¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ                       úÖ                  ¿ÖÖÃ֍úßµÖ •Ö−ÖÔ»...
INTRODUCTIONIn view of the recent amendment made in the Patents Act, 1970 by the Patents (Amendment) Act, 2005effective fr...
CONTENTS          SUBJECT                 PAGE NUMBERJURISDICTION                ...
THE PATENT OFFICE                       KOLKATA, 20/07/2010                   Add...
¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ                                úÖê»ÖúÖŸÖÖ, פü−ÖÖӍ 20/07/2012   ...
SPECIAL NOTICE    18 Months publication as required under Section 11A of the Patents Act, 1970          as am...
SPECIAL NOTICE    Under the new provision of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005and ...
Early Publication:The following patent applications have been published under section 11A (2) of The Patents (Amendment) A...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2809/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.384/DEL/2012 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1593/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.364/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1880/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2102/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.2113/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2714/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.2359/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1607/KOL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
Publication After 18 Months:The following Patent Applications have been published under Section 11A (3) of The Patents (Am...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.115/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.116/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                   (21) Application No.118/DEL/2011 A(19) INDIA(22) D...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.121/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.129/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.182/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION              (21) Application No.183/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of fil...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.184/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.205/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.210/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2742/DEL/2009 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.276/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.5185/DELNP/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.5344/DELNP/2011 A(19) INDIA(22) Da...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.94/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1707/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1724/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1728/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1731/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1741/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1742/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1743/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1744/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date...
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Published patent and design registration information  july 20th, 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Published patent and design registration information july 20th, 2012

3,625 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Published patent and design registration information july 20th, 2012

 1. 1. ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖ ¿ÖÖÃ֍úßµÖ •Ö−ÖÔ»Ö OFFICIAL JOURNAL OF THE PATENT OFFICE×−֐ÖÔ´Ö−Ö ÃÖÓ. 29/2012 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü פü−ÖÖӍú: 20/07/2012ISSUE NO. 29/2012 FRIDAY DATE: 20/07/2012 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖ ‹ú ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö PUBLICATION OF THE PATENT OFFICE 10662 The Patent Office Journal 20/07/2012
 2. 2. INTRODUCTIONIn view of the recent amendment made in the Patents Act, 1970 by the Patents (Amendment) Act, 2005effective from 01st January 2005, the Official Journal of The Patent Office is required to be published underthe Statute. This Journal is being published on weekly basis on every Friday covering the various proceedingson Patents as required according to the provision of Section 145 of the Patents Act 1970. All the enquiries onthis Official Journal and other information as required by the public should be addressed to the ControllerGeneral of Patents, Designs & Trade Marks. Suggestions and comments are requested from all quarters so thatthe content can be enriched. (CHAITANYA PRASAD) CONTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS & TRADE MARKS20th JULY, 2012 10663 The Patent Office Journal 20/07/2012
 3. 3. CONTENTS SUBJECT PAGE NUMBERJURISDICTION : 10665 – 10666SPECIAL NOTICE : 10667 – 10668EARLY PUBLICATION (DELHI) : 10669 – 10672EARLY PUBLICATION (MUMBAI) : 10673EARLY PUBLICATION (CHENNAI) : 10674 – 10678EARLY PUBLICATION (KOLKATA) : 10679PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (DELHI) : 10680 – 10695PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (MUMBAI) : 10696 – 10722PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (CHENNAI) : 10723 – 10822PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (KOLKATA) : 10823 – 10873AMENDMENT UNDER SEC.57 (KOLKATA) : 10874PUBLICATION U/R 84[3] IN RESPECT OF APPLICATION : 10875FOR RESTORATION OF PATENTS (KOLKATA)PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (DELHI) : 10876 – 10877PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (MUMBAI) : 10878 – 10879PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN : 10880 – 10882RESPECT OF THE GRANT (CHENNAI)PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN : 10883 – 10886RESPECT OF THE GRANT (KOLKATA)INTRODUCTION TO DESIGN PUBLICATION : 10887DESIGN CORRIGENDUM : 10888COPYRIGHT PUBLICATION : 10889THE DESIGNS ACT 2000 SECTION 30 DESIGNASSIGNMENT : 10890REGISTRATION OF DESIGNS : 10891 - 10952 10664 The Patent Office Journal 20/07/2012
 4. 4. THE PATENT OFFICE KOLKATA, 20/07/2010 Address of the Patent Offices/Jurisdictions The following are addresses of all the Patent Offices located at different places having their Territorial Jurisdiction on a Zonal basis as shown below:-1 Office of the Controller General of Patents, 4 The Patent Office, Designs & Trade Marks, Government of India, Boudhik Sampada Bhavan, Intellectual Property Rights Building, Near Antop Hill Post Office,S.M.Road,Antop Hill, G.S.T. Road, Guindy, Mumbai – 400 037 Chennai – 600 032. Phone: (91)(22) 24123311, Phone: (91)(44) 2250 2081-84 Fax : (91)(22) 24123322 Fax : (91)(44) 2250 2066 E-mail: cgpdtm@nic.in E-mail: chennai-patent@nic.in The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and the Union Territories of Puducherry and Lakshadweep.2 The Patent Office, Government of India, 5 The Patent Office (Head Office), Boudhik Sampada Bhavan, Government of India, Near Antop Hill Post Office,S.M.Road,Antop Hill, Boudhik Sampada Bhavan, Mumbai – 400 037 CP-2, Sector –V, Salt Lake City, Phone: (91)(22) 24137701 Kolkata- 700 091 Fax: (91)(22) 24130387 E-mail: mumbai-patent@nic.in Phone: (91)(33) 2367 1943/44/45/46/87 The States of Gujarat, Maharashtra, Madhya Fax: (91)(33) 2367 1988 Pradesh, Goa and Chhattisgarh and the Union E-Mail: kolkata-patent@nic.in Territories of Daman and Diu & Dadra and Nagar Haveli Rest of India3 The Patent Office, Government of India, Boudhik Sampada Bhavan, Plot No. 32., Sector-14, Dwarka, New Delhi – 110075 Phone: (91)(11) 2808 1921 – 25 Fax: (91)(11) 2808 1920 & 2808 1940 E.mail: delhi-patent@nic.in The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Delhi and the Union Territory of Chandigarh. Website: www.ipindia.nic.in www.patentoffice.nic.in All applications, notices, statements or other documents or any fees required by the Patents Act, 1970 and The Patents (Amendment) Act, 2005 or by the Patents (Amendment) Rules, 2006 will be received only at the appropriate offices of the Patent Office. Fees: The Fees may either be paid in cash or may be sent by Bank Draft or Cheques payable to the Controller of Patents drawn on a scheduled Bank at the place where the appropriate office is situated. 10665 The Patent Office Journal 20/07/2012
