F047041048

294 views

Published on

Research Inventy : International Journal of Engineering and Science is published by the group of young academic and industrial researchers with 12 Issues per year. It is an online as well as print version open access journal that provides rapid publication (monthly) of articles in all areas of the subject such as: civil, mechanical, chemical, electronic and computer engineering as well as production and information technology. The Journal welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence. Papers will be published by rapid process within 20 days after acceptance and peer review process takes only 7 days. All articles published in Research Inventy will be peer-reviewed.

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

F047041048

  1. 1. Rtkurlh 1.. ... .» Inlemulumul lvmmul . ./s. K., ... ,., .K W Suenu vm 4 In. .. 7 am, 2014; pp 11 M In-n(e) 2272: 472: Ixm (1') 23191-an wwLvrexmrLh: n|enI) um: Conlunphllon or Pollnllon smmy Analysis or Virgin And Thermal Aged Polymeric lrnsnhlors For High Voltage Appucymons v Jxyxpmkmh Nmyam‘ , s Chxmimcekxr A vanium’ -x. ... ..y. :. M. .. A. ... ... ... pmy. ... . an. .. m. . rm. .. y. ... .u. .. . ... .m. ... . . ... ... ‘mmrlzzs Mn. .. 9». .. no cm a. ... ... ,.. .ym awn» y/ n. y. ... :.. . Mvrmvldml . ... .m. ... . . ... ... u. ... ... ... ;.. K.. ... m. ..: ~.. .1.y£: ..n. m gmy 1.y. ... : Vmllv M. .. , m<n. u‘y» n. .. M. .. M. .. .y. . /.r. ... ..: W MW. .. . ... ..: ... ... . "re . . [mm WV Vurml . ... y.. .,. .. .y. ... ..m . .y. ..y. .. M. Anuvl uuflmll UIWIIVI . . . .u 4. my lblmxn M. .m. ... ... ... . um] . ... nn. ... w M. .." 1.. .y. .. Inhxrulun my . ... . UK W. .. ... .. . . . ..: ... ,. . ..m. ... .y. ..m. ... um. ... M". ... ... ... m.. ... .w: ... :.my. .. am. .. WV mm. .. . ... ..: ... .. n. .. ... y.. .. mmm W . . y. m.. ... . Hm rm. .. L7rmn‘)| !I4r . ... . Jmv n. .. . ... ... .y. . m, .«. ... ... .y. .. ... ... w. vnmlnr . .. um. M. .. n. p. ... ... : . ... y.. .m. .. .. W.. I7vrIm)(7v . . Po “VIEW! .. «.. .y. .. HM: .. . . ..u. . . the Po 4.. .. "W mm ». ... m. 1.. . M. .. . ... m=. ... . . ... ... ... yW. ... ... ..y»p ». .:. ... m . ... ... ... ... .y. : . ym. .~»«. m.. .. . ... ... ..y. ... ... ... ... y. . ... ..ym. .:. .,. ... V"'mLrn . ... ..: ... .. ‘mm . ... ... .m. .:. . . ... ... u . .A. .y. .. 1. Vi"/ Urrmvmt y/ .. ... ... .». .:W. .. . ... .:. ... ... ... .m. .. . ..y. .. ... .:. .,. ..x l. nrmnnumnn Prl: v:: An: nA5: >sh1w: I1aAIn: IzW ». s.. m., ... -.. y.. =y . ... ... ... w. ... ... < . .., ..y. ..u. m.. ,., mm. alvamagcs and . ... m.