Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sundsvall 42, 2010-10-20 Magnus Burell, Inuse & Lars Samuelssson, Göteborgs stad www.ekalkyl.se/kontakt
<ul><li>Effektstyrning, interaktionsdesign, användbarhet </li></ul><ul><li>Ett av Europas största specialistföretag inom a...
Göteborgs stad <ul><li>45 000 medarbetare i 80 enheter i en webbkanal </li></ul><ul><li>E-tjänstakuten - Här får du hjälp ...
Myter om drivkrafter att skapa e-tjänster
Vad har funkat på beslutsfattare <ul><li>Visa </li></ul><ul><li>Lönsamheten </li></ul><ul><li>Nyttor för verksamhet och me...
Hörnstenen… <ul><li>Skapa tydliga, enkla och kommunicerbara beslutsunderlag </li></ul><ul><li>Få ihop de tre benen </li></ul>
 
 
Enkel process för utveckling av e-tjänster <ul><li>Definiera nyttorna investeringen ska leda till. </li></ul><ul><li>Gör ...
Varför e-kalkyl <ul><li>Snabb och billig medelväg för ta fram beslutsunderlag </li></ul><ul><li>Ger stöd att prioritera me...
Fas 1: Idé & vision Lämna till beslutsfattare <ul><li>Beskriv nyttorna investeringen ska leda till </li></ul><ul><li>Gör ...
1. Beskriv nyttorna med tjänsten i en nyttostruktur
 
 
2. Gör en lönsamhetskalkyl med e-kalkylen
www.ekalkyl.se
Tid med manuellt arbete idag Tid med tjänsten imorgon Använd schabloner eller gör uppskattning Lägg till, ta bort, ändra p...
Resultat Spara och dela med andra
Exempel från Göteborg <ul><li>Borgerlig vigsel </li></ul><ul><li>Idrottsbidrag </li></ul><ul><li>Kontroll av tomträttskost...
Fas 1: Idé & vision Lämna till beslutsfattare <ul><li>Beskriv nyttorna investeringen ska leda till </li></ul><ul><li>Gör ...
Enbart kalkyler räcker inte <ul><li>Nyttjandegraden av IT är ofta låg </li></ul><ul><li>Kalkyler bygger ofta på en prognos...
Enkel process för utveckling av e-tjänster <ul><li>Beskriv hur effekt-erna ska uppstå, till exempel hur processer och IT-...
Fas 2: Utred & Beskriv
Identifiera och beskriv målgrupperna för tjänsten <ul><li>Grunden för att bygga rätt produkt </li></ul><ul><li>Väl utför...
<ul><li>5-25 intervjuer med framtida användare </li></ul><ul><li>Beskrivning av målgrupperna </li></ul><ul><li>Användnings...
 
Ta fram en principdesign för e-tjänsten <ul><li>Lättare att fatta beslut </li></ul><ul><li>Gemensam bild av vad som ska gö...
Enkel process för utveckling av e-tjänster <ul><li>Definiera nyttorna investeringen ska leda till. </li></ul><ul><li>Gör ...
Varför e-kalkyl <ul><li>Snabbt och effektivt sätt att ta fram beslutsunderlag </li></ul><ul><ul><li>1 dag, 1 vecka </li>...
<ul><li>E-kalkylen, handbok och tips-blogg </li></ul><ul><li>www.e-kalkyl.se </li></ul><ul><li>Göteborgs stads vägledning ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E-kalkyl.se - räkna ut besparingen av din e-tjänst

1,964 views

Published onMagnus Burell, Inuse och Lars Samuelsson, Göteborgs stad på konferensen Sundsvall 42, 2010-10-20

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-kalkyl.se - räkna ut besparingen av din e-tjänst