 5. 5. ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖê»ÖúÖŸÖÖ, פü−ÖÖӍ 20/07/2012 úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖë êú Öê¡ÖÖ׬֍úÖ¸ü êú ¯ÖŸÖê ×¾Ö×³Ö®Ö •ÖÖÆüÖë ¯Ö¸ü ÛÃ£ÖŸÖ ¯Öê™êü−™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ êú ¯ÖŸÖê †ÖÓ“Ö׻֍ú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ¤üÙ¿ÖŸÖ ˆ−֍úê ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡Ö êú ÃÖÖ£Ö −Öß“Öê פü‹ Ö‹ Æïü :-1 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ: ´ÖÆüÖ×−ÖµÖӡ֍ú, ‹úþÖ, †×³Öú»¯Ö 4 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ “Öê®Ö‡Ô, ŸÖ£ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü דÖÅ−Ö, ‡Ó™êü»ÖꌓÖã†»Ö ¯ÖÏÖê¯Ö™üá ¸üÖ‡™ËüÃÖ ×²ÖÜ»›üÖ ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö ›üü֍ú‘Ö¸ êú ÃÖ´Ö߯Öü, ‡Ó›üÛÙÒüµÖ»Ö ‡Ã™êü™ü ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¸üÖê›ü, ‹ÃÖ†Ö‡Ô›üßÃÖ߆Öê †Ö¸ü‹´Ö›üß ÖÖê›üÖˆ−Ö ‹×¸üµÖÖ ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö, ´Öã´²Ö‡Ô -400 037, ³ÖÖ¸üŸÖ. ‹›ü•ÖÃÖê−™ü ™ãü ‡ÔÖ»Ö °»ÖÖÍú ±úÖê−Ö: (91)(22) 24123311 •Öß.‹ÃÖ.™üß. ¸üÖê›ü, ÖÖµÖ−›üß, ±îúŒÃÖ: (91)(22) 24123322 “Öê®Ö‡Ô - 600 032. ‡Ô.´Öê»Ö: cgpdtm@nic.in ±úÖê−Ö: (91)(44) 2250 2081-84 ±îúŒÃÖ: (91)(44) 2250-2066 ‡Ô.´Öê»Ö: chennai-patent@nic.in †Ö−¬ÖÐ ¯ÖϤêü¿Ö, ú−ÖÖÔ™üú, êú¸ü»Ö, ŸÖ×´Ö»Ö−ÖÖ›ãü ŸÖ£ÖÖ ¯Öã›ãü“Öê¸üß ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö, »ÖÖ«ü߯Ö2 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, 5 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖê»ÖúÖŸÖÖ (¯ÖϬÖÖ−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ), ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö ›üü֍ú‘Ö¸ êú ÃÖ´Ö߯Öü, ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¸üÖê›ü, ÃÖ߯Öß-2, ÃÖꌙü¸ü-V, ÃÖÖ»™ü »Öêú ×ÃÖ™üß, ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö, ´Öã´²Ö‡Ô - 400 037, úÖê»ÖúÖŸÖÖ- 700 091, ³ÖÖ¸üŸÖ. ±úÖê−Ö: (91)(22) 2413 7701, ±úÖê−Ö: (91)(33) 2367 1943/44/45/46/87 ±îúŒÃÖ: (91)(22) 2413 0387 ±îúŒÃÖ/Fax: (91)(33) 2367 1988 ‡Ô.´Öê»Ö: mumbai-patent@nic.in ‡Ô.´Öê»Ö: kolkata-patent@nic.in Öã•Ö¸üÖŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü, ´Ö¬µÖ ¯ÖϤêü¿Ö, ÖÖê†Ö ŸÖ£ÖÖ ”û¢ÖßÃ֐֜Íü ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö, ¤ü´Ö−Ö ŸÖ£ÖÖ ¤üß¾Ö, ¤üÖ¤ü¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ úÖ †¾Ö¿ÖêÂÖ Öê¡Ö †Öî¸ü −֐ָü Æü¾Öê»Öß.3 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×¤ü»»Öß, ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, ¯»ÖÖò™ü ÃÖÓ. 32, ÃÖꌙü¸ü - 14, «üÖ¸üúÖ, −Ö‡Ô ×¤ü»»Öß - 110 075. ±úÖê−Ö: (91)(11) 2808 1921-25 ±îúŒÃÖ: (91)(11) 2808 1920, 2808 1940 ‡Ô.´Öê»Ö: delhi-patent@nic.in Æü׸üµÖ֝ÖÖ, ×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ¯ÖϤêü¿Ö, •Ö´´Öæ ŸÖ£ÖÖ ú¿´Ö߸ü, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, ¸üÖ•ÖãÖÖ−Ö, ˆ¢Ö¸ü ¯ÖϤêü¿Ö, פü»»Öß ŸÖ£ÖÖ ˆ¢Ö¸üÖÓ“Ö»Ö ¸üÖ•µÖ Öê¡ÖÖë, ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö “ÖÓ›üߐ֜Íü ¾Öê²ÖÃÖÖ‡™ü: http://www.ipindia.nic.in www.patentoffice.nic.in¯Öê™ëü™ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1970 ŸÖ£ÖÖ ¯Öê™ëü™ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 2005 †£Ö¾ÖÖ ¯Öê™ëü™ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö) ×−ÖµÖ´Ö, 2006 «üÖ¸üÖ ¾ÖÖÓ×”ûŸÖ ÃÖ³Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö,ÃÖæ“Ö−ÖÖ‹Ñ, ×¾Ö¾Ö¸üÖ µÖÖ †−µÖ ¤üßÖÖ¾Öê•Ö µÖÖ úÖê‡Ô ¿Ö㻍ú ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ êú êú¾Ö»Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öë þÖߍéúŸÖ ÆüÖëÖê …¿Ö㻍ú: ¿Ö㻍ú µÖÖ ŸÖÖê −֍ú¤ü ºþ¯Ö ´Öë µÖÖ "Controller of Patents" êú −ÖÖ´Ö ´Öë ¤êüµÖ ²Öïú ›ÒüÖ°™ü µÖÖ “Öêú êú «üÖ¸üÖ ³Öê•Öß •ÖÖ Ã֍úŸÖß Æîü •ÖÖê ˆÃÖß Ã£ÖÖ−Ö êú ׍úÃÖ߆−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ ²Öïú ´Öë ¯ÖϤü¢Ö ÆüÖê •ÖÆüÖÑ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖ Æïü… 10666 The Patent Office Journal 20/07/2012
 6. 6. SPECIAL NOTICE 18 Months publication as required under Section 11A of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005.Notice is hereby given that any person at any time before the grant of Patent may give representation by way ofopposition to the Controller of Patents at appropriate office on the ground and in a manner specified undersection 25(1) of the Patents (Amendment) Act, 2005 read with Rule 55 of the Patents (Amendment) Rules,2006.Notice is also given that if any interested person requests for copies of the complete specification, drawing andabstract of any application already published, the photocopy of the same can be supplied by the Patent Office asper the jurisdiction on payment of prescribed fees of Rs.4/- per page. If any further details are required to beobtained, the same can be provided by the respective Patent Offices on request. (CHAITANYA PRASAD) CONTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS & TRADE MARKS 10667 The Patent Office Journal 20/07/2012
 7. 7. SPECIAL NOTICE Under the new provision of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005and Rules there under, Publication of the matter relating to Patents in the Official Gazette of India Part III,Section 2 has been discontinued and instead The Official Journal of the Patent Office is being publishedcontaining all the activities of The Patent Office such as publication of all the patent applications after 18thmonths , grant of patents & all other information in respect of the proceedings as required under the provisionsof the Patents (Amendment) Act, 2005 and Rules thereunder on weekly basis on every Friday.The Journal is uploaded in the website every Friday. So Paper form and CD-ROM form of the Journal arediscontinued from 01/01/2009. SPECIAL NOTICEEvery effort is being taken to publish all the patent applications under section 11(A) of the Patents Act.However, if duplication of publication of any application is found, then earlier date of publication will be takenfor the purpose of provisional protection for applicant and Patent Office will grant Patent not before six monthsfrom the date of second publication, provided that there is there is no third party representation. 10668 The Patent Office Journal 20/07/2012
 8. 8. Early Publication:The following patent applications have been published under section 11A (2) of The Patents (Amendment) Act 2005 and rule24A of The Patents (Amendment) Rules, 2006. Any person may file representation by way of opposition to the Controller ofPatents at the appropriate office against the grant of the patent in the prescribed manner under section 25(1) of the Patents(Amendment) Act 2005 read with the rule 55 of The Patents (Amendment) Rules, 2006:(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2808/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :27/09/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : ROLLING SHUTTER SECURITY DEVICE(51) International classification :G08B;H04B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)AAYUSH AGGARWAL(32) Priority Date :NA Address of Applicant :318-A, DAYAL BAGH, NEAR(33) Name of priority country :NA TRIBUNE BAGH, AMBALA CANTT-133001 Punjab India(86) International Application No :NA 2)MALKIAT SINGH Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)AAYUSH AGGARWAL(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)MALKIAT SINGH Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The Rolling Shutter Security Device is provided with improved structure for resolving complete security and distance problem byemploying GSM Module. On intrusion the device makes a call to the owner and keeps making call until owner actually attends thecall to make sure he has been informed about the intrusion. When owner makes a back call to the device from his number, it causessiren to be switched on and siren continues until owner makes a call to the device again. So siren times also are now in the hands ofowner.No. of Pages : 8 No. of Claims : 9 10669 The Patent Office Journal 20/07/2012
