`spunse el. M` simt bine n compania lui. – |n acest caz… de acord, rosti Pam cu o urm` de ezitare n voce. Nu-i putea refuza lui Scotty o asemenea pl`cere. |n mod obi[nuit, b`ie]elul era obligat s` r`mân` pe dig, fiindc` era prea mic s` plece cu [alupa f`r` s` fie nso]it de un adult. – Ura! url` pu[tiul. Formidabil! Intrar` n bungalou [i se a[ezar` la mas`. Cina fu simpl` dar delicioas`. Scotty i povesti lui Marsh cum dusese la [coal` un [arpe de ap`, cu care terorizase profesorul [i ntreaga clas`. Pe urm` fusese rândul lui Marsh s`-[i povesteasc` tr`sn`ile f`cute pe vremea când avea vârsta lui Scotty. 36 FRANCES FLORES
 • 34. Dup` cin`, Scotty decise c` st`tuse destul de vorb` cu cei mari. – Pot s` m` duc s` m` joc cu noii veni]i? o ntreb` pe mama lui. Le-am promis s` le ar`t cet`]uia mea. – De acord, accept` Pam. Cu condi]ia s` te ntorci acas` nainte de c`derea nop]ii. – Nu, te ntorci aici, interveni Marsh. Mama ta te va a[tepta la mine. – Perfect. |nainte ca Pam s` mai fi putut scoate vreo vorb`, Scotty se f`cuse nev`zut. Ea se ntoarse furioas` spre Marsh. – Cu ce drept ]i permi]i s` schimbi programul pe care i l-am f`cut eu lui Scotty? tun` ea. Marsh ridic` din umeri cu indiferen]`. – Nu voiam s`-]i sap autoritatea, replic` el. Pur [i simplu mi se pare mai logic s` se ntoarc` la mine, fiindc` tu vei fi nc` aici. – Nu aveam inten]ia s` r`mân atât de mult, protest` Pam. Mai am o groaz` de treburi de terminat n seara asta. – Baliverne! Mama ta nu te-a nv`]at c` nu e politicos s` pleci imediat dup` mas`? {i de altfel, trebuie s` te destinzi pu]in. E[ti extrem de nervoas`. Mai trebuie s` te [i distrezi din când n când, cred c` [tii asta. – N-am timp. Trebuie s`-mi câ[tig existen]a. {i nu numai pe a mea ci [i a copilului meu. Asta are prioritate fa]` de dis- trac]ii. – Dar cine va avea grij` de el dac` te mboln`ve[ti? Ascult`-m`, apreciaz` acest moment de odihn`. M` duc s` preg`tesc cafeaua. Pam se l`s` convins`, fiindc` n fond asta [i dorea acum: s` mai uite pu]in de griji. Marsh o instal` ntr-un fotoliu [i strânse SECRETE DE NEM~RTURISIT 37
 • 35. masa. Refuz` s` fie ajutat [i reveni n curând cu o tav` [i dou` ce[ti. Ie[ir` pe teras` [i-[i b`ur` cafeaua n t`cere. Un arbore se desena pe cer n lumina amurgului. – Gus mi-a spus c`-]i cre[ti singur` copilul, rosti n cele din urm` Marsh. Nu e deloc u[or. – A[a e. |l privi pe furi[. – |]i sunt recunosc`toare c` l-ai invitat pe Scotty pe ziua de mâine, continu` ea. Sper c` nu vei regreta. – Nu-]i face griji. |mi place tov`r`[ia lui. |mi aminte[te de anii copil`riei mele, chiar dac` energia mea nu o egala nici pe departe pe a lui! Pam izbucni n râs. – Câteodat` obosesc numai când l v`d cum se agit`, declar` ea. Ai copii? Marsh cl`tin` din cap [i-[i ntinse bra]ul pe sp`tarul b`ncii pe care erau a[eza]i. – N-am avut norocul `sta, r`spunse el. Am fost c`s`torit, dar n-a ]inut. Presupun c` a fost mai bine c` n-am avut un copil, având n vedere c` n cele din urm` am divor]at. – Poate, replic` Pam cu un aer mohorât. – Ce vârst` avea Scotty când ]i-a murit so]ul? – Unsprezece luni. – |ngrozitor. Vocea lui era plin` de simpatie. – Ce p`cat c` n-a tr`it s`-[i vad` fiul crescând. Ast`zi ar fi fost mândru de el. Pam nu-i r`spunse. La ce bun s`-i m`rturiseasc` faptul c` Mike nu-[i dorise niciodat` un copil [i c` nici m`car nu fusese interesat s` vad` cu cine sem`na Scotty? 38 FRANCES FLORES
 • 36. Ca [i cum sim]ise c` ea nu avea chef s` vorbeasc` despre acest subiect dureros, Marsh schimb` tema discu]iei. – |]i place s` conduci o sta]iune balnear`? o ntreb` el. Tân`ra oft`. – Sunt sui[uri [i coborâ[uri, replic` ea. Evident c` pentru Scotty este locul ideal. Aici nu avem de-a face cu problemele marilor ora[e. Binen]eles c` vara este foarte aglomerat. |n schimb iarna am avantajul s` m` pot ocupa de Scotty [i de mine, fiindc` am timp berechet. Câteodat` avantajele ora[ului mi lipsesc: teatru, cinematograf, magazine. Am crescut la Chicago [i la nceput mi-a venit greu s` m` adaptez n acest loc. – Te duci câteodat` la New Orleans? – Am fost o dat` sau de dou` ori. Ai locuit ntotdeauna acolo? – De fapt eu locuiesc la periferie, n zona Metarie. Tat`l meu are acolo o agen]ie de asigur`ri [i mama e nv`]`toare. – Amândoi p`rin]ii mei sunt mor]i, remarc` trist` Pam. De când a pierit [i unchiul meu, Scotty e toat` familia mea. Eram singurul copil la p`rin]i, ca [i mama. Bob era unicul frate al tatei [i nu s-a c`s`torit niciodat`. – Ciudat, spuse cu blânde]e Marsh, cum unele persoane r`mân aproape singure pe lume, n timp ce altele au o droaie de rude. Eu am trei fra]i, trei cumnate, [apte nepo]i [i nepoate [i atâ]ia unchi [i m`tu[i ncât le-am pierdut [i num`rul. – Ai noroc. – A[a crezi? {i Marsh izbucni n râs. SECRETE DE NEM~RTURISIT 39
 • 37. – Se vede c` n-ai tone de cadouri de cump`rat pentru Cr`ciun [i anivers`ri! spuse el vesel. Pam surâse. – N-am v`zut lucrurile din acest unghi, r`spunse ea amuzat`. Portofelul t`u se bucur` de toat` simpatia mea. Privirile li se ntâlnir` [i t`cur` brusc. Timp de o clip`, un fel de magie i nv`lui [i-i ]inu sub farmecul ei. – |mi placi, Pamela Norris, declar` n cele din urm` Marsh cu o voce n`bu[it`. – {i tu mie, replic` ea cu spontaneitate. El i nconjur` umerii cu bra]ul [i o trase spre sine. Buzele lui se lipir` cu duio[ie de gura lui Pam. S`rutul lui era ame]itor, u[or [i mângâietor. |[i ridic` apoi capul [i privirea lui cenu[ie se cufund` ntr-a ei. Tulburat`, Pam f`cu ochii mari [i r`mase t`cut`. Era fascinat` de gura senzual` a lui Marsh, de magnetismul care se degaja din tr`s`turile lui virile. O strânse la piept [i ea [i ncol`ci bra]ele n jurul gâtului lui, cu un gest plin de naturale]e. De data asta el o s`rut` cu totul diferit, cu o intensitate sur- prinz`toare. Sim]urile lui Pam se aprinser` imediat. Uit` de restul lumii [i se abandon` mbr`]i[`rii lui. Era minunat s` fie din nou n bra]ele unui b`rbat. Inimile lor b`teau la unison, ntr-un ritm nebunesc. Gâfâiau când se desp`r]ir` n cele din urm`. – Pam… [opti Marsh, nu-mi nchipuiam… Nu-[i putu termina fraza. Ni[te strig`te voioase de copii se f`cur` auzite din ntuneric. Pam se ndep`rt` brusc de cel care o mbr`]i[ase cu atâta patim` [i ncerc` s`-[i repun` p`rul n ordine. Scotty [i f`cu apari]ia n compania noilor lui tovar`[i de joac`. 40 FRANCES FLORES
 • 38. Pam era ngrozit` c` se purtase astfel cu un str`in. El p`rea c` se simte n largul lui, dar ea era nervoas` [i-i evita privirea. Când anun]` cu o voce ncordat` c` era timpul s` plece acas`, Marsh o privi uimit. – Chiar trebuie? ntreb` el cu un aer dezam`git. E nc` devreme. – Da, r`spunse ea foarte repede. Cina a fost delicioas` [i-]i mul]umesc. Scotty, ia-]i r`mas-bun de la prietenii t`i, fiindc` plec`m acas`. Dac` vrei s` te duci mâine la pescuit cu Marsh, trebuie s` te treze[ti cu noaptea-n cap. Deci ai nevoie de o noapte bun` de somn. |n timp ce Scotty se executa, Marsh i [opti la ureche: – {i tu? Ea tres`ri. – Nu n]eleg, morm`i ncurcat`. – O s` reu[e[ti s` dormi? O lumini]` mali]ioas` i str`lucea n ochi. – Eu [tiu c` pentru mine va fi imposibil, dup` tot ce s-a petrecut, continu` el. Mai ales când m` gândesc ce nu s-a petrecut! Pam se nro[i. – Taci din gura! i [uier` ea printre din]i ca s` n-o aud` Scotty. Fiul meu ar putea s`-]i surprind` aluziile. – Ei [i? Poate c` ne-a [i v`zut s`rutându-ne, r`spunse Marsh. Dup` câte [tiu eu, nu e o crim`, nu-i a[a? – |n ceea ce te prive[te, da! exclam` ea. M` ntreb ce m-o fi apucat. Ceea ce s-a ntâmplat a fost o gre[eal`. Noapte bun`! Ea i ntoarse spatele [i se ndep`rt`. – Noapte bun`, scumpa mea, spuse el cu tandre]e. {i vise pl`cute. SECRETE DE NEM~RTURISIT 41
 • 39. Capitolul 3 Abia se iviser` zorii dând cerului o culoare l`ptoas`, când Marsh [i puse saco[a lâng` dig [i se ndrept` spre magazin. |n t`cerea dimine]ii nu se auzea decât scrâ[netul pietri[ului sub pa[ii lui. Ajuns la destina]ie, urc` scara [i sun`. |n acela[i moment, soarele [i f`cea apari]ia [i o raz` aurie se juc` pe suprafa]a apei. Va fi o zi frumoas`. Dup` câteva clipe, Pam i deschise u[a. Oferea un tablou ncânt`tor n neglijeul ei de m`tase galben-pal. Rotunjimile sânilor se ghiceau sub materialul sub]ire, nu era machiat`, dar p`rul bogat i aureola chipul frumos. Marsh abia se ab]inu s` n-o ia n bra]e [i s-o strâng` la piept. |i atinse totu[i buzele cu o s`rutare u[oar`. Când se ndep`rt`, observ` cu pl`cere c` ea se nro[ise, p`rând extrem de ncurcat`. – Bun`, i [opti el. Ai dormit bine? Visele ]i-au fost pl`cute? – Nu te prive[te, replic` ea pe un ton care se voia distant. Ochii lui Marsh ncepur` s` str`luceasc` mali]ios.
