¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ                       úÖ                  ¿ÖÖÃ֍úßµÖ •Ö−ÖÔ»...
INTRODUCTIONIn view of the recent amendment made in the Patents Act, 1970 by the Patents (Amendment) Act, 2005effective fr...
CONTENTS          SUBJECT                PAGE NUMBERJURISDICTION                 ...
THE PATENT OFFICE                       KOLKATA, 23/11/2012                   Add...
¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ                                úÖê»ÖúÖŸÖÖ, פü−ÖÖӍ 23/11/2012   ...
SPECIAL NOTICE    18 Months publication as required under Section 11A of the Patents Act, 1970          as am...
SPECIAL NOTICE    Under the new provision of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005and ...
NOTICE                    23054The Patent Office Journal 23/11/2012
Early Publication:The following patent applications have been published under section 11A (2) of The Patents (Amendment) A...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.2694/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.1421/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Da...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.309/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.4475/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.4479/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.4420/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.4533/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.4541/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.4542/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.2840/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.4339/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date o...
Publication After 18 Months:The following Patent Applications have been published under Section 11A (3) of The Patents (Am...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1356/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1369/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1382/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1436/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1437/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1414/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1430/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1440/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1441/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1450/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1451/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1452/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1453/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1861/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1420/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1444/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1445/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1446/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1918/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1449/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.3014/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.3342/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date ...
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Published patent and design registration information  november 23rd, 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Published patent and design registration information november 23rd, 2012

7,279 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Published patent and design registration information november 23rd, 2012

 1. 1. ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖ ¿ÖÖÃ֍úßµÖ •Ö−ÖÔ»Ö OFFICIAL JOURNAL OF THE PATENT OFFICE×−֐ÖÔ´Ö−Ö ÃÖÓ. 47/2012 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü פü−ÖÖӍú: 23/11/2012ISSUE NO. 47/2012 FRIDAY DATE: 23/11/2012 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖ ‹ú ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö PUBLICATION OF THE PATENT OFFICE 23047 The Patent Office Journal 23/11/2012
 2. 2. INTRODUCTIONIn view of the recent amendment made in the Patents Act, 1970 by the Patents (Amendment) Act, 2005effective from 01st January 2005, the Official Journal of The Patent Office is required to be published underthe Statute. This Journal is being published on weekly basis on every Friday covering the various proceedingson Patents as required according to the provision of Section 145 of the Patents Act 1970. All the enquiries onthis Official Journal and other information as required by the public should be addressed to the ControllerGeneral of Patents, Designs & Trade Marks. Suggestions and comments are requested from all quarters so thatthe content can be enriched. (CHAITANYA PRASAD) CONTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS & TRADE MARKS23RD NOVEMBER, 2012 23048 The Patent Office Journal 23/11/2012
 3. 3. CONTENTS SUBJECT PAGE NUMBERJURISDICTION : 23050 – 23051SPECIAL NOTICE : 23052 – 23053NOTICE : 23054EARLY PUBLICATION (DELHI) : 23055EARLY PUBLICATION (CHENNAI) : 23056 – 23066PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (DELHI) : 23067 – 23166PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (MUMBAI) : 23167 – 23227PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (CHENNAI) : 23228 – 23527PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (KOLKATA) : 23528 – 23539AMENDMENT UNDER SEC.57 (KOLKATA) : 23540WITHDRAWAL OF APPLICATION UNDER SECTION : 2354111B(4) OF THE ACT(RULE 26)PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (DELHI) : 23542 – 23543PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (MUMBAI) : 23544PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN : 23545 – 23546RESPECT OF THE GRANT (CHENNAI)PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN : 23547 – 23548RESPECT OF THE GRANT (KOLKATA)INTRODUCTION TO DESIGN PUBLICATION : 23549DESIGN CORRIGENDUM : 23550COPYRIGHT PUBLICATION : 23551THE DESIGNS ACT 2000 SECTION 30 DESIGN : 23552ASSIGNMENTREGISTRATION OF DESIGNS : 23553 - 23592 23049 The Patent Office Journal 23/11/2012
 4. 4. THE PATENT OFFICE KOLKATA, 23/11/2012 Address of the Patent Offices/Jurisdictions The following are addresses of all the Patent Offices located at different places having their Territorial Jurisdiction on a Zonal basis as shown below:-1 Office of the Controller General of Patents, 4 The Patent Office, Designs & Trade Marks, Government of India, Boudhik Sampada Bhavan, Intellectual Property Rights Building, Near Antop Hill Post Office,S.M.Road,Antop Hill, G.S.T. Road, Guindy, Mumbai – 400 037 Chennai – 600 032. Phone: (91)(22) 24123311, Phone: (91)(44) 2250 2081-84 Fax : (91)(22) 24123322 Fax : (91)(44) 2250 2066 E-mail: cgpdtm@nic.in E-mail: chennai-patent@nic.in The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and the Union Territories of Puducherry and Lakshadweep.2 The Patent Office, Government of India, 5 The Patent Office (Head Office), Boudhik Sampada Bhavan, Government of India, Near Antop Hill Post Office,S.M.Road,Antop Hill, Boudhik Sampada Bhavan, Mumbai – 400 037 CP-2, Sector –V, Salt Lake City, Phone: (91)(22) 24137701 Kolkata- 700 091 Fax: (91)(22) 24130387 E-mail: mumbai-patent@nic.in Phone: (91)(33) 2367 1943/44/45/46/87 The States of Gujarat, Maharashtra, Madhya Fax: (91)(33) 2367 1988 Pradesh, Goa and Chhattisgarh and the Union E-Mail: kolkata-patent@nic.in Territories of Daman and Diu & Dadra and Nagar Haveli Rest of India3 The Patent Office, Government of India, Boudhik Sampada Bhavan, Plot No. 32., Sector-14, Dwarka, New Delhi – 110075 Phone: (91)(11) 2808 1921 – 25 Fax: (91)(11) 2808 1920 & 2808 1940 E.mail: delhi-patent@nic.in The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Delhi and the Union Territory of Chandigarh. Website: www.ipindia.nic.in www.patentoffice.nic.in All applications, notices, statements or other documents or any fees required by the Patents Act, 1970 and The Patents (Amendment) Act, 2005 or by the Patents (Amendment) Rules, 2006 will be received only at the appropriate offices of the Patent Office. Fees: The Fees may either be paid in cash or may be sent by Bank Draft or Cheques payable to the Controller of Patents drawn on a scheduled Bank at the place where the appropriate office is situated. 23050 The Patent Office Journal 23/11/2012