 9. 9. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2809/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :27/09/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : ANTI-THEFT DEVICE FOR CAR/BIKE(51) International classification :G08B;H04B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)AAYUSH AGGARWAL(32) Priority Date :NA Address of Applicant :318-A, DAYAL BAGH, NEAR(33) Name of priority country :NA TRIBUNE BAGH, AMBALA CANTT - 133001 Punjab India(86) International Application No :NA 2)MALKIAT SINGH Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)AAYUSH AGGARWAL(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)MALKIAT SINGH Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The anti-theft device for car/bike is provided with improved structure for resolving complete security and distance problem byemploying GSM module. On intrusion the device makes a call to the owner and keeps making call until owner actually attends the callto make sure he has been informed about the intrusion. This way system informs the owner about the intrusion over any distance. Alsothe owner has the control to remotely disable the car ignition system from any distance. For this the owner just makes a call from hismobile number to the system installed in the vehicle. As soon as this happens the ignition system of car will be disabled and now thiefwont be able to start the car and if the car is already running, it will be stopped.No. of Pages : 11 No. of Claims : 10 10670 The Patent Office Journal 20/07/2012
 10. 10. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.384/DEL/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :10/02/2012 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : JUTE BAG AND SQUARE BOTTOM PAPER BAG MAKING MACHINE :B25F3/00; (71)Name of Applicant :(51) International classification B65B1/02 1)Thakur Anirudh(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :Village Majthai Post Office Badehari(32) Priority Date :NA District Shimla Himachal Pradesh India(33) Name of priority country :NA (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)Thaur Anirudh Filing Date :NA(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Disclosed is an apparatus (1000) for producing paper bags and jute bags. The apparatus (1000) includes at least one powering source(100) and a drive assembly (12) in operational association with the powering source (100). The drive assembly (12) is capable ofbeing operated by the powering source (100). Further, the apparatus (1000) includes a paper bag producing section (10) in operationalcommunication with the drive assembly (12). The paper bag producing section (10) is capable of being operated by the drive assembly(12) for producing the paper bags. The apparatus (1000) also includes a jute bag producing section (20) operatively coupled to thedrive assembly (12). The jute bag producing section (20) is capable of being driven by the drive assembly (12) for producing the jutebags.No. of Pages : 31 No. of Claims : 15 10671 The Patent Office Journal 20/07/2012
 11. 11. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1593/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :06/06/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : PAPER LAMINATE STRUCTURE WITH ADDITIONAL LAYER OF METAL FOIL ANDPOUCHES/SACHETS MADE THEREFROM(51) International classification :B32B1/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)CHATURVEDI, ASHOK(32) Priority Date :NA Address of Applicant :305, III FLOOR, BHANOT CORNER,(33) Name of priority country :NA PAMPOSH ENCLAVE, GK - 1, NEW DELHI - 110048 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)CHATURVEDI, ASHOK(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :421/DEL/2011 Filed on :18/02/2011(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :An improved laminate structure (100) includes an outer layer (110), an inner layer (120) and a core layer (130) disposed between theinner and outer layers (110) and (120). The outer layer (110) is a fibrous material, specifically paper. The inner and core layers (120and 130) are metal foils, specifically Aluminium. Two layers (inner and core (120 and 130)) of the metal foil maximize barrierproperties for keeping the product, stored in pouches made from such laminate, protected nearly 100%. In one embodiment, thelaminate structure (100) includes at least two sealing lacquer layers, i.e. a primary sealing lacquer layer (160a), and a secondarysealing lacquer layer (160b) for providing bonding and sealing strength to the laminate structure. In another embodiment, the sealinglayers (160a) and (160b) are replaced by a polyethylene layer (210).No. of Pages : 18 No. of Claims : 10 10672 The Patent Office Journal 20/07/2012
 12. 12. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.364/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :09/02/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING DIHYDROPYRIDINE CALCIUM CHANNELBLOCKER :A61K31/4422; (71)Name of Applicant : A61K31/4436; 1)J.B. CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS(51) International classification A61K31/4439; LIMITED A Address of Applicant :NEELAM CENTRE, B WING HIND(31) Priority Document No :NA CYCLE ROAD, WORLI MUMBAI 400 030, Maharashtra India(32) Priority Date :NA (72)Name of Inventor :(33) Name of priority country :NA 1)MEHTA BHARAT PRAVINCHANDRA(86) International Application No :NA 2)JOSHI MILIND DATTATRAYA Filing Date :NA 3)BANG PARMESHWAR B.(87) International Publication No :N/A(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Disclosed are synergistic pharmaceutical combinations for treating hypertension containing particular dihydropyridine calciumchannel blockers and a therapeutic agent selected from the group consisting of beta-adrenergic antagonists, AT1-receptor antagonistsand statins.No. of Pages : 15 No. of Claims : 7 10673 The Patent Office Journal 20/07/2012
 13. 13. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1880/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :11/05/2012 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : BANANA FIBRE EXTRACTOR(51) International classification :A23N1/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)PSG COLLEGE OF TECHNOLOGY(32) Priority Date :NA Address of Applicant :AVINASHI ROAD, PEELAMEDU,(33) Name of priority country :NA COIMBATORE - 641 004 Tamil Nadu India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)B. GIRIRAJ(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :An apparatus for extracting fibre from a banana sheath (302) using an extractor assembly includes a drum (306) which is mounted ona co-axial shaft using a plurality of ball bearings. The drum (306) is adapted to accommodate a pre-cut length of the banana sheath(AC302). A first adjustable feed roller (308) and a second adjustable feed roller (310) are mounted on the drum (306) and press thebanana sheath (302) against the drum (306) immediately after the banana sheath (302) is fed to the extraction assembly. An adjustableblade (312) is fitted on an adjustable blade holder and is adapted to peel banana pith from the banana sheath (302). A sheath grippermechanism (304) is adapted to accommodate the pre-cut length of the banana sheath (302). A base frame (316) is adapted to house theextractor assembly.No. of Pages : 16 No. of Claims : 9 10674 The Patent Office Journal 20/07/2012
 14. 14. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2102/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :28/05/2012 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : CAM PIVOT CRANK MECNANISM :B62M, (71)Name of Applicant :(51) International classification F02B 1)MARIA PAUL(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :3/63K EAST KARANKADU,(32) Priority Date :NA KARANKADU POST, PIN - 629 809, KANYAKUMARI DIST(33) Name of priority country :NA Tamil Nadu India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)MARIA PAUL(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :This invention relates to a crank mechanism. The back and forth studs (20) one end is formed as an elliptical ring (11) and a piston(13) is fixed to the other end. A cam shape pivot (12) is fixed (or formed) between crank webs. The elliptical ring (11) is mounted tothe cam pivot (12). Two guide plates (14) and piston cylinder (18) are fixed in the body to guide the elliptical rings sides (11) and thepiston (13). This newly invented cam pivot crank mechanism is more than 50% more efficient than the conventional crankmechanism. It is very suitable for all kinds of piston engines. There is no doubt that, this new method of cam pivot crank mechanismin mechanical field will make marvelous development in the automobile sector.No. of Pages : 16 No. of Claims : 10 10675 The Patent Office Journal 20/07/2012