 • 40. – Vrei s` ]i le povestesc pe ale mele? i propuse el. Ai fost prezent` n toate. – Nu m` intereseaz` absolut deloc, i r`spunse ea cu r`ceal`. Pam arunc` o privire peste um`rul lui [i Marsh n]elese c` se temea s` nu fie auzit` de Scotty. – Fiul meu nu [i-a terminat nc` micul dejun, l anun]` ea cu o polite]e for]at`. Intr` [i a[teapt`-l, te rog. Marsh p`trunse n apartament plin de curiozitate. Era de- corat simplu, dar p`rea confortabil. Mobilele erau din lemn de pin [i tapi]eria era de un galben auriu. Pe unul din pere]i se afla o etajer` plin` de c`r]i [i discuri. |n col]uri, dou` boxe. Ceva mai ncolo televizorul, apoi un birou pe care erau a[ezate manualele [i caietul. |nc`perea era curat` [i ordonat`. – Pot s`-]i ofer o cea[c` de cafea? l ntreb` Pam. – A[ bea cu pl`cere una. O urm` n buc`t`rie, unde Scotty termina o tartin`. Marsh se a[ez` n fa]a lui, p`rând c` se simte ca acas`. – Sunt gata de plecare, l anun]` pu[tiul. – |ntâi trebuie s` termini de mâncat, i atrase Marsh aten]ia cu un surâs. Vei avea nevoie de for]` ca s` po]i trage afar` pe[tii mari pe care o s`-i prindem ast`zi! Cu o mutr` nveselit`, Scotty mu[c` hot`rât dintr-o bucat` de pâine cu unt. Pam a[ez` o cea[c` aburind` n fa]a lui Marsh. – Cam pe la ce or` crezi c` v` ntoarce]i? se interes` ea. – |n jur de prânz. Am f`cut ni[te sandvi[uri, n caz c` ni se face foame. Cred c` o s` fim frân]i de oboseal`! – Eu nu! exclam` Scotty. O zi petrecut` pe mare nu m` sperie! – Pe mine da! replic` vesel Marsh. Nu mai am nici vârsta nici s`n`tatea ta, din p`cate! Când soarele va ncepe s` ard` prea puternic,voi fi mul]umit s` reg`sesc r`coarea bungaloului meu. Se ntoarse spre Pam. SECRETE DE NEM~RTURISIT 43
 • 41. – B`iatul t`u are un colac de salvare? o ntreb` el. Ea d`du din cap. – E n hangar, i r`spunse Scotty n locul ei. Apoi se [terse la gur` cu dosul mâinii [i se ridic`. – Hai s` mergem, Marsh! – N-a[ putea s`-mi termin cafeaua? l ntreb` acesta râzând. * Toat` ziua, Pam nu ncet` s` se gândeasc` la Marsh. De ce o tulbura atât de mult prezen]a lui? Gândul la s`rut`rile lui o f`cea s` se simt` slab`, s` tremure. Reac]iona ca o adolescent` la primul ei s`rut, când ea era o femeie n toat` firea [i fusese m`ritat`! Era o prostie s` se lase tulburat` de un b`rbat care nici m`car nu-i pl`cea. Dar n sinea ei [tia, totu[i, c` se minte singur`. Cum s` nu-i plac` Marsh Franklin? Era spontan, natural [i din persoana lui emana atâta tandre]e… Binen]eles c`, uneori, se distra tachinând-o. Dar dup` o clip`, o lua cu blânde]e n bra]e [i trezea n ea senza]ii de mult timp uitate. {i n plus se purta dr`gu] cu Scotty. Dup` plecarea lui Mike, Pam se ntâlnise cu câ]iva tineri. Totu[i, nici unul dintre ei nu-i furase somnul. Sim]i c` i se face ru[ine, aducându-[i aminte de seara prece- dent`: r`m`sese mult timp lungit` n ntuneric cu ochii deschi[i, retr`ind momentele pl`cute petrecute n bra]ele lui Marsh. Din fericire, când el reveni din excursie cu Scotty, ea era ocupat` cu nregistrarea noilor-veni]i. – Voiam doar s` te anun] c` suntem aici, i spuse el b`gând capul pe u[a magazinului. Scotty a urcat s` se spele. 44 FRANCES FLORES
 • 42. – Perfect, ]i mul]umesc, replic` ea. A]i prins ceva? Marsh i surâse [i chipul lui se lumin`. Tân`ra sim]i din nou c` se tope[te ca z`pada la soare n fa]a farmecului lui viril. – Am avut noroc, i r`spunse el. Dar i-am promis lui Scotty s`-i las lui pl`cerea s`-]i anun]e prada. Pe curând! {i, dup` ce-i f`cu un semn cu mâna, disp`ru. Dup` o jum`tate de or`, n timpul mesei, lui Scotty nu-i mai t`cea gura. |i povesti mamei sale ntreaga zi cu lux de am`nunte, se l`ud` c` el a prins pe[tele cel mai mare din tot ce aduseser`. |n ochii lui totul era minunat, mai ales Marsh, n]elese Pam. Entuziasmul fiului ei p`rea nem`rginit. Când nchise magazinul seara, urc` n apartamentul ei unde d`du peste un Scotty frânt de oboseal`, care c`sca de-i trosneau f`lcile. |i f`cu ni[te ochiuri cu cartofi pr`ji]i, pe care pu[tiul nu reu[i s`-i termine. – Dac` nu ]i-e foame, i spuse ea cu duio[ie, te po]i duce la culcare. E[ti epuizat. Scotty i surâse somnoros [i se ridic`. – E nc` devreme, obiect` el de form`. – Ascult`, o s`-]i pun televizorul portabil n fa]a patului. O s`-l stingi când o s` ]i se fac` somn. – De acord. Dup` o clip` l acoperea cu p`tura. – Simt nevoia s`-mi dezmor]esc pu]in picioarele, i spuse ea. O s` m` duc s` m` plimb pe la mla[tina cu ra]e. Nu ntârzii mult. Scotty o aprob` distrat. O dat` ajuns` afar`, Pam se ndrept` f`r` voia ei spre port. Gus se ntorsese acas` [i ea voia s` se asigure c` vasele nchiri- ate fuseser` bine legate de ponton. SECRETE DE NEM~RTURISIT 45
 • 43. Ambarca]iile se leg`nau u[or n briza serii. Tân`ra duse n hambar o g`leat` uitat` afar`, nainte de a se a[eza la cap`tul digului. Se sim]ea obosit` [i r`coarea serii o nviora. Se gândea cât era de ciudat ca ea s` munceasc` atât n aceast` sta]iune n care ceilal]i se odihneau. Vibra]iile podelei de lemn o avertizar` c` cineva mergea pe dig. Se ntoarse [i, v`zându-l pe Marsh care se apropia de ea, se sim]i absurd de fericit`. El era mbr`cat n blugi [i cu o c`ma[` de cowboy cu mânecile suflecate pân` la coate. Ca [i cum era lucrul cel mai natural din lume, se a[ez` lâng` ea [i-[i cuprinse genunchii cu bra]ele. – Ce sear` frumoas`, nu-i a[a? coment` el cu indiferen]`. – Da. Tocmai regretam c` sunt atât de ocupat`. –Chiarc`ep`cat.Aiputeas`-]ipetrecimaimulttimpcumine. – Ce te face s` crezi c` a[a mi voi petrece timpul liber? Se mir` ea. El zâmbi ironic. –Cumos`reu[e[tis`-mirezi[ti?ontreb`eltachinând-odinnou. – Nu-]i face griji din cauza asta, replic` ea cu nasul pe sus. Sunt perfect capabil`. – Adev`rat? El i atinse u[or obrazul cu un deget [i se aplec` spre ea. Buzele lui le atinser` pe ale ei [i Pam nici nu se clinti. Atunci el o lu` n bra]e [i o s`rut` din nou. – Nu cred c` am ntâlnit vreo rezisten]` din partea ta, remarc` el când [i ridic` ochii. – Hmmm… Mai ncearc` o dat`, i suger` ea. El se execut`, dar Pam [i ]inu cu nc`p`]ânare gura nchis`. Marsh ncepu s-o mângâie pe spate [i ea nu se mai putu lupta mult timp cu el. Se abandon` n bra]ele lui [i el o strânse cu putere. Când se desp`r]ir`, ea gâfâia. 46 FRANCES FLORES