¢. .= mu Lnnwn Hnwcuu. um vrflymux . .., ... ..m hzvc my”. am. .. . ... .., dun n W Iangc n/ rayon: man ‘ya. wcAAll. :S14I: :n>vf' . ... ,m. .., ..u. ... .. w- mm)-mu! xnngm m weigh: mm UIIIWH m vuuhlmn . ., ... ..= mam . ¢ my-urn . .., ... ... ... m. ... ..; = 1 ml mmm . .,. ... .m. .=a. §.. m.y. yc, .~ nus&! !IkJl‘vV1«mm: .. ... y.. .,. ... m.a. ... y . ..= ..m mwy mu. .. ; vrflymun . ... .y. .., .. .,. ,.ya. .. . urrpm um: -m m wlx-V . ..= , Ihmq . .= alfmw-I my nvuc W. .. «. ... ..n. ., xamh . , my: tntflvtm-mt. use my um ‘my vansmm and my. mummy km; and uv . ... ... ... . . m-am“. ma y= . m my . ... ... .m wxldmam . m.m. a.. .. mu: xmfamsaluhhujhflunnni-ud: IA)>! lMInW Lvmn-My m. .u. ... ..Mm “HXNBIMMI «M. ..» mix: .. .,. ... y.. .. dam: xltnyh. whnv: ., .m. wcshu nmldmnn . .. ... ... .y= uym, rum w. ... ... ,.. y. . . my nr yam. M. .. m dummy or kshs mnuu . .. ... «.. .r. ... (WC! m mix: arm; msuhlrl and v/ Insn mmcuu M . utrvdrnnl umu. rn ; ... ... ... . n/ dry mm, m. ,.. ... ... ... n! mm; .m, .m. .. . .., ... ..n. mm ms 113: . .. , -«mu. .. mm uuunny gm. » -My ». ... , rm. .. gm. .. m Lnnwn . . u-. ..y. mm= m Tm; my r. .. . g wm {mac Wm . ... mm. a»g. ... ... . . .;. .., ... ..m; msmal . .. J>rvyu: n< . .., ... ... .., Wm m mix: mm . , my umvut. M -Hy u. .. . g wm gmw , r-.4 m . .., ..y. m mr. y= and . ..y m. ... .uy nan: M. .. M mu mym. y¢. ... m.. .= my uuuhlnv , ... y.= ., ... mz. » wavy; .. . mun: m. A. .. mu. y. u . . . , mmh-axon: .. .. many mm; mud sum: hm: y. .-. . . .=yv. ... ... ... ». ... ... = m mauuulznm . ... :, Bu . IBKIB . n . ... u.. ... .. emu; mm. .¢ wmuy usd and . .= um: .. .. ... ... .y xuxmul . .. WCSMH y. ... ... .., m mnvuumlul Fqluvuhzru 5.. . new Duuuy y2som. ... ... ha mummy y. " . . mu . ... ... ... ¢ . ... ,.. ... .u, ... .m. .. w. ..= c u. .1| u. .. ... y.. .. . m.u, ... u.n. . “mu m . .,. .y. m vfifnvmanm; xuvmc uymuum 0/ M: -mu, .. ... ... . my. ., mu . . mu, .1. mm] / -11): : 4.-. m.. ... .. am ¢ym. ..= yp= «.. ... ..: Duilllulllnnn/ l1<Vu>AhI: <7l1l|5CSlMzlWM mm ‘man/ AnmVSII|5P"H>~! I1uu‘ am” . mmyxhuncdvitmx y mum. y. .. M / mm m. ... m. emu. nl . .., ... ..n. ... .c. .y. ... ... .:. .., . m. ... ... .. Am. “ bat mmuuxd Vcahugn = ... .m and / Vnhmu W. W6 and . ... ... ... ma«. .w. ... ., c. ... .. . y Vilwnx-ma. .. .=. ..my. ..y : ..m. ... . yams tnmultcmuxnlunuux . .. numly -an misc . .;y. ..y. ... ... wulzhflx-A . ... xufam M. ..» .3.. .» mm . . , . . .m. ,.. gr. ..“ nr nnntuanun . .,. .y. n.. W mmmmm y. y.. —.. z,. ..y: = lBAl4:lI££ . ,.. ... ». = waned am y. ,1 m 4:
  2. 2. (mumvll/ umn U/ "HIIUII/ H). tlVIl m~. .~WW. wu1hnxh>L>§. V VnunA. >AmV.1;A‘ nu1A‘l| V PW-in‘ Mg‘? W. .-M. -.W. -WW. Y0 WWW. .WW. W.W. - . h’§1.ibu. >A WWW Jgmfl «>Hl>Ulu1 IA APIIATJ ! l>UnIrm m. AA‘ln‘n/ TA1V§«n)d Ywlllrflhlrbmvy W. .1V«>A§Hll'| ‘ TBA‘hmgvimlml| VrlI4lI~VnH| )<‘l«7[! "l>hmUV. VH1MAVALlurVnIvJlnlu«al iahlflyalld tnnW7Y I’m‘l| AMn‘l|2 WWW; WWW «M/ WVMA W W . ..W. ~WW. WWW. u>AVA‘l| VV WWW WWW W. .. W W Wl| VuLArIVOVYIA‘Vu1T. u‘«>W VYlA‘AIuh1a“7] m. Wm. WW. WWW. ..-W WW «M4laAA1l/ Pd M mgllrhximl WWW W-WW. “ mhkh WWW. 1htn‘. n W Y0 W. AA‘l .4hufl!7h«A WWW -1;>‘l| § WAIIJ WWW Vl| »tk‘AVlA§ L‘l| Hl«>Ar| ‘l| Y)l . -.W, »W. ... - and WW. ... WW. WW. WWWW WW WW-, .~W l| wl| ‘llNAV Wu-W A‘XNAI| VYIA‘JIJl| £A‘ xAv! I£hy«Kn>hnn>bwVy«Aur I». A§I| § w 1 KWWWWW BY :1 Hlllm‘ Ml>wlHM_A nXILAVI>l| WWWWW. W. .. MAMA; bluuhmg Vl| h1nMJA§l| £«>TVH.1IIn W, » HVVYIAHIMIWVWl: »l1lIJAV«Yl£InA«)1f. AVIlW» MIA‘ vhrV'yIlI>-hmw W. WWW. W IKVHMV W mlmwmtmflnuhflr WWW . W.. W-WW. WWW Jim» wI| khJA‘dA‘a$‘» W W-WWW WW-W W Y| y4lvl”| I>VvMU MIA . .. -W, » agmllfi Thrtc . AlA‘VA‘vA‘1.1lVl| vAVV§.1V«l| V A‘XNaAl| l| £ W lllkhfillhm WWWWW. Vll Y| )45l«rMI»hMVY Av Wm. -W. W u>1lu7uAhhANm‘ I4 1h'h>HYlA‘ I74>WAHuAVA‘H‘lU why l| ‘.Al| V nf. AlIJU»V» W t. W1:; «~ WWW Iv llAk. m W W. » . .W. .WW W-. VYIA‘nAm‘l| V P‘-11» Wm-W ». WW. WWW; pW~WWW. ~W. my ; ... ,WW WWW. A‘v«>hAVI>A W ‘rang? WW. -W. ..Wm»~. W.~. ..-W. ..w «MVMIWMAALFV Ax| l1U| §-W W . W.<. W PIVHWIMVI 4lu‘1.uIA»Wuf. Ar WW. WW u»uLA(>4 5.1mm W .11 H4”h_4Wl"UVhI‘«HYlA‘muu1h4>hAu«>AJru>4l1Ix»u. v| hhA| I4m‘ W all . -WW WW . , ullJA‘1VV. AllJVulL‘f1W4IA‘ll>l' «M1.A‘1wV>»«>WA‘: KJ£A‘ WWW-W. Hglhlw MIJVU mmufiv Ihrnl/ .: m1|An. m.>fv)v WWWWWW 'I'hA‘-MyNI| A.'tna1r.4plAu1»u1.>NV. |»ln>vn1 )IuI. vv! I>‘plm AhJIJ£A‘Wh‘‘nh>A M! ” WWWW hmvn1mAh; Ammv. >rlTrmvdy "WWW . W,<. W ulIAMVhA«>HYlA‘u>llJunWA‘ W. uWW. W | IyA‘1«>fvhruuvJui1I»UwImn mi1.1IiH<]1M£IfflflfVYlA‘ ro p7|*‘IInlL‘Iu. >Av)lrnlal. A§«Vl l>«>UlL‘1k l| »u| IhlVM_AU hr uWnAvmnfr1IMr1>‘1f«vam1|. v uIuh‘1l1«Yl1> IN7“MH)‘Fl| H1ll| AIFl| Y.1‘««>l| A‘N«lhTYIAYVJIVVFVKIH‘ firm l| VAH§lH«l| » W W lI>UArnk Vl| VuLA«flV liwhh‘ Wm MM nu! Hmi W. .W. ..W . W.W. W. WW. ..W. W.- bu! W W. ... ..W. W W. .. VYlA‘1P‘1T«)umlI»‘ VIHYIA‘ V1lVlk. d A‘l| vl«>Al| ‘l| V»1.A’lA1 WWW-W Hrllu‘ A‘XP1.1H«A«>fP‘1fU1l. All»‘ ulld W VHIL‘ W m.11£1. Il VII W-WWW. -.. , lahnvnmly W-W »u>l| wnh1.ANy HIVPIHAV tL'Mm1l|5YhA‘u7W>i1m>Ar>/ '1§Vl| .IlIAVYlA1Arul Jgtl VlnMJh>4 'l'mW u>l])M. mW»YuAU ul‘N>‘»VYIA‘A‘/ Trnw W uxlldudwf IMHMYMA W FD WAAWVU WWWWWW . —xW. WW. -WW. WW. ..