 5. 5. ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖê»ÖúÖŸÖÖ, פü−ÖÖӍ 23/11/2012 úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖë êú Öê¡ÖÖ׬֍úÖ¸ü êú ¯ÖŸÖê ×¾Ö×³Ö®Ö •ÖÖÆüÖë ¯Ö¸ü ÛÃ£ÖŸÖ ¯Öê™êü−™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ êú ¯ÖŸÖê †ÖÓ“Ö׻֍ú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ¤üÙ¿ÖŸÖ ˆ−֍úê ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡Ö êú ÃÖÖ£Ö −Öß“Öê פü‹ Ö‹ Æïü :-1 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ: ´ÖÆüÖ×−ÖµÖӡ֍ú, ‹úþÖ, †×³Öú»¯Ö 4 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ “Öê®Ö‡Ô, ŸÖ£ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü דÖÅ−Ö, ‡Ó™êü»ÖꌓÖã†»Ö ¯ÖÏÖê¯Ö™üá ¸üÖ‡™ËüÃÖ ×²ÖÜ»›üÖ ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö ›üü֍ú‘Ö¸ êú ÃÖ´Ö߯Öü, ‡Ó›üÛÙÒüµÖ»Ö ‡Ã™êü™ü ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¸üÖê›ü, ‹ÃÖ†Ö‡Ô›üßÃÖ߆Öê †Ö¸ü‹´Ö›üß ÖÖê›üÖˆ−Ö ‹×¸üµÖÖ ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö, ´Öã´²Ö‡Ô -400 037, ³ÖÖ¸üŸÖ. ‹›ü•ÖÃÖê−™ü ™ãü ‡ÔÖ»Ö °»ÖÖÍú ±úÖê−Ö: (91)(22) 24123311 •Öß.‹ÃÖ.™üß. ¸üÖê›ü, ÖÖµÖ−›üß, ±îúŒÃÖ: (91)(22) 24123322 “Öê®Ö‡Ô - 600 032. ‡Ô.´Öê»Ö: cgpdtm@nic.in ±úÖê−Ö: (91)(44) 2250 2081-84 ±îúŒÃÖ: (91)(44) 2250-2066 ‡Ô.´Öê»Ö: chennai-patent@nic.in †Ö−¬ÖÐ ¯ÖϤêü¿Ö, ú−ÖÖÔ™üú, êú¸ü»Ö, ŸÖ×´Ö»Ö−ÖÖ›ãü ŸÖ£ÖÖ ¯Öã›ãü“Öê¸üß ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö, »ÖÖ«ü߯Ö2 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, 5 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖê»ÖúÖŸÖÖ (¯ÖϬÖÖ−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ), ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö ›üü֍ú‘Ö¸ êú ÃÖ´Ö߯Öü, ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¸üÖê›ü, ÃÖ߯Öß-2, ÃÖꌙü¸ü-V, ÃÖÖ»™ü »Öêú ×ÃÖ™üß, ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö, ´Öã´²Ö‡Ô - 400 037, úÖê»ÖúÖŸÖÖ- 700 091, ³ÖÖ¸üŸÖ. ±úÖê−Ö: (91)(22) 2413 7701, ±úÖê−Ö: (91)(33) 2367 1943/44/45/46/87 ±îúŒÃÖ: (91)(22) 2413 0387 ±îúŒÃÖ/Fax: (91)(33) 2367 1988 ‡Ô.´Öê»Ö: mumbai-patent@nic.in ‡Ô.´Öê»Ö: kolkata-patent@nic.in Öã•Ö¸üÖŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü, ´Ö¬µÖ ¯ÖϤêü¿Ö, ÖÖê†Ö ŸÖ£ÖÖ ”û¢ÖßÃ֐֜Íü ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö, ¤ü´Ö−Ö ŸÖ£ÖÖ ¤üß¾Ö, ¤üÖ¤ü¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ úÖ †¾Ö¿ÖêÂÖ Öê¡Ö †Öî¸ü −֐ָü Æü¾Öê»Öß.3 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×¤ü»»Öß, ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, ¯»ÖÖò™ü ÃÖÓ. 32, ÃÖꌙü¸ü - 14, «üÖ¸üúÖ, −Ö‡Ô ×¤ü»»Öß - 110 075. ±úÖê−Ö: (91)(11) 2808 1921-25 ±îúŒÃÖ: (91)(11) 2808 1920, 2808 1940 ‡Ô.´Öê»Ö: delhi-patent@nic.in Æü׸üµÖ֝ÖÖ, ×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ¯ÖϤêü¿Ö, •Ö´´Öæ ŸÖ£ÖÖ ú¿´Ö߸ü, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, ¸üÖ•ÖãÖÖ−Ö, ˆ¢Ö¸ü ¯ÖϤêü¿Ö, פü»»Öß ŸÖ£ÖÖ ˆ¢Ö¸üÖÓ“Ö»Ö ¸üÖ•µÖ Öê¡ÖÖë, ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö “ÖÓ›üߐ֜Íü ¾Öê²ÖÃÖÖ‡™ü: http://www.ipindia.nic.in www.patentoffice.nic.in¯Öê™ëü™ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1970 ŸÖ£ÖÖ ¯Öê™ëü™ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 2005 †£Ö¾ÖÖ ¯Öê™ëü™ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö) ×−ÖµÖ´Ö, 2006 «üÖ¸üÖ ¾ÖÖÓ×”ûŸÖ ÃÖ³Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö,ÃÖæ“Ö−ÖÖ‹Ñ, ×¾Ö¾Ö¸üÖ µÖÖ †−µÖ ¤üßÖÖ¾Öê•Ö µÖÖ úÖê‡Ô ¿Ö㻍ú ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ êú êú¾Ö»Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öë þÖߍéúŸÖ ÆüÖëÖê …¿Ö㻍ú: ¿Ö㻍ú µÖÖ ŸÖÖê −֍ú¤ü ºþ¯Ö ´Öë µÖÖ "Controller of Patents" êú −ÖÖ´Ö ´Öë ¤êüµÖ ²Öïú ›ÒüÖ°™ü µÖÖ “Öêú êú «üÖ¸üÖ ³Öê•Öß •ÖÖ Ã֍úŸÖß Æîü •ÖÖê ˆÃÖß Ã£ÖÖ−Ö êú ׍úÃÖ߆−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ ²Öïú ´Öë ¯ÖϤü¢Ö ÆüÖê •ÖÆüÖÑ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖ Æïü… 23051 The Patent Office Journal 23/11/2012
 6. 6. SPECIAL NOTICE 18 Months publication as required under Section 11A of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005.Notice is hereby given that any person at any time before the grant of Patent may give representation by way ofopposition to the Controller of Patents at appropriate office on the ground and in a manner specified undersection 25(1) of the Patents (Amendment) Act, 2005 read with Rule 55 of the Patents (Amendment) Rules,2006.Notice is also given that if any interested person requests for copies of the complete specification, drawing andabstract of any application already published, the photocopy of the same can be supplied by the Patent Office asper the jurisdiction on payment of prescribed fees of Rs.4/- per page. If any further details are required to beobtained, the same can be provided by the respective Patent Offices on request. (CHAITANYA PRASAD) CONTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS & TRADE MARKS 23052 The Patent Office Journal 23/11/2012
 7. 7. SPECIAL NOTICE Under the new provision of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005and Rules there under, Publication of the matter relating to Patents in the Official Gazette of India Part III,Section 2 has been discontinued and instead The Official Journal of the Patent Office is being publishedcontaining all the activities of The Patent Office such as publication of all the patent applications after 18thmonths , grant of patents & all other information in respect of the proceedings as required under the provisionsof the Patents (Amendment) Act, 2005 and Rules thereunder on weekly basis on every Friday.The Journal is uploaded in the website every Friday. So Paper form and CD-ROM form of the Journal arediscontinued from 01/01/2009. SPECIAL NOTICEEvery effort is being taken to publish all the patent applications under section 11(A) of the Patents Act.However, if duplication of publication of any application is found, then earlier date of publication will be takenfor the purpose of provisional protection for applicant and Patent Office will grant Patent not before six monthsfrom the date of second publication, provided that there is there is no third party representation. 23053 The Patent Office Journal 23/11/2012
 8. 8. NOTICE 23054The Patent Office Journal 23/11/2012
 9. 9. Early Publication:The following patent applications have been published under section 11A (2) of The Patents (Amendment) Act 2005 and rule24A of The Patents (Amendment) Rules, 2006. Any person may file representation by way of opposition to the Controller ofPatents at the appropriate office against the grant of the patent in the prescribed manner under section 25(1) of the Patents(Amendment) Act 2005 read with the rule 55 of The Patents (Amendment) Rules, 2006:(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.3678/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :16/12/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : CLOUD BASED QUALITY MANAGEMENT TOOL FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS(51) International classification :B23B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)GUPTA, ANKUR(32) Priority Date :NA Address of Applicant :759, DENIS GATE, RESIDENCY(33) Name of priority country :NA ROAD, JAMMU -180001 Jammu & Kashmir India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)GUPTA , ANKUR(87) International Publication No :NA 2)DATT, RAKESH MOHAN(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention is a cloud based application to be used in educational institutions for collection of data, which could be analyzedand presented for benchmarking and quality assessment. The analyzed data can then be used for computing the ranking of aninstitution within a city or with state or throughout the country. Ranking can be made for public view or it can be accessed within inthe institution for performance analysis and making necessary rceomendations.No. of Pages : 20 No. of Claims : 10 23055 The Patent Office Journal 23/11/2012