 • 44. – Nu e drept, ng`im` ea. Ai… folosit mijloace nepermise. –|ndragoste,toateloviturilesuntpermise,r`spunseelzâmbind. – Oh, Marsh, jocul `sta trebuie s` nceteze! Declar` ea cu o voce tremur`toare. – De ce? – Fiindc` abia ne cunoa[tem, fiindc` e[ti un client [i o s` pleci la sfâr[itul sejurului acas` la New Orleans. – Vorbe[ti prea mult, replic` el. {i eu am chef s` te s`rut! Se aplec` din nou spre ea, dar Pam l respinse cu putere. – Sunt serioas`, Marsh. Aventurile f`r` viitor nu sunt genul meu, [i… Fu ntrerupt` de o voce vesel`: – Bun`, Pam! Andy Graham se ndrepta spre ei. P`rul lui blond era ciu- fulit din cauza brizei. Era nalt [i sub]ire [i, chiar dac` nu era o frumuse]e, avea un fizic pl`cut. Pam ie[ise de câteva ori cu el n cursul ultimelor [ase luni. Tân`ra se ridic` brusc [i Marsh o imit`. Când Andy ajunse lâng` ei, ea le f`cu cuno[tin]` celor doi b`rba]i. Ace[tia se salu- tar` politicos, dar ea sim]i totu[i o und` de animozitate trecând de la unul la cel`lalt. – Ce te aduce aici n seara asta, Andy? l ntreb` ea. – Le-am promis lui Gus [i Zelmei s` le aduc ni[te u[i]e pen- tru dulapurile din buc`t`ria lor, i explic` el. – O s` fie ncânta]i. Pam se ntoarse apoi spre Marsh. – Vor s` refac` n ntregime buc`t`ria, preciz` ea. Andy are un magazin de mobil` la Many. – |n]eleg, rosti el cu un aer ncordat. Conversa]ia r`mase n acest punct. Andy l privea pe Marsh ca [i cum spera ca el s` dispar` pe loc, iar acesta din urm` SECRETE DE NEM~RTURISIT 47
 • 45. sem`na cu o statuie de lemn. Pam se ntreb` cum va ie[i din aceast` situa]ie ncurcat`. – Marsh e unul dintre clien]ii no[tri, i se adres` ea lui Andy. Ast`zi l-a dus pe Scotty la pescuit. – Dr`gu], remarc` Andy laconic. – Hmm… Cum se simte mama ta? se interes` Pam, c`reia nu-i mai venea n cap nici un subiect de conversa]ie. – Ceva mai bine. Ascult`, trebuie s` plec. Nu vrei s` m` nso]e[ti pân` la camion? – Cu pl`cere, interveni Marsh, pref`cându-se c` n-a pri- ceput c` invita]ia respectiv` nu-i fusese adresat` lui. E n drum spre bungaloul meu, unde vom bea cafeaua pe care ]i-am promis-o, Pam. Aceasta l privi pe furi[. Nici nu fusese vorba de a[a ceva! {i atunci [i d`du seama c` Marsh era hot`rât s` n-o lase sin- gur` cu Andy. Un val de mânie o cuprinse, dar se st`pâni. Doar nu era s` provoace un scandal. Totu[i, era decis` s` nu lase lucrurile a[a. O s`-i arate ea! – Foarte bine, spuse ea pe un ton mieros. Marsh n]elese c` ea i prinsese jocul. Cei trei se puser` n mi[care. Andy p`rea nemul]umit [i mergea ncet, sperând c` Marsh le-o va lua nainte. Când v`zu c` stratagema lui d`duse gre[, acceler` pasul. Marsh nconjur` atunci umerii lui Pam cu bra]ul [i ncepu s` [chioapete dinadins. Juca teatru, fiindc` Pam [tia c` el nu avusese nicidoat` nevoie de cârje de când sosise n satul de vacan]` [i c` era perfect capabil s` se des- curce f`r` ea. Când Andy se ntoarse spre ei, Marsh i zâmbi cu un aer dezolat. – Iart`-m`, te rog, i spuse el, dar am avut un accident de ma[in` [i-mi mai trag nc` piciorul. 48 FRANCES FLORES
 • 46. Andy bomb`ni ceva [i se opri ca s`-i a[tepte. |n cele din urm`, cu viteza unui melc, ajunser` lâng` camion. Marsh se sprijini de el, n timp ce Pam i d`dea bra]ul la o parte de pe umerii ei. – |]i mul]umesc pentru vizit`, i spuse ea lui Andy. Revino când dore[ti. – De fapt, i r`spunse el, voiam s` te ntreb dac` accep]i s` m` nso]e[ti la discotec` vineri seara… – Ei bine… – Ce p`cat! o ntrerupse Marsh. Mi-a promis deja mie c` ie[im n aceea[i sear`. Mergem s` cin`m n ora[. Pam fu atât de consternat` ncât nu reu[i s` scoat` nici o vorb`. – |n]eleg, replic` sec Andy. R`mâne pe alt` dat`… – |mi… mi pare r`u, Andy, ng`im` Pam. Ascult`, dac` ai veni la cin`, mar]i seara la ora [apte? |i arunc` o privire provocatoare lui Marsh. Dac` mai avea [i acum ceva de spus, o s`-l omoare pe loc. – E o idee bun`, spuse Andy cu o voce mai vesel`. |n acest caz, pe curând! Se urc` la volan [i demar`, f`r` nici un cuvânt pentru rival- ul lui. Imediat ce ajunse destul de departe, Pam explod`… – Cu ce drept te amesteci n via]a mea? tun` ea. Marsh surâse suav. – Dar a mers, nu-i a[a? remarc` el, nep`rând s` se simt` n vreun fel vinovat. Scopul scuz` mijloacele, nu [tiai asta? Hai, vino s` bei o cafea cu mine. – Nici nu-mi trece prin minte! M` duc la mine acas`. |i ntoarse spatele [i se ndep`rt` rapid. – Nu uita de vineri! i strig` Marsh. Fiindc` tot ne ducem la Natchitoches, mi-ar pl`cea s`-i facem o vizit` unui fost coleg de universitate. Plec`m pe la dou`. Tân`ra l privi cu ochii str`lucind de mânie. SECRETE DE NEM~RTURISIT 49
 • 47. – E[ti nebun! exclam` ea. N-am de gând s` merg nic`ieri cu un mincinos ca tine. * – Urm`toarele ore ]i se vor p`rea n mod sigur foarte lungi dac` refuzi s`-mi vorbe[ti, remarc` Marsh. – Metodele tale sunt absolut deplorabile, i r`spunse cu r`ceal` Pam. Marsh p`r`si [oseaua ca s` intre pe autostrad`. – Hai! spuse el vesel. Ce lucru ngrozitor am f`cut? Vreau doar s` te distrez pu]in [i s`-]i ofer o mas` bun`. – Hmm! M` mir c` mai po]i s` [i m`nânci, dup` toate min- ciunile pe care le-ai n[irat! Tovar`[ul ei de drum i adres` un surâs fermec`tor. – Le-am explicat doar lui Gus [i Zelmei c` te duc la Nachitoches pentru cump`r`turi, replic` el. – {i ai mai ad`ugat pe urm`, c` o s` mergem la restau- rant [i c` o s` ne ntoarcem târziu. Ai avut chiar tupeul s` le ceri s` aib` grij` de Scotty! termin` ea n culmea indign`rii. – Ceea ce n-a p`rut s`-i deranjeze deloc, replic` Marsh imperturbabil. {i n plus, i-am promis lui Gus s`-i aduc tapetul pe care l-a comandat [i s` schimb pantofii Zelmei. A[a c` i-am scutit de un drum n ora[. – E[ti imposibil, oft` Pam. |l evitase cu grij` dup` vizita lui Andy. {i pe urm`, pe nea[teptate, Zelma i spusese cât de bucuroas` e c` o s` se mai distreze [i ea pu]in ie[ind cu Marsh. Fiindc` avocatul aranjase deja cu Gus s` aib` grij` de Scotty. Pam r`m`sese mut` de 50 FRANCES FLORES
 • 48. stupefac]ie. Era pur [i simplu indignat` c` Marsh pune lucrurile la cale f`r` [tirea ei, mai ales c` v`zuse c` ea nu are nici un chef s`-l ntâlneasc`. {i totu[i, acum era n ma[ina lui. Gus [i Zelma aveau aerul unor p`rin]i ferici]i, fiindc` ea atr`sese aten]ia unui b`rbat „atât de bine”. – Te place foarte mult, remarcase Gus cu o mutr` ncân- tat`. Ai noroc, Pam. Are o situa]ie bun`, e simpatic [i Scotty l place, ceea ce nu-i deloc de neglijat. {i ce dac`? gândi iritat` tân`ra femeie. Gus [i nchipuie c` Marsh o va cere n c`s`torie la sfâr[itul serii? Dar nu vrusese s`-[i dezam`geasc` vechii prieteni [i pe fiul ei, care era bucuros c` mama lui l simpatizeaz` n sfâr[it pe pri- etenul lui mai mare. A[a c` t`cuse, consumându-se n t`cere. – E[ti fermec`toare, [opti Marsh, amintindu-i astfel c` se afl` al`turi de ea. Rochia e asortat` cu culoarea ochilor t`i [i d` pielii tale o str`lucire de aur pur. Pam nu-i r`spunse. F`r` voia ei, rezisten]a i sl`bea. Marsh [tia cum s-o ia [i magnetismul lui ac]iona, n ciuda mpotrivirii ei. B`rbatul sim]i c` se afl` pe calea cea bun`. Se mira totu[i de atrac]ia pe care o exercita Pam asupra lui. Era frumoas`, binen]eles, dar el cunoscuse frumuse]i clasice, aproape de perfec]iune. Dar aveau ele ochii atât de alba[tri? {i un profil atât de delicat, cu un n`suc cârn? Un lucru era sigur: nici una din cuceririle lui nu era atât de fragil` [i totodat` atât de hot`rât`. Pam era [i experimentat` [i teribil de vulnerabil`. Sim]ea nevoia s-o cunoasc` mai bine, s` n]eleag` de ce avea o expresie atât de trist`, ochii ace[tia de c`prioar` r`nit`, atunci când se credea neobservat`. SECRETE DE NEM~RTURISIT 51
