¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ                       úÖ                  ¿ÖÖÃ֍úßµÖ •Ö−ÖÔ»...
INTRODUCTIONIn view of the recent amendment made in the Patents Act, 1970 by the Patents (Amendment) Act, 2005effective fr...
CONTENTS          SUBJECT                   PAGE NUMBERJURISDICTION              ...
THE PATENT OFFICE                       KOLKATA, 23/12/2011                   Add...
¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ                                úÖê»ÖúÖŸÖÖ, פü−ÖÖӍ 23/12/2011   ...
SPECIAL NOTICE    18 Months publication as required under Section 11A of the Patents Act, 1970          as am...
SPECIAL NOTICE    Under the new provision of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005and ...
The Patent Office Journal 23/12/2011  24869
The Patent Office Journal 23/12/2011  24870
Early Publication:The following patent applications have been published under section 11A (2) of The Patents (Amendment) A...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1748/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION               (21) Application No.2209/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2210/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2239/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2240/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.3032/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.2975/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.3094/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1527/CHE/2011 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.3887/CHE/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.4366/CHE/2011 A(19) INDIA(22) Date o...
Publication After 18 Months:The following Patent Applications have been published under Section 11A (3) of The Patents (Am...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.1113/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.1145/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Da...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1154/DEL/2006 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.1166/DEL/2006 A(19) INDIA(22) Da...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1195/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1210/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.1316/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1344/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) Da...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.136/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Da...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1395/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1393/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1398/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1394/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date ...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1401/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1404/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1405/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1415/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Dat...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                (21) Application No.1417/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date o...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1424/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                  (21) Application No.1434/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Da...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1437/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1433/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date...
(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION                 (21) Application No.1438/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Dat...
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Patent office india  published patent and design registration information - december 23rd, 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Patent office india published patent and design registration information - december 23rd, 2011

6,548 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Patent office india published patent and design registration information - december 23rd, 2011

 1. 1. ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖ ¿ÖÖÃ֍úßµÖ •Ö−ÖÔ»Ö OFFICIAL JOURNAL OF THE PATENT OFFICE×−֐ÖÔ´Ö−Ö ÃÖÓ. 51/2011 ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü פü−ÖÖӍú: 23/12/2011ISSUE NO. 51/2011 FRIDAY DATE: 23/12/2011 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖ ‹ú ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö PUBLICATION OF THE PATENT OFFICE The Patent Office Journal 23/12/2011 24862
 2. 2. INTRODUCTIONIn view of the recent amendment made in the Patents Act, 1970 by the Patents (Amendment) Act, 2005effective from 01st January 2005, the Official Journal of The Patent Office is required to be published underthe Statute. This Journal is being published on weekly basis on every Friday covering the various proceedingson Patents as required according to the provision of Section 145 of the Patents Act 1970. All the enquiries onthis Official Journal and other information as required by the public should be addressed to the ControllerGeneral of Patents, Designs & Trade Marks. Suggestions and comments are requested from all quarters so thatthe content can be enriched. (P H Kurian) CONTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS & TRADE MARKS23rd DECEMBER, 2011 The Patent Office Journal 23/12/2011 24863
 3. 3. CONTENTS SUBJECT PAGE NUMBERJURISDICTION : 24865 – 24866 24867 - 24868SPECIAL NOTICE :LIST OF HOLIDAY’S FOR THE YEAR – 2012 : 24869 – 24870EARLY PUBLICATION (DELHI) : 24871EARLY PUBLICATION (MUMBAI) : 24872 – 24879EARLY PUBLICATION (CHENNAI) : 24880 – 24882PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (DELHI) : 24883 – 24979PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (MUMBAI) : 24980 – 25079PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (CHENNAI) : 25080 – 25179PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (KOLKATA) : 25180 – 25279AMENDMENT UNDER SEC.57. (KOLKATA) : 25280PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (DELHI) : 25281 – 25287PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (MUMBAI) : 25288 – 25289PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (CHENNAI) : 25290 – 25292PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) INRESPECT OF THE GRANT (KOLKATA) : 25293 – 25294INTRODUCTION TO DESIGN PUBLICATION : 25295COPYRIGHT PUBLICATION : 25296CANCELLATION PROCEEDINGS UNDER SECTION 19 OF : 25297THE DESIGNS ACT, 2000REGISTRATION OF DESIGNS : 25298 - 25337 The Patent Office Journal 23/12/2011 24864
 4. 4. THE PATENT OFFICE KOLKATA, 23/12/2011 Address of the Patent Offices/Jurisdictions The following are addresses of all the Patent Offices located at different places having their Territorial Jurisdiction on a Zonal basis as shown below:-1 Office of the Controller General of Patents, 4 The Patent Office, Designs & Trade Marks, Government of India, Boudhik Sampada Bhavan, Intellectual Property Rights Building, Near Antop Hill Post Office,S.M.Road,Antop Hill, G.S.T. Road, Guindy, Mumbai – 400 037 Chennai – 600 032. Phone: (91)(22) 24123311, Phone: (91)(44) 2250 2081-84 Fax : (91)(22) 24123322 Fax : (91)(44) 2250 2066 E-mail: cgpdtm@nic.in E-mail: chennai-patent@nic.in The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and the Union Territories of Puducherry and Lakshadweep.2 The Patent Office, Government of India, 5 The Patent Office (Head Office), Boudhik Sampada Bhavan, Government of India, Near Antop Hill Post Office,S.M.Road,Antop Hill, Boudhik Sampada Bhavan, Mumbai – 400 037 CP-2, Sector –V, Salt Lake City, Phone: (91)(22) 24137701 Kolkata- 700 091 Fax: (91)(22) 24130387 E-mail: mumbai-patent@nic.in Phone: (91)(33) 2367 1943/44/45/46/87 The States of Gujarat, Maharashtra, Madhya Fax: (91)(33) 2367 1988 Pradesh, Goa and Chhattisgarh and the Union E-Mail: kolkata-patent@nic.in Territories of Daman and Diu & Dadra and Nagar Haveli Rest of India3 The Patent Office, Government of India, Boudhik Sampada Bhavan, Plot No. 32., Sector-14, Dwarka, New Delhi – 110075 Phone: (91)(11) 2808 1921 – 25 Fax: (91)(11) 2808 1920 & 2808 1940 E.mail: delhi-patent@nic.in The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Delhi and the Union Territory of Chandigarh. Website: www.ipindia.nic.in www.patentoffice.nic.in All applications, notices, statements or other documents or any fees required by the Patents Act, 1970 and The Patents (Amendment) Act, 2005 or by the Patents (Amendment) Rules, 2006 will be received only at the appropriate offices of the Patent Office. Fees: The Fees may either be paid in cash or may be sent by Bank Draft or Cheques payable to the Controller of Patents drawn on a scheduled Bank at the place where the appropriate office is situated. The Patent Office Journal 23/12/2011 24865