 15. 15. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2113/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :28/05/2012 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : METHOD OF COMMUNICATING FOR MULTIPLE ADDRESS FAMILIES AND NETWORKAPPARATUS(51) International classification :H04L12/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)HUAWEI TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :NO. 23, LEVEL 3&4 LEELA(33) Name of priority country :NA GALLERIA AIRPORT ROAD, BANGALORE 560 017(86) International Application No :NA Karnataka India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)RAJESH, SHETTY M(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)SRINIVASAN, LOKABIRAMAN Filing Date :NA 3)RAVI, M.R.(62) Divisional to Application Number :NA 4)KESHAVA, A K Filing Date :NA(57) Abstract :The embodiments of the present invention provide a method of communicating for multiple address families, the method comprising:receiving a packet by a common network apparatus, wherein an instance identifier for multiple address families in OSPFv3 is includedin the packet; dispatching the packet to one of specific network apparatus according to the instance identifier; wherein the specificnetwork apparatus and the common network apparatus are distributed. Through the embodiments of the present invention, multipleaddress families can be supported in OSPFv3 such that scalability and reliability can be improved.No. of Pages : 30 No. of Claims : 14 10676 The Patent Office Journal 20/07/2012
 16. 16. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2714/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :05/07/2012 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : SIMPLE TECHNIQUES TO CLEAR AIR POLLUTION AND TO CONTROL GLOBAL WARMING(51) International classification :G01N1/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)Sitaram Naik B Ch(32) Priority Date :NA Address of Applicant :F. No. 305 Laa Residency L3 Lane(33) Name of priority country :NA Thimma Reddy Colony Jeevan Bheema Nagar Bangalore -(86) International Application No :NA 560075. Karnataka India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)Sitaram Naik B Ch(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Simple techniques to clear air pollution and to control global warming are given as a process that can be applied to all major sourcesof air pollution especially factories and vehicles. Air pollution is known as a root cause of many diseases and health problems and alsoknown as an aggravating factor of many life threatening diseases. According to a group of scientists high levels of particulates andcarbon dioxide in the air is causing global warming. The given process filters solid liquid and some of the gaseous pollutants at sourceand consumes a large amount of carbon dioxide.No. of Pages : 14 No. of Claims : 5 10677 The Patent Office Journal 20/07/2012
 17. 17. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2359/CHE/2012 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :13/06/2012 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : HEAT REDUCING TILE FOR LAYING ON REINFORCED CEMENT CONCRETE TERRACE ANDROOFS.(51) International classification :C04B22/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)JOSEPH JABIN K.F.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :KANNANKERIL HOUSE,(33) Name of priority country :NA KUMBALANGHY, COCHIN - 682 007 Kerala India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)JOSEPH JABIN K.F.(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A reusable heat reducing interlocking cement concrete tile comprising of thin reflective aluminium sheet sandwiched and held in placeby studs of moulded recycled plastic bushes attached to cement concrete members of the tile.No. of Pages : 21 No. of Claims : 8 10678 The Patent Office Journal 20/07/2012
 18. 18. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1607/KOL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :30/12/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : AN ASSEMBLY FOR CONSTRUCTING GEODESIC FACET TENT(51) International classification :E04B1/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)SHYAM WATERPROOF WORKS (P) LTD.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :176, BIDHAN SARANI, KOLKATA -(33) Name of priority country :NA 700006, WEST BENGAL, INDIA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)ETIENNE DOUW VISSER(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to an assembly for constructing Geodesic Facet Tent. More particularly this invention relates to ageodesic dome which is spherical or partialspherical shell structure or lattice shell based on a network of great circles (geodesics) onthe surface of the sphere. In that assembly the geodesics intersect to form triangular elements that have local triangular rigidity andalso distribute the stress across the structure assembly. This invention also relates to an assembly which based on a network of strutsarranged on great circles (geodesics) lying on the surface of a sphere. Moreover, this invention also relates to a assembly (geodesicgeometry) in which by composing the sphere with straight struts that flat triangles on the surface.No. of Pages : 26 No. of Claims : 11 10679 The Patent Office Journal 20/07/2012
 19. 19. Publication After 18 Months:The following Patent Applications have been published under Section 11A (3) of The Patents (Amendment) Act, 2005. AnyPerson may file representation by way of opposition to the Controller of Patents at the appropriate office against the grant ofthe patent in the prescribed manner under section 25(1) of the Patents (Amendment) Act, 2005 read with the rule 55 of ThePatents (Amendment) Rules, 2006:(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.102/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :17/01/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : AN IMPROVED PROCESS FOR THE CARBONYLATION OF METHANOL BY RHODIUMCARBONYL COMPLEXES(51) International classification :C07D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL(32) Priority Date :NA RESEARCH(33) Name of priority country :NA Address of Applicant :ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI(86) International Application No :NA MARG, NEW DELHI - 110 001, Delhi India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)DIPAK KUMAR DUTTA(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)BIBEK JYOTI BORAH Filing Date :NA 3)BISWAJIT DEB(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :An improved process for the preparation of acetic acid and methyl acetate by carbonylation of methanol with carbon monoxide inpresence of rhodium carbonyl complexes of ligands selected from three isomeric methoxypyridine ligands has been developed. Thethree new dicarbonyl rhodium complexes [Rh(CO)2Cl(2-methoxypyridine)], [Rh(CO)2Cl(3-methoxypyridine)] and[Rh(CO)2Cl(4rmethoxypyridine)] have been prepared by stirring a solution of chloro-bridged dimeric precursor [Rh (CO)2Cl]2 indichloromethane with two mole equivalent (Rh : Ligand = 1 : 1) of the ligands 2-methoxypyridine or 3-methoxypyridine or 4-methoxypyridine at room temperature for 15 - 30 min. Carbonylation of methanol in presence of new and novel rhodium carbonylcomplexes catalysts under CO pressure (20-30 bar) at the temperature 130°C for 30 min produces a mixture of acetic acid and methylacetate (total conversion in the range 61 -95 % wt./wt.) with Turn Over Frequency (TOF) in the range 2378 - 3636 h1.No. of Pages : 18 No. of Claims : 9 10680 The Patent Office Journal 20/07/2012