 • 49. – M` ier]i? o ntreb` el cu spontaneitate. – Trebuie, replic` ea pe un ton mbufnat. |[i zâmbir`, [i Marsh ridic` o clip` mâna de pe volan ca s-o strâng` n fug` pe a ei. – Formidabil, spuse el cu blânde]e. Acum, bucur`-te de aceast` zi minunat`: soarele str`luce[te, natura e splendid`. Nu e[ti fericit` s` profi]i de ea? – Ba da, a[a e, recunoscu ea. Natchitoches, despre care legenda spunea c` este tradu- cerea indian` a Apelor de Chinquapin, era numit astfel fiindc` era teritoriul unui trib str`vechi, instalat din vremuri imemoriale n Louisiana. |ntemeiat n 1714 pe Râul Ro[u, ncepuse prin a fi un mare centru comercial, gra]ie situ`rii sale privilegiate. Mult mai târziu, cursul principal al fluviului fusese deviat, prin ora[ r`mânând doar un bra] secundar. Importan]a lui avusese de suferit, de[i [i p`strase intact farmecul ini]ial. Marsh coti n curând pe strada Jefferson, pe malul apei. Acolo urmele trecutului erau mult mai vizibile: re[edin]e mari de culoare alb`, cu grinzi de lemn t`iate manual de c`tre sclavi, ap`reau printre magnolii [i arbori seculari. Casa Prudhomme-Rouquier, construit` nainte de 1800, se deta[a pe verdele peluzelor. Oamenii de prin partea locului sus]ineau cu mândrie c` era cea mai veche locuin]` din Statele Unite. Mai departe, pe Front Street, b`ncile de fier forjat p`reau c` sunt parte integrant` a balcoanelor din acela[i material, o reminiscen]` a cartierelor franceze din New Orleans. – O s` m` plimb pe malul apei, spuse Pam când Marsh parc` ma[ina. 52 FRANCES FLORES
 • 50. – De ce? se mir` el. Nu vrei s`-mi ntâlne[ti prietenul? – O s` ncepe]i s` dep`na]i amintiri [i o s` m` simt n plus, i r`spunse ea zâmbind. Nu-]i face probleme pentru mine, fiindc` mi place foarte mult s` m` plimb. Nu avu totu[i mult de a[teptat, fiindc` Marsh reveni curând al`turi de ea. – Gene lipse[te, i explic` el. Pân` s`pt`mâna urm`toare, dup` cum spune secretara lui. – Ce p`cat! exclam` tân`ra femeie. Dar Marsh ridic` din umeri. – Nici o problem`, afirm` el. O s` revin, fiindc` nu e prea departe. |]i propun pentru nceput s` facem cump`r`turile pentru Gus [i Zelma. Dup` ce o s` sc`p`m de grija asta, mergem pe o teras` s` bem un pahar. * Când sosir` n apartamentul lui Pam, trecuse de miezul nop]ii. Literalmente se pr`bu[eau sub povara cump`r`turilor. |n plus fa]` de ce aduceau pentru familia Emery, Marsh, n ciuda protestelor lui Pam, achizi]ionase o m`nu[`, o minge [i o bât` de base-ball pentru Scotty [i-i oferise un enorm buchet de trandafiri roz tovar`[ei lui de drum. Se regalaser` cu fructe de mare ntr-un restaurant pitoresc, apoi se duseser` s` danseze. Pam era obosit`, dar ncântat`. – Sincer ]i spun, zise ea punând pachetele pe birou [i pe covor, de mult timp nu m-am mai distrat a[a de bine. – |mi pare bine s` aud a[a ceva! rosti Marsh. O lu` n bra]e [i-[i cufund` privirea cenu[ie n ochii lui Pam. – {i pentru mine a fost o sear` minunat`, i [opti el. Fiindc` am fost mpreun` cu tine. SECRETE DE NEM~RTURISIT 53
 • 51. Gurile lor se ntâlnir` [i o senza]ie pl`cut` o nv`lui pe Pam. Marsh o trase spre canapea [i ncepu s-o s`rute pasional. Când [i strecur` mâna sub rochia ei [i-i cuprinse cu deli- cate]e sânul drept, Pam scoase un suspin de mul]umire. {tia c` acum nu dore[te decât un singur lucru: ca aceste clipe minunate s` nu se mai sfâr[easc` niciodat`. Marsh i atinse cu buzele lui fierbin]i gâtul, apoi cobor spre piept. Când deschise fermoarul, rochia alunec` pe jos transformându-se n corola unei flori. – Ce fumoas` e[ti! [opti el sco]ându-i sutienul. Cuprinse cu buzele sfârcul roz al unui sân [i-l mângâie cu vârful limbii. Pam tremura din cap pân`-n picioare. Valuri de dorin]` urcau n ea, f`când-o s` geam` de pl`cere. Trecuse atât de mult timp de când un b`rbat n-o mai dezbr`case, plin de dorin]`. Trupul ei nflorea ca un trandafir sub pic`turile de ploaie. |ncet, cu o mân` expert`, el i mângâie pielea catifelat` pân` când dorin]a o f`cu s` gâfâie n bra]ele lui. Apoi o culc` pe perne [i se lungi lâng` ea. |n ochii lui era o infinit` tandre]e când o privi. O s`rut` ndelung [i Pam [i d`du seama cât de mult o dorea. Degetele lui i mângâiar` apoi partea interioar` a coapselor, n locul unde pielea este mai sensibil`, [i ea [i ndep`rt` picioarele, ca pentru a-l asigura de consim]`mântul ei. Totu[i, când el ncerc` s`-i scoat` bikinii, Pam se crisp` brusc. Ce era pe cale s` fac`? – Nu! exclam` ea mpingându-l ngrozit`. Oh, Marsh, te implor, trebuie s` ne oprim aici. El o privi f`r` s` n]eleag` [i-i s`rut` cu dragoste buzele. |nsp`imântat`, aflat` nc` sub puterea senza]iilor pe care el [tiuse s` le trezeasc` n ea, Pam ncerc` s` se degajeze. 54 FRANCES FLORES
 • 52. –Teimplor,rostieacuovocetremur`toare.Oh,Marsh,eimposibil. – De ce? se mir` el. V`d c` m` dore[ti la fel de mult cum te doresc [i eu. De ce ]i-e fric`? |]i promit c` te vei sim]i bine. Disperat`, ea l mpinse cu toat` puterea. Cum s`-i explice ce sim]ea ea? Nu-i putea m`rturisi c` lupta contra ei ns`[i, pentru c`, dac` i ceda, risca s` sufere din nou. {i niciodat` nu se va mai afla la bunul plac al unui b`rbat. Fusese atât de nefericit`. Se jurase c` nu va mai l`sa pe nimeni s`-i domine sentimentele [i emo]iile. {tia c` n-ar putea s` supravie]uiasc` unui nou e[ec. – |mi pare r`u, i r`spunse ea gata s` izbucneasc` n plâns. N-ar fi trebuit s` m` las antrenat` atât de departe. Marsh se ridic` brusc [i ea putu citi n ochii lui c` era r`nit. – M-am n[elat deci atât de mult? o ntreb` el. Am crezut c` m` placi, a[a cum te plac [i eu. Tân`ra femeie [i adun` n grab` rochia de pe jos [i-[i acoperi pudic sânii. – Eu… te plac, bâigui ea. Dar asta nu nseamn` c` vreau s` fac dragoste cu tine. Asta e plata pe care o a[tep]i ntotdeauna când oferi o mas` uneia dintre cuceririle tale? Marsh deveni extrem de palid [i Pam [i regret` imediat vorbele. – Iat` un gând foarte vulgar, coment` el, [i n ntregime gre[it. Cred c`-]i dai seama de asta. Cu o mi[care supl` [i rapid` se ndep`rt` de ea privind-o cu r`ceal`. – Nu-mi datorezi nimic, ncheie el. {i cât ai clipi el se mbr`c` [i p`r`si nc`perea. {ocat` nc`, Pam l auzi nchizând u[a de la intrare. SECRETE DE NEM~RTURISIT 55