 10. 10. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2694/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :04/07/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : HORIZONTAL CONVEYING MECHANISM FOR MICROWAVE HEATING SYSTEMS(51) International classification :G01J (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)Prakash Somanna Mugali(32) Priority Date :NA Address of Applicant :169 2nd Cross 3rd Phase(33) Name of priority country :NA Manjunathnagar WOC Road Rajajinagar Bangalore- 560010(86) International Application No :NA India Filing Date :NA 2)Neelesh Bhimrao Chougule(87) International Publication No : NA 3)Krupashankara Mysore Sethuram(61) Patent of Addition to Application Number :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)Prakash Somanna Mugali(62) Divisional to Application Number :NA 2)Neelesh Bhimrao Chougule Filing Date :NA 3)Krupashankara Mysore Sethuram(57) Abstract :A conveying mechanism is provided. The conveying mechanism includes an input end roller (106) an output end roller (108) at leasttwo loop wires (202) a driving mechanism (302) a tensioning mechanism (306) and a pyrometer (110). The loop wires (202) areengaged with the input end roller (106) and the output end roller (108) wherein rotation of the output end roller (108) results inmotion of the loop wires (202). Further the driving mechanism (302) is configured to at least enable the rotation of the output endroller (108). The tensioning mechanism (306) is configured to maintain a desired tension in the loop wires (202) and the pyrometer(110) is configured to enable positioning of one or more products (404) that are being processed.No. of Pages : 23 No. of Claims : 15 23056 The Patent Office Journal 23/11/2012
 11. 11. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1421/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :09/04/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : SYSTEM AND METHOD FOR DISEASE DIAGNOSIS THROUGH ITERATIVE DISCOVERY OFSYMPTOMS USING MATRIX BASED CORRELATION ENGINE(51) International classification :G06F (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)THEKKETHALA PYLOTH VINCENT(32) Priority Date :NA Address of Applicant :FLAT# B-006, SALARPURIA(33) Name of priority country :NA SILVERWOODS, OFF OLD MADRAS ROAD,(86) International Application No :NA NAGWARAPALYA, C V RAMAN NAGAR, P.O. Filing Date :NA BANGALORE - 560 093 Karnataka India(87) International Publication No : NA (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)THEKKETHALA PYLOTH VINCENT Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A system and method for disease diagnosis through iterative discovery of symptoms using matrix based correlation engine. TheDialog Manager uses the correlation engine to drive the dialogue with the user and presents optimum number of right questions basedon which the system correlates and identifies probable disease (s) and the symptom (s) that has the maximum potential to narrowdown the search, so as to reach a particular conclusion on disease type. The system computes the most probable disease based on thescores associated with various symptoms. The correlation engine is optimized by computing the probability of diseases using boostfactor based on user profile, the total time lapsed from the onset of diseases etc. to enhance the accuracy of the disease identification.Based on the conclusions, Dialog Manager requests the Decision Support Engine for further suggestions and handles the subsequentinteraction between the user and Decision Support Engine.No. of Pages : 32 No. of Claims : 35 23057 The Patent Office Journal 23/11/2012
 12. 12. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.309/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :25/01/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : NOVEL PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF SEXUALDYSFUNCTION IN MAMMALS(51) International classification :A61K31/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)PULI RUPESH KUMAR(32) Priority Date :NA Address of Applicant :H.NO. 7-106/6, PLOT NO. 119,(33) Name of priority country :NA VENKATESHWARA COLONY, OPP. ARCI, BALAPUR,(86) International Application No :NA HYDERABAD - 500 005 Andhra Pradesh India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)PULI RUPESH KUMAR(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to the pharmaceutical compositions comprising of a combination of an inhibitor of cyclic guanosine 3, 5-monophosphate specific phosphodiesterase alongwith one or more dopaminergic agents selected from the group of dopamine agonists,catechol-O-methyl transferase inhibitors, DOPA decarboxylase inhibitors, dopamine precursors and monoamine oxidase inhibitorsand the use of such compositions in the treatment of sexual dysfunction in mammals.No. of Pages : 14 No. of Claims : 11 23058 The Patent Office Journal 23/11/2012
 13. 13. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4475/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :26/10/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : ROTARY INTERNAL COMBUSTION ENGINE(51) International classification :F02B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MOTHINATH ULAGANATHAN(32) Priority Date :NA Address of Applicant :NEW NO.16, OLD NO.7, KAVERY(33) Name of priority country :NA NAGAR, JUNCTION, SALEM 636 005 Tamil Nadu India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)MOTHINATH ULAGANATHAN(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A rotary engine has a top housing with suction and exhaust ports and bottom housing arranged to receive a crank assembly and a camassembly. The crank assembly has a crank plate rotatably placed above the bottom housing and a set of semi circular cranks providedat the top surface of the crank plate to travel along with the crank plate. The cranks are positioned opposite to each other and arealigned to the crank plate. A crank shaft arranged to pass through the top housing and bottom housing drive along with the crank plate.The cam assembly has a set of cams placed above the crank plate and arranged to pivot through pivot pins. The cams and the cranksrevolve to form an eccentricity with the outer cavity ring and inner cavity ring. The outer cavity ring is provided to surround the crankabove the crank plate and the inner cavity ring is placed inside the cranks such that upon rotation of the crank plate and the cranks, twovariable volume outer chamber is formed in between the cranks and the outer cavity ring, and two variable volume inner chamber isformed in between the cranks and the inner cavity ring.No. of Pages : 39 No. of Claims : 18 23059 The Patent Office Journal 23/11/2012
 14. 14. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4479/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :26/10/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : ENCRYPTION AND DECRYPTION OF USER DATA ACROSS TIERED SELF-ENCRYPTINGSTORAGE DEVICES(51) International classification :H04L (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)HCL Technologies Limited(32) Priority Date :NA Address of Applicant :HCL Technologies Ltd. 50-53 Greams(33) Name of priority country :NA Road Chennai 600006 Tamil Nadu India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)Subha Shrinivasan(87) International Publication No : NA 2)Simy Chacko(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A method and system for automated encryption and decryption of user data across tiered self-encrypting storage devices is disclosed.A storage tier is created using self-encrypting devices. When a user logs on to an enterprise the enterprise gateway authenticates theuser with login credentials. A protocol packet is sent over the IP network to the storage tiering software. The protocol packet containsthe user credentials the storage devices that are mapped into user account. The storage tiering software identifies the list of mappeddrives and maps them into devices and blocks. Further the storage tiering software cascades all devices that contain user data.Selective decryption of the user data is then performed and is stored in a cache of each device and this data will be ready for user touse. The decrypted data from the cache will be erased when user logs off the enterprise.No. of Pages : 24 No. of Claims : 14 23060 The Patent Office Journal 23/11/2012