 20. 20. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.115/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :17/01/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : Spiro-(indoline-isoxazolidines) compounds having inhibitory effects on cytokine-induced cell adhesionmolecule ICAM-1 expression onto human endothelial cells (71)Name of Applicant :(51) International classification :C07D 1)University of Delhi(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :University of Delhi Delhi - 110007(32) Priority Date :NA India.(33) Name of priority country :NA 2)Council of Scientific and Industrial Research(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)Dr. Balaram Ghosh(87) International Publication No : NA 2)Dr. Virinder Singh Parmar(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)Dr. Ashok Kumar Prasad Filing Date :NA 4)Dr. Brajendra Kumar Singh(62) Divisional to Application Number :NA 5)Sakshi Balwani Filing Date :NA 6)Dr. Shashwat Malhotra(57) Abstract :The present invention relates to the novel compounds of formula I having inhibitory effects on cytokine-induced cell adhesionmolecule ICAM-1 expression onto human endothelial cells anti-inflammatory activity, used for treating one or more diseases causedby cell adhesion and /or cell infiltration selected from the group consisting of allergy, asthma, inflammation, rheumatism, COPD andarteriosclerosis.............No. of Pages : 22 No. of Claims : 7 10681 The Patent Office Journal 20/07/2012
 21. 21. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.116/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/01/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : A NOVEL PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF ROXITHROMYCIN IN COMBINATION WITHCEFIXIME FOR TREATMENT OF INFECTIOUS DISEASES(51) International classification :A61K (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)AKUMS DRUGS & PHARMACEUTICALS LIMITED(32) Priority Date :NA Address of Applicant :304, MOHAN PLACE, LSC, BLOCK-(33) Name of priority country :NA C, SARASWATI VIHAR, DELHI-34. India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)MR. SANJEEV JAIN(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention discloses a pharmaceutical formulation comprising Cefixime and Roxithromycin for the treatment of variety ofbacterial infections. The present invention exhibits a broad spectrum activity, thereby effective against a number of microorganisms.No. of Pages : 16 No. of Claims : 8 10682 The Patent Office Journal 20/07/2012
 22. 22. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.118/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/01/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : A MULTIPURPOSE INSTRUMENT FOR TRIANGLE SOLUTIONS, MEASUREMENTS ANDGEOMETRICAL APPLICATIONS-CALLED TRIOMETER (71)Name of Applicant : 1)R.K. SWAMY(51) International classification :G01B Address of Applicant :66-NEW AKASHWANI COLONY(31) Priority Document No :NA KOTA-324 001, RAJASTHAN, INDIA(32) Priority Date :NA 2)ALPHA SWAMY(33) Name of priority country :NA 3)BEETA SWAMY(86) International Application No :NA 4)GAMA SWAMY Filing Date :NA 5)DELTA SWAMY(87) International Publication No :NA (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)R.K. SWAMY Filing Date :NA 2)ALPHA SWAMY(62) Divisional to Application Number :NA 3)BEETA SWAMY Filing Date :NA 4)GAMA SWAMY 5)DELTA SWAMY(57) Abstract :The invention Trio-meteris a multipurpose instrument by using Multi-slotted link sliding assembly mechanism - for triangle solutionsincluding Pythagoras theorem as a ready reckoner (Fig.II). Useful instrument with marker block attachment to draw and measurestraight lines, lengths, arcs, semi circles, circles, bicircles, tricircles, parallelograms, rhombuses, trapezoids, parallel lines and triangleswith fractional and accurate measurements easily and quickly (Fig. III to VIII). The novel instrument with trisector attachments,trisects an angle and multiplies an angle into double, triple & quadruple as well as reduces an angle in to two-third, half, one third andquarter fractionally and accurately (Fig. IX). It comprises three slotted links with in built main measuring scales, which are alsoworking as sides of a triangle, three vernier calipers with three protractors and three indicators, assembled by centre pins, with allnecessary attachments, parts and components (1 to 99) for complete operations and perfect functioning.No. of Pages : 55 No. of Claims : 63 10683 The Patent Office Journal 20/07/2012
 23. 23. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.121/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/01/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : A DIESEL ENGINE WITH STEAM INJECTION.(51) International classification :B26F (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)ESCORTS LIMITED(32) Priority Date :NA Address of Applicant :AGRI MACHINERY GROUP, 18/4,(33) Name of priority country :NA MATHURA ROAD, FARIDABAD- 121 007 Haryana India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)VIKAS DHIMAN(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :This invention relates to a diesel engine with steam injection to control emission of Nox comprising of intake manifold injected withsteam wherein pressure of steam chamber and flow of steam to engine is controlled by one way pressure valve.No. of Pages : 11 No. of Claims : 7 10684 The Patent Office Journal 20/07/2012
 24. 24. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.129/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/01/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : FLYTRAP(51) International classification :B64D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)CHUNG-PENG TIEN(32) Priority Date :NA Address of Applicant :NO. 87, SEC.2, TAIPING RD.,(33) Name of priority country :NA CAOTUN TOWNSHIP, NANTOU COUNTY 54263, TAIWAN(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)CHUNG-PENG TIEN(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A flytrap includes at least a collection barrel 10, a main unit 20 having an upper seat 21, a lower seat 22, an electrode net 24, a safetynet 25 and a guiding plate 23, a fixing element 30, 60, 70 which is deployed in the electrode net 24 to install a bait, as well as a circuitmodule 40. By the abovementioned structural design, the bait is installed in the fixing element 30, 60,70 and an odor of the bait is usedto attract files to approach the electrode net 24. Next, the flies are shocked electrically with a high voltage on the electrode net 24 andfinally, the dead or paralyzed flies are gathered in the collection barrel 10.No. of Pages : 26 No. of Claims : 11 10685 The Patent Office Journal 20/07/2012
 25. 25. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.182/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :29/01/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : NOVEL DISPIRO CYCLOALKANONES USEFUL AS INHIBITORS OF NAD+-DEPENDENT DNALIGASE AND ANTITUBERCULAR AGENTS (71)Name of Applicant : 1)COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL :A61K;(51) International classification RESEARCH C07D Address of Applicant :ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI(31) Priority Document No :NA MARG, NEW DELHI-110 001, INDIA(32) Priority Date :NA (72)Name of Inventor :(33) Name of priority country :NA 1)RAMA PATI TRIPATHI(86) International Application No :NA 2)JYOTI PANDEY Filing Date :NA 3)NIMISHA SINGH(87) International Publication No :NA 4)DIVYA DUBE(61) Patent of Addition to Application Number :NA 5)VANDNA KUKSHAL Filing Date :NA 6)SHALINI BHATNAGAR(62) Divisional to Application Number :NA 7)SUDHIR SINHA Filing Date :NA 8)VINITA CHATURVEDI 9)RAVISHANKAR RAMACHANDRAN(57) Abstract :The present invention provides a novel di-spiro cycloalkanones of general formula III, wherein the structural formula of the compoundis given below: wherein R is selected from a group of hydrogens, halogens, alkoxy groups and n may vary from 1 to 3. The di-spirocycloalkanones are useful for the inhibition of NAD+-dependent DNA ligase upto 100% and show in vitro antitubercular activityagainst M. tuberculosis H37 Rv.No. of Pages : 27 No. of Claims : 10 10686 The Patent Office Journal 20/07/2012