 • 53. Capitolul 4 – Nu glumesc, afirm` Gene Douglas. De la moartea tat`lui meu, care a survenit n toamna trecut`, caut un nou asociat. Tu ai fi persoana perfect`. Noi doi am forma o echip` formi- dabil`. Gânde[te-te la asta, vrei? Se g`seau ntr-o cafenea mic`, aflat` lâng` biroul lui Gene. Erau orele dou` ale dup`-amiezii [i localul era aproape pustiu. Marsh b`tu darabana cu degetele pe mas`, apoi [i b`u restul de whisky. – Nu [tiu ce s` zic, Gene, replic` el. Ochii lui se ntunecar`. – De fapt, m-am gândit s` m` stabilesc aici sau la Many. A[ putea cump`ra un teren pe malul lacului. Peisajul este splen- did [i odihnitor. Totu[i, nu e atât de u[or s` las balt` o afacere nfloritoare dintr-un mare ora[. Ridic` din umeri. – Dup` cum [tii, familia mea locuie[te la New Orleans. Nu sunt sigur c` m` pot lipsi de prezen]a ei.
 • 54. – |n]eleg c` e vorba de o hot`râre important` pentru tine, recunoscu Gene. Dar a[ fi ncântat s` vii s` lucr`m mpreun`. Mai gânde[te-te! – |]i mul]umesc, Gene. Oferta ta mi-a mers la inim`, s` [tii. Ai r`mas tot prietenul de pe vremuri. – Bine! spuse Gene, rezemându-se de sp`tarul scaunului s`u. Acum c` subiectul acesta este nchis, explic`-mi de ce nu e[ti c`s`torit, cu trei copii, un câine, [i o cas` cump`rat` pe credit. E[ti singurul celibatar din fosta noastr` band`. Marsh izbucni n râs. – Privit din acest unghi, se pare c` am sc`pat cu bine! exclam` el vesel. {tii c` mariajul meu cu Lynn a fost un e[ec. Dup` aceea m-am logodit, dar am rupt logodna dup` câteva luni. Jackie nu era femeia care-mi trebuia. – Dick Palmer mi-a telefonat dup` accidentul t`u, remarc` Gene. Mi-a spus c` Jackie se afla la volan n momentul coli- ziunii. Ea a fost r`nit`? – Nu. Slav` Domnului c` ea n-a avut decât câteva zgârie- turi. A fost sincer ndurerat` pentru ce mi s-a ntâmplat. Ridic` din umeri. – Pe patul de spital, am avut timp s` m` gândesc mai mult la via]a mea personal`, continu` el. {i am ajuns la concluzia c` am face o mare gre[eal` unindu-ne vie]ile. |n seara când avusese loc accidentul, Marsh [i Jackie fuseser` la o petrecere. Tân`ra b`use prea mult [i flirtase pe fa]` cu un politician. Marsh se sup`rase [i se certaser` ngrozitor. Jackie se urcase n ma[ina ei – cea a lui Marsh era la reparat – extrem de furioas`, [i demarase n tromb`. SECRETE DE NEM~RTURISIT 57
 • 55. Marsh nu-i putea ns` purta pic`, fiindc` i f`cuse repro[uri aspre [i aluzii ustur`toare. Mai târziu, analizase la rece rela]ia lor: erau extrem de diferi]i. Nu a[teptau acelea[i lucruri de la via]`. Lui Jackie i pl`cea s` ias`, cu ceea ce numea ea oameni bine : boga]i [i influen]i. Nu-[i pierduse nicidoat` timpul cu persoane care nu-i puteau oferi un avantaj. Iar Marsh refuza s`-[i ntemeieze prieteniile pe criteriul averii sau al pozi]iei sociale a unui individ. Marsh era bogat, datorit` unor investi]ii avantajoase, dar nu se considera totu[i superior oamenilor cu posibilit`]i mate- riale mai mici. Dar nu acesta era motivul pentru care rupsese logodna. Nu, ceea ce-l deranjase cu adev`rat era modul n care Jackie flirta cu b`rba]ii. Nu voia s`-[i strice via]a, gândindu-se dac` so]ia i era sau nu fidel`. |[i termin` b`utura [i-i ceru chelneri]ei s` le mai aduc` un rând. – E rândul t`u s`-mi vorbe[ti despre via]a ta, i spuse el lui Gene. Poveste[te-mi despre decep]iile pe care le-ai avut n privin]a so]iei tale, a celor trei copii, a câinelui [i a casei pe credit. Izbucnir` n râs. Apoi, Gene ncepu s`-i povesteasc` pri- etenului s`u via]a lui de toate zilele. Contrar a ceea ce putuse l`sa de n]eles comentariul s`u ironic, el [i adora familia. Scoase ni[te fotografii din portofel [i i le prezent` cu mândrie lui Marsh. Apoi enumer` succesele [colare ale copiilor [i men]ion` reu[ita profesional` a mamei lor care era muzi- cian`. Ascultându-l, Marsh sim]i c`-l invidiaz`. Gene avea ni[te scopuri n via]`, care lui i lipseau. La treizeci [i cinci de 58 FRANCES FLORES
 • 56. ani, epuizase pl`cerile celibatului. Afacerea lui era nflori- toare, de bani nu ducea lips`… [i totu[i asta nu-i mai era de ajuns. Locuia ntr-un apartament luxos, c`l`torea de câte ori avea chef [i putea s`-[i cumpere tot ce dorea. Dar n adâncul inimii, [tia c` fra]ii lui, la fel ca [i colegii lui, avuseser` mai mult noroc decât el, cu toate problemele lor financiare. Ei aveau o stabilitate, un scop care le aducea fericire. Imaginea lui Pam i veni brusc n minte. Instinctiv, Marsh era convins c` ea avea calit`]ile pe care le c`uta el. Era fru- moas`, natural` [i afectuoas`. Dragostea ei pentru Scotty era evident`. Lucra din greu, conducea o afacere [i totu[i r`m`sese blând` [i feminin`. Rela]ia ei cu Gus [i Zelma era plin` de afec]iune [i lipsit` de tensiunea care exista n general ntre un patron [i angaja]ii lui. Probabil c` era nebun s` se gândeasc` la Pamela Norris n ace[ti termeni, [i spuse el dup` o jum`tate de or`, n timp ce p`r`sea Natchitoches. Mai ntâi, fiindc` ea avea n urma ei o c`s`torie ratat`. Pe urm`, i d`duse destul de clar de n]eles c` nu-l pl`cea. Când o s`-i intre o dat` n cap c` nu era deloc interesat` de persoana lui? Cl`tin` din cap. De ce-l l`sa ea s` mearg` atât de departe, ca [i cum l dorea cu adev`rat, pentru a-l respinge apoi exact nainte de actul final? {i el ce motiv avea s` insiste atât pe lâng` ea? Nu se s`turase de capriciile ei? * SECRETE DE NEM~RTURISIT 59
 • 57. – E[ti sigur` c` n-o s` ai nevoie de noi? o ntreb` Zelma. – Binen]eles. Cine naiba o s` vrea s` pescuias` pe un asemenea timp? Profita]i deci de aceast` dup`-amiaz` ca s` v` odihni]i lini[ti]i la voi acas`. Hai, gr`be[te-te! Te a[teapt` Gus. – Atunci, pe mâine, i r`spunse Zelma. Pam o privi ie[ind din magazin [i fugind spre ma[ina so]ului ei. O clip` mai târziu disp`ruser` din raza ei de vedere [i tân`ra femeie se sim]i teribil de singur`. „Ce proast` sunt!” se mustr` singur`. {i nu din cauz` c` Scotty dormea n ora[, la prietenul lui Jimmy, sau c` Gus [i Zelma plecaser` acas`, se sim]ea ea singur` [i p`r`sit`. De alt- fel ea i ndemnase s` plece. Bungalourile erau toate ocupate [i primise mai multe rezerv`ri pentru sfâr[itul lunii [i pentru iulie. Era bucuroas` pentru asta; totu[i, dac` situa]ia nu se ndrepta n vara asta, va reu[i cu greu s-o scoat` la cap`t. Dac` n-ar fi avut atâtea datorii… gândi ea disperat`. Câteodat` se sim]ea atât de obosit` de lupta asta ve[nic` pentru plata facturilor! Poate c` unchiul Bob se n[elase când i l`sase ei mo[tenirea, crezând c` ea va putea duce mai departe afacerea lui. Iar Mike probabil c` nu se n[elase când i spusese c` ea nu are sim]ul afacerilor [i c`-[i pierde timpul explicându-i ceea ce ea nu va pricepe niciodat`. Surâse cu am`r`ciune: dac` Mike ar fi fost ast`zi n via]`, ar fi fost uimit s` constate c` rezistase atâta timp. Fiindc` el n-o credea n stare de nimic. Chiar n treburile casei, el tre- buia s`-[i dea cu p`rerea asupra oric`rui lucru, chiar nensemnat. 60 FRANCES FLORES