 15. 15. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4420/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :24/10/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : AUTOMATED BRICK WALL CONSTRUCTION MACHINE(51) International classification :B28B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)Achanta Krishna Chaitanya(32) Priority Date :NA Address of Applicant :10-4-29 Seshagiri Rao Street(33) Name of priority country :NA Ramaraopeta Kakinada Andhra Pradesh India(86) International Application No :NA 2)Basamsetti Sai Doondi Filing Date :NA 3)Chennupati Vivek Chowdary(87) International Publication No : NA (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)Achanta Krishna Chaitanya Filing Date :NA 2)Basamsetti Sai Doondi(62) Divisional to Application Number :NA 3)Chennupati Vivek Chowdary Filing Date :NA(57) Abstract :An automated machine for construction of brick wall or brick partition which comprises brick holders rack and pinion mechanism andmortar spraying mechanism. The machine is capable of constructing all four side walls in a single or double bonded thickness forbrickwork making the construction practice easier and accurate. The brick holders have been designed to hold them exactly at twoends assuring firm holding without any tilt in the brick position. The rack and pinion mechanism serves as a platform for loading thebricks and spraying mortar in between the bricks wherein the loading and spraying procedure is correlated with the brick holdermechanism.No. of Pages : 33 No. of Claims : 23 23061 The Patent Office Journal 23/11/2012
 16. 16. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4533/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :31/10/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : SYSTEM AND METHOD FOR VIRTUAL MACHINE OFFLINE PATCHING WITHOUT MOUNTTHE VIRTUAL DISK :G06F, (71)Name of Applicant :(51) International classification G11B 1)HCL Technologies Limited(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :HCL Technologies Ltd. 50-53 Greams(32) Priority Date :NA Road Chennai 600006 Tamil Nadu India(33) Name of priority country :NA (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)Dhanyamraju S U M Prasad Filing Date :NA 2)Arvind Kumar Maurya(87) International Publication No : NA 3)Prashant Agarwal(61) Patent of Addition to Application Number :NA 4)Ramaraju VS Sekhar Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A system and method for patching offline virtual machine (VM) without mounting virtual hard disks is disclosed. The system directlyupdates the virtual hard disks attached to a virtual machine by reading writing or updating the raw bytes of virtual hard disk files. Thesystem applies patch to offline VM that supports multiple vendors virtual disk formats multiple VM guest OS and multiple filesystem format by updating the raw sectors of the virtual disk.No. of Pages : 22 No. of Claims : 13 23062 The Patent Office Journal 23/11/2012
 17. 17. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4541/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :31/10/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING APPLIANCES USING ONE OR MORE DATAPROCESSING DEVICES(51) International classification :H04L (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MUDDLIAH Venkatesh(32) Priority Date :NA Address of Applicant :VENKATESH.M C/O EMBED(33) Name of priority country :NA INNOVATIONS #450 4TH FLOOR A.K.A COMPLEX NEXT(86) International Application No :NA TO MADHAVAN PARK PETROL BUNK JAYANAGAR 2ND Filing Date :NA BLOCK BANGALORE 560011 KARNATAKA INDIA(87) International Publication No : NA (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)MUDDLIAH Venkatesh Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A system and method are provided for controlling appliances using one or more data processing devices (406). The system includes atleast one control panel (102) a communication coordinator (302) and a local server (304). The control panel (102) comprises a localcommunication module configured to receive commands to operate one or more appliances associated with the control panel (102).The communication coordinator (302) is configured to send the commands to the local communication module to operate one or moreappliances associated with the control panel (102). The local server (304) is configured to receive command from one or more dataprocessing devices (406) through a local area network or a wide area network (404) based on the location of data processing device(406) sending the command and communicate the command to the communication coordinator (302).No. of Pages : 25 No. of Claims : 22 23063 The Patent Office Journal 23/11/2012
 18. 18. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4542/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :31/10/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : SYSTEM AND METHOD TO PROVIDE A REAL-TIME LIVE INTERACTION BETWEEN ACELEBRITY AND AN AUDIENCE(51) International classification :H04L (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)VIKRAM RAJU SAYYAPARAJU(32) Priority Date :NA Address of Applicant :PLOT NO.29B F-1 LAXMI(33) Name of priority country :NA NILAYAM ROAD NO.8 FILM NAGAR JUBLIEE HILLS(86) International Application No :NA HYDERABAD-500033 ANDHRA PRADESH INDIA Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)VIKRAM RAJU SAYYAPARAJU(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A system and method for facilitating a real-time interactive session between a celebrity and his/her fan audience/ club wherein acomputing environment application framework platform is provided to the audience in order to have the real-time interactive sessionfacilitated where in the platform provides audience with an integrated gateway which may be not limited to voice and video calls;virtual or physical gifts by users; private & public messaging; celebrity videos and photos; private chat and private group chat andpublic chat rooms and video and voice message for events like birthdays anniversaries openings etc. may be purchased by any useron behalf of any other users or for himself. Further the computing environment may be an online environment a web-basedenvironment a television environment; a radio envi-ronment; a wireless communications environment from a cellular phone or fromlandline phones or a general computing environment.No. of Pages : 13 No. of Claims : 14 23064 The Patent Office Journal 23/11/2012
 19. 19. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2840/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :12/07/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : METHOD AND DEVICE FOR SWITCHING THE CHAIN FROM ONE SPROCKET TO OTHERSPROCKET IN A REAR WHEEL OF A MOTORCYCLE(51) International classification :B62D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)BHUPENDRA SHARMA(32) Priority Date :NA Address of Applicant :#5/1 1st floor 2nd main road(33) Name of priority country :NA Attiguppe Bangalore-560040 Karnataka India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)BHUPENDRA SHARMA(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to a Sequential Gear Unit (SGU) which is used to increase the overall effeciency of two wheeler vehiclemachineries and the like. In one embodiment, the Sequential Gear Unit (SGU) includes a shaft, at least two bearing unit, a sprocketpositioned centrally on the shaft between first bearing unit and second bearing unit, an U-arm having a flat plate, an engaging armmounted on the flat plate of the U-arm and a spring unit attached on the side wards of the U-arm in-order.No. of Pages : 23 No. of Claims : 9 23065 The Patent Office Journal 23/11/2012
 20. 20. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4339/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/10/2012 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A VOTING SYSTEM(51) International classification :G07C (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)Shreyas.H.S(32) Priority Date :NA Address of Applicant :S/o Shivaramaiah. M #2126/b 6th(33) Name of priority country :NA cross kuvempunagar channapatna Ramanagara District(86) International Application No :NA Karnataka India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)Shreyas.H.S(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention mainly relates to voting system using biometric information thereby locking the same with the voting machine.Further the voting machine verifies thereby authenticating the voter to cast a vote. The casted vote is verified with the biometricinformation of the voter with the information locked at the server in order to validate the vote.No. of Pages : 28 No. of Claims : 10 23066 The Patent Office Journal 23/11/2012