 26. 26. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.183/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :29/01/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : AN ANTITUBERCULAR FORMULATION OF 4-ALKOXY PHENYL CYCLOPROPYL ALKANOLS (71)Name of Applicant : 1)COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL :A61K;(51) International classification RESEARCH C07D Address of Applicant :ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI(31) Priority Document No :NA MARG, NEW DELHI-110 001, India(32) Priority Date :NA (72)Name of Inventor :(33) Name of priority country :NA 1)RAMA PATI TRIPATHI(86) International Application No :NA 2)PRABHAT RANJAN MISHRA Filing Date :NA 3)GIRISH KUMAR GUPTA(87) International Publication No :NA 4)SURENDRA SINGH BISHT(61) Patent of Addition to Application Number :NA 5)JYOTI PANDEY Filing Date :NA 6)VINITA CHATURVEDI(62) Divisional to Application Number :NA 7)SUDHIR SINHA Filing Date :NA 8)VARSHA GUPTA 9)ANIL KUMAR DWIVEDI(57) Abstract :THE PRESENT INVENTION RELATES TO A NOVEL ANTITUBERCULAR FORMULATION OF 4-ALKOXY PHENYLCYCLOPROPYL ALKANOLS OF GENERAL FORMULA I, FOR THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS. PARTICULARLYTHE PRESENT INVENTION PROVIDES A PROCESS FOR THE PREPARATION OF NOVEL ANTITUBERCULARFORMULATION OF 4-ALKOXY PHENYL CYCLOPROPYL ALKANOLS. MORE PARTICULARLY THE PRESENTINVENTION PROVIDES NOVEL 4-ALKOXY PHENYL CYCLOPROPYL METHANONES AND METHANOLS FOR THETREATMENT OF TUBERCULOSIS.No. of Pages : 38 No. of Claims : 13 10687 The Patent Office Journal 20/07/2012
 27. 27. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.184/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :29/01/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : A PROCESS FOR MAKING LIGHT WEIGHT CENOSPHERE REINFORCED METAL SYNTACTICFOAM(51) International classification :B22D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL(32) Priority Date :NA RESEARCH(33) Name of priority country :NA Address of Applicant :ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI(86) International Application No :NA MARG, NEW DELHI-110 001, India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)MONDAL DEHI PADA,(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)DAS SATYABRATA, Filing Date :NA 3)KODUKULA UDAYA BHASKAR.(62) Divisional to Application Number :NA 4)NARAYAN RAO RAMAKRISHNAN Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention is based on a liquid metallurgy technique also named as stir-casting technique developed for synthesis oflightweight cenosphere reinforced metal syntactic foam. The cenospheres have densities between 0.2 to 1.0 gm/cc having size rangefrom 50 to 500 microns. Syntactic foam containing upto 60% volume fraction of cenospheres is developed. The steps involved in theprocess include: (i) melting of alloy, (ii) degassing and cleaning of the molten alloy, (iii) preheating of cenosphere, (iv) addition ofpreheated cenosphere through mechanical stirring using specially designed stirrer systems at a speed of 600 rpm or more and (v)casting of the mixture in a permanent mould under low pressure. The process developed results in syntactic foam with uniformdistribution of the cenospheres. The pore size and density of the material is controlled by the size, and the volume percent ofcenosphere respectively. The aluminum-cenosphere syntactic foam thus developed has higher specific strength, stiffness and energyabsorption as compared to dense aluminum alloy and composite or conventional aluminium foam.No. of Pages : 28 No. of Claims : 10 10688 The Patent Office Journal 20/07/2012
 28. 28. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.205/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :29/01/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : A PROCESS FOR THE PREPARATION OF A STABLE CEFOZOPRAN COMPOSITION(51) International classification :A61K (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)RANBAXY LABORATORIES LIMITED(32) Priority Date :NA Address of Applicant :HEAD OFFICE AT 12th FLOOR,(33) Name of priority country :NA DEVIKA TOWER, 6, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019,(86) International Application No :NA India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)MONIKA AGGARWAL(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)JYOTI SRIVASTAVA Filing Date :NA 3)VINOD KUMAR ARORA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention provides a stable cefozopran composition for parenteral administration comprising of cefozopran, isotonic agentand an alkali metal salt wherein the composition is prepared by aqueous based lyophilization.No. of Pages : 12 No. of Claims : 10 10689 The Patent Office Journal 20/07/2012
 29. 29. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.210/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :29/01/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : EX VIVO CELL CULTURE: ENABLING PROCESS AND DEVICES(51) International classification :C12N (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)AROOP KUMAR DUTTA,(32) Priority Date :NA Address of Applicant :C/O. S.K. DUTTA L601, INDRALOK,(33) Name of priority country :NA KRISHNA NAGAR LUCKNOW-226023 Uttar Pradesh India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)ASHOK MUKHOPADYAY(87) International Publication No :NA 2)AROOP KUMAR DUTTA(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)RANJNA DUTTA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A device which is capable of providing an artificial condition for three dimensional culture of animal and human cells comprising oftwo components; First component is a vessel coated in the entire internal surface rendered not suitable for cell adhesion andproliferation and a second component is a cell interactive biomaterial on which cells can attach and grow as monolayer or multiplelayers in three dimensions.No. of Pages : 19 No. of Claims : 10 10690 The Patent Office Journal 20/07/2012
 30. 30. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2742/DEL/2009 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :30/12/2009 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : An on-chip functional debugger and a method of providing on-chip functional debugging(51) International classification :G06F (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)STMicroelectronics Pvt. Ltd(32) Priority Date :NA Address of Applicant :Plot No. 1 Knowledge Park III Greater(33) Name of priority country :NA Noida - 201308 UP India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)BANSAL Parul(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The on-chip functional debugger of the present disclosure comprises one or more functional blocks each providing one or morefunctional outputs. A hierarchical selection tree is formed by one or more selectors having the output of one of said selectors as a finaloutput and individual selector inputs coupled either to a functional output from said functional blocks or to an output of anotherselector. A selection signal coupled to the select input of each of the selectors to enable a selected one of its output. An output nodecoupled to the final output. The present disclosure also provides a method of providing on-chip functional debugging. A desiredfunctional output from one or more available functional outputs is selected and then said selected functional output is coupled to anoutput node.No. of Pages : 22 No. of Claims : 16 10691 The Patent Office Journal 20/07/2012
