Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Czy na giełdzie można oszczędzać na emeryturę?

102,087 views

Published on

Prezentacja z wykładu Michała Masłowskiego "Czy na giełdzie można oszczędzać na emeryturę?" z konferencji Profesjonalny Inwestor

Published in: Economy & Finance
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Czy na giełdzie można oszczędzać na emeryturę?

 1. 1. Polski inwestor indywidualny w pigułce i czy na giełdzie można oszczędzać na emeryturę? Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 2. 2. Michał Masłowski Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych mmaslowski@sii.org.pl • relacje inwestorskie • edukacja inwestorów indywidualnych • promocja długoterminowego oszczędzania z wykorzystaniem inwestowania na giełdzie
 3. 3. To nie jest wykład edukacyjny.
 4. 4. Ostatnia „reforma OFE” spowodowała tylko jedną dobrą rzecz.
 5. 5. Są jakieś składki Ktoś nimi zarządza
 6. 6. Dramat przeciętnego emeryta
 7. 7. • mężczyzna, 25 lat • pierwsza praca, wynagrodzenie 2000 zł brutto • realny wzrost wynagrodzeń 2% (4594 zł po 42 latach, przy założeniu inflacji 0%) • realna stopa wzrostu OFE 2% • roczna opłata za zarządzanie 0,6% • opłata za przekazanie składki 0,8% • emerytura z ZUS 1435 zł • emerytura z OFE 1052 zł
 8. 8. • kobieta, 25 lat • pierwsza praca, wynagrodzenie 2000 zł brutto • realny wzrost wynagrodzeń 0% • realna stopa wzrostu OFE 2% • roczna opłata za zarządzanie 0,6% • opłata za przekazanie składki 0,8% • emerytura z ZUS 418 zł • emerytura z OFE 302 zł
 9. 9. www.money.pl/emerytury/kalkulator/ofe/
 10. 10. Problemy z demografią
 11. 11. Do 2050 roku liczba emerytów ma wzrosnąć z obecnych 7 do 10 milionów Polaków. źródło: GUS, rmf24.pl
 12. 12. Teraz na 100 pracujących Polaków mamy 28 emerytów. W 2050 roku na 100 pracujących będzie już 52 emerytów. źródło: GUS, rmf24.pl
 13. 13. Gdyby w 2013 roku rząd nie podniósł wieku emerytalnego do 67 roku życia, to na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2050 roku przypadałoby 75 osób uprawnionych do emerytury. źródło: GUS, rmf24.pl
 14. 14. Dla 95% seniorów wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta. źródło: GUS, rmf24.pl
 15. 15. Co na to może poradzić rząd?
 16. 16. Co możemy zrobić my sami?
 17. 17. Polacy oszczędzają w bankach
 18. 18. W 1Q 2014 r. oszczędności Polaków wyniosły 1.035 mld zł. źródło: Analizy Online
 19. 19. wrzesień 2007 684,5 mld zł grudzień 2008 617,3 mld zł czerwiec 2010 844,6 mld zł marzec 2013 1.081 mld zł marzec 2014 1.035 mld zł źródło: Analizy Online
 20. 20. • Zmiana w stosunku do 1Q 2013 wynosi -46 mld zł (-4,4%) • Zmiana w stosunku do 4Q 2014 wynosi -124 mld zł (-11%) • Główny powód to przeniesienie obligacji i innych instrumentów z OFE do ZUS o wartości około 150 mld zł źródło: Analizy Online
 21. 21. Struktura oszczędności gospodarstw domowych w 1Q 2014 11,3% 54,9% 8,1% 0,5% 5,0% 14,7% 1,0% 4,5% akcje spółek publicznych obligacje i bony TFI zagraniczne TFI ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe OFE depozyty złotowe i walutowe gotówka w wolnym obiegu źródło: Analizy Online