 21. 21. Publication After 18 Months:The following Patent Applications have been published under Section 11A (3) of The Patents (Amendment) Act, 2005. AnyPerson may file representation by way of opposition to the Controller of Patents at the appropriate office against the grant ofthe patent in the prescribed manner under section 25(1) of the Patents (Amendment) Act, 2005 read with the rule 55 of ThePatents (Amendment) Rules, 2006:(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1182/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :21/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : ELECTRONIC CONTROLLED NATURAL GAS PRESSURE REGULATOR(51) International classification :F02D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MINDA INDUSTRIES LIMITED(32) Priority Date :NA Address of Applicant :Village Nawada Fatehpur P.O.(33) Name of priority country :NA Sikanderpur Badda Distt. Gurgaon Haryana 122004 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)Bibhuti Kumar(87) International Publication No : NA 2)Ashish Dev(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)Anil Kumar Sahu Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention provides an Electronic Pressure Regulator which reduces the gas pressure from tank pressure to requiredpressure. Electronic Pressure Regulator will control the outlet pressure within the specified tolerance limit which will help to enginemanagement system to proper fueling to engine. Once the variation of outlet pressure of pressure regulator will control within thespecified tolerance limit at any demand of gas and any input pressure (not less than 5 bars) then the work of engine managementsystem is very easy to control the fueling of engine. Through the proper fueling of the engine, improvement of Power and Emissionperformance of the engine can easily achieve.No. of Pages : 15 No. of Claims : 8 23067 The Patent Office Journal 23/11/2012
 22. 22. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1356/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :10/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A ZERO EMISSION CHROME TRAINING PROCESS FOR LEATHER MAKING(51) International classification :C07D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL(32) Priority Date :NA RESEARCH(33) Name of priority country :NA Address of Applicant :ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI(86) International Application No :NA MARG, NEW DELHI-110001, INDIA Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)VICTOR JOHN SUNDAR(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)CHELLAPPA MURALIDHARAN Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention provides a process that eliminates total usage of sodium chloride and mineral acids for pickling and ensurestotal utilization of tanning material through suitable process interventions for recycling without resulting in emission or discharge ofprocess chemicals or used liquor.No. of Pages : 13 No. of Claims : 7 23068 The Patent Office Journal 23/11/2012
 23. 23. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1369/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :10/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A NOVEL STABLE PHARMACEUTICAL FORMULATION OF ANTIINFLAMMATORY ANDANTIPYRETIC DRUG COMBINATION WITH LESSER SIDE EFFECTS(51) International classification :A61K31/407 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)AKUMS DRUGS & PHARMACEUTICALS LIMITED(32) Priority Date :NA Address of Applicant :304, MOHAN PLACE, LSC, BLOCK-(33) Name of priority country :NA C, SARASWATI VIHAR, DELHI-34 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)SANJEEV JAIN(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention is related to a novel and stable pharmaceutical formulation comprising anti-inflammatory, antipyretic havinglesser side effects. The side effects of anti-inflammatory drugs are reduced by the addition of H+/K+ ATPase inhibitor. Further, theformulation is made in a unique tablet-in-tablet technology, which provides stability to the formulation.No. of Pages : 12 No. of Claims : 9 23069 The Patent Office Journal 23/11/2012
 24. 24. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1382/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :11/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : DEVICE AND METHOD FOR MIXING BEVRAGES(51) International classification :B23B (71)Name of Applicant : :10 2010 1)KRONES AG(31) Priority Document No 029 125.0 Address of Applicant :BOHMERWALDSTRASSE 5, 93073(32) Priority Date :19/05/2010 NEUTRAUBLING, GERMANY.(33) Name of priority country :Germany (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)RUNGE, TORSTEN Filing Date :NA 2)LEUTZ, DIRK(87) International Publication No :NA 3)WEINZIERL, DR. MATTHIAS(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A device and method for the mixing of a beverage are described. Due to the fact that an aqueous mixed phase, in which the recipeconstituents needed for mixing the beverage are contained and which has a higher water content than the prepared mixed beverage, iscollected in a tank, the mixed phase can be added specifically to a beverage mixture of excess concentration in order to adjust thedesired final concentration. The mixed phase preferably contains returned proportions of the prepared mixed beverage.No. of Pages : 16 No. of Claims : 15 23070 The Patent Office Journal 23/11/2012
 25. 25. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1436/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : PLUG AND PLAY MECHANICAL HARNESS FOR SOLAR ENERGY HARVESTING ASSEMBLIES(51) International classification :G09F (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)TU TECHNOLOGY UNCORKED LLP(32) Priority Date :NA Address of Applicant :B-252 Sushant Lok3 Sector 57(33) Name of priority country :NA Gurgaon Haryana-122001 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)Deepak Chaturvedi(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention seeks to overcome the disadvantages associated with support structures for solar energy collection elements byproviding an economical and more convenient alternative. A support structure, which is easy to install and manufacture, is disclosed.The support structure of the present invention includes at least a top portion capable of supporting an element, a bottom portion, a tiltmechanism, and a rotation mechanism. The support structure may also include a provision for disposing at least one energy applianceand an electronic control unit.No. of Pages : 20 No. of Claims : 10 23071 The Patent Office Journal 23/11/2012
 26. 26. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1437/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : READY TO USE DOCETAXEL FORMULATION(51) International classification :A61K (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MANU CHAUDHARY(32) Priority Date :NA Address of Applicant :PLOT NO.51-52, INDUSTRIAL(33) Name of priority country :NA AREA, PHASE 1, PANCHKULA, Haryana India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)MANU CHAUDHARY(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A single vial stabilized liquid formulation of taxane derivative,adapted to be used directly to a perfusion/infusion solution foradministration into a subject in need is provided. The formulation includes an effective amount of : docetaxel or a pharmaceuticallyacceptable salt thereof; one ore more surfactant; one or more co-surfactant; water for injection; and one or more organic acid. Theparticle size of the formulation is in a range of 20 nm to 100nm and the pH of the formulation is in a range of about 3.5 to 4.No. of Pages : 26 No. of Claims : 10 23072 The Patent Office Journal 23/11/2012