 5. 5. ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖê»ÖúÖŸÖÖ, פü−ÖÖӍ 23/12/2011 úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖë êú Öê¡ÖÖ׬֍úÖ¸ü êú ¯ÖŸÖê ×¾Ö×³Ö®Ö •ÖÖÆüÖë ¯Ö¸ü ÛÃ£ÖŸÖ ¯Öê™êü−™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ êú ¯ÖŸÖê †ÖÓ“Ö׻֍ú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ¤üÙ¿ÖŸÖ ˆ−֍úê ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú †×¬ÖúÖ¸ü Öê¡Ö êú ÃÖÖ£Ö −Öß“Öê פü‹ Ö‹ Æïü :-1 úÖµÖÖÔ»ÖµÖ: ´ÖÆüÖ×−ÖµÖӡ֍ú, ‹úþÖ, †×³Öú»¯Ö 4 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ “Öê®Ö‡Ô, ŸÖ£ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü דÖÅ−Ö, ‡Ó™êü»ÖꌓÖã†»Ö ¯ÖÏÖê¯Ö™üá ¸üÖ‡™ËüÃÖ ×²ÖÜ»›üÖ ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö ›üü֍ú‘Ö¸ êú ÃÖ´Ö߯Öü, ‡Ó›üÛÙÒüµÖ»Ö ‡Ã™êü™ü ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¸üÖê›ü, ‹ÃÖ†Ö‡Ô›üßÃÖ߆Öê †Ö¸ü‹´Ö›üß ÖÖê›üÖˆ−Ö ‹×¸üµÖÖ ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö, ´Öã´²Ö‡Ô -400 037, ³ÖÖ¸üŸÖ. ‹›ü•ÖÃÖê−™ü ™ãü ‡ÔÖ»Ö °»ÖÖÍú ±úÖê−Ö: (91)(22) 24123311 •Öß.‹ÃÖ.™üß. ¸üÖê›ü, ÖÖµÖ−›üß, ±îúŒÃÖ: (91)(22) 24123322 “Öê®Ö‡Ô - 600 032. ‡Ô.´Öê»Ö: cgpdtm@nic.in ±úÖê−Ö: (91)(44) 2250 2081-84 ±îúŒÃÖ: (91)(44) 2250-2066 ‡Ô.´Öê»Ö: chennai-patent@nic.in †Ö−¬ÖÐ ¯ÖϤêü¿Ö, ú−ÖÖÔ™üú, êú¸ü»Ö, ŸÖ×´Ö»Ö−ÖÖ›ãü ŸÖ£ÖÖ ¯Öã›ãü“Öê¸üß ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö, »ÖÖ«ü߯Ö2 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, 5 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ úÖê»ÖúÖŸÖÖ (¯ÖϬÖÖ−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ), ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö ›üü֍ú‘Ö¸ êú ÃÖ´Ö߯Öü, ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¸üÖê›ü, ÃÖ߯Öß-2, ÃÖꌙü¸ü-V, ÃÖÖ»™ü »Öêú ×ÃÖ™üß, ‹−Ö™üÖò¯Ö ×Æü»Ö, ´Öã´²Ö‡Ô - 400 037, úÖê»ÖúÖŸÖÖ- 700 091, ³ÖÖ¸üŸÖ. ±úÖê−Ö: (91)(22) 2413 7701, ±úÖê−Ö: (91)(33) 2367 1943/44/45/46/87 ±îúŒÃÖ: (91)(22) 2413 0387 ±îúŒÃÖ/Fax: (91)(33) 2367 1988 ‡Ô.´Öê»Ö: mumbai-patent@nic.in ‡Ô.´Öê»Ö: kolkata-patent@nic.in Öã•Ö¸üÖŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü, ´Ö¬µÖ ¯ÖϤêü¿Ö, ÖÖê†Ö ŸÖ£ÖÖ ”û¢ÖßÃ֐֜Íü ¸üÖ•µÖ Öê¡Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö, ¤ü´Ö−Ö ŸÖ£ÖÖ ¤üß¾Ö, ¤üÖ¤ü¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ úÖ †¾Ö¿ÖêÂÖ Öê¡Ö †Öî¸ü −֐ָü Æü¾Öê»Öß.3 ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×¤ü»»Öß, ²ÖÖîרüú ÃÖÓ¯Ö¤üÖ ³Ö¾Ö−Ö, ¯»ÖÖò™ü ÃÖÓ. 32, ÃÖꌙü¸ü - 14, «üÖ¸üúÖ, −Ö‡Ô ×¤ü»»Öß - 110 075. ±úÖê−Ö: (91)(11) 2808 1921-25 ±îúŒÃÖ: (91)(11) 2808 1920, 2808 1940 ‡Ô.´Öê»Ö: delhi-patent@nic.in Æü׸üµÖ֝ÖÖ, ×Æü´ÖÖ“Ö»Ö ¯ÖϤêü¿Ö, •Ö´´Öæ ŸÖ£ÖÖ ú¿´Ö߸ü, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, ¸üÖ•ÖãÖÖ−Ö, ˆ¢Ö¸ü ¯ÖϤêü¿Ö, פü»»Öß ŸÖ£ÖÖ ˆ¢Ö¸üÖÓ“Ö»Ö ¸üÖ•µÖ Öê¡ÖÖë, ‹¾ÖÓ ÃÖÓ‘Ö ¿ÖÖ×ÃÖŸÖ Öê¡Ö “ÖÓ›üߐ֜Íü ¾Öê²ÖÃÖÖ‡™ü: http://www.ipindia.nic.in www.patentoffice.nic.in¯Öê™ëü™ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1970 ŸÖ£ÖÖ ¯Öê™ëü™ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 2005 †£Ö¾ÖÖ ¯Öê™ëü™ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö) ×−ÖµÖ´Ö, 2006 «üÖ¸üÖ ¾ÖÖÓ×”ûŸÖ ÃÖ³Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö,ÃÖæ“Ö−ÖÖ‹Ñ, ×¾Ö¾Ö¸üÖ µÖÖ †−µÖ ¤üßÖÖ¾Öê•Ö µÖÖ úÖê‡Ô ¿Ö㻍ú ¯Öê™ëü™ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ êú êú¾Ö»Ö ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öë þÖߍéúŸÖ ÆüÖëÖê …¿Ö㻍ú: ¿Ö㻍ú µÖÖ ŸÖÖê −֍ú¤ü ºþ¯Ö ´Öë µÖÖ "Controller of Patents" êú −ÖÖ´Ö ´Öë ¤êüµÖ ²Öïú ›ÒüÖ°™ü µÖÖ “Öêú êú «üÖ¸üÖ ³Öê•Öß •ÖÖ Ã֍úŸÖß Æîü •ÖÖê ˆÃÖß Ã£ÖÖ−Ö êú ׍úÃÖ߆−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ ²Öïú ´Öë ¯ÖϤü¢Ö ÆüÖê •ÖÆüÖÑ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖ Æïü… The Patent Office Journal 23/12/2011 24866
 6. 6. SPECIAL NOTICE 18 Months publication as required under Section 11A of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005.Notice is hereby given that any person at any time before the grant of Patent may give representation by way ofopposition to the Controller of Patents at appropriate office on the ground and in a manner specified undersection 25(1) of the Patents (Amendment) Act, 2005 read with Rule 55 of the Patents (Amendment) Rules,2006.Notice is also given that if any interested person requests for copies of the complete specification, drawing andabstract of any application already published, the photocopy of the same can be supplied by the Patent Office asper the jurisdiction on payment of prescribed fees of Rs.4/- per page. If any further details are required to beobtained, the same can be provided by the respective Patent Offices on request. (P H Kurian) CONTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS & TRADE MARKS The Patent Office Journal 23/12/2011 24867
 7. 7. SPECIAL NOTICE Under the new provision of the Patents Act, 1970 as amended by the Patents (Amendment) Act, 2005and Rules there under, Publication of the matter relating to Patents in the Official Gazette of India Part III,Section 2 has been discontinued and instead The Official Journal of the Patent Office is being publishedcontaining all the activities of The Patent Office such as publication of all the patent applications after 18thmonths , grant of patents & all other information in respect of the proceedings as required under the provisionsof the Patents (Amendment) Act, 2005 and Rules thereunder on weekly basis on every Friday.The Journal is uploaded in the website every Friday. So Paper form and CD-ROM form of the Journal arediscontinued from 01/01/2009. SPECIAL NOTICEEvery effort is being taken to publish all the patent applications under section 11(A) of the Patents Act.However, if duplication of publication of any application is found, then earlier date of publication will be takenfor the purpose of provisional protection for applicant and Patent Office will grant Patent not before six monthsfrom the date of second publication, provided that there is there is no third party representation. The Patent Office Journal 23/12/2011 24868
 8. 8. The Patent Office Journal 23/12/2011 24869
 9. 9. The Patent Office Journal 23/12/2011 24870
 10. 10. Early Publication:The following patent applications have been published under section 11A (2) of The Patents (Amendment) Act 2005 and rule24A of The Patents (Amendment) Rules, 2006. Any person may file representation by way of opposition to the Controller ofPatents at the appropriate office against the grant of the patent in the prescribed manner under section 25(1) of the Patents(Amendment) Act 2005 read with the rule 55 of The Patents (Amendment) Rules, 2006:(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2467/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :15/11/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : LIQUID LEVEL MEASUREMENT DEVICE(51) International classification :B32D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)VIVEK DADU(32) Priority Date :NA Address of Applicant :C-403, MODIPON COLONY,(33) Name of priority country :NA MODINAGAR, DIST; GHAZIABAD, UP, PIN-201204 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)VIVEK DADU(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates generally to a device for liquid level measurement for building a flood warning system. Moreparticularly, the present invention relates to a liquid level measurement device as defined in the introductory parts of claim 1 and 8.No. of Pages : 11 No. of Claims : 9 The Patent Office Journal 23/12/2011 24871
 11. 11. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1748/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :15/06/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A NOVEL MACHINE FOR METAL SURFACE PREPARATION TO REMOVE MILL SCALE, RUST& RESIDUES(51) International classification :B21B45/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)PATEL ARVINDBHAI BATUKBHAI(32) Priority Date :NA Address of Applicant :PATEL ARVINDBHAI BATUKBHAI(33) Name of priority country :NA 36, NANDAN FARM HOUSE SOCIETY, NEAR BILASIYA(86) International Application No :NA OCTROI NAKA, NARODA-DEHGAM ROAD BILASIYA Filing Date :NA VILLAGE -382330 TALUKA: DASKROI, AHMEDABAD,(87) International Publication No :N/A Gujarat India(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)PATEL SATISHBHAI BATUKBHAI Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(62) Divisional to Application Number :NA 1)PATEL ARVINDBHAI BATUKBHAI Filing Date :NA 2)PATEL SATISHBHAI BATUKBHAI(57) Abstract :The present invented novel machine is expressed as Eco Pickled Metal Surface (EPMS) of mild and stainless steel material to removemill scale and rust. The present invention machine relates for the production and finishing of metal surface and more particularly tothe removal of scale from the metal surfaces, e.g., surfaces of metal sheet More particularly the present invention relates to novelmachine for removing annealed scale, rust, oxide, mill scale, oil patch, black shot from hot rolled and cold rolled.No. of Pages : 15 No. of Claims : 5 The Patent Office Journal 23/12/2011 24872