 22. 22. Dla porównania, Niemcy oszczędzają tak (2010): 4,3% 5,7% 27,3% 11,9% 4,7% 8,2% 37,9% 4,93 mld euro gotówka i depozyty obligacje i bony akcje certyfikaty inwestycyjne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestycje emerytalne inne źródło: dbresearch
 23. 23. Dla porównania, Amerykanie oszczędzają tak (2007): • Akcje 17,9% • Obligacje 4,2% • Fundusze emerytalne 34,6%
 24. 24. Przeciętny polski inwestor źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2014
 25. 25. mężczyzna, 38 lat ma wykształcenie wyższe inwestuje od 8 lat na krótki termin ma do 7 spółek w portfelu wartość portfela około 30 tys. zł nie jeździ na Walne Zgromadzenia źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2014
 26. 26. starszy mężczyzna (przeciętnie ma 56 lat, 47% ma powyżej 60 lat) inwestuje od 22 lat posiada 19 akcji w portfelu inwestuje długoterminowo i szuka spółek dywidendowych uczestniczy w WZ i jeździ na spotkania z zarządami spółek źródło: materiały Deutsche Telekom
 27. 27. Mężczyzna w wieku 38 lat 12,5% 15,3% 28,1% 33,3% 10,8% 18-25 26-35 36-45 46-55 56+
 28. 28. 100 75 50 25 0 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 7,5% 11,0% 12,5% 6,6% 7,3% 6,7% 15,3% 12,7% 11,4% 10,2% 9% 9,3% 28,1% 26,9% 23,4% 19% 18,8% 20,5% 33,3% 35,8% 43,2% 37,8% 40,3% 42,6% 13,7% 10,8% 21,2% 16,5% 25,1% 23% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat od 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi
 29. 29. Ma wykształcenie wyższe 1,4% 0,4% 14,6% 10,6% 28,1% 45,0% wyższe w tym licencjat wyższe ekonomiczne średnie niepełne wyższe zawodowe podstawowe
 30. 30. Inwestuje po godzinach… 2,5% 3,1% 5,8% 6,1% 17,8% 64,7% umowa o pracę/zlecenie działalność gospodarcza rencista i emeryt bezrobotny zawodowy inwestor giełdowy student/uczeń
 31. 31. …od około 8 lat 13,9% 11,2% 30,6% 44,2% do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat
 32. 32. 100 75 50 25 0 1,6% 1,8% 0,1% 0,1% 12,6% 13,9% 4,5% 6,2% 7,0% 7,8% 10,8% 11,2% 14,5% 10,6% 7,9% 8,5% 30,6% 27,6% 22,3% 17,2% 15,1% 16,5% 49,0% 44,2% 61,3% 62,8% 66,3% 67,9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych
 33. 33. Inwestuje samodzielnie samodzielnie poprzez TFI samodzielnie poza rynkiem kapitałowym zarządzanie (asset managament) 2,5% 17,9% 35,0% 92,5%
 34. 34. Nie potrafi analizować instrumentów finansowych? 1,3% 18,0% 42,9% 17,6% 20,3% 2,3% 7,6% 45,4% 24,8% 19,8% >500k analiza fundamentalna analiza techniczna obie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowych inne
 35. 35. Nie potrafi analizować instrumentów finansowych? 1,2% 15,6% 42,7% 18,9% 21,6% 1,3% 29,4% 11,2% 44,0% 14,1% mężczyźni kobiety analiza fundamentalna analiza techniczna obie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowych inne
 36. 36. Mało inwestorów długoterminowych 32,8% 4,9% 39,6% 18,0% 4,7% daytrading do tygodnia do miesiąca do roku powyżej roku
 37. 37. Większość portfeli do 50 tys. zł 10% 3,7% 14,0% 17,1% 15,0% 20,2% 20,5% do 10 tys zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł odmowa odpowiedzi