 27. 27. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1414/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :13/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : INTELLIGENT BUS ADDRESS SELF-CONFIGURATION IN A MULTI-MODULE SYSTEM(51) International classification :G06M (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :201010176797.2 1)O2MICRO, INC.(32) Priority Date :18/05/2010 Address of Applicant :3118 PATRICK HENRY DRIVE,(33) Name of priority country :China SANTA CLARA, CA 95054 U.S.A.(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)ZHANG WEI(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :According to one aspect there is disclosed an apparatus. The apparatus may include a first module including at least one bus portconfigured to couple the first module to a bus; a first configuration port configured to receive an input indicating whether addressassignment is enabled or disabled for the first module; a second configuration port configured to provide an output indicating whetheraddress assignment is enabled or disabled for a second module; a memory configured to store a unique address, wherein the uniqueaddress is configured to identify the first module; and a controller configured to be coupled to a central management unit via the bus,the controller further configured to receive the unique address from the central management unit, determine whether addressassignment is enabled for the first module and to store the unique address in the memory if address assignment is enabled for the firstmodule, enable or disable address assignment for a second module when the second module is coupled to the first module, and thecontroller further configured to enable or disable address assignment for the second module based, at least in part, on a message fromthe central management unit.No. of Pages : 24 No. of Claims : 23 23073 The Patent Office Journal 23/11/2012
 28. 28. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1430/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A SOFT-GEL CAPSULE FORMULATION FOR NUTRACEUTICAL VALUE FROMSEABUCKTHORN (71)Name of Applicant :(51) International classification :A61K 1)DIRECTOR GENERAL, DEFENCE RESEARCH &(31) Priority Document No :NA DEVELOPMENT ORGANISATION(32) Priority Date :NA Address of Applicant :MINISTRY OF DEFENCE, ROOM(33) Name of priority country :NA NO. 348, B-WING, DRDO BHAWAN, RAJAJI MARG, NEW(86) International Application No :NA DELHI-110011 (INDIA) Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)CHAURASIA, OM PRAKASH(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)SINGH SHASHI BALA Filing Date :NA 3)KUMAR, RAJ(62) Divisional to Application Number :NA 4)HOTA, SUNIL KUMAR Filing Date :NA 5)TAYADE, AMOL BAPURAO(57) Abstract :The invention relates to a soft-gel capsule formulation for nutraceutical value from Seabuckthorn seed oil, which is supercriticallyextracted and comprises bioactive compounds viz. Vitamin E, P-Carotene; saturated and unsaturated [monosaturated (MUFA) andpolyunsaturated (PUPA)] fatty acids which includes essential (omega-3 and omega-6) and non essential (omega-7 and omega-9) andother fatty acids; minerals viz. Calcium, phosphorous, iron, zinc, magnesium, selenium, etc., most of which act as natural source ofantioxidants and nutraceutical therapeutics with natural taste, colour and flavour and it is suitable for direct consumption by humanbeings. The present invention also provides a scientific method for sustainable utilization of Seabuckthorn.No. of Pages : 24 No. of Claims : 18 23074 The Patent Office Journal 23/11/2012
 29. 29. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1440/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A BROAD SPECTRUM INSECTICIDAL COMPOSITION FOR AGRICULTURAL CROPS(51) International classification :A61H (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)CRYSTAL PHOSPHATES LTD.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :G1/17, INDUSTRIAL AREA, G. T.(33) Name of priority country :NA KARNAL ROAD, AZADPUR, DELHI-110 033, INDIA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)N. K. AGGARWAL(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The subject matter of the invention relates to an insecticidal composition comprising synergistically effective amount of a first activeingredient which is Lufenuron, a chitin synthesis inhibitor, and a second active ingredient which is Emamectin benzoate, a neurotoxin.The composition exhibits excellent insecticidal properties and is capable of controlling major chewing and biting type insects/pests inagricultural crops. More particularly, the present invention relates to a broad spectrum insecticidal composition which is highlyefficient in low doses and is also environment friendly.No. of Pages : 18 No. of Claims : 7 23075 The Patent Office Journal 23/11/2012
 30. 30. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1441/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A PANTOGRAPHIC JACK(51) International classification :B64D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)SHEKHAR BROTHERS(32) Priority Date :NA Address of Applicant :SHEKHAR BROTHERS PLOT NO.(33) Name of priority country :NA 58, SECOTOR - 6, FARIDABAD, HARYANA 121006 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)CHANDER SHEKHAR(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A pantographic jack comprises of at least one arm of thin metal sheet wherein the arm is mechanically fitted between a lower arm anda base and also to an upper arm and a saddle. A gear portion is separately attached to the arm wherein the gear can be made out ofthicker sheet so as they do not slip when engaged in load and the arm is made out of a thinner sheet thick enough to take the maximumload the Jack is design for.No. of Pages : 21 No. of Claims : 10 23076 The Patent Office Journal 23/11/2012
 31. 31. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1450/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :20/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A NOVEL NON-COLUMN CHROMATOGRAPHIC PROCESS TO REDUCE N-FORMYL-N-DEACETYL THIOCOLCHICOSIDE AND OBTAIN HIGH PURITY PHARMACOPOEIAL GRADE 3-O-(-D-GLUCOPYRANOSYL)-3-O-DEMETHYL THIOCOLCHICINE FROM COLCHICOSIDE.(51) International classification :C07D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)BHARTIA, UMA SHANKAR(32) Priority Date :NA Address of Applicant :17, FRIENDS COLONY WEST, NEW(33) Name of priority country :NA DELHI-110 065, INDIA(86) International Application No :NA 2)INDIA GLYCOLS LIMITED (ENNATURE Filing Date :NA BIOPHARMA DIVISION)(87) International Publication No :NA (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)BHARTIA, UMA SHANKAR Filing Date :NA 2)KANDPAL, JAI BALLABH(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A novel process is invented to prepare 3-0-(-D-glucopyranosyl)-3-0-demethyl thiocolchicine (thiocolchicoside) of higher purityPharmacopoeial grade from a naturally isolated colchicoside, obtained from Gloriosa superba seed. The key phases of presentinvention for preparing thiocolchicoside involves: (1) Semi-synthetic reaction of colchicoside of natural source with methylmercaptide sodium salt to introduce thiomethyl group at specified time, temperature and pH to obtain thiocolchicoside in high yieldwith a low colchicoside content in the reaction. (2) To monitor and control, as defined in the Pharmacopoeia, at a selective pH andtemperature the content of N-formyl-N-deacetyl thiocolchicoside that is formed from N-formyl-N-deacetyl colchicoside which ispresent originally within the source material colchicoside. 3) To obtain thiocolchicoside with low N-formyl-N-deacetylthiocolchicoside impurity in reaction itself. 4) A selective crystallization and separation to produce 3-0-(-D-glucopyranosyl)-3-0-demethyl thiocolchicine having impurities N-deacetyl-N-formyl thiocolchicoside 0.35%, colchicoside below 0.2% and other unknownsingle impurity less than 0.1%.No. of Pages : 30 No. of Claims : 4 23077 The Patent Office Journal 23/11/2012
 32. 32. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1451/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :20/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : NOVEL COMPOUNDS AS DIACYLGLYCEROL ACYLTRANSFERASE INHIBITORS(51) International classification :C07D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)GLAXOSMITHKLINE LLC(32) Priority Date :NA Address of Applicant :ONE FRANKLIN PLAZA, 200(33) Name of priority country :NA NORTH 16TH STREET, PHILADELPHIA, PA 19102, U.S.A.(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)SIEGFRIED CHRISTENSEN IV(87) International Publication No :NA 2)DONGHUI QIN(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)HEMANT JOSHI Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :This invention relates to novel compounds which are inhibitors of acyl coenzyme A: diacylglycerol acyltransferase (DGAT), topharmaceutical compositions containing them, to processes for their preparation, and to their use in therapy for the treatment ofobesity and diabetes.No. of Pages : 122 No. of Claims : 15 23078 The Patent Office Journal 23/11/2012