 31. 31. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.276/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :09/02/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : Process for the Preparation of an Anthranilic Acid Derivative(51) International classification :C07D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)Syngenta Participations AG(32) Priority Date :NA Address of Applicant :Schwarzwaldallee 215 4058 Basel(33) Name of priority country :NA Switzerland(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)MURUDI Vikrant(87) International Publication No : NA 2)SHYADLIGERI Ashok(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)MIISHRA Brij Nandan Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to a novel a process for the preparation of a compound of formula I which process comprises adding 1 to2 mol of sodium hypochlorite with a concentration of 8% to 15% by weight to a suspension of the compound of formula II in aqueoussodium hydroxide at a temperature of 5 to 60°C, wherein the concentration of sodium hydroxide in the suspension is from 5 to 25 %by weight; and acidifying the reaction mass with concentrated hydrochloric acid to a pH of 1.5 to 2.0 and wherein said process iscarried out as a one-pot synthesis without isolation of intermediates.No. of Pages : 9 No. of Claims : 6 10692 The Patent Office Journal 20/07/2012
 32. 32. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.5185/DELNP/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :05/07/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : METHOD FOR MANUFACTURING TRIMELLITIC ANHYDRIDE ARYL ESTER(51) International classification :C07C (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :2008-325951 1)HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.(32) Priority Dat :22/12/2008 Address of Applicant :Yaesu Daibiru Bldg. 1-1 Kyobashi 1-(33) Name of priority country :Japan chome Chuo-ku Tokyo 1040031 Japan(86) International Application No :PCT/JP2009/071299 (72)Name of Inventor : Filing Date :22/12/2009 1)YAMAMOTO Tomoya(87) International Publication No : NA 2)KAWANO Seiji(61) Patent of Addition to Application 3)MURAGAKI Kouji :NANumber :NA Filing Date(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Disclosed is a method for manufacturing a trimellitic anhydride aryl ester in an efficient, high-yielding manner, wherein carboxylicacid lithium salt is used as a catalyst when a carboxylic acid aryl ester and trimellitic anhydride are caused to undergo an esterexchange reaction to manufacture a trimellitic anhydride aryl ester.No. of Pages : 23 No. of Claims : 1 10693 The Patent Office Journal 20/07/2012
 33. 33. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.5344/DELNP/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :12/07/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : ANTIBODY-GUIDED FRAGMENT GROWTH(51) International classification :G01N 33/68 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :0900425.0 1)UCB PHARMA S.A.(32) Priority Date :12/01/2009 Address of Applicant :60 ALLEE DE LA RECHERCHE, B-(33) Name of priority country :U.K. 1070 BRUSSELS, BELGIUM(86) International Application No :PCT/GB2010/000040 (72)Name of Inventor : Filing Date :12/01/2010 1)ALASTAIR DAVID GRIFFITHS LAWSON(87) International Publication No :WO 2010/079345(61) Patent of Addition to Application :NANumber :NA Filing Date(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to an improved method for drug discovery comprising using contact residue information derived fromantibody-protein target interactions to help to direct the growth of small molecule fragments during the synthesis of a drug candidate.In particular, the present invention relates to the use of atomic structural information derived from antibody-protein interactions toguide the growth of small molecular fragments during lead optimisation, thus generating small molecule compounds which can alterthe biological activity of a target protein.No. of Pages : 39 No. of Claims : 12 10694 The Patent Office Journal 20/07/2012
 34. 34. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.94/DEL/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :17/01/2011 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : LIGHT TRAP FOR MANAGING INSECTS(51) International classification :A01N (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH(32) Priority Date :NA UNIT NATIONAL CENTRE FOR INTEGRATED PEST(33) Name of priority country :NA MANAGEMENT,(86) International Application No :NA Address of Applicant :KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDRA Filing Date :NA PRASAD ROAD, NEW DELHI - 110 001 India(87) International Publication No :NA (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)DR. SURENDER KUMAR SINGH Filing Date :NA 2)DR. OMPRAKASH BAMBAWALE(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Light trap for managing insects (FIGURE-1) can be used for monitoring or mass trapping of harmful insect pests in the crops and onthe other hand it is safe to most of the beneficial insects (particularly parasitoids). It will prove an important tool of eco-friendlyintegrated pest management strategy.No. of Pages : 13 No. of Claims : 4 10695 The Patent Office Journal 20/07/2012
 35. 35. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1707/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :03/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : IMPROVEMENTS APPLIED TO BAND FOR PROTECTION OF VEHICULAR WHEELS ANDTIRES :B60C (71)Name of Applicant :(51) International classification 17/06 1)ALEXANDRE SCHUNN VIANNA(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :RUA FELIPE NEVES, NO.631,(32) Priority Date :NA FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88070-760, BRAZIL(33) Name of priority country :NA (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)ALEXANDRE SCHUNN VIANNA Filing Date :NA(87) International Publication No :N/A(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract : constitute a system that lies inside a tire allowing the vehicle may be driven normally (in emergency situations), even with a flat tire.The system comprises two semicircular rubber segments of trapeziform profile [1-1] in half moon, with bottom made up by two bluntplanes [8 and 9] at different angles and having a plurality of transverse oval holes [10], being ends united by assemblies of ratchet [2]which draw whether steel cables or high-strength strap [3] in order to unite the ends of bands [1 and 1], and said continued steel cablesor high-strength strap [4] inserted inside on segments of band [1 and ] uniting parts of the ratchet [2] in each segment. being that eachratchet [2] has a half provided with one hoied main axle [5], having a longitudinal slot [6] which receives steel cables or high-strengthstrap [3] which has one of the ends linked to another half of each ratchet [2]. being the axle [5] trespassed by one transverse threadedhole [7] in order to fix the locking screw of steel cable or strap [3]. Lead counterweights are inserted inside the rubber in order toimprove the system balance.No. of Pages : 12 No. of Claims : 1 10696 The Patent Office Journal 20/07/2012
 36. 36. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1724/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :04/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : PROCESS FOR THE PURIFICATION OF PROTON PUMP INHIBITORS :C07D (71)Name of Applicant :(51) International classification 401/12 1)Wockhardt Research Centre(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :D-4 MIDC INDUSTRIAL AREA(32) Priority Date :NA CHIKALTHANA AURANGABAD - 431210 Maharashtra India(33) Name of priority country :NA (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)Dilip Ganesh Kulkarni Filing Date :NA 2)Mohammed Ismail(87) International Publication No : NA 3)Arvind Yekanathsa Merwade(61) Patent of Addition to Application Number :NA 4)Keshav Deo Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to processes for the purification Proton Pump Inhibitors (PPI). The proton pump inhibitors are prone tohave sulphone impurities due to over oxidation, pH and light sensitive. The process involves the dissolution of proton pump inhibitorsin aqueous solution of alkaline metal hydroxides and pH specific isolation of PPI free form sulphone and sulphide impurities.No. of Pages : 8 No. of Claims : 10 10697 The Patent Office Journal 20/07/2012