 12. 12. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2209/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :04/08/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A CONTINUOUS ADDITION OF RESIDUAL SOAP STOCK, USING AN IMPROVEDDESOLVENTISATION & TOASTING OF COTTON DEOILED MEAL FOLLOWED BY RECOVERY OF HEXANE, THROUGHSINGLE STEP EXTRACTION WITH MISCELLA REFINING PROCESS(51) International classification :C11B1/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MS ABHAY COTEX PRIVATE LIMITED.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :31, GUR MARKET OLD MONDHA,(33) Name of priority country :NA NEAR BUS STAND, JALNA-431203 MAHARASHTRA(86) International Application No :NA STATE, INDIA. Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :N/A 1)MR ASHISH MANTRI(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)MR D.A. PRASAD Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A continuous addition of residual soap stock, using a DESOLVENTISATON & TOASTING apparatus of cotton de oiled mealfollowed by recovery of hexane, through Single Step Extraction with Miscella Refining process and method thereof, comprising thefollowing steps,No. of Pages : 19 No. of Claims : 7 The Patent Office Journal 23/12/2011 24873
 13. 13. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2210/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :04/08/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : ABHAY COTTON - PRO PRODUCED THROUGH SINGLE STEP COTTON KERNELSEXTRACTION WITH ON-LINE MISCELLA REFINING.(51) International classification :C11B1/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MS ABHAY COTEX PRIVATE LIMITED.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :31, GUR MARKET, OLD MONDHA,(33) Name of priority country :NA NEAR BUS STAND, JALNA-431203, MAHARASHTRA(86) International Application No :NA STATE, INDIA. Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :N/A 1)MR ASHISH MANTRI(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)MR.D.A. PRASAD Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A High protein, high fiber, content de oiled cotton meal, for cattle feed to enhance milk yield, prepared by continuous type singlestage extraction with on-line miscella refining process of cotton kernels, the said meal comprising, a protein content in the range of 34to 45 percentage by w/w, fiber contents having in the range of 9 to 16 percentage by w/w, and a moisture in the range of 6 to 14percentage, a total fat and oil content in the range of 2 to 10 w/w, with undetectable level of aflatoxin less the 500 ppb, achieved byinline miscella process,No. of Pages : 11 No. of Claims : 7 The Patent Office Journal 23/12/2011 24874
 14. 14. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2239/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :09/08/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : PLANT EXTRACTS COMPOSITION FOR THE TREATMENT OF LIVER DYSFUNCTION(51) International classification :A61K36/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)SHUKLA, MUKESH, HARILAL(32) Priority Date :NA Address of Applicant :SHREE, RADHAKRISHNA SOCIETY(33) Name of priority country :NA CORNER, BEHIND DESAL BHAGAT VAV,(86) International Application No :NA SURENDRANAGAR-363002 Gujarat India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :N/A 1)SHUKLA, MUKESH, HARILAL(61) Patent of Addition to Application Number :153/MUM/2011 Filed on :19/01/2011(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to a new plant extracts composition comprising extracts of specific plant parts of Curcuma longa,Gymnosporea Montana, Solanum nigrum in specific weight percentages and optionally at least one carrier. The plant extractscomposition is used for treatment and/or prevention of conditions of liver dysfunction. The present invention also relates to processesfor preparing the composition.No. of Pages : 19 No. of Claims : 9 The Patent Office Journal 23/12/2011 24875
 15. 15. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2240/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :09/08/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : ANTI-OXIDENT HERBAL COMPOSITION(51) International classification :A61K36/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)SHUKLA, MUKESH, HARILAL(32) Priority Date :NA Address of Applicant :SHREE, RADHAKRISHNA SOCIETY(33) Name of priority country :NA CORNER, BEHIND DESAL BHAGAT VAV,(86) International Application No :NA SURENDRANAGAR-363002 GUJRAT,INDIA. Filing Date :NA 2)TRIVEDI, MITESH, PRADIPKUMAR(87) International Publication No :n/a (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application Number :NA 1)SHUKLA, MUKESH, HARILAL Filing Date :NA 2)TRIVEDI, MITESH, PRADIPKUMAR(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present disclosure relates to a novel Anti-Oxidant Herbal composition comprising Termanalia arjuna extract, Camellia sinensisextract, and Trikatu extract in specific weight percentages and optionally at least one carrier. The present disclosure further relates touse of the composition for treatment and/or prevention of hyperlipidemia and/or Ischemic heart disease. The present disclosure alsorelates to a method of preparation of the composition.No. of Pages : 28 No. of Claims : 10 The Patent Office Journal 23/12/2011 24876
 16. 16. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.3032/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :27/10/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : NOMOGRAM OF PEAK SYSTOLIC VELOCITIES OF FETAL MIDDLE CEREBRAL ARTERIESAND CLASSIFICATION OF PATTERNS OF THESE WAVES IN INDIAN OBSTETRIC POPULATION(51) International classification :A61B5/02,G06F19/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)KACHEWAR SUSHIL GHANSHYAM(32) Priority Date :NA Address of Applicant :RADIOLOGY DEPT. RURAL(33) Name of priority country :NA MEDICAL COLLEGE, PMT, AT-LONI TA-RAHATA, DT-(86) International Application No :NA AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA, PIN- 413 736 Maharashtra Filing Date :NA India(87) International Publication No :N/A (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application 1)DR. KACHEWAR SUSHIL :NANumber 2)DR. GANDAGE SIDDAPPA :NA Filing Date(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Using fetal middle cerebral artery peak systolic velocity (MCA-PSV) is now an established method of non invasive diagnosis ofmoderate to severe fetal anemias of different origins. Normal values of gestational age specific MCA-PSV have been published fromdifferent parts of the world. To the best of our knowledge no such Indian study has been published before. As with other populationbased parameters, a parameter may have different values in normal healthy individuals from one geographic location to the other.Hence it is necessary to have standard local reference range of normal individuals specific to each geographic locality. Fetal MCA-PSV was measured in a large sample of normal 1015 pregnant women at least once between 12 and 40 weeks of gestation. The valueswere measured by a single experienced radiologist on a color Doppler ultrasound machine and tabulated accordingly.No. of Pages : 9 No. of Claims : 4 The Patent Office Journal 23/12/2011 24877
 17. 17. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.2975/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :21/10/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A MOULD FOR MAKING ARTICLES TO BE USED IN CIVIL CONSTRUCTION(51) International classification :B29C33/00,B29C33/40 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)VIRAJ POLYPLAST TECHNOLOGIES (P) LTD.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :LUCKY IND. ESTATE, UDHYOG(33) Name of priority country :NA NAGAR, S.V. ROAD GOREGAON(WEST), MUMBAI-400 062(86) International Application No :NA MAHARASHTRA STATE, INDIA. Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :N/A 1)DARPAN SHAH(61) Patent of Addition to Application :NANumber :NA Filing Date(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention provides a mould for making articles to be used in civil construction, the mould comprising: a base portionhaving predefined shape as per the shape of the article to be made; side wall being perpendicular to the base portion; wherein the baseportion and side wall define a hollow region to accept raw material being used for making the article, the hollow region havingplurality of edges depending upon the shape of the article, the mould is a single piece and made of a composition having at leastplastic as a one of the ingredient.No. of Pages : 12 No. of Claims : 14 The Patent Office Journal 23/12/2011 24878
