Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Förvaltning - from good to great

4,484 views

Published on

Published in: Business

Förvaltning - from good to great

 1. 1. From GOOD to GREATEller EFFEKTSTYRD FÖRVALTNING
 2. 2. Målbilden
 3. 3. Rätt sakFel sätt Rätt sätt Fel sak
 4. 4. Åtgärdas inteBehöver analysÅtgärdas genast
 5. 5. Arbetsinsats:• Effektkartan tog 3 manveckor att skapaResultat:• Var tredje change requests kunde strykas• Besparing på 1,5 års utveckling
 6. 6. Styrmodell• Effektkarta• Insamlingsmodell• Årshjul• Beslutsorganisation• Transparens
 7. 7. En insamlingsmodell• Hantera ändringsförslag på ordnat sätt – Återkoppling – Transparens• Underlag för analys – Enkäter – Djupintervjuer – KPI:er – Multivariata tester
 8. 8. FörvaltningsårshjulKvalitetsrådAktivitet XAktivitet YAktivitet Z
 9. 9. KvalitetsrådUtvärdera genomförda aktiviteter Planera kommande aktiviteter
 10. 10. Beslut – flera nivåer• Ändringsförslag – löpande• Planera kommande arbete – kort sikt• Starta förändringsprojekt• Godkänna lösningar• Besluta i akuta situationer• Och mera…
 11. 11. Transparens• Förvaltningsårshjulet tillgängligt för alla• Uppsökande verksamhet (gemensam lunch)• Direkt återkoppling när man lämnar in change requests
 12. 12. Summering1. Synliggör förvaltningsarbetet2. Prioriteringar med effektfokus3. Tydlig modell för beslut

×