 37. 37. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1728/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :07/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : STABLE LIQUID PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF RANITIDINE :A61K (71)Name of Applicant :(51) International classification 31/34 1)CADILA PHARMACEUTICALS LTD(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :CADILA PHARMACEUTICALS(32) Priority Date :NA LTD. CADILA CORPORATE CAMPUS, SARKHEJ - DHOLKA(33) Name of priority country :NA ROAD, BHAT, AHMEDABAD - 382210, GUJARAT, INDIA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)KHAMAR BAKULESH MAFATLAL(87) International Publication No :N/A 2)GOGIA ASHISH PREMKUMAR(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)SARVANAN G Filing Date :NA 4)VARSHA(62) Divisional to Application Number :NA 5)PATRAVALE VANDANA BHARAT Filing Date :NA 6)MODI INDRAVADAN AMBALAL(57) Abstract :The present invention relates to a stable palatable oral liquid pharmaceutical composition comprising Ranitidine hydrochloride, ionexchange resin, co-solvent, pH modifier, viscosity modifier and other pharmaceutically acceptable excipients. The said oral liquidpharmaceutical composition is stable for at least 18 months or more at room temperature conditions.No. of Pages : 20 No. of Claims : 15 10698 The Patent Office Journal 20/07/2012
 38. 38. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1731/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :07/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : COMPOSITION OF RECONSTITUTION MEDIUM FOR PROTEIN FORMULATIONS(51) International classification :A61K38/37 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)INTAS BIOPHARMACEUTICALS LTD.,(32) Priority Date :NA Address of Applicant :INTAS BIOPHARMACEUTICALS(33) Name of priority country :NA LTD., PLOT NO. 423/P/A/GIDC, SARKHEJ - BAVLA(86) International Application No :NA HIGHWAY, MORAIYA, AHMEDABAD - 382210 GUJARAT, Filing Date :NA INDIA.(87) International Publication No :N/A (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)MR. RAMESH KUMAR SHANMUGAM Filing Date :NA 2)MR. DINESH MAHALINGAM(62) Divisional to Application Number :NA 3)DR. HANUMAN MALLUBHOTLA Filing Date :NA(57) Abstract :Compositions of reconstitution medium useful for the reconstitution of the iyophilized formulations containing protein are provided.The composition generally includes amino acid, sugar alcohol, surfactant, tonicity modifier and stabilizer each either alone or in asuitable combination thereof. The reconstitution medium reduces the aggregation in turn increases the protein stability.No. of Pages : 13 No. of Claims : 10 10699 The Patent Office Journal 20/07/2012
 39. 39. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1741/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :08/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : VORTEX CONNECTOR APPARATUS :F16k (71)Name of Applicant :(51) International classification 51/00 1)VINAY VENKATESH ANKOLEKAR(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :602, B-I WING, DREAM CITY,(32) Priority Date :NA AMBEGAON (Bk), KATRAJ, PUNE-411046 Maharashtra India(33) Name of priority country :NA (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)MR VINAY V. ANKOLEKAR Filing Date :NA 2)DR. MADHUKAR S. TANDALE(87) International Publication No :N/A(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A compact vortex connector apparatus is disclosed that is removably coupled to a first cap and a second cap to define a compactvortex tube. The first cap includes a plurality of tangential nozzles, cold orifice and a guiding element. The second cap includes a hotchamber, a plurality of through holes and a conical valve. A first end of vortex connector is removably coupled to the first cap, and asecond end of vortex generator is coupled to the second cap. The first cap and the second cap are replaceable with alternative first capand second cap respectively.No. of Pages : 31 No. of Claims : 14 10700 The Patent Office Journal 20/07/2012
 40. 40. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1742/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :08/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : A SYSTEM AND METHOD FOR NON-LINEAR ACCESS OF MULTIMEDIA DATA FROM AMULTIMEDIA COLLECTION :G06F (71)Name of Applicant :(51) International classification 15/16 1)TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :NIRMAL BUILDING, 9TH FLOOR,(32) Priority Date :NA NARIMAN POINT, MUMBAI 400021, MAHARASHTRA,(33) Name of priority country :NA INDIA.(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)GHOSH HIRANMAY(87) International Publication No :N/A 2)WATTAMWAR SUJAL(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)MISHRA SURJEET Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention proposes a system and method for segmenting a multimedia document into physical or logical, spatial andtemporal segments. Accordingly, the Proposed method creates a content based description of each multimedia document segment byautomated, semi-automated or manual means. The description can be in terms of textual annotations, either provided by a user ormachine generated, extracted media features, or a combination of the above. Also, the present invention integrates the retrievedmultimedia document segments, and other document segments that are semantically linked to these document segments, into acomplete presentation that can be interactively and non-linearly navigated.No. of Pages : 19 No. of Claims : 15 10701 The Patent Office Journal 20/07/2012
 41. 41. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1743/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :08/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : AN IMPROVED PROCESS FOR THE PREPARATION OF DEXLANSOPRAZOLE ANDINTERMEDIATES THEREOF :A61K (71)Name of Applicant :(51) International classification 31/4439 1)CADILA HEALTHCARE LIMITED(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :ZYDUS TOWER, SATELLITE(32) Priority Date :NA CROSS ROAD, AHMEDABAD-380015, GUJARAT, INDIA(33) Name of priority country :NA (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)DWIVENDI SHRIPRAKASH DHAR Filing Date :NA 2)PRASAD ASHOK(87) International Publication No :N/A 3)PAL DAYA RAM(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention discloses crystalline anhydrous form of 2-[[(4-nitro-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazoteNitrosulfide of formula (III) and processes for its preparation.No. of Pages : 42 No. of Claims : 59 10702 The Patent Office Journal 20/07/2012
 42. 42. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1744/MUM/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :08/06/2010 (43) Publication Date : 20/07/2012(54) Title of the invention : UNCONVENTIONAL METHODS FOR ARTIFICIAL RAINWATER HARVESTING(51) International classification :E03B3/02 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)GROUNDWATER SURVEYS AND DEVELOPMENT(32) Priority Date :NA AGENCY(33) Name of priority country :NA Address of Applicant :BHUJAL BHAVAN NEAR(86) International Application No :NA AGRICULTURE COLLEGE, SHIVAJINAGAR, M.S., Filing Date :NA PUNE.411005 Maharashtra India(87) International Publication No :N/A (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)GSDA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Unconventional Blasting Techniques are the most suitable Techniques to improve the storativity and transmissivity of the aquifers inhard rock terrain. During 1983 GSDA implemented a project in the Village Saraste.Dist Nashik with the help of Bore BlastingTechnique and that was the beginning of the artificial source strengthening process. Since then till today 1566 such projects have beenimplemented by GSDA and during this period following types of Unconventional techniques are developed by the G.S.D.A. for theStrengthening of drinking water sources depending up on the situation, location and type of the sources.No. of Pages : 13 No. of Claims : 4 10703 The Patent Office Journal 20/07/2012

×