 • 58. Ei bine, ea nu va abandona, chiar [i numai pentru a-[i dovedi ei ns`[i c` Mike se n[elase. Dac` voia s`-[i p`streze demnitatea [i stima pe care o avea pentru propria ei persoan`, era indispensabil s` nu capituleze. O ma[in` ap`ru la cotitura drumului, n ploaia toren]ial`. Pam o recunoscu imediat: era ma[ina lui Marsh. Trecu ncet prin fa]a magazinului nainte s` dispar` n spatele pinilor de un verde ntunecat. Tân`ra nchise ochii, n timp ce un val de regret o cuprindea f`r` voie. |n noaptea trecut` l dorise pe Marsh mai mult decât pe oricare b`rbat de pe lume. {i totu[i, nu avusese curajul s`-i m`rturiseasc` asta. El o p`r`sise [i era numai vina ei. Cum s`-i repro[eze c` voia s` aud` din gura ei confirmarea faptului c`-l dore[te? |l r`nise profund, respingându-l prima dat`. {i Marsh refuzse s` fie din nou umilit. Din nefericire, Pam suferise prea mult ca s` reu[easc` s`-[i exprime prin cuvinte cele mai secrete gânduri [i dorin]e. Se nchisese n ea ca s`-[i protejeze sensibilitatea. {i reu[ise destul de bine s`-[i creeze o carapace, n spatele c`reia se ascunsese. Atunci de ce era atât de afectat`? Imediat ce se gândea la Marsh, o tulburare ciudat` o cuprindea. {i asta o ngrijora, fiindc` reprezenta o amenin]are pentru echilibrul pe care-l c`p`tase cu atâta efort. Totu[i, ce avea el deosebit? Sigur c` era viril, cu fizicul lui de atlet. Mai degrab` seduc`tor, dar mai ntâlnise [i al]i b`rba]i la fel de frumo[i, care o l`saser` rece. |n schimb, Marsh nu tre- buia decât s-o priveasc` [i ea sim]ea c` se tope[te ca z`pada la soare. Imediat ce o atingea, sim]ea c` voin]a o p`r`se[te [i c` e gata s`-i fac` pe plac. Niciodat` Mike nu avusese un SECRETE DE NEM~RTURISIT 61
 • 59. asemenea efect asupra ei. Pân` n prezent crezuse c` acest gen de reac]ii nu exista decât n imagina]ia romancierilor. Se ntoarse la tejghea [i ncepu s` fac` ordine. Dup` ce ter- min`, era nc` devreme. La ora patru [i jum`tate mai ploua nc`, dar cu mai pu]in` putere. Cerul era ntunecat, anun]ând parc` venirea nop]ii. Pam se gândi c` e destul de pu]in probabil s` mai aib` vreun client, a[a c` nchise magazinul. Brusc, auzi un zgomot ciudat, n momentul când se preg`tea s` urce sc`rile care duceau spre apartamentul ei. S-ar fi zis c` erau ni[te voci de copii. Pam [i ncord` auzul [i de data asta nu mai avu nici o ndoial`: zgomotul venea din direc]ia digului. Nu n]elegea cuvintele, dar strig`tele ngrozite f`cur` s`-i bat` inima cu putere. Se repezi spre lac [i n curând nu mai avu nici o ndoial`: ni[te tineri afla]i n vacan]` erau n pericol. – }ine]i-v` bine! url` ea n timp ce fugea. Sosesc! Gâfâia, cuprins` de o presim]ire sumbr`.”Doamne! se rug` ea, te implor, ap`r`-i!” Imediat ce ajunse la pontonul de lemn, i z`ri: unul din vasele nchiriate se leg`na n voia valurilor, la vreun kilometru de mal. Pe punte, o siluet` micu]` st`tea jos, n timp ce o alta era n picioare. Pam sim]i c`-i nghea]` sângele n vene când [i d`du seama c` nu purtau veste de salvare. |[i duse mâinile pâlnie la gur`. – Sta]i lini[ti]i! strig` ea. Vin dup` voi! Nimic nu dovedea c` vorbele ei fuseser` auzite. Vântul sufla spre coast`, ceea ce f`cea destul de imposibil` aceast` eventualitate. Se repezi spre o ambarca]iune, rugând cerul ca 62 FRANCES FLORES
 • 60. rezervorul de benzin` s` fie plin. Era aplecat` spre frânghia care o ]inea legat` de mal, când ni[te degete o prinser` cu pu- tere de bra]. – S` lu`m vaporul meu, i porunci o voce b`rb`teasc`. E mai rapid. Pam [i ridic` privirea [i-l descoperi pe Marsh al`turi de ea. Imediat se sim]i u[urat`. Chipul lui era grav [i-[i d`du seama c` el n]elesese pericolul situa]iei. |l urm` f`r` s` scoat` nici un cuvânt. |n curând se urcau amândoi pe vasul lui [i Marsh d`dea drumul la motor. Ploaia aproape c`-i orbi când luar` vitez`. Valurile erau repezi [i puternice, ncepuse s` se lase ntunericul. Devenise deja greu s` disting` barca aflat` n primejdie. |n sfâr[it, copiii i v`zur`. Inima lui Pam f`cu un salt n piept, fiindc` cel care era a[ezat se ridic` brusc [i ambarca]iunea u[oar` se cl`tin` puternic. Din fericire, copilul avu reflexul s` se aga]e de bord [i s` se lase n genunchi. Pam [opti o rug`ciune de mul]umire. Dac` vor mai sta lini[ti]i câte- va minute, vor fi salva]i! – Nu fi ngrijorat`, o lini[ti Marsh. |n curând ajungem lâng` ei. A[a se [i ntâmpl`. Marsh opri motorul [i aduse ambarca]iunile bord la bord. Ocupan]ii b`rcii, ngrozi]i, st`teau strân[i unul ntr-altul [i plângeau n hohote. Pam recunoscu fiul [i fiica unei perechi care sosise n ajun n sta]iune. – Da]i-mi mâinile, le porunci Marsh. |i ridic` n aer f`r` un efort vizibil [i-i d`du lui Pam. Apoi leg` barca de a lui [i se ndrept` ncet spre port. Pam i strânse pe copii la piept [i-i consol` cum [tiu mai bine. SECRETE DE NEM~RTURISIT 63
 • 61. –Decev-a]iurcatnbarcaasta?intreb`eacândsecalmaser`pu]in. – Ne-am gândit c` ar fi amuzant s` facem un tur, i r`spunse cu naivitate b`ie]elul. – Prin ploaie? – Nu ploua a[a de tare când am plecat noi, spuse feti]a. – Unde sunt p`rin]ii vo[tri? – Dorm, le explic` ea. Ne-am plictisit a[teptându-i s`-[i fac` siesta. Pe Pam o trecu un fior gândindu-se la teribilul pericol din care sc`paser`. – Promite]i-mi s` nu v` mai urca]i niciodat` pe un vas f`r` un adult lâng` voi, spuse ea. {i chiar n acest caz, trebuie ntot- deauna s` purta]i o vest` de salvare. – A[a o s` facem, spuser` ei n cor. Ne-a fost atât de fric`! Tân`ra femeie i strânse la piept, emo]ionat` de vulnera- bilitatea lor. Când ajunser` la ]`rm, un grup de oameni i a[teptau. Ace[tia i ajutaser` pe p`rin]ii copiilor s`-i caute, când [i d`duser` seama de dispari]ia lor. Când i v`zur` ajun[i cu bine la ]`rm, tat`l [i mama copi- ilor le mul]umir` cu lacrimi n ochi lui Pam [i Marsh. |n cele din urm` plecar` [i ei, c`ci trebuiau s`-i schimbe pe pu[ti care cl`n]`neau de frig. Pam [i Marsh r`maser` singuri pe dig. Se privir` [i izbucnir` brusc n râs, desc`rcându-se de ten- siunea momentelor de groaz` prin care trecuser`. Ochii lui Marsh c`p`tar` o expresie tandr` când [i privi nso]itoarea: era ud` leoarc` [i p`rea epuizat`. – Ar`]i splendid! i declar` el pe un ton mali]ios. – {i tu la fel! 64 FRANCES FLORES