 1. 1. Sundsvall 42, 2010-10-20 Magnus Burell, Inuse & Lars Samuelssson, Göteborgs stad www.ekalkyl.se/kontakt
 2. 2. <ul><li>Effektstyrning, interaktionsdesign, användbarhet </li></ul><ul><li>Ett av Europas största specialistföretag inom användarupplevelser (ca 55 konsulter) </li></ul>
 3. 3. Göteborgs stad <ul><li>45 000 medarbetare i 80 enheter i en webbkanal </li></ul><ul><li>E-tjänstakuten - Här får du hjälp </li></ul><ul><ul><li>Verksamhetsutveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>IT/teknik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikation </li></ul></ul>
 4. 4. Myter om drivkrafter att skapa e-tjänster
 5. 5. Vad har funkat på beslutsfattare <ul><li>Visa </li></ul><ul><li>Lönsamheten </li></ul><ul><li>Nyttor för verksamhet och medborgare </li></ul><ul><li>Hur e-tjänsten skulle fungera och se ut </li></ul>
 6. 6. Hörnstenen… <ul><li>Skapa tydliga, enkla och kommunicerbara beslutsunderlag </li></ul><ul><li>Få ihop de tre benen </li></ul>
 7. 9. Enkel process för utveckling av e-tjänster <ul><li>Definiera nyttorna investeringen ska leda till. </li></ul><ul><li>Gör en lönsamhetskalkyl med e-kalkylen. </li></ul><ul><li>Beskriv hur effekt-erna ska uppstå, till exempel hur processer och IT-stöd måste förändras. </li></ul><ul><li>Genomför förändring av organisation och IT-stöd (genom ut-veckling och/eller inköp. </li></ul><ul><li>Håll tjänsten i drift. </li></ul><ul><li>Följ upp effekter och mätpunkter. </li></ul><ul><li>Arbeta med kon-tinuerlig förbättring. </li></ul>Besluts- punkt 1 <ul><li>Beslutspunkter </li></ul><ul><li>BP1 : Är potentialen så stor att det är värt att utreda tjänsten vidare? </li></ul><ul><li>BP2 : Känner vi oss trygga i att vi kommer att kunna utveckla en tjänst som leder till de effekter som vi önskar till en rimlig kostnad? </li></ul><ul><li>BP3 : Är tjänsten så bra att vi kan leverera en första version till slutanvändarna? </li></ul>Besluts- punkt 2 Besluts- punkt 3
 8. 10. Varför e-kalkyl <ul><li>Snabb och billig medelväg för ta fram beslutsunderlag </li></ul><ul><li>Ger stöd att prioritera mellan e-tjänstprojekt </li></ul><ul><li>Blir möjligt för fler att testa sina idéer </li></ul>
 9. 11. Fas 1: Idé & vision Lämna till beslutsfattare <ul><li>Beskriv nyttorna investeringen ska leda till </li></ul><ul><li>Gör en lönsamhetskalkyl med e-kalkylen </li></ul>
 10. 12. 1. Beskriv nyttorna med tjänsten i en nyttostruktur
 11. 15. 2. Gör en lönsamhetskalkyl med e-kalkylen
 12. 16. www.ekalkyl.se
 13. 17. Tid med manuellt arbete idag Tid med tjänsten imorgon Använd schabloner eller gör uppskattning Lägg till, ta bort, ändra processteg
 14. 18. Resultat Spara och dela med andra
 15. 19. Exempel från Göteborg <ul><li>Borgerlig vigsel </li></ul><ul><li>Idrottsbidrag </li></ul><ul><li>Kontroll av tomträttskostnad </li></ul><ul><li>Kulturskolan, anmälan </li></ul><ul><li>Anmälan barnomsorg </li></ul><ul><li>Planer på webben (byggnadsnämnden) </li></ul><ul><li>Ny livsmedelsverksamhet </li></ul>
 16. 20. Fas 1: Idé & vision Lämna till beslutsfattare <ul><li>Beskriv nyttorna investeringen ska leda till </li></ul><ul><li>Gör en lönsamhetskalkyl med e-kalkylen </li></ul>Nytto-struktur Lönsamhets-kalkyl
 17. 21. Enbart kalkyler räcker inte <ul><li>Nyttjandegraden av IT är ofta låg </li></ul><ul><li>Kalkyler bygger ofta på en prognos om hög framtida användning </li></ul><ul><li>Fungerar tjänsten i riktig användning och upplevs den som värd att använda? </li></ul><ul><li>Användarcentrerad design </li></ul><ul><li>Lösa målgruppernas problem </li></ul><ul><li>Göra tjänsten känd hos målgrupperna </li></ul>