 38. 38. 100 75 50 25 0 7,4% 8,7% 10% 9,5% 2,4% 0,9% 3,5% 3,7% 2% 2% 4,3% 3,8% 13,9% 14% 9,2% 10% 12,4% 15,2% 14,8% 17,1% 14,4% 12,3% 11,5% 14,8% 35,2% 35,5% 38% 41,1% 37,3% 34,9% 22,5% 20,2% 28,3% 30,4% 27,9% 30,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 do 10k 10k - 50k 50k - 100k 100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi
 39. 39. Do 7 spółek w portfelu 17,3% 41,6% 36,4% 4,7% 1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej
 40. 40. 100 75 50 25 0 18,2% 17,3% 11,4% 11,5% 39,2% 41,6% 38,8% 36,9% 37,6% 36,4% 41,6% 44,8% 8,1% 6,8% 5,0% 4,7% 2011 2012 2013 2014 1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej
 41. 41. Dzisiaj młody mężczyzna
 42. 42. Już za 15-20 lat…
 43. 43. Jeżeli samemu, to jak?
 44. 44. „Wszystko co jest inwestycją, nie w celu uzyskania dywidendy, jest spekulacją”. –Albert Rokicki, Longterm.pl
 45. 45. • Inwestowanie pasywne z wykorzystaniem ETF-ów • Oszczędzanie dywidendowe
 46. 46. WIG20 vs. WIG20TR
 47. 47. • WIG20TR jest indeksem dochodowym • Indeks WIG20TR jest obliczany/publikowany od 3 grudnia 2012 r. • Wartość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. • Tryb publikacji: trzy razy dziennie (11:15, 15:15, 17:10)
 48. 48. stopa zwrotu za 10 lat WIG20 +32%, WIG20TR +97%
 49. 49. ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego.
 50. 50. • ETF na WIG20 (wartość początkowa 1/10 wartości indeksu WIG20, notowany od 2010 r.) • ETF na DAX (1/100 wartości indeksu DAX w euro, notowany od 31 maja 2011 r.) • ETF na S&P500 (1/100 wartości indeksu S&P500 w dolarach, notowany od 31 maja 2011 r.)
 51. 51. • Prosty sposób na zróżnicowany portfel inwestycyjny • Przejrzysta strategia inwestycyjna - celem subfunduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zmian indeksów • Płynność - instrument notowany na giełdzie • Korzyści z dywidend wypłacanych przez spółki • Niskie opłaty za zarządzanie - kilkukrotnie niższe od średnich opłat pobieranych przez tradycyjne TFI
 52. 52. • Uniknięcie ryzyka PBG, Biotonu, Elektrimu, Krosna, Exbudu, Wedla, Optimusa, itp.
 53. 53. WIG20 ETFWIG20 5m -1,37% +0,62% 1r -6,65% -3,88% 3l +11,24% +25,19%
 54. 54. ETFSP500 wypłaca dywidendy!
 55. 55. ETFDAX nie wypłaca dywidend, bo DAX jest indeksem dochodowym
 56. 56. Inwestowanie poprzez TFI?
 57. 57. Amerykański nadzór (SEC) wymaga by w materiałach reklamowych do porównań wyników zarządzania używać indeksu dochodowego… źródło: blogi.bossa.pl
 58. 58. Inwestowanie dywidendowe źródło: Akcjonariusz
 59. 59. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PKO BP 19,23% 23,80% 19,91% 13,36% 11,52% 6,83% 1,90% KGHM 78,58% 238,43% 56,26% 34,14% 36,59% 7,66% 4,22% Orange 37,66% 34,18% 34,35% 22,22% 14,53% 8,22% 5,11% Asseco 16,28% 24,06% 16,58% 16,47% 14,85% 10,84% 5,39% Eurocash 28,01% 28,28% 16,53% 8,21% 6,35% 3,82% 1,58% PZU 39,73% 36,50% 33,96% 19,02% 11,82% PGE 21,36% 19,01% 17,88% 10,37% 6,82% LPP 23,36% 15,22% 12,69% 4,06% 1,04% Enea 23,85% 10,47% 7,81% 7,75% 5,89% 3,98% Pekao 19,56% 24,78% 19,84% 16,74% 16,37% 10,83% 5,53% BZ WBK 16,53% 32,90% 20,32% 15,92% 11,77% 7,59% 2,77% Handlowy 29,94% 50,38% 35,23% 22,93% 23,17% 12,93% 6,69% źródło: Akcjonariusz
 60. 60. www.sii.org.pl/akcjonariusz
 61. 61. Wyceny spółek zależne od stopy dywidendy
 62. 62. Kwartalna dywidenda?
 63. 63. www.sii.org.pl/oszczedzaj

×