 • 62. Pam i zâmbi. Marsh era seduc`tor [i cu hainele astea ude pe el, care i se lipeau de piele sco]ându-i mu[chii n eviden]`. Brusc, o trecu un fior. – Poate c` ar trebui s` ne ad`postim [i noi? i suger` ea, rebegit` de frig. Vrei s` bei o cafea? Apoi [i aminti brusc de ultima lor ntrevedere [i se crisp`, sigur` c` el i va refua invita]ia. Marsh o privi cu aten]ie, ca [i cum i ghicea gândurile. Dup` un moment care i se p`ru lui Pam c` dureaz` o ve[nicie, el d`du din cap. – Cu pl`cere. M` duc ntâi s` m` schimb, apoi vin. Când ajunse n apartamentul ei, Pam puse cafetiera n priz`, nainte s` se dezbrace n pielea goal`. Apoi se b`g` sub du[ul fierbinte. Câteva minute mai târziu, pe când se usca, auzi ni[te b`t`i n u[`. |[i puse n grab` halatul [i deschise. Marsh sosise deja! |mbr`case ni[te blugi usca]i [i o c`ma[` bej. – E o ploaie toren]ial`, o anun]` el. Noroc c` am g`sit co- piii `ia nainte de c`derea nop]ii! – Numai când m` gândesc [i mi se face pielea de g`in`, spuse Pam. Marsh se ntoarse spre ea [i tân`ra se sim]i imediat intimidat`. – Cred c` e gata cafeaua, spuse ea repede. Serve[te-te n timp ce m` mbrac. – Ar`]i perfect [i a[a, replic` el cu un aer serios. |nc`lzit`, n largul t`u [i acoperit` pân` n din]i, dac` asta te nelini[te[te. Din punctul meu de vedere, nu v`d de ce ar fi nevoie s` te schimbi. P`rea sincer [i atât de indiferent la ]inuta ei, ncât Pam sim]i c` ar fi caraghioas` dac` ar insista. |ncerc` deci s` uite c` era goal` pe sub halat [i se ndrept` spre buc`t`rie. SECRETE DE NEM~RTURISIT 65
 • 63. – |n dulapul `la e ni[te coniac, l inform` ea. Nu te jena, dac` vrei s`-]i pui pu]in n cafea. Apoi scoase dou` ce[ti [i le a[ez` pe o tav`. Marsh turn` n fiecare dou` degete de alcool [i duse totul n salon. Apoi se trânti pe un fotoliu, n timp ce Pam se a[eza pe o canapea. Tân`ra se sim]i asigurat` de distan]a care-i desp`r]ea. Simplul fapt c` el se afla n casa ei o tulbura. Atmosfera era nc`rcat` de electricitate. P`rând c` nu-[i d` seama de sentimentele contradictorii pe care le trezea n ea, Marsh st`tea r`sturnat non[alant n fotoliu [i-[i savura b`utura. – Unde e Scotty? o ntreb` el curios. – Noaptea asta [i-o petrece n ora[ la prietenul lui, Jimmy, i r`spunse ea. T`cerea care e n casa asta n absen]a lui e uimitoare, nu-i a[a? Izbucnir` amândoi n râs. – Presupun c` a[a sunt to]i copii, remarc` Marsh. Nu-]i per- mit s` ui]i nici o clip` de prezen]a lor! – Exact, oft` Pam. |l privi gânditoare, nainte s` continue. – |]i mul]umesc pentru aten]ia pe care i-o acorzi, spuse ea. Pentru el, e[ti Mo[ Cr`ciun n persoan`. Marsh zâmbi. – {tii c`-l iubesc. De când am sosit aici, e un tovar`[ foarte pl`cut pentru mine. – M` tem c` o s`-i lipse[ti foarte mult când vei pleca. – A[ putea reveni din timp n timp n weekend, se auzi el vorbind. {i o s`-i permi]i f`r` ndoial` s`-[i petreac` n casa mea de la New Orleans câteva zile. Pam r`mase uimit`. 66 FRANCES FLORES
 • 64. –Deces`-linvi]i?lntreb`ea.Laurmaurmei,nuedecât unb`ie]el. Interlocutorul ei ridic` din umeri [i reflect` o clip`. – E exact genul de copil pe care mi-ar fi pl`cut s`-l am, rosti el n cele din urm`. Vioi, inteligent [i cu o fire pl`cut`, cald`. S-ar sim]i grozav printre nepo]ii [i nepoatele mele! Pam râse [i-[i nchipui cum ar ar`ta fiul ei n mijlocul unei familii numeroase. Probabil c` era minunat s` participi la petreceri cu fra]ii, surorile [i numero[ii lor copii. |ntotdeauna regretase c` e copil unic [i faptul c` Scotty se afla n aceea[i situa]ie o ntrist`. Mai târziu, Pam nc`lzi un ghiveci pe care-l preg`tise n ajun [i-l mâncar` mpreun`. |n timpul mesei, Marsh i povesti din ispr`vile pe care le f`cuse el n copil`rie. Se p`rea c` fusese o perioad` foarte fericit` a vie]ii lui. Se ntorseser` n salon când luminile se stinser` brusc. Apartamentul fu cufundat n ntuneric. – Oh, Doamne! exclam` Pam nec`jit`. Sper c` o s` dea repede drumul la curent. – De ce? o ntreb` o voce amuzat` de lâng` ea.}i-e fric`? – Nu fi caraghios! M` gândesc la clien]ii mei. – Pe mine nu m` deranjeaz` deloc, replic` el indiferent. Se a[ezaser` pe canapea, exact nainte de pana de electri- citate [i, prin ntuneric, Pam sim]ea cu o acuitate nou` prezen]a lui Marsh. Era atât de aproape de ea ncât o trecu un fior, de[i el nici m`car n-o atinsese. – Avem un generator care se aprinde automat n magazin, spuse ea cu nervozitate. Dar asta-i tot. Poate c` ar trebui s` cobor. Oamenii ar putea avea nevoie de lumin` sau de lanterne. Am un felinar n buc`t`rie. M` duc… Se ridica deja când o mân` ferm` o re]inu. SECRETE DE NEM~RTURISIT 67
 • 65. – N-are rost, afirm` Marsh. O sim]ea tremurând. Atitudinea lui era ridicol`, [tia asta… [i totu[i o dorea atât de mult. Lupta mptriva dorin]ei lui de a o lua n bra]e nc` de la nceputul serii [i acum nu se mai putea re]ine. |[i ascunse fa]a n p`rul ei parfumat [i-i deschise halatul. Timp de o clip` Pam se crisp`, dar o c`ldur` pl`cut` i cuprinse trupul. Obosise s`-[i tot ascund` adev`ratul tem- perament. Ce bine ar fi s` se abandoneze complet n bra]ele acestui b`rbat seduc`tor! Halatul i alunec` pe umeri, descoperindu-i pielea catife- lat`. Buzele lui Marsh i atinser` gâtul n timp ce o strângea la piept. Cu un oftat, Pam se destinse [i-i c`ut` mâna pe care o a[ez` pe sânul ei. Marsh r`mse nemi[cat. – Pam…[opti el cu o voce r`gu[it`. Vrei…? Ea n]elese ntrebarea nerostit`. Era aceea[i ca n ultima sear` petrecut` mpreun`. El sim]ea nevoia ca ea s`-[i exprime n mod clar dorin]a, ca s` nu existe nici o nen]elegere. Pam i cuprinse fa]a n mâini, ntorcând-o spre ea. |i sim]ea nelini[tea [i asta o emo]iona nespus, dându-i curajul s`-i spun` cuvintele pe care le a[tepta de la ea. – Vreau s` facem dragoste, Marsh, i [opti ea n fine. Mi-a fost atât de team`. Dar acum temerile mele au disp`rut. Poate c` vor reveni, dar acum [tiu c` vreau s`-]i apar]in. Ochii i se umplur` de lacrimi, fiindc` [i expunea partea cea mai vulnerabil` a persoanei sale. Poate c` mâine va regre- ta c`-i cedase. Totu[i trebuia s`-[i asume acest risc. Pentru el, dar [i pentru ea. Marsh nu n]elegea de ce este ea speriat`, dar recunoscu accentele de sinceritate din vocea ei. 68 FRANCES FLORES