 33. 33. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1452/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :20/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : NOVEL COMPOUNDS AS DIACYGLYCEROL ACYTRANSFERASE INHIBITORS(51) International classification :C07D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)GLAXOSMITHKLINE LLC(32) Priority Date :NA Address of Applicant :ONE FRANKLIN PLAZA, 200(33) Name of priority country :NA NORTH 16TH STREET, PHILADELPHIA, PA 19102, U.S.A.(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)DONGHUI QIN(87) International Publication No :NA 2)HEMANT JOSHI(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)RAGHURAM TANGIRALA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :This invention relates to novel compounds which are inhibitors of acyl coenzyme A: diacylglycerol acyltransferase (DGAT), topharmaceutical compositions containing them, to processes for their preparation, and to their use in therapy for the treatment ofobesity and diabetes.No. of Pages : 31 No. of Claims : 7 23079 The Patent Office Journal 23/11/2012
 34. 34. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1453/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :20/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A BINARY WATER-SUPPLY SYSTEM(51) International classification :B64G (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)WELLTHY CORPORATION(32) Priority Date :NA Address of Applicant :KOJIMACHI CRYSTAL CITY EAST(33) Name of priority country :NA BLDG., 11TH FLOOR, 4-8-1 KOJIMACHI, CHIYODA-KU,(86) International Application No :NA TOKYO, JAPAN. Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)TAKAETSU FUKUDA(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)MASAO FUKUDA Filing Date :NA 3)SHOICHI FUKUDA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A binary water-supply system, comprising: a partial membrane filtration device; a surface water conduit where surface water flowsoutside; a permeated water conduit where permeated water flows outside; at least one faucet controllable at each of the surface waterconduit and the permeated water conduit; a switching valve that is provided at each of the surface water conduit and the permeatedwater conduit, the switching valve being controlled for its opening and closing based on a differential pressure generated between ahydraulic pressure measuring point at the permeated water conduit and a hydraulic pressure measuring point at the inflow sideconduit; and a discharge valve provided at a permeated-side branch conduit for a hydraulic pressure measuring, the discharge valvebeing placed between the hydraulic pressure measuring point at the permeated water conduit and the switching valve at the permeatedwater conduit, and being operated by means of a check timer.No. of Pages : 26 No. of Claims : 9 23080 The Patent Office Journal 23/11/2012
 35. 35. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1861/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :30/06/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : METHOD OF DETECTING BATTERY INTERNAL RESISTANCE :H02B (71)Name of Applicant :(51) International classification 13/00 1)SANYO ELECTRIC CO., LTD. :2010- Address of Applicant :5-5, KEIHAN-HONDORI 2-CHOME,(31) Priority Document No 150566 MORIGUCHI-SHI, OSAKA, 570-8677, JAPAN.(32) Priority Date :30/06/2010 (72)Name of Inventor :(33) Name of priority country :Japan 1)REIZO MAEDA(86) International Application No :NA 2)SHINYA INUI Filing Date :NA 3)MAKOTO TADA(87) International Publication No :NA 4)ATSUSHI HAYASHIDA(61) Patent of Addition to Application Number :NA 5)YUKI MIURI Filing Date :NA 6)MASAYUKI NISHIDA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The method of detecting battery internal resistance detects battery 1 temperature and internal resistance, and computes internalresistance at each temperature. In addition to detecting battery 1 temperature, the method detects battery 1 voltage and current at eachdetected temperature and computes internal resistance from the measured voltages and currents. Further, internal resistance computedfrom actual measurements establishes battery internal resistance versus measured temperature to determine internal resistance at aplurality of battery 1 temperatures.No. of Pages : 34 No. of Claims : 18 23081 The Patent Office Journal 23/11/2012
 36. 36. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1420/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :16/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : METHOD TO MODULATE PIGMENTATION PROCESS IN THE MELANOCYTES OF SKIN(51) International classification :C07C (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL(32) Priority Date :NA RESEARCH(33) Name of priority country :NA Address of Applicant :AUNSANDHAN BHAWAN, RAFI(86) International Application No :NA MARG, NEW DELHI - 110 001, INDIA. Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)GOKHALE RAJESH SUDHIR(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)NATARAJAN VIVEK TIRUNELVELI Filing Date :NA 3)GANJU PARUL(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The invention describes a method to modulate melanosome maturation process in melanocytes. Further, it describes a method toreversibly alter the process of pigmentation in the human epidermal skin. The method targets melanosome maturation and its transferto keratinocytes, which are key processes involved in the pigmentation for its potential use in predictable and controlled regulation ofpigmentation in human skin.No. of Pages : 30 No. of Claims : 10 23082 The Patent Office Journal 23/11/2012
 37. 37. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1444/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A METHOD FOR DETECTING M. TUBERCULOSIS BASED ON AMPLIFICATION USING THEPRIMERS.(51) International classification :A61K (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,(32) Priority Date :NA Address of Applicant :DIV OF CLINICAL(33) Name of priority country :NA MICROBIOLOGY, DEPT. OF LABORATORY MEDICINE,(86) International Application No :NA LABORATORY MEDICINE, ANSARI NAGAR, NEW DELHI- Filing Date :NA 110029, INDIA(87) International Publication No :NA 2)DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY(61) Patent of Addition to Application Number :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)SARMAN SINGH(62) Divisional to Application Number :1599/DEL/2003 2)PAWAN SHARMA Filed on :23/12/2003(57) Abstract :This invention relates to a method for detecting M. tuberculosis based on amplification using the primers comprising the steps ofamplifying the 16s rRNA region from the isolated DNA template using the primer pair consisting of SEQ ID NO: 1 and SEQ ID NO:2 to obtain first amplified product using conventional method, detecting the amplified product of step (i) wherein the presence of 1030base pair amplified DNA product is indicative of positive sample for the presence of Mycobacterium species, employing the DNAfrom the positive samples identified from step (i) for further detection of M. tuberculosis based on the amplification of esat-6 gene,amplifying the esat-6 gene using the primer pair consisting of SEQ ID NO: 3 and SEQ ID NO: 4 to obtain amplified product, detectingthe amplified product step (ii) wherein the presence of 1030 base pair is indicative of Mycobacterium tuberculosis in the sample andabsence is indicative of other Mycobacterium species.No. of Pages : 30 No. of Claims : 8 23083 The Patent Office Journal 23/11/2012
 38. 38. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1445/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : POLARIZED HEAD LIGHTING SYSTEM FOR AUTOMOBILES(51) International classification :B03C (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)INTERNATIONAL CENTRE FOR AUTOMOTIVE(32) Priority Date :NA TECHNOLOGY(33) Name of priority country :NA Address of Applicant :PLOT NO. 26, SECTOR - 3, IMT(86) International Application No :NA MANESAR GURGAON - 122050 Haryana India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)DR. MADHUSUDHAN JOSHI(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The disclosure describes a polarized head lighting system to be used in automobiles for reducing the glare from oncoming lightsources. The system consists of head light assembly fitted with specialised light sources, polarizers on headlight and analyzer in cross-position with said polarizer, placed in the direction of line of sight of the driver. Figure 2 for referenceNo. of Pages : 10 No. of Claims : 5 23084 The Patent Office Journal 23/11/2012