“ W WWW P«>UAlL‘1k Vl| VuLAut WWW «>A VYIHAMW WW ]7I»Ulm1k WWWW. W WW-WWW ]l>HuHuA Vrwh and .1! WWW tfhvw‘ WWWWWW «will/ H«>l| V 'l: «l>k: N) mavrfitwmxahmg Wm FD WWW. haw VI‘l| «Vr“W>1L‘«lYY| l«7rA§’| .Al| llllllrvulht‘ FD Wh1AVIA WW-. W W HAIL‘ Whulmlll and ftw W-WW x‘! AIIiVl| «M2ll«1A‘1NkV W m 11u‘». >hWrnmA. >Aw1§I| a1|Av)u1xm. AyA I’l>U/ l|‘1kI| wu| avmVa1x‘u>Al’u>ilmA n. Dcn: |1mENuLsn1J1>. 1.. ... ;oWpm. A Hm DvUlm1l VIIMAHWH Mm r. vAxg: .AMa1Im WW and uflA‘AM. uVA‘‘l7()lul MJV W W. .9»; A‘X]|3Ul| ‘l| i» WWW . .W. .WM. W figmtr W W »Ml>MV W P7'l>h7£up7| and why): W W ]7I>UIrL‘1k WWWW. IA UH» whfly WW WW-WWW W Sahu‘ 17uHuu. >4|Upka W. ..WW . lf) .1 u>AV. ulHllJHuA ‘Ayn m>lhMl| §r>fN. nV . .. i34Jin‘A«>w1v)Ir »MV. h‘ WW 1l>UIIu1L muL4r»1»mhvmv W uhllfly VI"A‘. Il WWWWWW W. -. W MITAA‘ 'lnl| V1I)duu‘ W A‘/ Tn1.>fIM£1wlaV.1;l| £ W ihUIu‘l| M.1Vm. ul| Y.1AllAVl . A N). A>’§I~- Nllfléllh‘ WW W . -W-WW hum W. W 111m-Inf HIUMMA1» Fmn UVVlIu>Ak Nrmh/ A1 WW MVAVI I7 AluAl| V.1Al| V’lA‘1N4LMIk‘JIk‘L1lNL‘ hmlulfly l‘wM1|Wmrvnrm5«nmnhr1 W. -WW hmnnny WW W flrgxhawhkl WW. manual WWW v. :H—urnmvHyAn»vnr1mahmvmmrnv ‘W 32: I
  3. 3. mum alum an-. u.. ,., ... SIV(7lI mm u mum . ... . , ... ... ... um. uwnnnmal mm m K34 . ... ... .., W.m y. ... ny mud» n» mm. ..n. m . ..m4.5= W. my HIV). max 1.. WEN . .m. ... a., w. rs: 1mm . ... .«.5 . ..y. m.. . M. .. W“ W. M. .. waltkalltdhll W. .. Wm. umflwyl . ... .,. y : Ifl1lI|1U|5Wl| hdK«flkdw: lH. ln M. W. mmm: any n. .. rn . ... ... <.pm. .. 1». .. a. .m. W., . am. um-m. . ‘.5. : ..mW. m. syfim me . .., ..-. u. mmvlus YD‘! /SVE yr. .. . ., ... .m 1:: M mus/ ,W. .:. ... ... ,.u . ... ..y. y n/ < wmv m . y.. ... ... . n/ PD my. W. . . ..: y.. a.n findmu Wm. ,0.. . . ..; .., ... ... .m ynuunnn , .y. .y mud ht wrmam uy W. m W. y.m. ... Nncmuhlls at-mm W. .. ... .. . .., ... .n. y mum . ... ... .. m my. W65 Wtlwd my W; mun mqwy wmm. .. . ... .. W» , ... m.. ... ... .. n/ ms m. .y. n. 1. Pluxnduz uxmr-y . ..W. ,. unndml . .. W. /UUUWIM W. .. ... .n. ., ‘mun sum. .m. ,.. ... y.. .. Wllhtkil my and W. M. mu. m. .y. . Wm. mlfauu mum. .. mm. mm. .. my. .. and wmmnu . . . W. ..