 18. 18. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.3094/MUM/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :03/11/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : MANUFACTURING PROCESS FOR PREPARATION OF CAR BIN MADE OF FLEXIBLEMATERIAL.(51) International classification :B60N3/08,B65F1/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)RAJVANSHI, ANSHUL(32) Priority Date :NA Address of Applicant :901/902, C-WING, LAKE(33) Name of priority country :NA PLEASANT, PHASE - 2, LAKE HOMES, NEAR POWAI(86) International Application No :NA VIHAR, POWAI, MUMBAI - 400 076, MAHARASHTRA Filing Date :NA STATE, INDIA.(87) International Publication No :N/A (72)Name of Inventor :(61) Patent of Addition to Application 1)RAJVANSHI, ANSHUL :NANumber :NA Filing Date(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present embodiment is a car bin for collection of garbage in a car. The car bin is made from flexible material such as silk, wool,cotton; acrylic, nylon, matty, leather and polyester. Car bins can be attached at two positions including gear shafts & backside of thecar sit. Car bins can be hung on the gear shafts with an adjustable string. They are meant to keep the car clean and litterfree, made upof waterproof lining, they are resistant to leak and spill. Car bins which can be installed on the car seat with the help of a beltespecially designed for it.They have an inner lining which is waterproof.No. of Pages : 9 No. of Claims : 3 The Patent Office Journal 23/12/2011 24879
 19. 19. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1527/CHE/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :03/05/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : TRAVEL NETWORKING SYSTEM(51) International classification :G06Q (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)PRABIN KUMAR BARDHAN(32) Priority Date :NA Address of Applicant :FLAT NO 34008, JANAPRIYA(33) Name of priority country :NA UTOPIA, 3RD BLOCK, ATTAPAU, HYDERABAD - 500 048(86) International Application No :NA Andhra Pradesh India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)PRABIN KUMAR BARDHAN(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A method to facilitate communication among users of Internet based travel related networking website by sharing their travel relatedinterests. The method includes searching for users who are willing to travel and people interested in playing roles of guest or host thus,helping travellers by making arrangements for local multi-stage travelling, tour planning, commutation for their visit, stay etc., at thetravel destination. Users of the network are enquired for validating their details provided on the network. A background check iscarried out by the administrator to authenticate the users on security and safety purposes to provide a safe and hassle free trip for thetravellers. The network provides a method to provide services which includes providing accommodation at hosts place like his ownhome at a nominal cost, waiver of cost, or mutual exchange of services.No. of Pages : 34 No. of Claims : 21 The Patent Office Journal 23/12/2011 24880
 20. 20. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.3887/CHE/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :20/12/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : SMART RF SIGNAL QUALITY ENHANCEMENT DESIGN BASED ON ACTIVELY TUNABLEEBG TRIGGERED BY PROXIMITY SENSOR(51) International classification :H04B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)PRASAD MUTHUKUMAR(32) Priority Date :NA Address of Applicant :20/66, 2ND STREET,(33) Name of priority country :NA DHARMANAGAR, SURAMANGALAM, SALEM-5, PINCODE(86) International Application No :NA - 636 005 Tamil Nadu India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)PRASAD MUTHUKUMAR(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The smart RF signal quality enhancement system is a design and technique to improve the signal quality of wireless mobile devicewith active dynamic radiation pattern approach manipulated by RF/Antenna system that mainly works by scanning and detecting thechange in device proximity environment with property & position sensing, device orientation, user head & hand hold effect, signalquality parameters and operating modes to vary the radiation pattern. The mobile devices are handled in different proximityenvironment which causes electromagnetic interaction that can leads to degradation in signal quality based on the nature of thevicinity environments. So when the signal quality degrades the system will sense, compute and vary the radiation pattern accordinglyto enhance the signal quality. The system design consist of (a) a sensor system 130 to determine the change in proximity environmentwith its property & position sensing, device orientation, usage scenarios or operating modes and accordingly generate the triggersignal 230; (b) a processing unit for manipulation of interrupt control signal 140 according to trigger signal, antenna sensitivity, DOAand signal quality parameters; (c) An smart active radiation pattern controller 120 that works based on control signal; (d) Antennasystem 110 capable of achieving dynamic radiation pattern coupled with radiation pattern controller 120 that vary and controls theradiation pattern accordingly to improve signal quality and also restores radiation according to parameters and configurations tooptimise communication.No. of Pages : 22 No. of Claims : 10 The Patent Office Journal 23/12/2011 24881
 21. 21. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.4366/CHE/2011 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :14/12/2011 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A NEW TEMPORARY STORAGE SYSTEM(51) International classification :E03B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MANOJ MUKUNDAN(32) Priority Date :NA Address of Applicant :D-25, NARUMUKHAI, BRINDAVAN(33) Name of priority country :NA NAGAR EXTN. II STREET, ADAMBAKKAM, CHENNAI -(86) International Application No :NA 600 088 Tamil Nadu India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)MANOJ MUKUNDAN(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :There are many situations which require temporary storage of large quantities of water and food grains. Construction sites, remotework areas, large catering events, temporary swimming pools, water tank cleaning and repair, rainwater harvesting etc requiretemporary water storage systems which can be easily transported, assembled and disassembled. Temporary storage of food grains isrequired for buffer storage, food aid schemes etc which also require systems which can be easily transported, assembled anddissembled. Many temporary storage systems are available for storing water and food grains. These systems, in general, consist ofinflatable, collapsible or modular units. These systems are generally produced in a range of standard dimension and hence havelimited flexibility to adapt to situations with unpredictable demands. Present invention uses specially formed plastic strips withmultiple interlocking arrangements along edges, which can be helically wound into a circular containment structure of desireddiameter and height. This containment system, together with thin plastic flexible sheet liner, can be used for temporary storage ofwater and food grains. Transportation is easy as the strips can be spooled. Also, the installation does not require skilled labor,specialized equipments or complex machinery.No. of Pages : 15 No. of Claims : 6 The Patent Office Journal 23/12/2011 24882
 22. 22. Publication After 18 Months:The following Patent Applications have been published under Section 11A (3) of The Patents (Amendment) Act, 2005. AnyPerson may file representation by way of opposition to the Controller of Patents at the appropriate office against the grant ofthe patent in the prescribed manner under section 25(1) of the Patents (Amendment) Act, 2005 read with the rule 55 of ThePatents (Amendment) Rules, 2006:(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1091/DEL/2006 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :28/04/2006 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : SURFACE FLOW DIVERTING AND STATIC CHARGING DUCTED PORES ON WING OR BLADETIP TO REDUCE WAKE AND BVI NOISE(51) International classification :B61D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)PAL, ANADISH KUMAR(32) Priority Date :NA Address of Applicant :194, VAISHALI, PITAMURA,(33) Name of priority country :NA DELHI-110088. India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)PAL ANADISH KUMAR(87) International Publication No :na(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Air pressure distribution for airfoil lower and upper surfaces is utilized to divert airflow using ducts formed in space-curve shapesplaced inside the airfoil volume, through span-wise located inlets from high pressure areas on the airfoil lower surface near the leadingedge and through chord-wise spaced inlets on the side face of the airfoil wing tip correspondingly to the side face of the airfoil wingtip through chord-wise spaced outlets on the side face of the airfoil wing tip and to span-wise located outlets to the low pressure areason the airfoil upper surface. Triboelectric materials on the wing surfaces are employed to static charge the air in drag. Inside the ducts,the employment of either triboelectric linings and materials, or HV-supplied electrodes, or both, help to static charge the diverted airflow to and from the airfoil wing tip side face to diffuse wing tip vortex core early.No. of Pages : 17 No. of Claims : 10 The Patent Office Journal 23/12/2011 24883
