Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zoubair i joel

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zoubair i joel

  1. 1. hàmstersJoel,Zoubair
  2. 2. Quants anys posen viure?∗ L’ESPERANÇA DE VIDA és d’1,5 a 3 anys,encara que es coneixen casos que han viscut fins a 4 anys,però depenen de l‘espècie.
  3. 3. Pes adult∗ 30-90 g els russos i 100-180 g l’hàmster daurat
  4. 4. longitud∗ 8-10 cm els russos,15-18 cm l’hàmster daurat
  5. 5. De quins colors poden ser∗ Grocs , daurats i marrons
  6. 6. Que pot passar si es posen junts 2 hàmsters?∗ Els hàmsters daurats són molt territorials i solen barallar-se fins a la mort si es mantenen en una mateixa gàbia amb altres membres de la seva espècie.
  7. 7. Que pot passar si es posen junts 2 hàmsters?∗ Els hàmsters daurats són molt territorials i solen barallar-se fins a la mort si es mantenen en una mateixa gàbia amb altres membres de la seva espècie.

×