“ , ... y. mummy mu. mm W. .:. ... ... u mm. .. km . . dmuuu , ... y.y. ... .my um we .4 um pma. ... y.. ; um um W». .. / at mumal .5. V011/nnuumnurl 1. -. ... u, Wm. 4.. . . .a. ..» may mu. sdmnns xuhha . ... ;.. . , .u. ... .. W. W. .. WIMIIAA vvhung and linlluunn V/ ll’! .. . awlnd W| "1£E of my . ... Wm. dry I-Mas . .m. ... .., .. ,. ... .y. mummy y. .. .1 mm nu. m. .. .. mm IIUILHIII W. .. .a mud: n. «.5 mmm WIYIIIU wym any Wfllunnn . my. n. ..m. y my .1 mm mm mm .1.. . «.4. [III uyunum may 'l‘: n:: A m 1-Iumtflmnmalkcmmmnnfinwnnn/ ism: mn sm. .. n. Wm. uryhxxznilmm Inel . ... .. nluiv: .. ... ..«-y a. nu; W. x. m. ... . . .r my mm sung . , mm uy mm W» mm. W. .. mlfauu Wmunnn 1.. . . .. ... ..u my. Mm-y : ... ..uy . n.. .., p=. ... ..W, .,w uuds in: m. ... ... . Wm W. m . .. .W. .m . . um my. y. ... .my m . .._. m.. ... km . , ma 5.. .. way. .. W: n. .. . . mfiyamyalnu m-. ... :..4.. ..m. :., WyW. mny—. ... 4;
  4. 4. Dvnlmr MM u/ m:. .,. ,.. . swm v . x ‘ ' . r I _ e __A 2 -q 4., mm, man; 4.. ,m, /.. ..m. , mmn. /.. mmu, am": -.. ... , II: aw: minim . .= .. h: .. «.. m u. .. nuymms mm) u| a:musAyWAu: II1Y mu. mnnauu m. ..m. ... L Wm vfllilmd w. my dun ylfas Tm; ., hmsnk . « y-mm-V wdmu .1,-.5 mm mm. mm tmdnnu nhA5Il= nII4!hIn1:-um . umdnmv: 1-nix: .m, ..m. .., ... suns vm. pm. .. mm. .. .yu. m.. :.. m. .my. mm. mun- mu. yrflymum ms-data: W3 mad Ivy myam/ mu mm auum , .m-y M . .. «.5 . ... a. » m: :muwav: :d1mm£m9.In mm m mm .5 ma; m. .w. m.m, .-. ... ... ,um: ... .u. my - - .1 X _ . _. . X W 1 W mm. ., um um» ‘mm. /.. , Fmm . .. ahrwn mu , .«m . . unht mu: -mama. m myu-. .a» mu m M. .. wnlunuusulgmisuvn mmnny m, .,. muy. Mans: . m. ;.m. w. mmum-y. a» mum. .. mmmm ,1.-.5.» mm M. .. yr-4y. .m . .., ... .u. .., .. ..L = .m-mu. wuvzs umuu mm Am» nma. .. -mu-. .«. ..: .. Inel 1.. .. . ... «.. .. ... ..«-y. m . .,. ,,»= m.. w., »,a . . madam Mama. ¢. .m, y;. m.. ..= . 9-ma. ..‘ wsinfllnd wnhunnsluu mam . ... mm. y lrvnl mmm . m a. mu Myflllunnn , .;. .m, ., umdvu mgmung/ Ia . m mnym ma. .amm. ,.w. .m»= .uyn, -.. ,., . vxnnynilwmkvnb 1‘ . “ 1”‘, _. , My- ». nn. ;.. M.. .4mm imunyam/ manna; mxmgnm. .. ma wm mu-.4 an hum: .. =. . h: .. .«. ,m m, m. mum M m mm, “ and m. my-y m 9.. .“ = ... ..1 "V! m. um: m u M. .. 0.. .». mlfas mum. -y . m.. .m. m, . . m. ... ..: ... M. ..“ mm. 1-. .. . m hula . m., ,& m M. .. luhgc umul mm . ,n. =.m alumna my u n. ... .a -on» . . wlh . mm. ..». ... ... «-y. Q. .. 1-. .:. ..: .. u. 0., .54. u . .., .muy. ... ..a , ,n. ... ..w. ,su-ymy ma mam. gm: -y mm Enm ya 1.. . and m. fnymm» II: mm. ». w.. .m mm mm. mm. m Iywul m y-«. ... .,. , shnwnm m» 44