 23. 23. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1113/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :21/03/2005 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : DEVICE FOR DOWNLOADING SETTINGS FOR AN APPLICATION(51) International classification :H04Q 7/32 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :02445136.1 1)SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB(32) Priority Date :18/10/2002 Address of Applicant :S-221 88 LUND, SWEDEN(33) Name of priority country :EPO (72)Name of Inventor :(86) International Application No :PCT/EP2003/011168 1)JOHAN KARLBERG Filing Date :29/04/2004(87) International Publication No :WO 2004/036941(61) Patent of Addition to Application :NANumber :NA Filing Date(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The invention relates to a method for downloading settings for an application into a device e.g. facilitating a request for subscription toa service. The invention also relates to such a device. The device is programmed in dependence of at least one predeterminedapplication, such that the device is adapted to display a menu in which a user may navigate, the menu being associated with saidapplication and guiding the user. The device is actuated by means of a keystroke while in said menu causing the device to contact aserver and download the settings for the application. Preferably, the device contacts the server over the air by calling a telephonenumber loaded into the device and associated with said application, and a session is established with the server, wherein questions andanswers are presented in further menus in the device. Thus, the device is prepared by providing customised application specificmenus, which are self-instructing and user friendly. The menus guide a user to select the required keystrokes, the number of which isas low as possible.No. of Pages : 3 No. of Claims : 17 The Patent Office Journal 23/12/2011 24884
 24. 24. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1145/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :29/04/1998 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A PROCESS FOR PREPARING SYNERGISTIC PESTICIDAL COMPOSITION :A01N (71)Name of Applicant :(51) International classification 33/00 1)ECOSMART TECHNOLOGIES INC.,(31) Priority Document No :08/870,560 Address of Applicant :555 SUN VALLEY DRIVE, SUITE F-(32) Priority Date :06/06/1997 3, ROSWELL, GEORGIA 30076, UNITED STATES OF(33) Name of priority country :U.S.A. AMERICA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)STEVEN M.BESSETTE(87) International Publication No :NA 2)MYRON A. BEIGLER(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A pesticide and a method of using the pesticide to kill invertebrates, especially insects, arachnids and larvae. The method is to preparea mixture of a carrier with the pesticide and apply the mixture to the insects, arachnids and larvae and their habitat. The pesticide is aneurotransmitter affector utilizing octopamine receptor sites in the insects, arachnids and larvae. The affector agent is a chemicalhaving a six membered carbon ring having substituted thereon at least one oxygenated functional group. The affector agent is achemical component of a plant essential oil and is naturally occurring. Deposition of the chemicals of the present invention on asurface provides residual toxicity for up to 30 days. Various carriers for the affector agent are disclosed. The chemicals of the presentinvention deter feeding of insects, arachnids and larvae and also retard growth of the larvae of the insects and arachnids.No. of Pages : 28 No. of Claims : 48 The Patent Office Journal 23/12/2011 24885
 25. 25. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1154/DEL/2006 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :10/05/2006 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : HYDRO ELECTRIC HYDRO ENERGY PROPULSION SYSTEM(51) International classification :G01B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)HARKEERAT SINGH RANDHAWA(32) Priority Date :NA Address of Applicant :MS-3/703, Kendriya Vihar Sector-56(33) Name of priority country :NA Gurgaon Delhi India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)HARKEERAT SINGH RANDHAWA(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention is a maritime vessel propulsion syst«irwllTi the capability of fulfilling a ships propulsion energy needs bymeans of the combustion of hydrogen gas which has been produced by the electrolysis of sea water. The vessel initially attains aminimum required velocity and the entrances of the twin turbine canals are opened resulting in the rotation of the horizontal turbinesdue to the force of the water alongside the moving vessel. These turbines are in turn connected to D.O Generators and upon therotation of the turbines, electric current is produced. The current so produced is passed through sea water in an electrolysis chamberresulting in the liberation of hydrogen and oxygen gases which form a highly combustible mixture which is removed and transportedto the engine for propulsion, the by product of electrolysis is Sodium Hypochlorite which is removed and can be marketed due to itsstrong bleaching action. Gradually a stage of critical renewability is reached wherein the ship moves forward by means of theoxyhydrogen fuel produced and its forward motion results in the rotation of the turbines resulting in the production of electric currentwhich is again passed through sea water to produce more fuel which again results in forward motion. Hence a self renewing cycle isproduced which makes the enabled vessel completely self sufficient with zero energy input needed.No. of Pages : 7 No. of Claims : 7 The Patent Office Journal 23/12/2011 24886
 26. 26. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1166/DEL/2006 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :11/05/2006 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : U.F.O (UNIQUE FLYING OBJECT)(51) International classification :B27B (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)VIJAY KUMAR RANA(32) Priority Date :NA Address of Applicant :334-Sahibabad Daulat Pur delhi-110042(33) Name of priority country :NA Uttar Pradesh India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)VIJAY KUMAR RANA(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A U.F.O. (Unique Flying Object) is useful in all directions of service to mankind. Its multidirectional movements and easy controlsallows it to work in adverse conditions too. The materials used in it will be light and durable. It will be equipped with sensors and willserve as a flying laboratory for research works on earth and in atmosphere of other planets. Fig. 12 & 13 shows and give a little viewof the arrangement of blades, wheels, controls, shapes etc for attaining multi-directions. It could be ejected into space fromatmosphere through attached rockets etc. It is also useful in and applicable in submarines. Many times, it is not possible to turn aroundthe submarines at bottom of the sea. Its rotation of blades lift the marines altogether horizontally without turning, lifting or lowing anypart of it unbalanced. The inner blades control technique could be used in power generation through tides. It could be used in othersuch fields. So, in total, its allround technique.No. of Pages : 24 No. of Claims : 6 The Patent Office Journal 23/12/2011 24887
 27. 27. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1195/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :05/05/1998 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : SHORT PACKET CIRCUIT EMULATION(51) International classification :A61N (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :08/851,714 1)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON(32) Priority Date :06/05/1997 Address of Applicant :S-126 25 STOCKHOLM, SWEDEN(33) Name of priority country :U.S.A. (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)LARS WESTBERG Filing Date :NA(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Transportation of low bit rate, circuit emulation data over an asynchronous transfer mode (ATM) connection is improved bypacketizing the circuit emulation data into short packets in accordance with a packetization clock. The packetization clock is derivedas a function of the ATM cell shaping clock. The short packets are then multiplexed together into a single ATM connection andtransported to a receiving unit in accordance with an ATM cell shaping clock. The circuit emulation data is then extracted at thereceiving unit and forwarded to the corresponding circuit emulation connection at the appropriate service rate, which is recoveredbased on ATM connection characteristics.No. of Pages : 34 No. of Claims : 54 The Patent Office Journal 23/12/2011 24888
