Successfully reported this slideshow.
ΠΡΟΦΙΛ ΢ΠΟΤΔΑ΢ΣΩΝ  ΕΠΠΑΙΚ-Α΢ΠΑΙΣΕ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2012-13
ΦΥΛΟΔΕΙΓΜΑ: 49         17; 35%         άνδρεσ  32; 65%  γυναίκεσ
ΔΕΙΓΜΑ: 49
ΜΟΝΙΜΟ΢ ΣΟΠΟ΢ ΔΙΑΜΟΝΗ΢ΔΕΙΓΜΑ: 49
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΔΕΙΓΜΑ: 49  ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ: 3
ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΗΔΕΙΓΜΑ: 49
ΓΝΩ΢Η ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝΔΕΙΓΜΑ: 49
Με το τζλοσ των μαθημάτων του ςυγκεκριμζνου μαθήματοσ ποιααναμζνετε να είναι τα αποτελζςματα και τι προςδοκίεσ ζχετε; γνϊ...
Ποιεσ δυςκολίεσ πιςτεφετε ότι θα αντιμετωπίςετε ςε αυτό τομάθημα και γενικότερα κατά τη φοίτηςή ςασ ςτην Α΢ΠΑΙΣΕ και τιθα ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profil 2012 13

151 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profil 2012 13

 1. 1. ΠΡΟΦΙΛ ΢ΠΟΤΔΑ΢ΣΩΝ ΕΠΠΑΙΚ-Α΢ΠΑΙΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2012-13
 2. 2. ΦΥΛΟΔΕΙΓΜΑ: 49 17; 35% άνδρεσ 32; 65% γυναίκεσ
 3. 3. ΔΕΙΓΜΑ: 49
 4. 4. ΜΟΝΙΜΟ΢ ΣΟΠΟ΢ ΔΙΑΜΟΝΗ΢ΔΕΙΓΜΑ: 49
 5. 5. ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΔΕΙΓΜΑ: 49 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ: 3
 6. 6. ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΗΔΕΙΓΜΑ: 49
 7. 7. ΓΝΩ΢Η ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝΔΕΙΓΜΑ: 49
 8. 8. Με το τζλοσ των μαθημάτων του ςυγκεκριμζνου μαθήματοσ ποιααναμζνετε να είναι τα αποτελζςματα και τι προςδοκίεσ ζχετε; γνϊςεισ και δεξιότητεσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ ςωςτζσ και ολοκληρωμζνεσ παρουςιάςεισ επεξεργαςία ήχου, εικόνασ και βίντεο να κάνω το μάθημα πιο ενδιαφζρον, λιγότερο βαρετό, πιο ςωςτό, μεταδοτικότητα γενικότερα ατομική βελτίωςη – μάθηςη νζων αντικειμζνων να περάςω το μάθημα να διοριςτϊ ςτην εκπαίδευςη
 9. 9. Ποιεσ δυςκολίεσ πιςτεφετε ότι θα αντιμετωπίςετε ςε αυτό τομάθημα και γενικότερα κατά τη φοίτηςή ςασ ςτην Α΢ΠΑΙΣΕ και τιθα μποροφςε να διευκολφνει τη ςυμμετοχή ςασ; κοφραςη – ζλλειψη χρόνου – μετακίνηςη – ωράριοαπουςίεσ θεωρητικά μαθήματα – εκτόσ τησ ειδικότητασ μου εργαςτήριο – επεξεργαςία ήχου – βίντεο ςημειϊςεισ ςτα μαθήματα καμία δυςκολία

×