  5. 5. uunmym umnmym umflwlmm sh. .. . .1 . .= mm mm: -., ... a~»y -. u. .w. .u. .m. .m. .a mynxa-mu-.5 n. . . .. mm . u.= ... a. um; um kmpfillue . ,,. kadms . . «mu: (mu. mm . ... ... . . m x. .. . .: nyflmfl-mmyil Ham: me xanm-1 . vuyk line mm. mime main-1 . , my nyauaam Ann was . . mrc ; ..m. y>«m. ,m :5-d) m. u.m. ..m. n.. .,. m my. .:. .: um: um. .. . ... ... :,: ..; -Iv nyfltwtuhn . ..m muse mu: m. “ . ..: ..n. g. um-nu u. flww Rum -M nyln. . . , nlnuvnd m . . . ... mm. .. . .. .4.. ." mmmny. -n. . . gm. ..“ "EMS! .. .e n-yuan: MYD mu-. m. kn) rn pu. ... .: m. ..as. ... ... mm Tluumal Asa "Mun! nu ma, ..4 . .. mat-my mu. ..“ . .m. ,.. . . m Ihumal .5: . »:m. .. . .., ..u. ... ., . .. . ... .m . . m. ... .,. u:= . mm. .. Klfildlllifib . .. Mm . . me fig-mam Fmm In mu. .m w<m-um. . . , d-1 . .. mu». m Mm . .:, ... . a. ... .n. . umulg . .. . .. . ..m. : .5: wymm . ... .1.. ... , n . , . ..= m u. .. ... ..v. .. ..m 9141;»: .1". .. , ... . mnalun . .m. ;m-»: m.a yufanu u . ;. .:. .u. ..a ID-I. mu». 1-»1y. ... .:. .., ..a. .., .. nun . . . .-. .=. : . :m. ... ..: .. m.. m»-sm . u mm; v. ... .., dun: navy mxwmu mm M my mm . u., m . my m. .m. .,. ... .. : =1-an M . MW m . ,.. n. -. .;g. ..a 45
  6. 6. Dmmvvllmmw 41/ I’/ rlluluw . r.. mn mm“ m mm. ..» my um Mm Wm. .. army-DA Wnh mgul mum. u. ,.. ».n. . mm. ‘ ayns . p«. A.. m fm4uuIt1« mm m. W nlgcamdnmuum fn! (uut14<rI"Ix'vIIu| v):1cmrlc Fmm W ikwc ‘Bl mm W fnuwwmp . = mm b. »¢-an P"! !lIu1( . ... .m. .z m m mm = n.. .<mm my . mu . ... .- W». m Auyu-um n/ k>Dyun u| ucac; AnhrIh)>ruHvc and mpnvt «M, m su, ,m. ... ... ,‘nmwmmrmuwymm. .. nu Av ‘mum. .. Vcvck mu dnmuum / mqucnry a. .m-M, Vwu. mm mm. m ummu xx: Am: mm. .. M . m.= ., mu mum >]x‘<! mm , mM. ,;my m. «, V: /4 arm wfiumm amm- Jnnunzn mu. m«. .-u». m.. ,m, ... ..n. ; Mun: ma. .«. ... : sun. “-mm. .. .,4.. ... , 15413 1,. m «. .m, n( ED mm 9.. .m. .c nbhnu -Amman uu Pom! » m Iuvlluhrvmflmmc :11-A mm «M, m s. w=. ... Vllfltzx‘ m m. y.u. .mmaw= y mm}! -«um n/ hwuulty >]I>! <mm m Av W J>rvVkmnn Vcvd. mu «. ... u.u. . mwy «. ... x.. w.mm. .m. .m 1< NH: :1 mm m A: W J>nHu1nn Vcvd muracx / muulzy mm. .. wflab W. W . ... ,.~ . m,w. ,.. . Mme mm. .. W smut All-(1 :1 mm summu mm, anrn Ynmun . w». -.. J>rvV1«utu< . ... .m. M . , r-mArnu: n>mmnn1rvwcnn: uhrl>. mu pimulzc 0/ . w.= ... M and mm cnnnxung fmm vmm» so “am, VI/ H‘m3(1Ylk -uaym» (V, Jmum. .. mm 4». n . m tnundy -um: -An am. .. ... mymrm mm mmma ymhc 3“(llkl| Q)Wllh1CfCml| A‘Ynhrl’| ]lW)lllvC and mpwc pm. » mm. .= ... m rm! cmwm (1 . x Wflkm-A m. m guy: r-nmm: .n. m m_. .,»m um ohm w£l'IAu ; ..m. .. . m yam: nun mm , ... m,. n- umlna Imam: Ivcynmscmnamrnmvn/ <nmAu: uvcpnHuunA a. m.. .wm. a.. m.. n.