 28. 28. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1210/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :22/08/2005 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : METHODS AND APPARATUS FOR MANIPULATING DROPLETS BY ELECTROWETTING-BASED TECHNIQUES(51) International classification :A22C (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :10/253,368 1)DUKE UNIVERSITY(32) Priority Date :24/09/2002 Address of Applicant :OFFICE OF SCIENCE AND(33) Name of priority country :U.S.A. TECHNOLOGY, P.O.BOX 90083, DURHAM, NC 27708 (US)(86) International Application No :PCT/US2003/012754 U.S.A. Filing Date :24/04/2003 (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)PAMULA VAMSEE, K.(61) Patent of Addition to Application 2)POLLACK, MICHAEL, G. :NANumber 3)PAIK, PHILIP, Y. :NA Filing Date 4)REN, HONG(62) Divisional to Application Number :NA 5)FAIR, RICHARD, B. Filing Date :NA(57) Abstract :An apparatus is provided for manipulating droplets. The apparatus is a single-sided electrode design in which all conductive elementsare contained on one surface on which droplets are manipulated. An additional surface can be provided parallel with the first surfacefor the purpose of containing the droplets to be manipulated. Droplets are manipulated by performing electrowetting-based techniquesin which electrodes contained on or embedded in the first surface are sequentially energized and de-energized in a controlled manner.The apparatus enables a number of droplet manipulation processes, including merging and mixing two droplets together, splitting adroplet into two or more droplets, sampling a continuous liquid flow by forming from the flow individually controllable droplets, anditerative binary or digital mixing of droplets to obtain a desired mixing ratio.No. of Pages : 111 No. of Claims : 94 The Patent Office Journal 23/12/2011 24889
 29. 29. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1316/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :01/04/2005 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : AN INTEGRATED CIRCUIT DEVICE FOR PROCESSING DATA HAVING ON-BOARDDIAGNOSTIC CIRCUITRY(51) International classification :G06F 13/42 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :10/417,330 1)ARM LIMITED(32) Priority Date :17/04/2003 Address of Applicant :110 FULBOURN ROAD, CHERRY(33) Name of priority country :U.S.A. HINTON, CAMBRIDGE CB1 9NJ, ENGLAND U.K.(86) International Application No :PCT/GB2003/004007 (72)Name of Inventor : Filing Date :17/09/2003 1)PAUL KIMELMAN(87) International Publication No :WO 2004/095041 2)IAN FIELD(61) Patent of Addition to Application :NANumber :NA Filing Date(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :An integrated circuit device for processing data having on-board diagnostic circuitry, said integrated circuit device comprising, afunctional unit (10, 12, 14, 16) operable to perform data processing operations, a diagnostic unit (8) operable to perform diagnosticoperations upon said functional unit and an interface unit (4) operable to provide communication between said diagnostic unit and anexternal diagnostic device, wherein said interface unit (4) uses a bi-directional serial signal to transfer, (i) control signals from saidexternal diagnostic device to said diagnostic unit to control said diagnostic operations of said diagnostic unit and (ii) diagnostic databetween said external diagnostic device and said diagnostic unit and said interface unit (4) is operable in a training mode to beresponsive to a training signal of a predetermined form sent from said external diagnostic device using said bi-directional serial signalto determine sample point timing for sampling said be-directional serial signal.No. of Pages : 30 No. of Claims : 22 The Patent Office Journal 23/12/2011 24890
 30. 30. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1344/DELNP/2005 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :04/04/2005 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : METHOD OF PRODUCING FLUORINATED AND CHLORINATED BENZALDEHYDES ANDCOMOSTION THEREOF(51) International classification :C07D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :U.S.A 1)MILLIKEN $ COMPANY(32) Priority Date :04/04/2005 Address of Applicant :(M-495), P.O. BOX 1926,(33) Name of priority country :U.S.A. SPARTANBURG, SC 29304, UNITED STATES OF AMERICA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)JOHN DAVID O. ANDERSON(87) International Publication No : NA 2)WALTER SCRIVENS(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A process for the preparation of aromatic aldehydes containing fluorine, and more particularly, to a formylation process for fluorinatedaromatic derivatives through the reaction of fluorinated benzenes with carbon monoxide and aluminum chlo¬ride at a relatively lowpressure, a low temperature, and in the presence of at most a catalytic amount of an acid (such as aqueous hydrochloric acid) is hereindisclosed. The resultant fluorinated benzaldehydes are useful as precursors to the formation of a number of different compounds, suchas dyestuffs, flavorings, fragrances, herbicidal compounds, nucleating agents, polymer additives, and the like. The inventive methodprovides a very cost effective and safe procedure for producing such fluorinated benzaldehydes in very high yields.No. of Pages : 16 No. of Claims : 19 The Patent Office Journal 23/12/2011 24891
 31. 31. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.136/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :19/01/1998 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF GLASS TILES :C04B (71)Name of Applicant :(51) International classification 41/00 1)UDAY GUPTA(31) Priority Document No :NA Address of Applicant :4634, AJMERE GATE, DELHI-110(32) Priority Date :NA 006, INDIA.(33) Name of priority country :NA (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)UDAY GUPTA Filing Date :NA(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :This invention relates to a process for the manufacture of glass tiles. In particular this invention relates to a process for themanufacture of glazed tiles.No. of Pages : 8 No. of Claims : 6 The Patent Office Journal 23/12/2011 24892
 32. 32. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1395/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :16/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : CARBON DIOXIDE CAPTURE BOX(51) International classification :A63F9/00; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)SAHOO, DINABANDHU(32) Priority Date :NA Address of Applicant :FLAT NO-90, POCKET 1, SECTOR 1,(33) Name of priority country :NA DWARAKA, NEW DELHI-110045, INDIA(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)SAHOO, DINABANDHU(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present subject matter relates to a system (1) comprising a first unit (2) that generates a polluted air comprising carbon dioxide,and a second unit (3) mounted on the first unit (2). The second unit (3) comprises a solution (6) comprising at least one alga (7)suspended in a solvent to purify the polluted air. The solution (6) comprising the at least one alga (7) is agitated upon operation of thefirst unit (2). The system (1) further comprises a channel (8) to guide the polluted air from the first unit (2) to the second unit (3).No. of Pages : 21 No. of Claims : 24 The Patent Office Journal 23/12/2011 24893
 33. 33. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1393/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :16/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : ACUPRESSURE AND THERMAL THERAPY CUSHION(51) International classification :A61F7/00; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)M/s. CERAGEM WORLD INDIA PRIVATE LIMITED(32) Priority Date :NA Address of Applicant :PLOT NO.-114, SECTOR-44, HUDA,(33) Name of priority country :NA GURGOAN, Haryana India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)MR. PARK DONG JIN(87) International Publication No :NA 2)MR. BAE JU HYUN(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)MR. SANJEET KUMAR Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :That the present invention relates to an auxiliary acupressure and thermal therapy cushion, which works together with 3 ball projector.Acupressure and thermal therapy cushion support anus of the body and takes acupressure and thermal therapy to anus side. Thisinvention has been made in view of how to use & connect 3 ball projector easily without affecting any part of the body, while sittingon it and performing acupressure and thermal therapy. In this invention we have used a high quality PU foam material with itshardness 15±3 KGF and density 50 to 55 Kg per cubic meter, to make it more comfortable, while using it on anus part of the body.Present invention is made with high quality PU foam material and PU leather, this invention works together with 3 ball projector byfixing it inside the rear part of the invention, to take thermal therapy. The Present invention is designed in such a way that bodypressure is to be distributed properly on it and will be uniform throughout the cushion and comfortable during acupressure & thermaltherapy.No. of Pages : 11 No. of Claims : 11 The Patent Office Journal 23/12/2011 24894