 • 66. – Scumpa mea, [opti el aplecându-se spre ea, va fi minunat fiindc` o s`-]i pot dovedi cât de mult te iubesc. E[ti femeia cea mai atr`g`toare pe care am ntâlnit-o vreodat`. De când am sosit aici, nu m` gândesc decât la tine. – Nici tu nu mi-ai ie[it nici o clip` din minte, i m`rturisi ea. El i g`si gura [i s`rutarea lui p`tima[` trezi o pasiune devastatoare n Pam. Se lipi de el, cu sim]urile aprinse. Când Marsh se ridic`, luând-o cu el, Pam l urm` docil`. El o conduse n camera ei [i se opri lâng` pat. Acolo o dezbr`c` de halat [i Pam se trezi goal`. Trupul ei zvelt se deta[a n lumi- na alb`struie a nop]ii. – Ce frumoas` e[ti, [opti el. Se aplec` spre ea [i-i atinse u[or sfârcurile sânilor. Apoi se dezbr`c` [i se b`g` n pat lâng` ea. Pam sim]i atunci cât era de dorit`. – A[ vrea s` se fac` lumin`, ca s` te pot vedea, spuse Marsh. – {i eu m` gândeam la acela[i lucru, i r`spunse ea. Ar`]i atât de bine. Mâinile ei se plimbar` ncet pe umerii lui musculo[i, pe pieptul p`ros. El puse st`pânire pe buzele ei, degetele i coborâr` de-a lungul pântecului ajungând la coapse. Când atinse partea cea mai intim` a fiin]ei ei, tân`ra femeie gemu, cuprins` de un val de senza]ii violente, dar nespus de pl`cute. Niciodat` nu dorise atât de mult un b`rbat. Era o expe- rien]` minunat`. Inima ei b`tea nebune[te, n timp ce p`trun- dea ntr-o lume necunoscut`, plin` de pasiune. Limba lui Marsh i explor` cu ncetinitorul urechea, baza gâtului [i n cele din urm` sfârcurile sânilor. Trezea n ea ni[te emo]ii extraordinare [i ea l l`sa s-o fac`. SECRETE DE NEM~RTURISIT 69
 • 67. Apoi Pam se sim]i cuprins` brusc de dorin]a de a-i cunoa[te corpul n acela[i fel [i ncepu s`-l s`rute cu patim`. Marsh gâfâia sub mângâierile ei. – Te vreau, rosti el n cele din urm`, cu o voce imperioas`. Uluit` de puterea cu totul nou` pe care o avea asupra lui, Pam i [opti: – Nu nc`. |i atinse coapsele cu unghiile [i Marsh fu sr`b`tut de un fior. – M` nnebune[ti, [opti el. O r`sturn` brusc pe pat. – Dar [i eu pot s` fiu la fel de crud ca [i tine, continu` el. |[i puse n aplicare amenin]area [i Pam frem`t`, n timp ce el i aducea sim]urile la paroxism. – Te rog, l rug` ea, nvins`. Trupul ei se arcuise. – Oh, Marsh, te doresc atât de mult… – {tiu, scumpa mea. Vocea lui era incredibil de tandr`. O p`trunse cu blânde]e [i ea se deschise ca o floare. Era fericit` cum nu mai fusese vreodat`. I se oferi f`r` nici o re]inere, strângându-l cu putere n bra]e. Ar fi vrut ca aceast` extraordinar` contopire a trupurilor [i sim]urilor s` dureze o ve[nicie. Ajunser` mpreun` la extaz, ntr-o adev`rat` explozie de senza]ii fantastice. Când Marsh se lungi al`turi de ea, o privi [i ea i z`ri surâ- sul n semintuneric. – A fost minunat, i spuse el cu simplitate. Nu m-am ndoit nici m`car o singur` clip` n privin]a asta. T`cu dintr-o dat` [i chipul lui c`p`t` o expresie grav`. 70 FRANCES FLORES
 • 68. – Te iubesc, declar` el. Pam nu fu surprins` de vorbele lui, ca [i cum se a[tepta la ele. – {i eu, i r`spunse ea. O sclipire de triumf trecu prin ochii lui Marsh. – }i-a trebuit mult pân` s`-]i dai seama de asta, remarc` el. Tân`ra l privi cu un aer uimit. – A[a crezi? se minun` ea. Ne cunoa[tem abia de dou` s`pt`mâni! Tocmai de aceea mi e team`. – Ssst… dragostea mea. Chiar dac` avem motive s` fim ngrijora]i de ceea ce sim]im unul pentru cel`lalt, nimic nu trebuie s` ne strice prima noapte petrecut` mpreun`. O s`rut`, apoi o lu` n bra]e. – Ascult` mai degrab` o mie [i unul de motive pentru care te iubesc, continu` el. Dup` o or`, când Marsh dormea, Pam st`tea lâng` el cu ochii n tavan. Nu crezuse c` se va ndr`gosti nebune[te de un b`rbat, [i acum, c` asta se ntâmplase, se sim]ea speriat`. Bucuria ei disp`ruse, fiindc` viitorul i va aduce durerea unei pierderi ireparabile. SECRETE DE NEM~RTURISIT 71
 • 69. Capitolul 5 Sentimentele care se n`scuser` ntre Pam [i Marsh erau atât de nea[teptate [i de fragile, ca un mugure prim`v`ratic, a[a c` nu prea [tiur` cum s` se poarte n cursul zilelor urm`toare. Evident, Pam [i avea munca ei [i Marsh l ajuta pe Gus, f`când muncile prea grele pentru b`trân. Ref`cu, de exemplu, fa]ada magazinului [i repar` un congelator. Extrem de jenat` c` era n situa]ia de a-i accepta ajutorul, Pam i reaminti de mai multe ori c` el e n concediu [i c` tre- buie s` se odihneasc`. |i era recunosc`toare c` o scotea din ncurc`tur`, dar, n acela[i timp, acest lucru o deranja extrem de mult. Lui Marsh i venea greu s`-i n]eleag` atitudinea. De ce era atât de greu pentru ea s` se lase ajutat`? |n familia lui Marsh, era ceva firesc s`-i aju]i pe cei pe care-i iubeai. Nu f`ceai asta n a[teptarea unei recompense [i nici nu te gândeai c` faci prea mult. Nu, o f`ceai pur [i simplu din dragoste. Din nefericire, pentru Pam lucrurile se prezentau cu totul altfel. Era evident c` acest lucru o tracasa [i c` ar fi preferat s`
 • 70. angajeze pe cineva, dac` [i-ar fi permis. Totu[i, Marsh i spu- sese de multe ori c`-i place s` me[tereasc` una, alta. Se p`rea c` nu fusese nv`]at` s` i se fac` nici cea mai mic` favoare. Coco]at pe o scar`, cu o pensul` n mân`, Marsh se preg`tea s` vopseasc` o fereastr` aflat` deasupra b`c`niei. Soarele dup`-amiezii l b`tea drept n cap [i-[i [terse pic`turile de sudoare de pe frunte cu man[eta c`m`[ii. Scotty ap`ru pe nea[teptate la col]ul cl`dirii, mbr`cat doar n slip. Era ud. – V`d c` ai f`cut baie n piscin`, coment` Marsh. B`ie]elul d`du din cap. – |notam cu prietenii, dar mama lor i-a chemat n cas`, fiindc` e ora prânzului. {i mama a pus masa [i te roag` s` vii. – |ntr-o clip`, i r`spunse Marsh. S` termin cu fereastra asta. Dup` câteva minute, plin de vopsea, urca sc`rile care duceau spre apartamentul lui Pam. De la nceputul s`pt`mânii ea insista ca el s` ia prânzul mpreun` cu ei. El spera c` o face din pl`cere, nu fiindc` se sim]ea ndatorat` fa]` de el. Din nefericire, nu reu[ea s` se conving` de asta. Dup` faimoasa noapte petrecut` mpreun`, Pam se schim- base. Atitudinea ei era ciudat`… ntr-un cuvânt, de nen]eles. Imediat ce o s`ruta, n timpul rarelor ocazii când erau singuri, ea p`rea fericit`, abandonându-se cu voluptate mângâierilor lui. Dar, n acela[i timp, era rezervat`. S-ar fi zis c`, dup` ce recunoscuse faptul c`-l iubea pe Marsh, voia s` ridice o bari- er` ntre ei. Ca pentru a dezmin]i asta, când Marsh intr` n cas`, ea i ie[i imediat n ntâmpinare [i se ridic` n vârful picioarelor ca s`-l s`rute pe buze. Acest gest l avertiz` pe Marsh c` Scotty nu SECRETE DE NEM~RTURISIT 73