 39. 39. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1446/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : MATHEMATICAL MODELING OF EVENT ANALYSIS IN DREAM AND THOUGHT ANALYSISOF PERSONS WITH HIGH BLOOD PRESSURE(51) International classification :G06C (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)DR. PRASUN CHAKRABARTI(32) Priority Date :NA Address of Applicant :SIR PADAMPAT SINGHANIA(33) Name of priority country :NA UNIVERSITY, UDAIPUR-313601, RAJASTHAN, INDIA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)CHKRABARTI PRASUN(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Chakrabarti Approach (2011) of Event Analysis in Dream - A transition from conscious to unconscious state of mind suggestscomputation of priority of arrival of past event in dream on the basis of neuro-associator. The approach also throws some light on theapproximate computation of timing.instant of occurrence of an event in dream on the basis of radial interpolation of contributionfactor and arrival time of related past sequences in conscious state as well as that of related future sequences in unconsciousstate(dream). The investigations regarding the thought disorders of persons with high blood pressure reveal certain proposedmathematical relations involving the concerned parameters viz. hypertension level , tolerance limit , irritation level ,etc. The inventionalso points out certain facts towards representing the unconscious mind in the light of functions in set theory perspective and neuralmemory-type paradigm.No. of Pages : 9 No. of Claims : 4 23085 The Patent Office Journal 23/11/2012
 40. 40. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1918/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :07/07/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : HAIR DYE CONTAINER(51) International classification :B65D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :100117813 1)WU Kuo-Cheng(32) Priority Date :20/05/2011 Address of Applicant :NO. 17 LANE 156 JINTIAN RD.(33) Name of priority country :Taiwan SINSING DIST. KAOHSIUNG CITY 80051 TAIWAN(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)WU Kuo-Cheng(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A hair dye container is proposed. The vessel has a mixing room and an opening communicating with the mixing room. The connectorcouples with the opening of the vessel and has a hollow tube. The cover is at least partially received in the hollow tube and has achamber. The partition is disposed in the hollow tube of the connector to separate the mixing room and the chamber.No. of Pages : 21 No. of Claims : 13 23086 The Patent Office Journal 23/11/2012
 41. 41. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1449/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :20/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A COMPUTING SYSTEM INCORPORATING AN IMPROVED OPERATING SYSTEM AND THEMETHOD OF ITS IMPLEMENTATION.(51) International classification :G06F (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)ANUP GIRDHAR(32) Priority Date :NA Address of Applicant :A-19/1, MANSA RAM PARK,(33) Name of priority country :NA UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)ANUP GIRDHAR(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to a computing system comprising: at least one processing device; and at least one storage devicecomprising two section preferably user mode and kernel mode that stores computer executable instructions by means of operatingsystem (OS), wherein the computer xecutable instructions include: first instructions that when performed by the at least oneprocessing device establish a first software framework executed in user mode interacts shell, wherein the first software frameworkincludes a first library and is configured for executing run-time interpreted code on a register-based virtual machine by way of the firstlibrary; second instructions that when performed by the at least one processing device establish a second software framework thatinteracts with the kernel, wherein the second software framework includes a second library and is configured for executing pre-run-time compiled code by way of the second library; and third instructions that when performed by the at least one processing deviceestablish the kernel and a method for implementing an operating system (OS) in said computing system. Fig.: 1No. of Pages : 22 No. of Claims : 10 23087 The Patent Office Journal 23/11/2012
 42. 42. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.3014/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/05/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : COMPOSITIONS USEFUL FOR THE TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASE ORDISORDERS(51) International classification :A61K (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY(32) Priority Date :NA Address of Applicant :ARUNA ASAF ALI MARG, NEW(33) Name of priority country :NA DELHI 110 067, INDIA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)SUROLIA, AVADHESHA(87) International Publication No :NA 2)PASI, SHWETA(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)GUPTA, SARIKA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention provides sustained release and long acting forms of peptide therapeuie. particularly Interleukin-1 receptorantagonist (IL-lra), including multimeric forms of IL-lra. including variants of IL-lra which are capable of multimerising, andcompositions comprising the long acting and multimeric forms of IL-lra. and a process of preparation thereof The present inventionalso provides compositions comprising the multimeric forms of IL-lra, including IL-lraK, KIL-lra and KIL-lraK, which are effectivein inhibiting, treating and/or ameliorating rheumatoid disease, inflammatory diseases or disorders, autoinflammatory disorders orconditions resulting from adverse effects of Interleukin-1 (IL-1). Methods of treating a subject comprising administering thecomposition comprising the multimeric forms of IL-lra are also provided.No. of Pages : 79 No. of Claims : 31 23088 The Patent Office Journal 23/11/2012
 43. 43. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.3342/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :23/11/2011 (43) Publication Date : 23/11/2012(54) Title of the invention : A VEHICULAR AROUND-VIEW DRIVING MONITOR AND RECORDER(51) International classification :B23B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :100204813 1)ACARD TECHNOLOGY CORP.(32) Priority Date :17/03/2011 Address of Applicant :6F, NO. 82-2 SECTION 1 KWANG FU(33) Name of priority country :Taiwan ROAD, SANCHUNG, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN,(86) International Application No :NA REPUBLIC OF CHINA Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)MAO HUAI WENG(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)HSIA PIN LIAO Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A vehicular around-view driving monitor and recorder includes a plurality of wide-angle cameras, a real-time image monitoring andrecording/playing unit, a visual image operation system, and a display device, which enables a real-time monitoring and recording ofaround-view raw image data shot by wide-angle cameras. The present invention also performs a real-time visual processing whichincludes data correction toward the distorted raw images, image overlapping and a combination of algorithmic operation via the visualimage operation system to convert those raw images shot from cameras into round-view ones shown on the display which fits thedrivers visual practice and driving habit, and provides better safety, correct and convenient visual assistance and driving judgment.Alternatively, the processed images could be displayed in a bird-view mode to have an additional circumferential reference. Therefore,it is applicable to drivers visual assistance and the recovery of traffic evidence of various types of vehicles.No. of Pages : 14 No. of Claims : 8 23089 The Patent Office Journal 23/11/2012

×