¢. ,1 mm-amt m. "K we p-umzu (I310/Wmmu / wlzvnnuhs . vahm ymflu m. .. ; and man pm . ..m V. » gm) inw4Vd£A1m3frum: wE« J>rvVlAvc-Amn1g*: nnmurInX. ‘¥I u. ,4.. ... .m. (.. .4.. ... .,. m. .mu. n.u, ... ... ... . m. rm. mm . mt-m W mun pm vain: n/ Map: Tlimud wuh ow am/ Hunt: Mn! . mm. mu. ... (.. .m. + n. -,cx. m.. .m. yw. ,.. ... ..‘. [.A. ()O<Iunh: vcnr-tcpvri-1unynlP: u:A om” : . brinavul mu MW. .. m mnmm am nqznvc W n/ I3 bnnxul. an): l>nHuvnncvdm:1ca-5 and . , W . ,mm. m.. .; in: mm wu. «m, ... ;m Mm “ “mm mm nrnmmyl m um: ma 5 M» mm). M . , M. )IuH£n‘/ :1llllrIl| lnll&YY| £ J>rvHunnn rm yrvw; mm mm, um m_. . W mo : I'IlVl1Ill£>£WIlb>Yfi5ClMk1 W. aw gmnwg uuuval) n . . n. ... .mm. . dun mu: n/ Anwm» 1:-tum» Imv «Mn gnu! tangcn/ vansunn _ . .. km 4..
  7. 7. c. ... ... . . ... .. 0/A-. .u. ... ... . sm. .. um. .. .. n. ... ... .. . .. mmu . ¢-z mm. .. . ... ... ... .. "xxx gflmgfm . ... s. ... . . . v. ... .. wan. .. . ... ... ... . n. -.. . . mm. .. ... . Villtk . .., ... .= . -.. ... .. . ... ... .. Wllfl m. ... ... .m. ... ... ... ~.. . . ... ... ... m . . um. .. . m.. mm. .. ms . .nu. ... ... .. ... m.. ... ... .. ... = . m.. ... .. . ... ... ... 641:! -15:. .. . . ... ... . . ... ..m. . . ... .,m. . . ... ... ..n. ., ... ... ... ... . um s. ... . . . v. ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . . . . ,m. m . ... .. ..» llflhunn: v=VA1rvw>. Ihu: u<mu4du: h:1mn: nnnAn n. .. . x.. ... . and ntpwn . ... .,. .r ya u .3 g». .. . ... . . . manly . uu. ... mm m p H. .. 5 3.. ... . o. .. . nu. .. . . . e.. ... .. . .. . ... .. Viht . . yo . .., ... m shwnpn will on . ... ... ... .s . ... .v. .. . dmauu . ».u. ... ... M. .. 5.. .. . .. .9.. . . . . , mm . ... .. m . . xktwllbn mum. mm, 3.. .. . tang: .. vunsmnn/ shwnbn . . . m Vnw Hula . . . , mm“. .. . ... ... ..r. m» unis»: .. ..m. ... ... m.. dam . . am ». m. mc. ... ... ... .. . .. M and . .. . ... . ‘(MILK . . m . m.. .. . ... ... ... . of mm . .a M. .. . .m . m.. ... . . ... ... .n. Wt w-AM . ... .. . .,. mu: ., dram: gm. .. .. . . ... of p . . M. .. .5.. . N. ..“ . ... ... ..n. A. .. . ... . M. snnw . .. yo ‘W. .. and m . ... u.. ... . . .=. v.. ... ... . W. mm: ‘H15: xuxmul vmnnn 5.. .. . .. m WW» and imzmty . .»= ... ... .. ., .. ... ... ... a.. , mu: WIH . . . ,. .,. . v. ... ... .., ... xmfas M. .. 3.. ... . 4.. .. .. »-3 . ... ,. .., n- a: ... ... ... .. . . nyammnu: mix: 1.. . a. ... ... ... .. . , . ..