 34. 34. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1398/DEL/1998 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :25/05/1998 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : USE OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARINS FOR THE PREVENTION AND TREATMENTOF CERABRAL OEDEMAS :A6IK (71)Name of Applicant :(51) International classification 31/00 1)RHONE-POULENC RORER S.A.(31) Priority Document No :97 06551 Address of Applicant :20 AVENUE RAYMOND-ARON,F-(32) Priority Date :28/05/1997 92160 ANTONY,FRANCE(33) Name of priority country :France (72)Name of Inventor :(86) International Application No :NA 1)VERONIQUE MARY Filing Date :NA 2)JEREMY PRATT(87) International Publication No : NA 3)JEAN-MARIE STUTZMANN(61) Patent of Addition to Application Number :NA 4)ANDRE UZAN Filing Date :NA 5)FLORENCE WAHL(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Use of low molecular weight heparins for the prevention and treatment of cerebral oedemas.No. of Pages : 11 No. of Claims : 24 The Patent Office Journal 23/12/2011 24895
 35. 35. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1394/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :16/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : THERMAL THERAPEUTIC ELECTRIC HEATING MAT(51) International classification :G05D23/19; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)M/s. CERAGEM WORLD INDIA PRIVATE LIMITED,(32) Priority Date :NA Address of Applicant :PLOT NO.-114, SECTOR-44, HUDA,(33) Name of priority country :NA GURGOAN, Haryana India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)MR.PARK DONG JIN(87) International Publication No :NA 2)MR. BAE JU HYUN(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)MR. SANJEET KUMAR Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :That the present invention relates to thermal therapeutic electric heating mat, this Electric Heating Mat is being heated by heatingelement to specific temperature 35°C to 60°C and electric field is blocked by using high quality non insulating copper wire fabric, toprevent from overheating/heat control use double safety device. The present invention is made of PVC leather in the front side, whichhas been gone through special processing and in the rear side is made of Tatron fabric, to prevent from moisture and liquid. In thepresent invention 12mm to 17mm thick Polyfill Non woven is used to give safety and comfort during use of the invention and tocontrol the temperature simple and convenient heat control system is provided. In the present invention while designing andmanufacturing a special care is taken, to fix the positions of all subassemblies like placing and layout for Temperature sensorassembly, Heater wire assembly, Thermostat and Connector pins assembly by using heater fabric. After soldering at connector pins, toprevent from any shock, by using special glue. Upon use of the present invention, there are advantages in that the user does not needto take an uncomfortable posture for receiving a thermal therapy on the body.No. of Pages : 19 No. of Claims : 10 The Patent Office Journal 23/12/2011 24896
 36. 36. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1401/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :16/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : APPARATUS AND METHOD FOR PROVIDING A TOTAL AND EFFECTIVE SOLUTION FORREMOVAL OF LINT FIBERS FROM KNITTING MACHINES AND ITS ASSOCIATED CREEL.(51) International classification :D04B1/24; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)MUKESH GUPTA(32) Priority Date :NA Address of Applicant :11, BIRBAL ROAD, JANGPURA(33) Name of priority country :NA EXTENSION, NEW DELHI 110014 India(86) International Application No :NA 2)ARJUN AGGARWAL Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)MUKESH GUPTA(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)ARJUN AGGARWAL Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention describes an apparatus and method of effective removal of lint fibers generated during circular knitting fromknitting machine and its associated creel and solving all the problems related with lint extraction. The apparatus and method compriseof providing for the knitting machine and its creel, a return air system, with a defined air flow path, by which lint generated duringknitting is collected and blown away to automatically cleaned lint extracting filters.No. of Pages : 12 No. of Claims : 10 The Patent Office Journal 23/12/2011 24897
 37. 37. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1404/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :16/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A NOVEL AND IMPROVED PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF 2-SUBSTITUTEDBENZTHIAZOLES/BENZOXAZOLES USING IONIC LIQUID AS A CATALYST(51) International classification :C07D263/56; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL(32) Priority Date :NA EDUCATION AND RESEARCH (NIPER)(33) Name of priority country :NA Address of Applicant :Sector 67 S.A.S. Nagar (Mohali)(86) International Application No :NA Punjab-160 062 India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No : NA 1)ASIT KUMAR CHAKRABORTI(61) Patent of Addition to Application Number :NA 2)NAISARGEE PARIKH Filing Date :NA 3)SUDIPTA RAHA ROY(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention provides an improved process for the synthesis of 2-aryl benzthiazoles/benzoxazoles by the cyclocondensationof aldehyde with o-aminothiophenol/ o-aminophenol in the presence of catalytic amount of imidazolium based ionic liquid as anorgano catalyst which does not necessitate any oxidizing agent as well as additional organic solvent as a reaction media.No. of Pages : 26 No. of Claims : 17 The Patent Office Journal 23/12/2011 24898
 38. 38. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1405/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :17/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : SYSTEM AND METHOD FOR LAMINATING PV DEVICE(51) International classification :H02J3/38; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)3S Swiss Solar Systems AG(32) Priority Date :NA Address of Applicant :Schachenweg 24 CH-3250 Lyss(33) Name of priority country :NA Switzerland(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)Donat Brian(87) International Publication No : NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :Disclosed is a system and methods for laminating PV-device. The method comprises the steps of: making at least a lay-up of a solarmodule, removing air from inside of the lay-up; and sealing the lay-up. A sealant is applied to the lay-up to seal the lay-up and thentransport the lay-up to a next stage. Vacuum is retained inside the lay-up to preventing the bubbles or formation of cavities orentrapment of air inside the lay-up.No. of Pages : 20 No. of Claims : 22 The Patent Office Journal 23/12/2011 24899
 39. 39. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1415/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : HERBAL OIL COMPOSITION IN CONTROLLING BLOOD SUGAR WITHOUT RISK OFHYPOGLYCEMEA(51) International classification :A61K31/05; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)ANIL KUMAR GUPTA(32) Priority Date :NA Address of Applicant :12/474, NAVSHEEL DWELLING,(33) Name of priority country :NA FLAT NO.106, GWALTOLI, KANPUR-208001 Uttar Pradesh(86) International Application No :NA India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)ANIL KUMAR GUPTA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :This invention relates to A herbal oil composition in controlling blood sugar without risk of hypoglycemea comprising Hydroxylcompounds α terpineol, linalool, Gereneol, Citronellol, santalol and Mehyl salicylate extracted by distillation of essential oil,terpentine, Jasmine, rose, sandal wood, eucalyptus and winter green oil having approximate Wt. % composition of the herbal oil, α -terpineol 50%, Linalool 6%, Gereneol 4%, Citronellol 3.5%, α - Santalol 2.7%, Methyl Salicylate 2%, Other alcoholic terpenoids andfat oil 31.8%, wherein two ml of the oil which is massaged contains approximately α - terpineol 1 gm., linalool 0.12 gm., gereneol0.08 gm., citronellol 0.07 gm., α - santalol 0.054 gm., methyl salicylate 0.04 gm. and other alcoholic terpenoids and fatoil 0.64 grams.No. of Pages : 14 No. of Claims : 2 The Patent Office Journal 23/12/2011 24900