 18. 22. Enkel process för utveckling av e-tjänster <ul><li>Beskriv hur effekt-erna ska uppstå, till exempel hur processer och IT-stöd måste förändras. </li></ul>Besluts- punkt 1 <ul><li>Beslutspunkter </li></ul><ul><li>BP1 : Är potentialen så stor att det är värt att utreda tjänsten vidare? </li></ul><ul><li>BP2 : Känner vi oss trygga i att vi kommer att kunna utveckla en tjänst som leder till de effekter som vi önskar till en rimlig kostnad? </li></ul>Besluts- punkt 2 Besluts- punkt 3
 19. 23. Fas 2: Utred & Beskriv
 20. 24. Identifiera och beskriv målgrupperna för tjänsten <ul><li>Grunden för att bygga rätt produkt </li></ul><ul><li>Väl utförd blir effekterna: </li></ul><ul><ul><li> Utvecklingen kan fokusera på funktioner och egenskaper som är viktigast för att nå framgång </li></ul></ul><ul><ul><li> Mindre tid att diskutera ”vad användarna egentligen vill ha” </li></ul></ul><ul><ul><li> Mest använda funktionerna blir enklare att hitta och mer behagliga att använda </li></ul></ul>
 21. 25. <ul><li>5-25 intervjuer med framtida användare </li></ul><ul><li>Beskrivning av målgrupperna </li></ul><ul><li>Användningsmål </li></ul><ul><li>Scenarier </li></ul><ul><li>1 – 4 veckor </li></ul>
 22. 27. Ta fram en principdesign för e-tjänsten <ul><li>Lättare att fatta beslut </li></ul><ul><li>Gemensam bild av vad som ska göras </li></ul><ul><li>Fokus på användarupplevelsen istället för teknik </li></ul><ul><li>Testa koncept med användare </li></ul><ul><li>Billigt att utforska olika lösningar </li></ul><ul><li>Beskriver </li></ul><ul><li>Viktigaste flödena för användaren </li></ul><ul><li>Navigation </li></ul><ul><li>Återkommande mönster </li></ul><ul><li>Areaindelning </li></ul>
 23. 28. Enkel process för utveckling av e-tjänster <ul><li>Definiera nyttorna investeringen ska leda till. </li></ul><ul><li>Gör en lönsamhetskalkyl med e-kalkylen. </li></ul><ul><li>Beskriv hur effekt-erna ska uppstå, till exempel hur processer och IT-stöd måste förändras. </li></ul><ul><li>Genomför förändring av organisation och IT-stöd (genom ut-veckling och/eller inköp. </li></ul><ul><li>Håll tjänsten i drift. </li></ul><ul><li>Följ upp effekter och mätpunkter. </li></ul><ul><li>Arbeta med kon-tinuerlig förbättring. </li></ul>Besluts- punkt 1 <ul><li>Beslutspunkter </li></ul><ul><li>BP1 : Är potentialen så stor att det är värt att utreda tjänsten vidare? </li></ul><ul><li>BP2 : Känner vi oss trygga i att vi kommer att kunna utveckla en tjänst som leder till de effekter som vi önskar till en rimlig kostnad? </li></ul><ul><li>BP3 : Är tjänsten så bra att vi kan leverera en första version till slutanvändarna? </li></ul>Besluts- punkt 2 Besluts- punkt 3
 24. 29. Varför e-kalkyl <ul><li>Snabbt och effektivt sätt att ta fram beslutsunderlag </li></ul><ul><ul><li>1 dag, 1 vecka </li></ul></ul><ul><li>Leverablerna är enkla att kommuninera </li></ul><ul><li>Flexibel och skalbar </li></ul>Princip-design Mål-grupps-analys Nytto-struktur Lönsamhets-kalkyl
 25. 30. <ul><li>E-kalkylen, handbok och tips-blogg </li></ul><ul><li>www.e-kalkyl.se </li></ul><ul><li>Göteborgs stads vägledning </li></ul><ul><li>www.goteborg.se/eforvaltning </li></ul><ul><li>” Användbarhet i praktiken” som wiki </li></ul><ul><li>www.anvandbarhet.se </li></ul><ul><li>Magnus Burell, Inuse </li></ul><ul><li>Lars Samuelssson, Göteborgs stad </li></ul><ul><li>www.ekalkyl.se/kontakt </li></ul>

×