«. m.. .. .. . .. . .. a.. ... .. gm. ..» mm. .. . .. . ~.. ... . WVIK . , us. .. mm . .u ». havuu . .. . .. , .»= ... ... .. ..a. . MM . ... .». ... m U'1dA: mn: W. .. vuy my. .. ... x.. ... . . .a . ... ... ... .., hucd . . "IIIEHY m. coNCLusmN- c. ... ... ... ... . . . v. ... . . ... .. .,. ... .. m . ... ... .=. .. . ... ... .n. , hum . . . ... ..u. ... .. n! mmnulxu of m . ... ... .. . pp ya. .. . ..«-nu. .. . . ... =.. ... ... . m . ... hm: .. ..= . . .-m. .m . . . ... . vim m . .,. . m wmm . mlfnuu . ... ..v. .. ... .a. . and . .nu. ... ... M. .. v6 ratmsm ‘.4 mm. .. . .., ,.. .w. ... .. v. ... ... .,. .. . ... . . ... r. u.. ..: ya. ... ... . . ... :.. ... ..u n/ PD yuhn . . gm. mam . . In unis: .. ... ... ... .. . ... .; . x.. ... ..: .. ... ... .. nu: .. -.. ... ... . u. .. ... ., . . . ... ... . . .m . ..n. ... ... .. ... ... .n. .. ... ., m. . Mun mu: .. ... ... .., ... .. m.. ... ... ... .. «yr-. . my . .. um. .. 1:5: . ... ... . . ... ... ... . . ... m.. ... ... .., .. .. . . ... .. Hf: .. ... W. .. ssh): -n 1411:: a». ... ... ... umrmmcns . .. 137.. ... . . ... ... ... .w. » . z.. .,. ... .. . . c. .. [A m. ... . . ... ... .., ... m.. ... ,. G. .. . ... ... ... ... ... g. . ..~. $53." "I. T.‘1L°. ‘L‘“”? “'. !““""'£. $“. .’5“: .§. :12‘. “"“". ‘.'. "1.’L . ... 12:: .. ... _.. ... ._. ... .._. ... ... Wm. .. . . . ... ... ... M 3.. . . .._. __. ... ... ... .. . ... ... ... .-. m.. ., .., ... .. W. .. . ... .m. ... . .. W. .. ; ..~. ... ... . . ... c_. ... _.. ... ... ... ... ... .,. .._, .. . ... ... m.» .2. . _ . ... .. . . ... ... ._. ..c. ... .. . ,.. .M. .. . .. 3 . ‘._m-3.. ;:m. m.. M.. .,. .-. m._. .. ... .. _.. ... .m. . . .. . ... .. ‘: é_; ._, ,‘. _.. ..fl. :‘__. ... (.. ... .$A. &. . ... ..; .._, _.. .._. ,.. ... . . .. . ..m. ;.. ... ... ... ‘ . ... ... ... .g: '.. ... _ ‘. ... ,.. ,.. .. ,.. .m. ... ... ,.. .. . . §§"‘: ‘.“. ?.5f‘. i”: «.. ‘I‘. ‘.‘. 'E. “"‘“'“'; ';. $”““’c2L. .4-. . W. ..“ . ... ..w. ..m. ... ... . . ,.. .,. .., ... m. . ,.. ... .m M. ., .w. ... ... 47
  8. 8. cm, .., ,_mm. one: 1.». xwm um l. :.. ;.-a; ... }.. s; ;.w. ... ..Q. ... m. . ..: ... ,;: .. ,.. . . ... ... .._. sn. .r, 12-22 um s: _.'. Z‘c m. ... ccu. ... . . . m- y. .. h-(nu: n. ... ... ... . . .,. ..y. ._.5,. ..r. I. » 7cZ°.2'! X?.5:‘Z2‘? fl': :‘. ?f. TL‘i‘. i17.L’i". £’. .m3LTfl; .m. ... .yx. ».. y.. ... ,.. ..n: 9.1. . .;m_z. .k. m.u. .Lw. .m, »um In‘ A . ._m . ._-. ; kl-)1/ tug‘/ )lsvM: InIfl“| yVbvh: lfilbu . .y. .,, .g. ... M.. . . ».. ... m.k. ..—. .2m. ... ... ... ... ,.. .a. ... ._. .. ». . uzxazw-rm 4x

×