 40. 40. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1417/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : CONTENT DISPLAY-ENABLING DEVICE FOR VIRTUAL COLLECTIVE VIEW OFSYNCHRONIZED BROADCAST CONTENT(51) International classification :G06F13/00; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)RIYANKA KHANNA(32) Priority Date :NA Address of Applicant :C/O SH. S.K. KHANNA, A-379,(33) Name of priority country :NA TRIVENI NAGAR, GOPALPURA BYE PASS, JAIPUR,(86) International Application No :NA 302018, RAJASTHAN India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)RIYANKA KHANNA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The invention discloses a device that enables social viewing of a synchronized content. The device enables viewing of thesynchronized content on a display device while viewing and/or interacting with one or more persons through the display device.No. of Pages : 14 No. of Claims : 7 The Patent Office Journal 23/12/2011 24901
 41. 41. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1424/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :18/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : CONVEYING DEVICE FOR WOVEN BAG MAKING MACHINE.(51) International classification :B65G49/00 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)BOTHEVEN MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :NO.26, LANE 3600, SINSHENG,(33) Name of priority country :NA 3RD, RD, DOUNAN TOWNSHIP, YUNLIN COUNTY,(86) International Application No :NA TAIWAN, R.O.C. Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)HSIAO MING LIU(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A conveying device for a woven bag making machine is revealed. The conveying device includes two corresponding shafts, twovertically-moved power sources arranged on two ends of the shaft for moving the shaft vertically, and a rotating power sourcedisposed on the other shaft for driving the shaft to rotate. A plurality of wheels is fit around each shaft and the wheels are adjustedaccording to the size of the woven bags. The wheel is disposed with several locating holes for being fixed on the shaft by a locatingpart. A connecting part with a pressing part is set around two corresponding wheels on the shafts. Thereby the conveying device isapplied to send woven bags in different sizes. Moreover, during the transportation, the woven bags are not damaged or broken easily.Thus the conveying device is of higher practical value in use.No. of Pages : 20 No. of Claims : 9 The Patent Office Journal 23/12/2011 24902
 42. 42. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1434/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :21/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : ENHANCED TYPE PPR PIPE AND THE PROCESS FOR THE INSTALLATION OF THE SAME.(51) International classification :B29C47/06; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)ASHOK KHANDELWAL(32) Priority Date :NA Address of Applicant :D-160, DEFENCE COLONY, NEW(33) Name of priority country :NA DELHI, INDIA.(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)ASHOK KHANDELWAL(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :The present invention relates to improvement of PPR pipe which is used for plumbing of potable water. This invention also relates tothe said pipe in which a appropriate size of bush has been inserted. This invention also relates to the PPR pipe which uses a bush ofhigh melting plastic or metal which is inserted in the pipe before melting or fusing of the fitting of the pipe. This invention also relatesto the said bush which prevents the liquid / melts of the pipes to go inside the bore of the pipe and thus, a clear bore is obtainedthereby making the pipe more adaptable and feasible for use.No. of Pages : 16 No. of Claims : 4 The Patent Office Journal 23/12/2011 24903
 43. 43. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1437/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :21/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A SYSTEM FOR ELECTRICITY DISTRIBUTION UTILITY(51) International classification :B64D (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)NORTH DELHI POWER LIMITED(32) Priority Date :NA Address of Applicant :HUDSON LINES, KINGSWAY(33) Name of priority country :NA CAMP, DELHI-110009 India(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)S L SONI(87) International Publication No :NA 2)ANUPAM KUNDU(61) Patent of Addition to Application Number :NA 3)SANJIV KUMAR Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :An electricity distribution system is disclosed. The electricity distribution system comprises of a plurality of electricity metersinstalled at customer premises and configured to measure and record consumption of electricity at the premises and a control systemconfigured to integrate and control operations at the electricity distribution system. The control system comprises of a consumerinterface configured for communication of data between the customer and the electricity distribution system. Such communicationincludes consumer transaction requests or complaints and status of consumer transaction requests or complaints. The control systemfurther comprises of a connection management module configured to process for a customer the application for installation ordisconnection of one or more of the plurality of electricity meters at the customer premises and a meter management moduleconfigured for inventory management of the plurality of electricity meters and associated material and further configured to allocatean electricity meter to a customer. The control system further comprises of a meter reading module configured to receive electricityconsumption data from the plurality of electricity meters and a revenue module configured to generate bills for the consumption ofelectricity at the plurality of electricity meters based on the data received by the meter reading module and to process and managepayments thereof The meter reading module further is configured to track distribution of the bills generated.No. of Pages : 23 No. of Claims : 7 The Patent Office Journal 23/12/2011 24904
 44. 44. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1433/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :21/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : OZONE(51) International classification :H01J1/02 (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)KULDEEP SINGH(32) Priority Date :NA Address of Applicant :CHANDEL HOUSE, HB COLONY,(33) Name of priority country :NA SHOGHI, SHIMLA, HIMACHAL PRADESH PIN-173219(86) International Application No :NA Himachal Pradesh India Filing Date :NA (72)Name of Inventor :(87) International Publication No :NA 1)KULDEEP SINGH(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :OZONE is medicine / tonic for weight loss. OZONE medicine is effective in every age. Ozone medicine is effective in every age.inventor invent this medicine with the help 2 seeds. 1 Dry Fruits and 1 wood they are: 1. Seeds of herb sohrai 2. Seeds of herb deepni3. Dry fruits of maloor 4. wood of dry devnirmitaNo. of Pages : 9 No. of Claims : 7 The Patent Office Journal 23/12/2011 24905
 45. 45. (12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.1438/DEL/2010 A(19) INDIA(22) Date of filing of Application :21/06/2010 (43) Publication Date : 23/12/2011(54) Title of the invention : A SPACER ASSEMBLY FOR USE IN REMOVAL OF AN ENGINE CLYINDER LINER(51) International classification :B21D39/20; (71)Name of Applicant :(31) Priority Document No :NA 1)CATERPILLAR INC.(32) Priority Date :NA Address of Applicant :100 N.E. ADAMS STREET, PEORIA,(33) Name of priority country :NA STATE OF ILLINOIS 61629-6490, U.S.A.(86) International Application No :NA (72)Name of Inventor : Filing Date :NA 1)RAJESH SAMPATH(87) International Publication No :NA(61) Patent of Addition to Application Number :NA Filing Date :NA(62) Divisional to Application Number :NA Filing Date :NA(57) Abstract :A spacer assembly for use in the removal of an engine cylinder liner relative to an engine block is disclosed. The spacer assemblycomprises of a spacer that defines a slot configured to receive a lip of an engine cylinder liner. The spacer further defines a bore. Thespacer assembly further comprises of a fastener that is configured to be received by the bore and is used to mount the spacer to anengine block.No. of Pages : 18 No. of Claims : 15 The Patent Office Journal 23/12/2011 24906

×